2022 – het jaar van de Tarot Geliefden

2022 is een belangrijk jaar. Numerologisch gezien is 2022 (2+0+2+2=6) een universeel 6-jaar, dat overeenkomt met Tarotkaart De Geliefden. Dit betekent dat 2022 een jaar zal zijn van zoeken naar harmonie en perfectie. Hiervoor is het nodig om keuzes te maken en verantwoordelijkheid nemen voor gemaakte keuzes. Daarbij staat een 6-jaar vaak in het teken van dienstbaarheid aan anderen. Dat is ‘anderen’ in brede zin. Niet alleen de mensheid, maar ook het hele dieren- en plantenrijk. Alles eigenlijk. 

tarotkaart De Geliefden voor 2022

De tarotkaart die past bij 2022 is dus de Geliefden, omdat de Geliefden de zesde kaart is van de grote arcana. Ook in de Geliefden zien we de aspecten terug van zoeken naar het paradijselijke voor jezelf, keuzes maken en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Lees voor meer inzicht in het getal 6 en de samenhang met tarotkaart De Geliefden mijn artikel: Tarot & Numerologie: Hexade, getal 6.

Dienstbaarheid

In mijn blogbericht Numerologie, Persoonlijke Jaren en Tarot heb ik aangegeven dat een 6-jaar vaak veel van je vraagt op het gebied van dienstbaarheid. Iedereen heeft een rol te vervullen in zijn gezin, werkomgeving en andere groepen waar je deel van uitmaakt. In een 6-jaar lijkt het of al die groeperingen er een sport van maken om een beroep te doen op je dienstbaarheid. Geef je er gewoon aan over, zonder mopperen en zonder zeuren, dan valt het allemaal mee. Bovendien is dienstbaarheid volgens de stoïcijnen het hoogste goed, want dat is wat ons gelukkig maakt. Maar er is wel een uitzondering op en dat is wanneer iemand misbruik maakt van je goedheid. In dat geval keihard je grenzen neerzetten en bewaken.

Drie keer een Twee

2022 in tarotkaarten

2022 is meer dan een ‘gewoon 6-jaar’. Het is opgebouwd uit drie keer het getal twee! Vertaalt naar tarot is dat drie Hogepriesteressen op een rijtje. De Twee heeft te maken met dualiteiten, conflicten, intuïtie, naar binnen keren en ‘goed doen’. De twee is yin en duidt op aspecten van verzorgen en liefde voor medemens en dier.

De Hogepriesteres verwijst ook naar het tweede Huna principe dat we allemaal één zijn. We zijn allemaal onderdeel van de Universele Intelligentie, Spirit, God of hoe je dat wilt zien. Wanneer je boos wordt op een ander, ben je eigenlijk boos op jezelf.  Wanneer je met één vinger naar iemand wijst, wijzen er drie terug naar jezelf.

“Denk constant aan het universum als een enkel levend wezen, bestaande uit een enkele substantie en een enkele ziel; en hoe alle dingen uitmonden in de enkele waarneming van dit wezen, en hoe het alle dingen tot stand brengt door een enkele impuls; en hoe alle dingen samenwerken om alles te veroorzaken wat tot stand komt, en hoe ingewikkeld en dicht geweven is het weefsel dat wordt gevormd door hun verwevenheid” – Marcus Aurelius, Meditaties, 4.40

Het mooie van de Twee is dat wanneer je dat gevoel van eenheid kunt ervaren er minder strijd zal zijn met ‘de ander’. Dat geeft mij hoop dat in 2022 allerlei zaken die nu voor tweedeling in de maatschappij zorgen, wellicht kunnen worden opgelost of in ieder geval iets kunnen worden afgezwakt.   

2022 een jaar van hogepriesteres en keizer

Anderzijds kan het ook mis gaan en kunnen conflicten hoog oplopen voordat ze kunnen worden opgelost. Dat kan ook liggen aan 2022 als getal. Want de eerste 2 van de eeuwaanduiding is door het getal nul gescheiden van de laatste twee tweeën. Die laatste twee tweeën vormen het getal 22 en dat is een meestergetal en telt op tot 4, het getal van de Keizer. De Keizer is onverzettelijk, krachtig, gedisciplineerd. Hij regeert zijn rijk met krachtige hand. Wanneer hij ergens in gelooft of hangt aan een overtuiging, is het moeilijk hem te overtuigen van het tegendeel.

Meer info over het meestergetal 22 kun je vinden op de pagina: Meestergetal 22 bouwt aan een betere wereld.  Deze pagina is onderdeel van de cursus Tarot & Numerologie.

De Hogepriesteres en caritas

Caritas is één van de drie theologische deugden (geloof, hoop en liefde). Caritas wordt vaak vertaald als naastenliefde en dat is de liefde voor anderen. Maar Caritas duidt van oorsprong op de liefde voor God (universele intelligentie etc.). Doe wat je doet voor je liefde voor God. Dat geeft iedere handeling een extra dimensie. En wanneer je de liefde voor God kunt voelen, echt kunt voelen, dan voel je een gigantische stroom van liefde naar je terugkeren. God is liefde is een overweldigende stroom van liefde, maar je kunt alleen ontvangen wat je ook kunt geven. Hoe meer liefde je voelt voor God, hoe meer je terugkrijgt. Die onmetelijke liefde is er dus altijd, maar je kunt die pas voelen als je openstaat door te geven.

Dat idee van je moet geven om te kunnen ontvangen, wordt vaak aangehaald als belangrijk onderdeel van de Wet van Aantrekkingskracht. Je moet bijvoorbeeld geld geven om geld te kunnen ontvangen en op die manier willen sommige ‘goeroes’ minstens 10% van je inkomsten ontvangen. Betaal je niet dan zal je dat duur komen te staan, want het is een universele wet. Dat is dus een misvatting.

Het Oordeel en De Dwaas

2022 met tarotkaarten het oordeel en de dwaas

2022 is ook opgebouwd uit 20 en 22 en daarbij passen de tarotkaarten Het Oordeel en De Dwaas. Het Oordeel gaat over wedergeboorte, opstanding, het licht zien, maar ook over beoordeeld worden en oordelen over anderen. Oordelen in allerlei vormen en op allerlei manieren. Voor meer over het Oordeel kun je het blogartikel lezen: Tarotkaart Het Oordeel Beoordeeld.

En dan De Dwaas. Deze komt als het ware op een verborgen manier twee keer terug in 2022. De Dwaas als nul die aan het begin van zijn reis staat en de Dwaas als 22 die aan het einde van zijn reis is gekomen. Dit maakt de Dwaas ook een belangrijke invloed voor 2022. Als we de Dwaas koppelen aan het getal 6, dan denk ik aan de weg van De Dwaas die zoekende is naar zijn persoonlijke paradijs.

Persoonlijke jaargetal berekenen

Je berekent je persoonlijke jaargetal door je geboortedag en geboortemaand op te tellen bij het betreffende jaar.

Ben je geboren op 12 april dan is 2022 een persoonlijk 4-jaar. 1+2+4+2+0+2+2=13. Dit komt overeen met tarotkaart De Dood. Maar in de numerologie worden alle getallen door optelling vereenvoudigt tot een getal onder de 10. 13 wordt dan 1+3=4. Voor personen geboren op 12 april is 2022 dus een persoonlijk 4-jaar. Je tarotkaart voor dit jaar is dan De Keizer. Omdat je deze Keizer hebt verkregen via het getal 13, zal tarotkaart De Dood ook van invloed zijn.

Ik ben geboren op 5 april. Tel ik 9 op bij de 6 van 2022, dan kom ik uit op 15, het getal van De Duivel. Verder vereenvoudigt is dit 6 (1+5). Mijn persoonlijke jaargetal is dus gelijk aan het universele jaargetal, maar mijn getal is verkregen via De Duivel. En laat ik nu de Duivel in het tweede huis hebben van mijn astrologische jaarlegging voor 2022. Het begint te voelen als een spannende roman. Ik ben benieuwd naar de ontknoping. Niet dat ik passief ga zitten wachten op wat er op mijn pad komt, want ik heb uiteraard mijn doelen en plannen voor 2022. Maar het voelt wel alsof 2022 een belangrijk jaar zal worden, vooral voor ons die onze ogen, oren, hart, hoofd en intuïtie inzetten om belangrijke steun en input vanuit het universum te kunnen ontvangen!

Meer over de betekenissen van de persoonlijke jaren 1 t/m 9 kun je vinden in het blogartikel Numerologie, persoonlijke jaren en Tarot.

Conclusie over het getal 2022

Uit het bovenstaande blijkt wel dat 2022, hoewel een universeel 6-jaar, met drie keer een twee en daardoor dus de invloed van de Hogepriesteres in overtreffende trap, een complex jaar kan zijn met gevoelens die alle kanten op gaan, twijfel en moeite met het nemen van beslissingen en dienstbaarheid aan het Al.

Het kan bijna niet anders dan dat de invloed van de Hogepriesteres voor iedereen op een of andere manier voelbaar zal zijn, ook als je persoonlijke jaargetal afwijkt van 6.

Mijn persoonlijke numerologische jaargetal is altijd identiek aan het universele jaargetal en voor mij zullen de Hogepriesteres, de Dwaas, de Keizer en het Oordeel beslist een rol spelen in het komende jaar. En voor mij persoonlijk komt daarbij ook nog de Duivel om de hoek kijken.

Ik kan een ieder aanraden om al deze aspecten van 2022 te overwegen, erop te mediteren om een gevoel te krijgen van de complexiteit en wat dit voor jou kan betekenen.

Erg leuk om te doen in dit kader is de Hogepriesteres Tarotlegging van Hajo Banzhaf. Ik heb de mijne al gedaan, en op positie 9 had ik tarotkaart De Gehangene, die heel frappant, in het eerste huis ligt van mijn astro-jaarlegging.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00