Fundamentele Keuze Tarotlegging

Basis zijnstoestand en manifestatie tarotconsult

Wanneer je wilt dat je wensen zich moeiteloos manifesteren, dan is het van belang dat de wens en fundamentele keuze met elkaar in overeenstemming zijn en niet met elkaar botsen. Het is van belang dat ‘wezen’, je ‘zijnstoestand, je basis, geschikt is voor manifestatie van je wensen. We creëren de hele tijd onze wensen, maar vaak niet de wensen die we bewust willen.

In zijn boek De weg van de minste Weerstand, vraagt Fritz zich ook af, waarom sommige mensen moeiteloos door het toepassen van zijn stappenplan creëren wat ze zich wensen, terwijl het anderen gewoon niet lukt. Hij ontdekte dat er zoiets is als een onderliggende keuze voor een zijnstoestand, die in balans moet zijn met wat je bewust wilt creëren. Hij noemt dit de ‘fundamentele keuze’. Dit is een keuze voor bijvoorbeeld gezond zijn of vrij zijn. Een fundamentele keuze die hij noemt, die mij erg aanspreekt, is: Ik kies ervoor de bepalende creatieve kracht in mijn leven te zijn. Een andere fundamentele keuze die hij noemt is trouw zijn aan jezelf.

In het WAT-consult (Wet van Aantrekking Tarotconsult) laat ik zien hoe je kunt kijken waarom een bepaalde wens zich niet wil manifesteren.

Met deze legging, gebaseerd op de tarotkaart De Magiër, kun je je basis, je fundamentele zijnstoestand, onderzoeken.
de fundamentele keuze

De eerste kaart verbeeldt de vrager zelf. De tweede kaart duidt op zijn connectie met het universum, met de scheppende energie, met de wens. De derde kaart duidt op de manifestatie in onze fysieke werkelijkheid.
Daaronder liggen van links naar recht nog vier kaarten die te maken hebben met de vier tarotkleuren: pentakels, staven, kelken en zwaarden. Dit zijn de voorwerpen die de Magiër op zijn tafel heeft liggen, die erop duiden dat hij in principe alles in huis heeft om zijn eigen werkelijkheid te scheppen. In deze legging duiden deze kaarten erop wát De Magiër in huis heeft.

Ik heb deze Fundamentele Keuze Tarotlegging gedaan voor een vriend waarvoor alles steeds mis loopt. Hij is van goede wil, maar op de een of andere manier verknalt hij het steeds weer.

de fundamentele keuze - gevuld

De eerste kaart is geen verrassing. Hier ligt de Pentakels Vijf. Dit is de kaart die duidt op armoede denken. Dus als zijn basisovertuiging is: voor een dubbeltje geboren en zelfs dat dubbeltje ga ik niet krijgen, dan zal het lastig zijn om voorspoed in zijn leven te creëren. En niet alleen financieel gezien, maar op alle levensgebieden zal hij het moeilijk hebben en dat is ook zo.

Op positie 2 ligt Zwaarden Zes. Deze kaart duidt op het zetten van een moedige stap, omdat daar waar je bent niet werkt, of niet goed voor je is. Hij wil veranderen, en daarom doen we ook deze tarotlegging.

Op positie 3 ligt De Toren. Dit is de kaart die aangeeft dat hij zelf denkt dat er een wonder nodig is. Zelf weet hij niet meer wat hij moet doen. Anderzijds is dit een kaart die aangeeft dat de universele energie voor manifestatie van je wensen zorgt. Dus denken in termen van armoede leidt tot armoede. Ook al heb je ineens nog zo veel geld, in korte tijd zal alles weer op zijn.

Wat zijn de mogelijkheden die hij heeft?
Op Pentakels, op het aardse, ligt de Page van Pentakels. Dit is een kaart van iemand die geïnteresseerd is in veel zaken, van alles en nog wat aandachtig onderzoekt. Mijns inziens is het een kaart van kennis opdoen, van leren. En hij zoekt een oplossing voor zijn probleem, dus in die zin, vinden we dit een gunstige kaart. Het kan ook zijn dat deze kaart erop duidt dat hij moet kijken naar wat hij manifesteert, en dan kijkt naar zijn gedachten. Dacht hij van te voren: met deze leidinggevende zal ik ook wel niet overweg kunnen? Deze baan zal ook wel tijdelijk zijn? Gezien zijn verleden, zijn dit logische gedachten, want zo gaat het altijd. Maar dat willen we dus ombuigen. En onderzoeken en bewustwording van hoe manifestaties tot stand zijn gekomen, kan daarbij helpen.

Op de positie van de Staf, die te maken heeft met vuurkracht, enthousiasme en daadkracht ligt De Wereld. Dit is een kaart die voor mij zou duiden op schrijven, maar voor hem, denk ik, dat de kaart duidt op het zoeken in zichzelf naar zijn passie. Hij houdt van reizen. Dit sluit wel aan bij de Page van Pentakels die de wereld wil ervaren. Door de eivorm van de lauwerkrans is het ook mogelijk dat deze kaart duidt op een nieuwe fundamentele keuze, een keuze die hij plant en dan verzorgt tot die nieuwe keuze hem eigen is geworden.

Op de positie van de Kelk, die van water, ligt de Koning van Staven. Dit is niet zo gunstig, omdat vuur en water niet goed samengaan. Hij staat zichzelf niet toe te voelen. Hij is ook altijd enthousiast en positief. Dat vuur overstemt waarschijnlijk het gevoel van zijn fundamentele aard, zodat hij niet door heeft wat hij werkelijk voelt en daardoor ook niet kan ingrijpen.

Op de positie van het Zwaard, lucht, ligt gerechtigheid. Dit lijkt mij wel weer gunstig. Ze heeft een zwaard in de ene hand en een weegschaal in de andere, en beoordeeld hoe de dingen verlopen in haar leven. En dat onderzoeken en beoordelen, dat sluit ook weer aan bij de Pentakels Page. Na het beoordelen, kan hij dan kiezen om meer te doen van dat wat werkt en dat wat niet werkt na te laten.

Wat nu?

Nu hij weet dat zijn zijnstoestand hem in armoede houdt, wat kan hij nu doen? Hierop hebben we een ‘wat te doen’ legging gedaan Deze tarotlegging sloot verrassend goed aan bij de Fundamentele Keuze Tarotlegging.
wat-te-doen-legging

“In het verleden ligt De Ster. Je bent aan het veranderen, je hebt ervoor gekozen om zelf de ster in je leven te zijn. Je hebt ontdekt dat je bang was om niet aardig gevonden te worden, en je was niet de bepalende creatieve kracht in je leven en ook niet vrij. Je werd geregeerd door een angst waarvan je je niet bewust was.”

Bovenstaande heeft te maken met een recente ontdekking van hem, dat hij ‘arm’ is omdat hij ‘niet aardig’ is. Dat hij ‘niet aardig’ is, is onzin, maar dat kan wel als gevoel in je zitten. Veel mensen slaan als kleine kinderen rare ideeën op zoals ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘ik ben niet lief’, ‘ik kan niks’, enz.

Nadat hij ontdekte dat hij een basis gevoel had van niet aardig zijn, realiseerde hij zich dat het onzin is, dat hij niet altijd aardig hoeft te zijn en ook niet voor iedereen hoeft klaar te staan. En dat brengt ons naar de Ster. Hij had dus al bedacht, dat hij de Ster is in zijn leven.

“In het heden ligt de Page van Pentakels. Die zagen we in de vorige legging op de positie van het pentakels. Dit geeft aan dat je de situatie aan het onderzoeken bent, het heeft je volledige aandacht.”

“In de kern ligt De Zegewagen, Je zoekt meetbaar succes.”

“Links daarvan ligt de Zwaarden 5. Wil je dat om anderen de ogen uit te steken? Dat is iets wat je in de gaten kunt houden, wanneer je bepaalde wensen hebt. Tegelijkertijd kan deze kaart erop wijzen dat je jezelf wilt overwinnen. Je wilt je negatieve basishouding overwinnen.”

“Rechts ligt de Pentakels 3. Je drie zelven moeten het met elkaar eens zijn. Manifestatie is een samenwerkingsproces. Jij bedenkt wat je wilt, je Lager Zelf kijkt of het ‘kan’, dat wil zeggen of er geen blokkades zijn die de manifestatie tegenhouden, en dan helpt je Hoger Zelf om de manifestatie tot stand te brengen.”

“Op doen, ligt kelken 6. Dit is de kaart van het geven omdat je wilt geven. Het is een open geven, een blij geven. Denk niet in termen, van dat kan ik me niet permitteren, maar geef gul. Dat wil niet zeggen dat je je geld weg moet geven. Maar betaal je huur met blijheid. Wees blij dat je je gas en licht kunt betalen enz. Maar geef ook van jezelf, geef een glimlach, geef vriendelijkheid. In termen van geld kost het niks. Het idee hierachter is dat je niet meer denkt ‘dat heb ik niet’, ik kan het me niet veroorloven’. Als ik dit ding koop, dan kan ik dat andere niet kopen. Dat zijn overtuigingen die voortkomen uit je armoede denken. Wordt je ervan bewust, en druk dat denken niet de kop in, maar verander het, door er een andere gedachte voor in de plaats te zetten. Maak het een spel om iedere dag te geven. Maar let wel, jij bent De Ster in je leven, dus het moet wel uit jezelf komen, je moet het echt willen. Je kunt ook geven aan jezelf. Tijd bijvoorbeeld, om iets te doen dat jij leuk vindt.

Het belangrijkste bij Kelken Zes is volgens mij dat je niet denkt in termen van ik kan het me niet permitteren, maar kijkt wat je je allemaal wel kunt permitteren. En dat kan te maken hebben met tijd, met geld, of met je houding. Het bijhouden van een dankbaarheidsdagboek kan hierbij helpen. Begin de dag met drie tot vijf dingen op te schrijven waarvoor je dankbaar bent, en eindig de dag met drie tot vijf dingen op te schrijven waarvoor je dankbaar bent.
De uitkomst is De Toren. Als je armoede denken is vervangen door een nieuwe fundamentele keuze, ééntje die manifestatie van je wensen niet in de weg staat, dan zullen je wensen zich manifesteren en duurzaam zijn.”

Fundamentele Keuze
Dit leidde tot de vraag wat een goede fundamentele keuze voor hem kon zijn. Hij twijfelde tussen Gezond zijn en Vrij zijn. We trokken op iedere keuze één kaart.

Op Gezond zijn kwam De Dwaas te liggen en op Vrij zijn, zwaarden 3.

De Dwaas leek mij te verkiezen boven Zwaarden 3. Hijzelf vindt ook dat Gezond Zijn de beste keuze is, want vrijheid had hij altijd al hoog in het vaandel staan, en heeft hem, naar eigen zeggen: “niets opgeleverd”. Gezond Zijn duidt niet alleen op fysieke gezondheid, maar op algehele gezondheid. Dus ook geestelijk en financieel.

Hoe gaat hij zich deze nieuwe fundamentele keuze eigen maken?
Door het stappenplan van Fritz te volgen. Bepaal waar je nu staat, omschrijf je visie, kies voor je visie en ga door waar je mee bezig was. De spanning tussen de huidige situatie en de gewenste situatie zal leiden tot kansen en ideeën die zullen helpen om de nieuwe keuze stevig in zijn onderbewuste te verankeren. Gezien de Page van Pentakels die in allebei de leggingen voorkwam, is het ook van belang dat hij oplet op wat hij manifesteert en onderzoekt of dit in overeenstemming is met ‘Gezond zijn’ of met ‘armoede denken’.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00