Tarotkaart Zwaarden Schildknaap – Angsthaas

Rider Waite Tarotkaart Zwaarden Schildknaap

Globale betekenis: Waakzaam, schrander, opmerkzaam. Weet vaak niet waarvoor hij op zijn hoede is. Denkt dat er een vijand buiten hem is, terwijl de vijand in hem zit. Zijn gedachten zijn de oorzaak van veel wat hem overkomt.

Rider Waite Tarotkaart Zwaarden Page

De Schildknaap  (Page) van Zwaarden heeft tien vogels boven zich in de vorm van een vis. Dit kan duiden op een inzicht dat hem boven het hoofd hangt. Hij ziet dit echter niet omdat hij bezig is om zich heen te kijken: waakzaam alsof een vijand overal vandaan kan komen. Het is echter vaak zo, dat we de vijand graag buiten ons willen projecteren, maar dat hij helaas binnenin ons zit. Dit kan duiden op angsten en zorgen die we hebben, maar vaker nog menen te hebben, waardoor we de kansen op ons pad niet zien of een bepaald pad niet durven volgen.

De afgebeelde figuur is voortdurend op zijn hoede. Die vijand is daar buiten, klaar om hem te bespringen. Deze houding van angst en achterdocht kost enorm veel energie. De Schildknaap van Zwaarden doet er goed aan zijn gedachten te onderzoeken op hun waarheidsgehalte en zijn denken te monitoren op woorden als ‘altijd’ en ‘nooit’, want die zijn vaak aanwijzingen dat zijn denken niet klopt. Hij is het type van ‘heb ik dat weer’.

De positievere kant van de Schildknaap van Zwaarden is zijn snelle, oplettende geest. In vroeger tijden werd hij vaak getypeerd als een spion. Hij is vlot van begrip en kan goed analyseren.

In de liefde

Zwaarden Schildknaap duidt op een angstige jongeman die overal gevaar ziet. Dit kost enorm veel energie. Breng jezelf naar het heden en kijk of dat gevaar nu ook werkelijk aanwezig is. Zo niet, richt je dan op het positieve dat zou kunnen gebeuren in plaats van op het negatieve dat zou kunnen gebeuren. Allebei is mogelijk, maar door je te richten op positieve mogelijkheden, vergroot je de kans op het goede. Ook voor liefdesrelaties gaat dit op. Vraag je je steeds af, of hij je bijvoorbeeld zal bedriegen, dan verpest die houding, je relatie in het nu, en zeer beslist op de lange termijn.

Video Schildknaap van Zwaarden

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


Ator Tarot Zwaarden Page

ator tarot page van zwaarden tarot trekken
Ator Tarot Zwaarden Page: Op zijn hoede zijn, overal gevaar zien. Dit kost veel energie.

Ator Tarot eigen: We zien de helft van zijn hoofd. Eén oog is zichtbaar in de wolk achter zijn hoofd. Loopt hij met zijn hoofd in de wolken en ziet hij niet echt wat er gaande is? Dat klopt eigenlijk wel met het idee dat zijn gedachten deels bepalen wat hij ziet. Waar een ander kinderen ziet die leuk aan het klimmen zijn op een klimrek, ziet hij in gedachten ongevallen die zouden kunnen gebeuren.

Hij houdt het zwaard vast alsof hij denkt: Ik zou me kunnen verdedigen, maar ik weet niet of ik het durf. Hij heeft in ieder geval nog niet veel ervaring, wat goed past bij zijn page-status.


Morgan Greer Tarotkaart Zwaarden Page

Morgan Greer Tarotkaart Zwaarden Page

Deze Morgan Greer Page van Zwaarden staat klaar om te vechten tegen onrecht, vermeend of werkelijk. Zijn paarse onderkleed duidt erop dat hij dit doet vanuit een spirituele of geloofsovertuiging. De rode lucht en de dikke wolken zouden kunnen aangeven dat ‘de stad’ brandt. Kortom, het is geen rooskleurige situatie waarin hij verkeert, maar hij is bereid om voor zijn overtuigingen te vechten. Dit wordt ook benadrukt door de oranje lucht, die zijn passie aangeeft.

De betekenis die in het bij de kaarten behorende boekje wordt gegeven luidt: Een jongeling die de principes van macht observeert. Ik vind dit een interessante uitleg. Zwaarden hebben te maken met macht en de page is in principe jong en kan dus nog geen machthebber zijn, maar wel de principes observeren. ‘Jong’ hoeft niet te duiden op leeftijd, maar kan ook duiden dat iets nieuw is voor iemand. Het is mogelijk dat het trekken van deze kaart aangeeft om eens goed te kijken hoe anderen iets aanpakken en te kijken hoe de machtsverhoudingen liggen in een situatie.

Betekenis: Een jongeling die de principes van macht observeert.

Omgekeerd: Verraad, ontrouw, ziekte.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00