Tarotlegpatroon van de Hand

Het oudste tarotlegpatroon

Deze legging is gebaseerd op een document gevonden in Bologne, door Franco Pratesi, een vooraanstaand historicus en onderzoeker naar de geschiedenis van spellen: Voorspellen met de Tarocchino van Bologne. Dit document toont een overzicht van 35 tarotkaarten en hun betekenissen voor het voorspellen met Tarot en het Legpatroon van de Hand. Meer over de Tarocchino van Bologne kun je hier vinden.

Pratesi dateert dit document ca. 1750-60 en als dat klopt dan is dit legpatroon van de Hand het oudste tarotlegpatroon, en dateert het van vóór het werk over Tarot van Etteilla. Zoals dat vaak gaat, is niet iedereen het hiermee eens. Voor mij doet het er niet zo veel toe. Wat er meer toe doet is dat het een geinig legpatroon is.

Tarocchino van Bologne

Een deel van de kaarten uit de Tarocchino van Bologne, ontworpen door Giuseppe Maria Mitelli.

Een Tarocchino Tarot deck bestaat uit 62 kaarten. Ik vind het een Tarot omdat het de 22 Grote Arcana kaarten bevat. Van de kleine Arcana ontbreken de kaarten 2 t/m 5 van iedere kleur. Een Tarocchino deck is net zoals andere tarots in eerste instantie een kaartspel om mee te kaarten. En voor het spel dat ermee gespeeld werd, waren de kaarten 2 t/m 5 niet nodig.

De Tarocchino van Bologne is ontworpen door de schilder Giuseppe Maria Mitelli rond 1660. Leuk detail is wellicht dat Guiseppe dol was op spellen en tijdens zijn leven rond 300 spellen heeft ontworpen!

Het Tarot Legpatroon van de Hand

Volgens de instructies moet je de 35 kaarten schudden en enkele malen couperen en weer samenvoegen. Dan moet je 5 stapeltjes maken van 7 kaarten ieder. Vervolgens kiest de vrager een stapel en van die stapel worden dan 5 kaarten gebruikt voor het legpatroon. Een hoop gedoe en volgens mij onnodig. Ik vind dat we voor dit legpatroon gewoon alle 78 tarotkaarten kunnen gebruiken en dan trek je op de gewone manier 5 kaarten.

De betekenissen van de posities

Duim

De “afdruk” van de vraag. Dit betekent dat het de situatie symboliseert waar de vraag over gaat. Aangezien de positie geen positieve of negatieve betekenis heeft, moet de hier getrokken tarotkaart absoluut neutraal worden geïnterpreteerd.

Dit is in feite dus gewoon de kernkaart, die de vraag ‘verwoord’ in beeld en symboliek

Wijsvinger

Een persoon of een omstandigheid/ gelegenheid/ factor die gunstig is voor de vrager. In deze positie moet een kaart op een positieve manier worden geïnterpreteerd, zelfs als deze een negatieve betekenis heeft.

Middenvinger

Een persoon of een omstandigheid die vijandig of negatief tegenover de vrager staat. De hier getrokken tarotkaart moet negatief geïnterpreteerd worden, ook als de kaart hoofdzakelijk een positieve betekenis heeft.

Ringvinger

Ontwikkeling van het probleem, zoals benadrukt door de oorspronkelijke vraag. Het is positief of negatief volgens wat de tarotkaart suggereert.

Pink

Succes of mislukking gerelateerd aan de volledige vraag zoals oorspronkelijk gesteld door de vraagsteller of een deel van de vraag.

Voorbeeld tarotlezing Legpatroon van de Hand

Vraag: Heb ik alles met betrekking tot situatie X goed in de hand?

Ik vond het idee van ‘in de hand hebben’ bij de vraag wel leuk, omdat het legpatroon op een hand is gebaseerd, maar dit hoeft niet.

Dit zijn de getrokken tarotkaarten

Op de duim ligt de Tarotkaart Ridder van Pentakels. Dit is de afdruk van de vraag. Met geduld en beleid werk ik aan het realiseren van de gewenste uitkomst. Er wordt een stevig fundament gebouwd door kennis op te doen en te netwerken.

De wijsvinger duidt op iets dat gunstig is voor de vrager. Hier ligt Tarotkaart De Hogepriester. Deze kaart duidt op onderwijzen, normen en waarde in eren houden, en soms op een huwelijk. Het kan ook een huwelijk zijn van bijvoorbeeld twee tegengestelden of aanvullende zaken. Zoals je tegenwoordig vaak ziet bij bedrijven, dat boekwinkels bijvoorbeeld niet alleen boeken verkopen, maar ook hobbyartikelen en speelgoed.

Bij deze vraag en gezien de Ridder van Pentakels die een goed fundament aan het bouwen is, past de betekenis van traditie van de Hogepriester heel goed. Ook informatie verzamelen en alles bij elkaar brengen tot een deugdelijk geheel, vind ik goed kloppen.

Dan hebben we de middelvinger. Dit duidt op iets dat vijandig tegenover het realiseren van situatie X staat. Hier ligt Tarotkaart Kelken Acht. Kelken Acht duidt op bewust een andere weg inslaan. Dat is dus niet verstandig. Blijf bij het plan en neem de tijd, zoals Ridder van Pentakels voor ogen heeft. Niet ineens het roer omgooien. Dat is wel een soort van natuurlijke neiging van mij. Niet aan toegeven dus. Kelken Acht laat ook een man zien die een beetje donker en onbekend gebied intrekt. De voorbereidingen die al benadrukt werden door de Ridder van Pentakels en De Hogepriester, worden hierdoor nogmaals benadrukt. Niet zomaar op pad gaan en maar zien waar je uitkomt, maar goed voorbereid op reis gaan.

De tarotkaart op de ringvinger duidt op de ontwikkeling van het probleem (of de situatie), zoals benadrukt in de oorspronkelijke vraagstelling van de vrager. Hier ligt Tarotkaart Pentakels Zes. Betekenissen zijn: geven, delen, en vaak met het idee om daar later weer iets voor terug te kunnen vragen. Alles op een goudschaaltje afwegen.

Het is een kwestie van goede afwegingen maken, zoals de Ridder van Pentakels ook al aangaf. Met beleid te werk gaan, acties goed overdenken en vooral bedenken of een actie wel of niet bijdraagt aan het gewenste resultaat. Door acties die niet bijdragen achterwegen te laten en me alleen te richten op acties die zeker zullen leiden tot het gewenste resultaat, komt ik sneller vooruit.

De kaart die ligt op de pink duidt op succes of mislukking gerelateerd aan de vraag of een deel ervan. Hier ligt Tarotkaart Kelken Zes. Dit is een kaart van vernieuwing, verjonging, gelukkige herinneringen, geven zonder iets terug te verlangen. Jeugdigheid. Dit komt mooi overeen met de gewenste uitkomst van situatie X.

Conclusie Tarotlegpatroon van de Hand

Het antwoord van de tarot is dat ik Situatie X goed in de hand heb. Aandachtspunt is dat ik op de ingeslagen weg blijf en niet ineens het roer omgooi en dan kom ik vanzelf bij Kelken Zes.

Dugan witches tarot kelken 6
Dugan Kelken Zes: De Magie van Verwondering

Sinds ik me extra verdiept heb in Tarotkaart Kelken Zes bij de bestudering van de Dugan Tarotkaarten, is Kelken Zes beslist één van mijn favoriete tarotkaarten.

Het Tarotlegpatroon van de Hand is een handig tarotlegpatroon om snel inzicht in een vraag te krijgen. Ik raad het aan!

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00