Tarotkaart Het Oordeel Beoordeeld

Rider Waite Tarotkaart Het Oordeel
Rider Waite Tarotkaart Het Oordeel

Tarotkaart Het Oordeel is op zich geen lastige kaart. Deze tarotkaart wijst op oordelen, vooroordelen en veroordelen in brede zin. Wanneer ik tarotkaart Het Oordeel trek, weet ik dat dit een mooi moment is om te mediteren, of in ieder geval even stil te staan bij wat ‘oordelen’ met mijn vraag te maken heeft. Hieronder enkele van mijn gedachten over oordelen gebaseerd op eigen ervaring en wat ik geleerd heb uit o.a. Een Cursus in Wonderen, The Work van Byron Katie, Osho’s Het Boek van Niets.

Bonus: Helemaal onderaan vind je een tarotlegpatroon gebaseerd op Tarotkaart het Oordeel.

Wat maakt Tarotkaart Het Oordeel lastig te interpreteren?

Hoe we denken over oordelen, kan belemmerend werken op de interpretatie van tarotkaart Het Oordeel. We denken dat oordelen goed is, maar onze kritiek op, oordelen en ideeën over iets of iemand, veroorzaken ook vaak stress en stress is niet goed. Als we stress hebben, maken we de verkeerde stofjes in onze hersenen aan, stofjes waar we ziek van worden en het kost veel energie. Onze oordelen kunnen ook leiden tot ruzie en onbegrip voor elkaar.

Er zijn ook mensen die oordelen in de zin van roddelen e.d. afkeuren, of altijd het probleem bij zichzelf willen zoeken en dus ook niet boos durven of kunnen zijn op een ander, want als je met je vinger naar de ander wijst, wijzen er drie vingers terug naar jezelf. Ik zat hier nogal vast in. Zo vast, dat ik moeite had met invullen van een The Work werkblad waar juist gevraagd wordt om even lekker je ongezouten oordeel over iemand (of iets) te spuien.

Het ook lastig zijn om oordelen te herkennen voor wat ze zijn, namelijk een mening en geen absolute waarheid.

Oordelen zijn vaak gebaseerd op het verleden en op wat je geleerd hebt over anderen en situaties, over wat hoort en niet hoort. Onze oordelen hebben te maken met onze achtergrond. Oordelen is vergelijken. Dit is goed en dat is slecht. Oordelen haalt je uit het heden, omdat we meestal onze achtergrond (verleden) gebruiken om te oordelen.

Als je kijkt naar kinderen dan zijn ze gelukkig omdat alles nieuw is. Het leven is een avontuur van ontdekkingen en ervaringen. Ze hebben nog niet veel weet van gevaren en vragen zich ook niet vertwijfeld af hoe iets overkomt op hun omgeving; hoe ze beoordeeld zullen worden. Helaas sluipt dat er wel snel in en dat is De Dood voor creatieve zelfexpressie.

Oordelen, de dood voor creatieve zelfexpressie

Kinderen komen vaak met verrassende antwoorden en vragen, juist omdat ze met frisse ogen naar een situatie kijken.

Wanneer het ons lukt om minder te oordelen, blijven we vanzelf meer in het heden. Dit hele stuk staat al bol van de oordelen. Is ‘niet oordelen’ überhaupt haalbaar, vraag ik me dan af.

Een oordeel is een mening

Je moet af en toe wel oordelen, ergens een mening over hebben, toch? Het lijkt mij van wel, maar het kan ook handig zijn om te kijken of je oordelen je helpen en je gelukkiger maken of juist niet. En daarom geef ik hieronder een aantal ideeën over oordelen die mij helpen bij het nadenken over oordelen.

Cursus in Wonderen, een dag niet oordelen

Ik heb ooit eens een opdracht gedaan uit de Cursus in Wonderen, waarin je een dag niet mocht oordelen. Dat leek me een makkie. En na het lezen van die les, ging ik mezelf belonen met een lekkere kop koffie. Dat lekkere is ook een oordeel. Gelijk was die opdracht een stuk moeilijker geworden.

In de Cursus in Wonderen leerde ik ook dat een gebeurtenis geen betekenis heeft van zichzelf. Wij geven een betekenis aan een gebeurtenis door er iets van te vinden. En als we er iets negatiefs van vinden, dan doet ons dat pijn. Marcus Aurelius wist dit al en zegt hierover:

“Als je pijn hebt van iets van buitenaf, is het niet dit ding dat je stoort, maar je eigen oordeel erover. En het is in jouw macht om dit oordeel nu teniet te doen.” (Marcus Aurelius)

Wandelmeditatie zonder oordelen

Er is ook een wandelmeditatie om de dag mee te beginnen, maar het kan ook op andere momenten van de dag. Ik ben erg gecharmeerd van deze wandelmeditatie. De opdracht is om tijdens een wandeling van 30 minuten naar je omgeving te kijken zonder iets te benoemen. Leek me ook makkelijk want mijn kennis van bomen, planten, vogels, auto’s e.d. is minimaal. Dus ik kan niks benoemen, zo dacht ik. Maar het idee was om niet eens te denken boom, vogel, auto. Gewoon niks benoemen, aan niets een betekenis hangen. Een half uur lang. En dat is heerlijk want alles is dan zo nieuw en fris en mijn hoofd zo lekker leeg.

Dus oordelen is een diepe kaart die op heel veel manieren gelezen kan worden en één van de voordelen van ‘niet oordelen’ en niks benoemen is dat je daardoor in het hier en nu blijft en kunt genieten van wat er is, en ook veel creatiever kunt omgaan met dingen die niet gaan zoals je wilt. Dat is moeilijk uit te leggen en het vraagt wat oefening, maar het levert veel op.

Byron Katie over oordelen

Wanneer je The Work van Byron Katie doet, word je juist gevraagd om te oordelen over je stress veroorzakende gedachten. Vervolgens laat je er de vier vragen op los en de omkeringen en voor je het weet ben je van je stress veroorzakende gedachte verlost.

Hoe dat komt? Je stressende gedachte is namelijk niet de hele waarheid, je bent in een uiterste geschoten, je ziet iets als ‘absoluut’, je maakt van een halve waarheid een hele waarheid. En dat doet denken aan tarotkaart De Duivel. Door je gedachte te onderzoeken, kom je weer in het midden en laat de stressende gedachten jou los. En dat vind ik zo mooi aan The Work.


Fiebig en Bürger merken op in hun Tarot voor beginners dat de duivel op een halve kubus zit. Een kubus verwijst naar de aarde maar ook naar het begrip ‘waarheid’. Een halve kubus duidt op een halve waarheid en dus op een hele leugen.

Zenmeester Sosan over oordelen

Osho geeft in Het boek van Niets een toelichting op de soetra’s van Sosan; de derde patriarch van Zen. Osho heeft de soetra opgedeeld in 10 stukken en geeft in de 10 hoofdstukken in Het Boek van Niets een toelichting op ieder deel.

De soetra begint als volgt:

Het juiste pad is niet moeilijk
voor hen die geen voorkeur koesteren.
Wanneer liefde en haat beide afwezig zijn
wordt alles helder en onverbloemd.
Maar zodra je het geringste onderscheid maakt
raken hemel en aarde oneindig ver
van elkaar verwijderd.
Indien je de waarheid wilt zien
wees dan nergens voor of tegen.
Het conflict van voorkeur en afkeer
is de kwaal van het denken.

Rider Waite Tarotkaart Matigheid
Rider Waite Tarotkaart Matigheid

Ik vind deze soetra van Sosan aansluiten bij tarotkaart Matigheid, vanwege het in het midden blijven, maar het gaat over oordelen.

In hoofdstuk twee van Het Boek van Niets staat nog een mooi verhaal over oordelen. Dit gaat over de wijze Chuang Tze. Iemand komt bij Chuang Tze op bezoek en gaat praten over een man in de stad, waar hij geen goed woord voor over heeft: “Hij is een zondaar, een heel slecht mens, een dief.”

Chuang Tze hoort hem aan en zegt: “Maar hij kan prachtig fluitspelen.”

Vervolgens komt er een tweede man bij; de eerst zit er nog en de tweede man zegt: “Die man uit de stad kan werkelijk prachtig fluitspelen.”

Chuang Tze zegt: “Maar hij is een dief.”

Beide mannen zaten erbij en zeiden: “Wat bedoelt u?”

Chuang Tze antwoordde: “Ik breng de zaak gewoon in evenwicht – en wie ben ik om te oordelen? Hij is een dief en hij speet goed fluit. Voor mij is er geen afwijzing en geen acceptatie. Voor mij is er geen keuze. Hij is wat hij is. Wie ben ik om te oordelen of het ene of het andere uiterste te kiezen? Voor mij is hij niet goed en niet slecht. Hij is zichzelf en dat is zijn zaak. Wie ben ik om er iets over te zeggen? Zojuist móest ik iets zeggen om jullie beiden in evenwicht te brengen.”

Ik moest hier hartelijk om lachen omdat ik het zo verrassend vond, want die man waar ze het over hebben is een crimineel. Hoezo de zaak in evenwicht brengen door te zeggen dat hij prachtig fluit kan spelen? Nu moet ik zeggen dat in het dagelijks leven, dit inzicht mij wel helpt om niet in uitersten te schieten.

Osho zegt over dit verhaal van de stelende fluitspeler (of de fluit spelende dief):

‘Je kiest gemakkelijk; je veroordeelt, waardeert gemakkelijk; je verwerpt, accepteert gemakkelijk. Je zegt gemakkelijk “Dit is goed, dat is verkeerd,” omdat dit een gewoonte is geworden. Door miljoenen levens heen, heb je altijd keuzes gemaakt. Dit is slechts een robotachtig fenomeen.
Zonder je ervan bewust te zijn, op het moment dat je iets ziet, heb je besloten en geoordeeld. Er is een bloem; je kijkt en je zegt: “Mooi,” of: “Niet mooi.” Het oordeel is er onmiddellijk – met de
perceptie, komt het oordeel – zo zul je nooit in het midden kunnen blijven.

Als je liefde voelt, probeer dan naar het midden te gaan. Wat je ook voelt, probeer naar het midden te gaan. En je zult verrast zijn dat er een punt is tussen elke twee uitersten waar beide ophouden te bestaan ​​- wanneer je geen haat voelt en ook geen liefde. Dit is wat Boeddha UPEKSHA noemde, onverschilligheid. Onverschilligheid is niet het juiste woord. UPEKSHA betekent zo’n middelpunt van waar je noch dit noch dat bent. Je kunt niet zeggen: “Ik hou van,” je kunt niet zeggen, “ik haat.” Je kunt gewoon niets zeggen, je bent gewoon in het midden. Je hebt je niet geïdentificeerd. Een transcendentie gebeurt, en transcendentie is de bloei. Dat is de volwassenheid om te bereiken, dat is het doel.’

Ik vind dit prachtig want in dat midden is er niets, en in dat niets is ook alles en het is zo vreugdevol. Het trekken van tarotkaart Het Oordeel kan werkelijk je leven transformeren!

Ook die opmerking over ‘je hebt je niet geïdentificeerd’ vind ik erg mooi. Je zou er zo overheen lezen. Maar door identificatie ideeën en daardoor met anderen die dezelfde ideeën hebben als wijzelf, raken we verwijderd van ons ware zelf, van onze kern en dat maakt het ook lastig om dingen en mensen te zien zoals ze werkelijk zijn.

Tarotlegging Het Oordeel

In de tarotcursus Tarot, de Verdieping is één van de opdrachten om zelf een tarotlegpatroon te maken gebaseerd op een tarotkaart. Cursist Sandra heeft een tarotlegpatroon gemaakt op Tarotkaart Het Oordeel dat ik hier met je mag delen.

Dit tarotlegpatroon beantwoord de vraag:

‘Welke belemmerende overtuiging mag ik loslaten om mijn ware roeping van dit moment te gaan volgen?’

Sandra’s Tarotlegpatroon Het Oordeel
  1. Bazuin: Waartoe voel ik me / word ik geroepen?
  2. Verticale balk op vlag: Welk pad leidt daartoe? (=mijn nieuw te tonen keuzegedrag)
  3. Horizontale balk op vlag: Welk pad belemmert mij? (=mijn huidige keuzegedrag)
  4. Doodskist: Welke overtuiging houdt mij tegen om dit pad te volgen?
  5. Kind: Welke vervangende overtuiging toont mijn innerlijk kind me?
  6. Man: Welke vervangende overtuiging toont mijn mannelijke kant me?
  7. Vrouw: Welke vervangende overtuiging toont mijn vrouwelijke kant me?
  8. Hoofd van de engel: Welk hoger doel bereik ik met het volgen van mijn roeping?
  9. Vleugel links: Wat geeft mij vleugels? (=enthousiasme over mijn roeping)
  10. Vleugel rechts: Welke kracht heb ik al om dit pad te kunnen volgen? (=eigenschap/vaardigheid).

Misschien ook interessant voor jou:

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00