Een sjamanistische kijk op de werkelijkheid

De Werkelijkheid

Een sjamaan, en ook een Huna-sjamaan, heeft een kijk op de realiteit die nogal verschilt van die van de meeste mensen. Een sjamaan ziet alles als een droom en werkt op vier niveaus, in vier werelden. Hierin verschilt hij van de meeste mensen, die ook wel andere ‘werelden’ erkennen, zoals de droomwereld, maar die niet zien als ‘werkelijkheid’. Voor een (Huna-)sjamaan is iedere werkelijkheid of iedere wereld even echt, wat met name komt door het feit dat ze geen enkele werkelijkheid als dé werkelijkheid zien, maar iedere werkelijkheid beschouwen als een droom.

Onze fysieke werkelijkheid, de wereld om ons heen, die voor ons allemaal toch veel overeenkomsten vertoont (als ik een boom zie en jij staat naast mij, kun jij die boom waarschijnlijk ook zien), is vanuit het oogpunt van een Na kahuna niet meer dan een massahallucinatie. Wanneer je bij een kahuna komt met verhalen over geesten die je ’s nachts lastig vallen, zal hij je zondermeer geloven en aannemen dat die geesten bestaan. Vanuit die positie zal hij met je gaan werken aan de oplossing van het probleem.

Het zien van iedere wereld als een droom heeft voordelen. De tegenstelling “waar – niet waar” bestaat niet en roept derhalve geen conflict op. De energetische verbondenheid tussen de werelden maakt het mogelijk om in bijvoorbeeld de symbolische wereld iets te veranderen en daarvan de vruchten te plukken in je alledaagse werkelijkheid.

De Vier Werelden

Ike Papakahi – de objectieve wereld

Dit is onze alledaagse werkelijkheid. Als je een weide in een bos als voorbeeld gebruikt dan zien we bijvoorbeeld allemaal dat dit een weide is van een bepaalde lengte en breedte en dat er een telbaar aantal bomen staan van een bepaalde soort en we kunnen de planten en beestjes benoemen.

Geneeswijzen die gebruik maken van dit niveau zijn massage, fysiotherapie, kruidenkunde, medicijnen, chirurgie, beweging, voeding en kleurentherapie.

Het niveau van de objectieve wereld komt overeen met het fysieke lichaam, met alles wat tastbaar is, dat wat iedereen kan zien, voelen, ruiken et cetera. Maar let wel, in objectieve zin. Dus dit ruikt lekker en dat stinkt, dit is een mooie kleur groen en die vind ik lelijk, zijn oordelen die niet in de objectieve wereld thuishoren.

Voor tarotlezers: Dit is de wereld van de Pentakels, de tastbare, fysieke wereld, de resultaten van ons denken.

Ike Papalua – de subjectieve wereld

Nu sta je weer in de weide maar je bent niet slechts een waarnemer, je maakt er deel vanuit. Je bent je bewust van de kringloop van het leven. Je ziet hoe alles met elkaar verbonden is, hoe alles met elkaar samenhangt. Je weet welk seizoen het is en je voelt of weet welke seizoenen eraan vooraf gingen en wat nog komen zal. Je ziet de aura’s van alles om je heen en bent in staat te communiceren met de planten, stenen, de wind, de zon en het water. Terwijl je daar staat is het mogelijk om ineens deelgenoot te worden van een gebeurtenis van 100 jaar geleden die op die plek heeft plaatsgevonden.

Geneeswijzen van de subjectieve wereld zijn telepathische suggestie en creatieve gedachtevormen, acupunctuur/acupressuur en energiewerk.

Deze wereld is het meest verbonden met het Lager Zelf (Ku). Je Ku heeft al je herinneringen opgeslagen, maar heeft ook contact op energetisch niveau met al dat is, was en zal zijn. En voor je Ku is dat allemaal ‘nu’, omdat Ku de concepten verleden en toekomst niet kent.

Voor Tarotlezers: Dit is de wereld van de Kelken, van emoties.

Ike Papakolu – de symbolische wereld

Je bent nu weer in dezelfde weide, maar je laat je verbeelding de vrije loop en je ziet de weidsheid van het veld als een verwijzing naar je eigen openheid en liefde voor het leven. De bomen duiden op je eigen innerlijke kracht en je hoge doelen en je ziet het zonlicht als een aanraking van God. Je wordt diep geraakt door de schoonheid van alles om je heen. Een schilder zou direct zijn ervaring op linnen willen overbrengen, een dichter schrijft een gedicht over deze ervaring. Een sjamaan ziet of leest ‘voortekens’ in de patronen van wolken, bladeren of welke patronen dan ook. Hij zou ook een ritueel kunnen uitvoeren om deze plek te zegenen zodat toekomstige bezoekers hier heling kunnen vinden.

Sjamanistische geneeswijzen die gebruik maken van dit niveau zijn alle vormen van geloof, gespreks- en visualisatietherapieën inclusief regressie, NLP, geleide meditaties, placebo’s, droomwerk en het gebruik van amuletten en talismannen.

In chakratermen komt deze wereld het meest overeen met het astrale lichaam. Dit is het lichaam van het Midden zelf (Lono). Het midden zelf is het zelf waarvan je je het meest bewust bent. Het denkt en stuurt, het is creatief. De functie van het midden zelf is om leiding te geven aan het lagere zelf. Om dit goed te kunnen doen is het zaak om het lagere zelf goed te leren kennen. Ik krijg hier altijd ‘het paard en wagen’ beeld bij. Die paarden die doen maar als de wagenmenner op de bok geen leiding geeft. Het midden zelf is verbonden met het astrale lichaam. Dit is ook het lichaam waarmee we astrale reizen maken, dat wat we gebruiken bij uittredingen.

Tarot: Dit is tevens de wereld van de Staven, van handelen. Je programma bepaalt wat je denkt, dat leidt tot emoties, die op hun beurt weer aanzetten tot handelen. Uit je handelingen volgen je resultaten.

Ike Papaha – de holistische wereld

Nu sta je niet in de weide, nee, je bent de weide. Je kunt voelen hoe het zonlicht wordt omgezet in chlorofyl in je bladeren terwijl je wortels de voedingsstoffen opzuigen uit de aarde en hoe je honing geeft aan een bijtje. Als Bij vind je het fijn om de honing op te zuigen. Als vogeltje zing je het hoogste lied in een boom en als boom weet je dat je niet de aan de rand van de weide staat maar dat je deel uitmaakt van het geheel. Op dit niveau zijn er twee sjamanistische geneeswijzen:

  • Channelen – waarbij de sjamaan de identiteit aanneemt van een meer begaafd heelmeester of één wordt met een helende kracht om zo de cliënt te helpen in zijn/haar genezingsproces.
  • Grokken – een proces waarbij de heler zich identificeert met de cliënt en op die manier de helingsprocessen in gang zet, o.a. met behulp van de eigen gidsen van de cliënt.

Het hoger zelf staat in direct contact met het goddelijke, met het universum. Het hogere zelf helpt wanneer je erom vraagt, maar doet niets uit zichzelf omdat dat in strijd zou zijn met het principe van ‘vrije wil’. In esoterische kringen gaan we er veelal vanuit dat de mens op aarde kwam met een opdracht. Het hoger zelf kijkt of het midden zelf wel bezig is deze opdracht uit te voeren. Ben je bijvoorbeeld van plan om naar Amerika te gaan, dan is het hoger zelf niet geïnteresseerd hoe je daar komt. Per boot, vliegtuig, zwemmend, als je er maar naartoe gaat. Ga je echter een geheel andere richting op dan grijpt het hoger zelf in.

Veelal zijn we ons niet bewust van de boodschappen en hulp van het hogere zelf en ‘ten einde raad’ omdat je niet luistert, grijpt het hogere zelf in met niet mis te verstane middelen zoals ziekten of ongelukken. Het hoger zelf is gerelateerd aan het spirituele lichaam. Wonderen kunnen plaatsvinden omdat het hoger zelf onze gebeden verhoort.

Voor tarotlezers: Ik heb deze wereld gekoppeld aan de serie van de zwaarden die te maken heeft met het denken. Met je geest kun je via je hart contact maken met de wereld van je Hoger Zelf.

Praktisch nut van de kennis van de vier werelden

Deze vier werelden zijn geen aparte entiteiten die los van elkaar staan. Alle werelden werken op elkaar in. Praktisch gezien, kun je in bijvoorbeeld de symbolische wereld iets veranderen met uitwerking in de objectieve wereld.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00