Zwaarden Tien en het zondebok fenomeen

Dugan witches tarot zwaarden 10
Dugan Tarotkaart Zwaarden Tien

Veel zondebokken worden geblokkeerd door een energetisch plafond, dat is ontstaan door het gedrag van de familie. Lees verder voor meer info over het zondebok fenomeen en wat je er eventueel aan kunt doen.

Ik ben geen psycholoog of een andere soort van gekwalificeerde hulpverlener en ik vind het verstandig om bij psychische klachten een professionele hulpverlener (psycholoog bijvoorbeeld) te raadplegen.

Bij het lezen van de beschrijving van de Dugan tarotkaart Zwaarden Tien wordt aangegeven dat de tien zwaarden in de rug van de persoon die op de grond ligt, wijst op een groepsgebeuren. Dit deed mij gelijk aan scapegoating denken. Dit idee werd bevestigd door de sleutelwoorden bij de keerzijde van Zwaarden Tien waar letterlijk het woord ‘zondebok’ wordt gebruikt.

Voor scapegoating (de handeling) kon ik geen Nederlands woord vinden, maar een scapegoat (het lijdend voorwerp) is een zondebok, ofwel het zwarte schaap.

Kortom, een mogelijke betekenis van tarotkaart Zwaarden Tien kan zijn, dat de afgebeelde persoon met al die zwaarden in zijn rug, het slachtoffer is van scapegoating. Hij is de zondebok, het zwarte schaap van een groep of familie. Hij is systematisch gebruikt als pispaaltje, uitgelachen, genegeerd, kreeg overal de schuld van, overladen met kritiek en nooit geprezen.

Waar komt het begrip zondebok vandaan?

De Bijbelse zondebok

Het begrip zondebok is al oud en kun je terugvinden in het Bijbelboek Leviticus. Hier is sprake van twee bokken, echte bokken. De ene bok wordt geofferd om het weer goed te maken tussen God en het volk. De andere bok wordt de zondebok en alle zonden van het volk worden symbolisch op deze bok geprojecteerd en hij wordt de woestijn ingestuurd. Deze zondebok heeft kans van overleven, zou je kunnen denken, die ander niet. Maar dat is niet waar het hier om draait.

Minderheden als zondebok

Stinkende wonden!

Wanneer zaken op landniveau niet zo lekker lopen, wanneer groeperingen in de heersende bevolkingsgroep vinden dat ze benadeeld worden op een of andere manier en zich machteloos voelen,  wordt ook vaak gezocht naar een zondebok om alles dat niet goed is op af te schuiven. Door de eeuwen heen waren Joden vaak de zondebok. Alles wat niet goed ging, lag aan hen. Andere groepen van zondebokken zijn bijvoorbeeld vluchtelingen, immigranten, alleenstaande moeders of andere minderheden. Het is lekker gemakkelijk om de schuld op iemand anders of een hele groep anderen af te schuiven. Zo keert de rust in eigen groep terug. Je hoeft de hand niet in eigen boezem te steken. Dit lost het schuldgevoel op maar verder helaas niets. Ik hoor de Koningin van Zwaarden nu iets roepen over stinkende wonden. Ze heeft gelijk. Scapegoaten is geen oplossing voor problemen. De problemen blijven bestaan en verergeren alleen maar. Niemand heeft er baat bij.

Het zwarte schaap in een familie

Ik dacht altijd dat het zwarte schaap in een familie, het er zelf naar gemaakt had. Bijvoorbeeld iemand die een levenswijze heeft die niet deugt. Die steelt, moord, of aan de drugs is. Door je ernstig te misdragen word je gezien als het zwarte schaap. Je kunt hierbij ook denken aan iemand die is opgegroeid met een bepaalde religie en die religie de rug toekeert. De gelovigen in de familie zullen dit beschouwen als een ernstige misdraging en hem zien als het zwarte schaap. Vooral dit laatste is een zelfgekozen weg, die je kiest op latere leeftijd, met je volle bewustzijn. Maar over dat zwarte schaap gaat het niet, die heeft het zeker weten moeilijk, maar is volwassen. Hij weet dat hij zichzelf uit de groep zet door er andere ideeën op na te houden. Maar er is ook nog de jonge, onschuldige zondebok, die totaal niet beseft en niet kan beseffen wat er gaande is. 

De onschuldige zondebok

Op één of andere manier is het prettig voor sommige families om een zondebok te hebben om echte of verzonnen ‘zonden’ op af te wentelen. Diegenen die scapegoaten (pesten), hebben het gevoel dat er met hen, en de familie, niets mis is. Alles ligt aan de zondebok. Veelal komt dit voor in families met een of twee narcistische ouders.

De zondebok heeft het altijd gedaan, zelfs als hij er niet bij was. De zondebok wordt gezien als dom, nooit geprezen, krijgt wel ladingen kritiek over zich heen. Als de zondebok iets wil zeggen, wordt hij of zij gewoon genegeerd.

Laag zelfbeeld en energetisch plafond

De zondebok groeit hierdoor vaak op met een laag zelfbeeld en heeft geen schijn van kans om zijn potentieel waar te maken.  Je bent immers dom, onhandig, je kunt niks en het kan nooit wat met je worden. Wanneer je later in gaat zien dat je best waardevolle kwaliteiten hebt, dan is het vaak moeilijk om die kwaliteiten te benutten. Je wordt geblokkeerd door een energetisch plafond gebaseerd op die ingepeperde overtuigingen dat het nooit wat met je kan worden.

Vaak wordt aan zondebokken het advies gegeven dat het beter is om met zijn familie te breken, want dan kun je je veel beter ontplooien. Zoek vrienden die je positieve feedback geven, die je wel wijzen op fouten, maar ook prijzen om je goede kanten. Mensen die van je houden en het beste met je voor hebben.

Waar al die adviezen aan voorbijgaan, is dat het voor een zondebok heel moeilijk is om te zien dat hij of zij de zondebok van de familie is. Meestal begint het scapegoaten namelijk al op jonge leeftijd. Het hele gezin doet hieraan mee. Ook broers en zussen, want die doen gewoon hun ouders na.

Als jong kind ben je helemaal niet in staat om te zien dat je gescapegoat wordt! Je gelooft gewoon de onzin die door je familie over je wordt uitgestort. Het is belangrijk om je te realiseren dat een jong kind niet in staat is om te zeggen dat het beeld van hem niet klopt. Je gelooft zonder meer het beeld van jezelf dat je voorgeschoteld krijgt. Je bent dom en het kan nooit wat met je worden. Als iedereen het zegt, moet het wel waar zijn. Je bent raar en vervelend. Dit maakt het ook moeilijk om, wanneer je eenmaal volwassen bent, een goede relatie te hebben en vriendschappen te onderhouden.

Energetische plafond

Door het scapegoaten ontstaat een energetisch plafond, dat je blokkeert in je ontwikkeling. Dit plafond kan misschien ook ontstaan op andere manieren, maar ik zou niet weten waardoor. Wat ik hier wil aangeven is dat er zoiets is als een energetisch plafond. Dit plafond bepaalt de bovengrens van wat je kunt bereiken en is volgens mij één van de redenen waarom de Wet van Aantrekking soms niet lijkt te werken.

Veel zondebokken zijn fantastische mensen met fantastische kwaliteiten maar het blijft een strijd om je wensen te manifesteren en zelfs om je eigen wensen te ontdekken! Het lijkt alsof het niet uitmaakt wat je doet, welke technieken je gebruikt, maar op de een of andere manier is het net alsof je niet vooruit kunt komen, niet vooruit mag komen. Dat is dat plafond. In een kruipruimte kun je niet rechtop staan!

Nu wil dit niet zeggen dat wanneer de Wet van Aantrekking voor jou niet lijkt te werken, dat je dan waarschijnlijk de zondebok in je familie was. In de meeste gevallen, lijkt de Wet van Aantrekking niet te werken, omdat die niet goed wordt toegepast. Je kunt de hele dag affirmeren dat je rijk en gelukkig bent en nog zo’n mooi vision board maken, maar als je het niet gelooft, bevestig je alleen maar het tegenovergestelde, het gebrek (ik ben arm en ongelukkig).

Je kunt ook visualiseren, affirmeren enzovoort, dat Kees de ware voor je is en je voorstellen wat een fantastisch huwelijk je hebt met Kees. Maar wanneer Kees getrouwd is met Marie, is dat geen goed idee. Het is beter om je een beeld te maken van je ideale partner en dat te affirmeren/visualiseren enzovoort. Dan komt er vast en zeker iemand op je pad die helemaal bij je ideaalbeeld aansluit. Bij de Wet van Aantrekking geven we aan wat we wensen en het hoe, en wie, laten we aan het universum over.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar je gevoelsonderstroom. Ik heb een tijd geleden ontdekt dat ik een gevoelsonderstroom had van lichte onvrede. Alles is leuk, mooi, gezellig, gaat goed en toch was onder al dat goede een gevoel aanwezig van lichte onvrede. Ik heb dat aangepakt door te kiezen voor een gevoel van vrede op de Rober-Fritz-manier. Meer hierover kun je lezen in het artikel over de fundamentele keuze tarotlegging. Door je gevoelsonderstroom te veranderen van bijvoorbeeld lichte onvrede in vrede, gaat je trilling omhoog waardoor het gemakkelijker is om positieve zaken te manifesteren.

Belangrijke aandachtspunten op het pad om je wensen te manifesteren, zijn:

 • Je belemmerende overtuigingen
 • Je onderstroom
 • Een eventueel energetisch plafond
 • Bovengrens Probleem (Upper Limits Problem) zoals beschreven door Gay Hendricks.

Over belemmerende overtuigingen is veel geschreven. Zoek op internet op belemmerende overtuigingen, de wet van aantrekkingskracht en je zult tal van artikelen en boeken vinden. Je kunt ook beginnen met mijn basisartikel Tangled en de Wet van Aantrekkingskracht.

Over de onderstroom is minder literatuur voorhanden, maar Robert Fritz noemt het in zijn boek De Weg van de Minste Weerstand. Bovendien behandelt hij in feite de Wet van Aantrekkingskracht in dat boek en wel uit het oogpunt van kunstenaars en niet op een new age manier. In mijn ogen een waardevol boek om te lezen voor iedereen; kunstenaar of niet. In het Nederlands is dit boek alleen nog tweedehands beschikbaar. Van de Engelse versie – The Path of Least Resistance – is zowel een paperback als een e-boek versie verkrijgbaar.

Over mijn idee van een belemmerend energetisch plafond, heb ik nog geen literatuur gevonden. Gay Hendricks zegt wel iets over een soort van bovengrens in zijn boek The Big Leap, dat ik in 2012 gekocht ongetwijfeld gelezen heb, maar me niets van kan herinneren. Dat boek ga ik nu herlezen om te kijken in hoeverre mijn ideeën over een energetische plafond en Hendricks’ bovengrens met elkaar overeenkomen.

Voor mij is het grootste verschil in het energetische plafond van een gescapegoat kind en de bovengrens van Hendricks, dat het energetische plafond geen keuze is waarbij het kind betrokken was.

De bovengrens van Hendricks bestaat vooral uit voorvallen van loyaliteit aan de familie. Je behaalt een fantastische prestatie op school en je moeder zegt dat je daarover niet mag opscheppen, want dan wordt je zus jaloers. Je wilt je zus geen pijn doen, en daarom besluit je er niets over te zeggen. Je maakt zo’n ‘afspraak’ als kind, en creëert een bovengrens. Later in je leven kun je daar last van krijgen en begrijp je niet wat er aan de hand is, want je bent allang vergeten dat je die grens ooit zelf gecreëerd hebt. De oplossing is je herinneren dat je zo’n afspraak gemaakt hebt en die loslaten.

Hoe hef je het energetische plafond op?

Is een energetisch plafond op te heffen? Ik denk van wel, maar het is misschien voor iedereen een ander proces. Een psycholoog zoeken met verstand van zondebokschap kan een goede manier zijn.

Wil je zelf aan de slag?

 • In eerste instantie kan de ontdekking van je zondebokschap je in een rouwproces storten. Het kan handig zijn om hiervoor in rouwverwerking te gaan.
 • Het is van belang om je familie te vergeven. Lees ook: Vergeven doe je voor jezelf.
 • Onderzoek wat het hele gebeuren je gebracht heeft. Stel dat je leven zich op een meer gangbare manier zou hebben ontvouwen, wat zou je dan allemaal niet gedaan hebben en welke ervaringen zou je zijn misgelopen? Misschien kom je wel tot de ontdekking dat het zondebokschap een zegen is!
 • Het is ook van belang om in te zien dat je hoogstwaarschijnlijk de zondebok blijft. Je familie gaat haar gedrag niet veranderen en haar opinie niet wijzigen. De kans is groot dat wanneer je het überhaupt benoemd (en dat wordt afgeraden!), ze verontwaardigd vragen hoe je erbij komt, opmerken dat het tussen je oren zit en dat er echt iets mis met je is, anders zou je zo niet denken. Het met je familie proberen te bespreken, zal voor hen een extra bevestiging zijn dat jij de lastpak binnen de familie bent.
 • Dat je familie je als zondebok wilt blijven zien, lijkt mij van minder belang dan het energetische plafond. Met je familie kun je leren omgaan of enige afstand van nemen. Maar je kunt hoog springen, laag springen, visualiseren, affirmeren, vision boards maken enzovoort, maar zolang dat plafond daar zit, zal het je allemaal niet echt helpen.

Dankbaarheid

Wat je ook doet, schrijf dagelijks (in de ochtend of de avond) vijf dingen op waar je dankbaar voor bent. Dit is echt een wondermiddel om je leven te verbeteren.

Meer over dankbaarheid kun je lezen bij de tarotkaart de Magiër uit de Huisvrouwen Tarot en in het artikel Tarotkaart voor Dankbaarheid.

Inspiratie om het plafond op te heffen

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om het plafond op te heffen, hieronder geef ik mijn favorieten:

 1. Doe er een familieopstelling op – misschien de snelste weg als je een goede familieopsteller kunt vinden.
 2. Regressietherapie
 3. Ga naar een psycholoog
 4. Doe de Conscious Manifestation Course van Eckhart Tolle. Op dit moment (30-12-2020) is er net een cursus afgelopen, maar je kunt je inschrijven voor de wachtlijst. Ik vond het een extreem waardevolle cursus.
 5. Ga aan de slag met de Dynamind Techniek. Klik hier voor de Dynamind handleiding.

Ik ben geen psycholoog, arts of andere professionele hulpverlener en ik pas met groot plezier alternatieve healing technieken op mezelf toe, maar het valt een beetje onder het hoofdstuk ‘zelfmedicatie’ en dat is niet altijd een goed idee. Wees verstandig en zoek professionele hulp als je die nodig hebt.

Plafond doorbreken met Dynamind

Je kunt eerst kijken of je bepaalde overtuigingen hebt door erop te spiertesten.

Vraag jezelf: “Ben ik de zondebok van de familie?”  Blijkt uit de spiertest dat dit zo is, dan kun je verder kijken door bijvoorbeeld te vragen: “Beperkt dit zondebokschap mij om mijn wensen te manifesteren?” Als het antwoord weer ja is, dan kun je spiertesten op de vraag: Kan ik dit probleem oplossen met Dynamind. Is het antwoord ja, dan doe je Dynamind op de uitspraak:

“Ik heb er last van dat ik de zondebok van de familie ben. Dit kan veranderen. Ik wil dat het probleem weg gaat.”

Pas vragen en uitspraken gerust aan om te laten aansluiten bij wat jij voelt. En lees wel even de Dynamind handleiding, die is echt niet zo lang.

Daarna ga je 7 x (zachtjes) kloppen op je borst, 7 x op de zwemvliesjes op iedere hand, en 7 x kloppen op je zevende nekwervel (dat hoeft echt niet zo heel precies, als je maar ongeveer in de buurt zit). Dan inademen met je aandacht bij je kruin en uitademen met je aandacht bij je voeten.

Doe dit alles 3 x en doe dan de spiertest en kijk of het probleem is opgelost. Is het probleem niet opgelost, dan is er misschien wel iets naar boven gekomen uit je onbewuste dat eerst opgeruimd moet worden of komt nog naar boven in de komende 24 uur. Misschien krijg je het gevoel dat je een tarotkaart kunt trekken voor meer inzicht.

Hoe dan ook, pak aan wat zich aandient, en doe een week lang iedere ochtend of avond Dynamind op de uitspraak: “Ik heb er last van dat ik de zondebok van de familie ben. Dit kan veranderen. Ik wil dat het probleem weggaat.”

Je kunt het ook 2 weken lang om de dag doen.

Is Dynamind niet de oplossing, dan kun je door spiertesten of tarotkaarten leggen misschien inzicht krijgen in wat wel de oplossing is. Schrijf de mogelijkheden die je kunt bedenken op en spiertest iedere mogelijkheid. Of trek op iedere mogelijkheid een tarotkaart volgens het meer-keuze tarotlegpatroon. Ik voeg meestal als extra keuze toe: Of is er een nog betere oplossing/optie?

Wanneer niet jij maar een zus of broer de zondebok is

Ben je niet zelf de zondebok, maar zie je nu dat een zus of broer dat wel is, dan kun je wellicht je overtuigingen en gedrag veranderen ten opzichte van de zondebok. Het Aloha-principe kan hierbij helpen. Niet alleen is het prettig voor de zondebok om ook eens geprezen te worden, maar omdat je zoekt naar zaken die te prijzen zijn, ga je zelf inzien dat de vermeende fouten nergens op slaan en dat de zondebok een fantastisch persoon is.

Slotwoord

Ik heb dit artikel met zorg geschreven. Schuld speelt voor mij geen rol. Degenen die het scapegoaten doen, kunnen daar niks aan doen en de zondebok kan er niks aan doen. Wat ik met dit artikel wil aanreiken is een mogelijke oplossing voor zondebokken om uit die kruipruimte te komen, zodat ze kunnen gaan stralen!

Een zondebok komt niet in iedere familie voor, maar het komt vaker voor dan je zou denken. Er is en wordt veel over geschreven, maar statistieken heb ik niet kunnen vinden.

Heb je feedback of vragen, stuur mij gerust een e-mail.

Vriendelijke groet,

Nelly van der Werff

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00