Green Witch Tarot – de Gehoornde God

Grote Arcana Tarotkaart 4 uit de Green Witch Tarot: de Gehoornde God

Uit het boek: De Gehoornde God

De met een gewei getooide God van de natuur is afgebeeld op een open plek in het bos, omringd door de natuur van zijn domein. Hij is de heerser van het bos en Heer van het Dierenrijk, een robuuste figuur van autoriteit, wijsheid en vruchtbaarheid. Zijn macht vloeit voort uit zijn persoonlijke drive en leiderschapsvaardigheden, maar wordt getemperd door zijn acceptatie van de verantwoordelijkheden die horen bij zijn positie, want hij is bewaker van de natuur, de beschermer en verzorger van de natuurlijke cycli van het leven onder zijn hoede. Hij weet ook dat hij deel uitmaakt van deze cyclus en hij speelt graag zijn rol door de seizoenen heen, omdat hij de voeding van de aarde bestendigt door zijn huwelijk met de Aardemoeder tijdens de zomerzonnewende. Hij impregneert haar, geeft zijn viriele energie over aan haar zorg als hij in zijn Sage-aspect (zie tarotkaart 9) verandert.

Echt, op dit moment in de cyclus is hij sterk, zich bewust van zijn kracht, maar toch vriendelijk, zachtaardig en vrijgevig met zijn overvloed. De Gehoornde God wordt geëerd als weldoener en beschermer, maar toch is hij ook de Wilde God van de Jacht, een afspiegeling van een tijd waarin het jagen op wild noodzakelijk was om te overleven. Inderdaad, zijn imago als de jager kan worden teruggevoerd door de tijd heen naar oude grotschilderingen van de met gewei getooide en in huiden gehulde sjamaan die zijn magie inzet voor een succesvolle jacht. De Gehoornde God is meester van het bos, de aardse vegetatie en het dierenrijk. Hij bouwt en bestuurt zijn domein in alle wilde gebieden, maar hij toont de levenscyclus binnen de veranderende seizoenen. Hij toont compassie met de dieren die hun rol vervullen als prooi en roofdier, wild en ongedierte, elk volgens de aard van hun soort, want hij leert dat de goddelijke geest in alle dingen woont. De Gehoornde God herinnert de jager eraan om zegeningen te offeren aan de dieren die hij jaagt, vanwege het begrip van het aan alles ten grondslag liggende eenheidsprincipe, dat ook opgaat voor alle ecosystemen, want wat de een ziet als ongedierte, kan voedsel zijn voor een ander.

Wilde bergamot – vertegenwoordigt gezag, macht, vruchtbaarheid en energie, bloeiend met rode schittering, de kleur van bloed – groeit in overvloed rond de God. Raven – symbolisch voor berichten, voogdij, groei en begeleiding – cirkelen boven de Gehoornde God, terwijl een raaf op zijn schouders, hem nieuws uit de wereld influistert.

Betekenissen rechtop: Prestatie, leiderschap, vaardigheden, verantwoordelijkheid, autoriteit, persoonlijke macht, stabiliteit, zelfvertrouwen, ervaren, initiërende plannen, bouwprojecten, bescherming van het gecreëerde, vruchtbaarheid, tevredenheid, verzorging.

Omgekeerd: Bureaucratisch, inflexibel, besluiteloos, onbeduidend.

Sleutelwoorden: Verantwoordelijkheid, bouwer.

Old Path Tarot – Keizer

Tarot of the Old Path - Keizer

In de Old Path Tarot is De Keizer afgebeeld als een vaderfiguur die zijn taken serieus opvat en zich ervan bewust is dat de kwaliteit van het leven van zijn onderdanen, afhangt van zijn kwaliteiten als heerser. De kinderen op de achtergrond symboliseren dit menselijk geluk, waar de keizer verantwoordelijk voor is.

De Keizer wordt gerespecteerd voor zowel zijn autoriteit als zijn leiderschap. Zijn beslissingen zijn gebaseerd op externe feiten en hij zal niet snel afstappen van een eenmaal genomen beslissing en dit kan worden opgevat als dominant en ongevoelig.

De Keizer heeft het vermogen om te communiceren op een sociaal geaccepteerde manier. Hij is goed georganiseerd en vertegenwoordigt vaderschap en mannelijke kracht. Zijn partner is de Keizerin.

Voorspellende betekenissen

Rechtop: Leiderschap, dominantie, autoriteit, wereldse macht, regering in controle, mannelijke kracht, moed, kracht van karakter, discipline, een positie van autoriteit verdienen, een capabele en geleerde persoon, patriarchaal, verstand en intellect domineren emoties, het hoofd dat het hart regeert, rijkdom, vitaliteit, stabiliteit, vertrouwen, het overwinnen van problemen uit het verleden, het bereiken van doelen. Hij luistert naar advies, maar volgt zijn eigen oordeel.

Omgekeerd: Onvolwassenheid, besluiteloosheid, onvermogen, machteloosheid, verlies van rijkdom, verlies van autoriteit, zwak karakter.

Conclusie

Het aardige van de Green Witch Tarot is dat de kaarten te maken hebben met Wicca figuren. We begonnen met een Heks, gevolgd door een wicca Hogepriesteres en Aardemoeder en nu dan de Gehoornde God. Er zijn wel overeenkomsten met het standaard rijtje van Magiër, Hogepriesteres, Keizerin en Keizer dat we kennen uit de Tarot van Marseille en de Rider Waite Tarot, maar er zijn ook verschillen. En het lijken mij juist de verschillende die van wezenlijk belang zijn. Helaas kan ik met de verschillen nog niet goed uit de voeten. Ik ga de betekenissen daarom laten sudderen, tot ik alle beschrijvingen van de Grote Arcana tarotkaart uit de Green Witch Tarot, vertaald heb. Misschien dat ik dan het overzicht heb, om die verschillen helder te krijgen.

De Old Path Tarot heeft gekozen voor een Keizer die naar mijn idee helemaal overeenkomt met de Rider Waite Keizer naar betekenis, maar dan een stuk vriendelijker.

l: Rider Waite Tarot Keizer. r: Old Path Tarot Keizer

Op de Waite Keizer is eigenlijk niks te zien. Kale rotsformaties en een streng kijkende, oude Keizer. De Old Path Keizer is veel gezelliger. Omdat er goede heerschappij is van een vaderfiguur die het beste met je voorheeft, heb je de vrijheid om te spelen en de wereld en jezelf te ontdekken en jezelf te ontwikkelen in iemand die je wilt zijn, in plaats van iemand die je denkt te moeten zijn.  

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00