Wolken in de Tarot

Wie is in de wolken in de Tarot?

Waar duiden wolken op?

  1. Wolken duiden op de nabijheid van het goddelijke. Het menselijk leven speelt zich af onder de wolken, het goddelijke speelt zich af boven de wolken.
  2. Wolken verhullen en als mist, kan het je blikveld ernstig belemmeren.
  3. Wolken brengen regen. Dit is niet noodzakelijkerwijs slecht. Het hangt er vanaf of je die regen nodig hebt of niet.
  4. Wolken duiden op gedachten en in het verlengde daarvan kunnen wolken duiden op een gemoedstoestand. Gedachten komen op en als je er geen overdreven aandacht aan besteed, verdwijnen ze weer. Net als wolken voorbij drijven.
  5. Wolken worden gezien als een symbool voor verandering

Soorten wolken in de Rider Waite Tarot

Wollige wolken met fijne lijntjes van goddelijke nabijheid

wolken in de tarot tarotkaaren azen

Op iedere Aas zien we een hand die het betreffende kleursymbool aanreikt met om de pols een wolk. Dit zijn wollige wolken met veel lijntjes. De wolken op de Azen worden geassocieerd met de nabijheid van God. Het woord ‘God’, kun je vervangen door de Universele Intelligentie, of een ander woord dat voor jou het begrip God of Universele Intelligentie vertegenwoordigt.

Dit type wolk is ook te zien op Kelken 4, Kelken 7, De Geliefden, Het Oordeel en De Wereld.

wolken in de tarotkaarten

Deze kaarten suggereren ook de nabijheid van God. Tarotkaart Kelken 4 is duidelijk verwant aan de Azen: een goddelijke hand reikt een kelk aan. Tarotkaart Kelken 7 duidt op een doorkijkje voorbij de aardse illusie naar de goddelijke werkelijkheid. Het is ook een kaart die aangeeft dat wanneer je ophoudt met oordelen je vanzelf in het hier en nu komt en blijft en dan wordt de volgende stap op je pad vanzelf duidelijk.

Op zowel de Geliefden als Het Oordeel is een engel te zien, die als het ware steunt of drijft op een wollige wolkenmassa. De tarotkaart De Geliefden suggereert Adam en Eva in het paradijs. Dit was het begin van de schepping toen God nog duidelijk aanwezig was. Je bent altijd in het paradijs wanneer je verbonden bent met God of met de universele bronenergie. Het Oordeel is een tarotkaart die verwijst naar het einde der tijden. Ook dan is God weer aanwezig. De Wereld is een kaart die duidt op weer opgenomen worden in de oorspronkelijke eenheid. Daar was je in het begin en ook weer aan het eind. Als je al van begin en eind kunt spreken, want uiteindelijk ben je daar altijd al. We zijn dat alleen even vergeten omdat we het zo druk hebben met onze aardse beslommeringen.

Wollige wolken als gedachten

Ook op de hofkaarten in de serie van Zwaarden komen we wollige wolken tegen. Hier worden de wolken in verband gebracht met gedachten.

Sommige mensen houden hun hoofd zo hoog in de wolken van hun ambt, dat ze niemand meer zien die ze tegenkomen. (Cees Buddingh) 

Op tarotkaart de Ridder van Zwaarden zien we wat ik ‘grillige wolken’ noem. Op de Page van Zwaarden, de Koningin van Zwaarden en de Koning van Zwaarden zien we wollige wolken, maar deze zijn anders dan de hierboven genoemde wollige wolken van de Azen. Het verschil is dat deze wolken niets ‘dragen’. De wolken op de Azen dragen een voorwerp. De wolken op de Geliefden en het Oordeel zijn ‘dragers’ voor engelen. De wolken op de Zwaarden duiden op gedachten.

De wolken op de Page van Zwaarden-tarotkaart laten zien dat de Page zijn gedachten nog niet onder controle heeft. Zijn ouders, de koning en koningin, hebben dat wel. We lezen dit af aan het feit dat zij hun hoofden ‘boven de wolken’ hebben. In die zin duiden de hofkaarten van de zwaarden op een ontwikkelingsweg. Voor het ‘juiste denken’, het soort denken waarop wordt gewezen in verband met het manifesteren van je gedachten, duidt de Page van Zwaarden erop dat hij zijn gedachten nog niet onder controle heeft. Hij moet nog leren hoe hij dat moet doen. Hoe blijf je gericht op een positieve gedachte zodat die zich uiteindelijk manifesteert? Hoe ban je negatieve gedachten uit? De Koningin van Zwaarden met haar heldere geest, begint dit onder controle te krijgen. De wolkenmassa is nog duidelijk aanwezig, maar ze heeft er controle over. De Koning van Zwaarden heeft zijn rug naar de wolken gekeerd en er drijft een wolk achter hem langs. Het deert hem niet meer.

tarotkaart zwaarden 5Grillige Wolken voor negatieve gedachten
Hoe past de Ridder van Zwaarden in het ontwikkelingsverhaal van de Hofkaarten van Zwaarden? Zijn wolken zijn van de grillige soort die in andere kaarten duiden op negatieve gedachten. In het verhaal van de ontwikkeling naar het ‘juiste denken’, denk ik, dat de Ridder van Zwaarden jaagt op zijn negatieve gedachten. Hij is waakzaam en roeit ze uit.

Dezelfde soort grillige wolken van de Ridder van Zwaarden komen we ook tegen op Zwaarden Vijf. Ook hier duiden de wolken op negatieve gedachten, op het denken aan het leven als competitie, rivaliteit, de noodzaak anderen te verslaan en op jaloezie.

Wolken van verandering

Iets beloven is al een wolk. Om het daarna ook te doen is als regen. (Arabisch Spreekwoord) 

Tot slot hebben we nog wolken op de  Zwaarden Drie, Het Rad van Fortuin en  De Toren. Dit zijn volgens mij de wolken van verandering. Ze lijken op de wolken van goddelijke nabijheid, maar ook op de gedachtewolken. Ze zitten er tussen in. De wolken van tarotkaart Zwaarden Drie brengen regen en duiden op verdriet. Verdriet, zo wordt hier aangegeven, is niet hetzelfde als een negatieve gedachte. Verdriet heeft tijd nodig om te helen, om weggewassen te worden. Op het Rad van Fortuin zijn de wolken bijna gelijk aan die op de kaart De Wereld. Het is zaak om je gedachten op orde te krijgen, om de stem van inspiratie, intuïtie van het goddelijke te gaan horen, om er steeds dichterbij te komen, zodat  je je leven kunt veranderen, om te leren manifesteren wat je wenst. Bij de Toren hebben we te maken met donderwolken. Je zit vast en de bliksem duidt op plotseling inzicht, waardoor je bevrijdt wordt uit een negatieve gedachtegang.

Spreekwoorden met Wolken

  • Met je hoofd in de wolken lopen.
  • In de wolken zijn
  • Achter de wolken schijnt de zon
  • Er is geen wolk aan de lucht

Zolang iemand gelooft dat zijn ideaal en doel buiten hem liggen, boven de wolken, in het verleden of in de toekomst, zal hij buiten zichzelf gaan en voldoening zoeken waar het niet gevonden kan worden. Hij zal overal naar oplossingen en antwoorden zoeken behalve waar ze gevonden kunnen worden: in zichzelf. (Eric Fromm)

Wellicht ook interessant voor jou

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00