Wet van Aantrekking Tarot Legging

Tarot kaarten leggen voor inzicht in The Secret

De Law of Attraction, Wet van Aantrekking (aantrekkingskracht/manifestatie) zegt dat alles wat je in je leven hebt en alles wat er in je leven gebeurt en plaatsvindt een direct resultaat is van je energetische frequentie, van je resonantie. Verander je energetische trilling of frequentie en je verandert je leven. En je energetische trilling heeft weer te maken met je gedachten.

Wanneer je deze wet begrijpt kun je alles manifesteren wat je wenst. The films The Secret en What the bleep do we know?! gaan hierover. Spiegelogie van Willem de Ridder gaat hierover. Deepak Chopra, Neal Donald Walsch, Dan Millman en vele anderen schrijven hierover. De Cursus in Wonderen gaat hierover. Het is het “vraag en het zal u gegeven worden” van Jezus.
De Wet van Aantrekking is een fundamentele, universele wet die altijd en voor iedereen opgaat.

Maar wat nu als je wensen zich absoluut niet lijken te manifesteren? Dit kan te maken hebben met je energetische trilling waardoor je wat je wenst onbewust van je afduwt en met weerstanden in de vorm van ongeloof en andere belemmerende overtuigingen. Om inzicht te krijgen in je huidige resonantie en die te vergelijken met de resonantie die nodig is om het gewenste moeiteloos te manifesteren, heb ik het Wet-van-Aantrekking-Tarotlegpatroon ontworpen. Dit legpatroon geeft ook inzicht in eventueel aanwezig weerstanden. Met die gegevens kun je gericht je energetische frequentie veranderen en je weerstand overwinnen.

Voor het Wet-van-Aantrekking-Tarotconsult (afgekort WAT-consult), heb ik een legpatroon ontworpen van 2 x 3 kaarten. De eerste serie van 3 tarotkaarten zegt iets over je huidige resonantie met betrekking tot je wens en de tweede serie zegt iets over de resonantie die nodig is om het gewenste daadwerkelijk te manifesteren.

Hoe werkt het? Schrijf op wat je wil manifesteren.

Ik wens………………………………………………………

En trek dan drie tarotkaarten uit je Tarotspel. Leg de getrokken tarotkaarten uit van links naar rechts.

Deze drie tarotkaarten zeggen iets over je huidige resonantie met betrekking tot je wens.

Wet van Aantrekking Tarotconsult deel 1

Vervolgens trek je drie tarotkaarten om aan te geven welke resonantie nodig is om het gewenste daadwerkelijk te manifesteren. Ik gebruik hiervoor een tweede tarotspel, omdat dit de mogelijkheid openlaat om kaarten uit de eerste serie ook te trekken voor de tweede serie. Wanneer je maar een spel kaarten hebt, is het belangrijk dat je de kaarten die je trok voor ‘huidige resonantie’ weer terugstopt in je spel, voordat je de tweede serie kaarten trekt.

De tweede serie van 3 tarotkaarten zegt iets over de resonantie die nodig is om je wens moeiteloos te manifesteren.

Wet van Aantrekking Tarotconsult deel 2

Een uitgewerkte tarot legging met het WAT-tarotlegpatroon

Hieronder geef ik een uitgewerkt voorbeeld van een Wet van Aantrekking Tarotconsult (WAT-consult). Dit tarotconsult is gedaan voor Caroline. En publiceer ik met haar toestemming.

Wat Caroline wenst: Meer opdrachten binnenhalen voor mijn eigen bedrijf, voldoende om mijn reguliere baan op te kunnen zeggen.

Ik trok eerst drie tarotkaarten om haar huidige resonantie weer te geven. Ik trok De Keizer, Pentakels 8 en De Hogepriesteres.

TarotWet van Aantrekking - Caroline 1

En vervolgens drie tarotkaarten om de resonantie weer te geven die nodig is om haar wens te manifesteren. Ik trok Kelken 6, Kelken Aas en Pentakels 6.

Tarot Wet van Aantrekking - Caroline 2

Toelichting op de huidige resonantie:
De Keizer duidt op vasthoudendheid maar ook op starheid. Het is een aardse kaart, die duidt aan vormgeven aan je wereld. Alles moet gepland en in vaste banen geleid. Er is geen ruimte voor spontaniteit bij de Keizer.
De Pentakels 8 is ook een kaart van gefixeerdheid. Het is een kaart van als maar hetzelfde doen. Je zou hierbij kunnen denken aan de uitspraak van Albert Einstein: “Als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg.”
De Hogepriesteres duidt op tegenstrijdige gevoelens, op niet goed naar binnen kunnen keren. Dit kan tevens aangeven dat Caroline haar wens niet duidelijk heeft neergezet.

Toelichting op resonantie die nodig is voor moeiteloze manifestatie van je wens:
Kelken 6 duidt erop dat wat je ook doet, het vanuit je hart moet komen. Je geeft omdat je wilt geven, niet omdat het moet of beter lijkt, of om iets terug te krijgen. Dit kan duiden op het ‘weggeven’ van je tijd om je product te promoten en dingen gratis doen als een vorm van promotie. Is dit bedrijf iets wat je werkelijk wilt? Of lijkt dat je een verstandige zet? Wat zegt je gevoel hierover? Kelken 6 is een kaart van luisteren naar je gevoel en je gevoel volgen. Dit kan tegenstand oproepen van je verstand.

Kelken Aas is een kaart die duidt op verbonden zijn met je ziel, met het universum, met God. Op Kelken Aas zien we een duif die een wielkruis in de Kelk laat vallen. De Duif is de Heilige Geest en het wielkruis is je wens. Het geeft ook aan dat je een kind van God bent en daarom recht hebt op alles wat je wenst. Het is een kaart die duidt op de noodzaak om open te staan om te kunnen ontvangen en op dankbaarheid voor alles wat je hebt. Dankbaarheid is erg belangrijk voor de Wet van Aantrekking omdat je door dankbaarheid je energie omhoog brengt naar het niveau dat nodig is om je te kunnen openen voor de gaven van het universum.

Pentakels 6 is een kaart die duidt op het feit dat geven en nemen in balans moeten zijn op praktisch gebied. Je kunt hier en daar wat kleine dingen weggeven, maar je bedrijf gaat niet draaien op weggeven. Een koopman geeft zijn waar niet weg.
Naast dankbaarheid voor wat je hebt, is het gevoel dat je wat je je wenst ook inderdaad waard bent een belangrijk aspect om de Wet van Aantrekking voor je te laten werken. Straal uit wat je waard bent, en vraag overeenkomstige prijzen.

Tarotkaarten rider waite de doodIk heb ook nog gevraagd wat de blokkade is: Hierop trok ik De Dood. De Dood is een kaart van loslaten van het oude en het nieuwe gewoon laten gebeuren. Een periode komt ten einde en een nieuwe periode vangt aan. Je kunt dit niet allemaal overzien en je hoeft dat ook niet allemaal te overzien. Door te luisteren naar je gevoel en open te staan om te ontvangen en door dankbaarheid, zul je geleid worden naar je doel.

Ik vond dit zelf weinig concreet, dus ik heb ook nog gevraagd of die opdrachten dan uit de lucht komen vallen, of hoe wij dat moeten zien.

Ik heb hierop de Wat-te-doen-tarotlegging gedaan. Als ik niet tevreden bent over een consult en ik vind dat zo’n extra legging nodig is, doe ik dat uiteraard gratis. In mijn opinie hoort dit gewoon nog bij het WAT-consult dat Caroline heeft aangevraagd.

Dit zijn de tarotkaarten die ik trok voor de Wat-te-doen-tarotlegging.

 Wet van Aantrekking - Caroline 3

De vraag luidde: Wat precies moet Caroline doen om haar wens te manifesteren?

Op het verleden ligt de Zwaarden 10. Deze tarotkaart komt overeen met De Dood. Zwaarden 10 duidt ook op een einde van iets en een daarop volgend nieuw begin. Het verschil is dat De Dood iemand vaak dwingt en Zwaarden 10 duidt op het zelf nemen van de beslissing om anders in een situatie te gaan staan of om een situatie af te ronden en te beëindigen.

Op het heden ligt de Pentakels 2. Dit is een tarotkaart van balans bewaren, van inkomsten en uitgaven in balans te houden en meegaan met de natuurlijke bewegingen van het universum. Het is ook een tarotkaart van leerprocessen, die met vallen en opstaan gepaard gaan.

Op de Kern ligt de Pentakels Koning. Deze tarotkaart geeft aan dat je je dient te realiseren wat je waard bent. Laat niet over je lopen, geef je grenzen aan. Je bent gewoon goed in wat je doet en wat dat betreft hoef je ook geen compromissen te sluiten.

De invloeden op de kern zijn aan de linkerkant De Magiër en aan de rechterkant de Staven 7.
De Magiër duidt erop dat je precies dient te weten wat je wilt neerzetten, zonder concessies te doen aan wat verstandig is of haalbaar lijkt. Je kunt alles manifesteren wat je wilt. Je hebt daarvoor ook alles in huis.
De Staven 7 zegt dat je moet uitdragen waar je voor staat, je moet laten weten dat je er bent (adverteren etc.). Dit moet niet tot in het oneindige. Je gaat niet verdedigen wat je doet, dat is iets wat buiten het gebeuren staat, dat doe je goed. Het is niet nodig dat toe te lichten. Het heeft geen zin om mensen uit te leggen dat ze hier beter van kunnen worden. Het is dus niet overhalen, maar laten weten dat je bestaat, zodat mensen je kunnen vinden.

De zesde kaart, ligt op die belangrijke plek, die het antwoord is op de vraag: Komen die opdrachten dan uit de lucht vallen? Hier ligt De Toren. Dus ja, het komt uit de lucht vallen. De inzichten en alles wat je nodig hebt, komt uit de lucht vallen.

De uitkomst is de Koningin van Zwaarden. Dit is een intelligente dame, die met wijsheid regeert. Ze maakt keuzes en neemt beslissingen met haar verstand.

Dus je verstand hoeft zich geen zorgen te maken, dat komt ook aan de beurt. De Koningin van Zwaarden heeft een helder en licht hoofd, haar gedachten zijn rustig. Zij wacht op de impulsen van de Toren en voert die op een verstandige manier uit. Zij weet ook onderscheidt te maken tussen echte impulsen van het universum en impulsen die uit emoties voortkomen. Er is een verschil tussen gevoel en emotie. Gevoel komt uit het hart en is in het hier en nu. Emotie is iets wat volgt op een gedachte en is nooit in het heden maar altijd in de toekomst of in het verleden en is totaal onbetrouwbaar als raadgever.

Ik raad je aan de tarotkaarten die duiden op de resonantie die je nodig hebt om de Wet van Aantrekking voor je te laten werken, uit te printen, uit te knippen en op te hangen waar je ze dagelijks kunt zien. Dan weet je Lager Zelf welke resonantie de gewenste is. Wat ook werkt is om iedere avond voor het slapen gaan op te schrijven wat je de volgende dag gaat doen voor je bedrijf. (Hierdoor stel je je open voor de impulsen van de Toren). Al is het nog zoiets idioots of iets kleins als een bonnetje opbergen in de administratie of één mailtje versturen. Je moet die handeling de volgende dag ook echt uitvoeren en niet laten liggen! Je woord houden is een teken naar het universum dat jij serieus bent over je wens. Door iedere avond (vlak voor het slapen gaan) even te gaan zitten en op te schrijven wat je de volgende dag gaat doen, krijg je vanzelf ideeën. Dat zijn die geschenken van boven.
Je mag dit ook ’s ochtends vroeg doen, direct na het opstaan. Voor mij werkt ’s avonds het beste. De tijdstippen net voor het slapen gaan en net na het ontwaken zijn de meest intuïtieve momenten van de dag. Dus een van die twee tijdstippen pakken en iedere dag doen.

En nog maar een voorbeeld van een uitgewerkte WAT- tarot legging

Dit WAT-consult (Wet van Aantrekking Tarotconsult) is gedaan voor Elisabeth. Zij had de volgende wens:

Elisabeth wenst bepaalde gezondheidsproducten te verkopen en het lukt gewoon niet. Zelfs niet met moeite. Laat staan moeiteloos.

Haar huidige resonantie wordt weergegeven door: De Zegewagen, De zon en De Gehangene.

Wet van Aantrekking tarot legging Elisabeth 1

De beste resonantie om de producten moeiteloos te verkopen is: Kelken 8, Pentakels 3 en Zwaarden 8.

WAT-consult-Elisabeth-2

Wij vonden deze tarotlegging interessant omdat er drie Grote Arcana kaarten liggen in het eerste deel van de legging en geen enkele in het tweede deel van de legging.

Zowel de Zegewagen als De Zon zijn uitermate positief en duiden op een hoge energiefrequentie. De Zegewagen duidt op succes. De Zon duidt op vrijheid, blijdschap, warmte en enthousiasme. Deze twee kaarten duiden erop dat Elisabeth enthousiast is over het product dat ze wil verkopen. Ze gebruikt het zelf ook.
Deze twee kaarten wijzen erop dat ze het product moeiteloos zou moeten kunnen verkopen. De laatste kaart in deze serie, De Gehangene, geeft aan waarom dat niet het geval is. De Gehangene draait alles om. Wanneer Elisabeth op het punt staat daadwerkelijk iemand haar product te verkopen, dan trekt ze zich terug. Ze laat los. Haar enthousiasme zakt naar het nulpunt en daarmee ook haar energie.

Het tweede deel van deze tarotlezing geeft aan waarom ze dit doet en wat ze anders kan doen.
De Kelken 8 duidt op het inslaan van een andere weg. Een onbekende weg, onbekend terrein in. Dit kan erop duiden dat ze een andere aanpak nodig heeft. Misschien is het enthousiasme van de Zegewagen en de Zon ‘te veel’.
Pentakels 3 verschijnt vaak in leggingen voor mensen die net een eigen bedrijf begonnen zijn. Deze tarotkaart duidt er dan op dat de eigenaar nog veel te leren en te doen heeft om het bedrijf stevig neer te zetten en om klanten te werven. De kaart duidt ook op samenwerking met anderen naar een collectief doel. Dit aspect is bijzonder relevant in deze tarotlezing omdat het product verkocht wordt volgens het model van Multi-level-marketing.

Zwaarden 8 duidt op het vasthouden aan iets. Meestal is dat negatief. Maar in deze tarotlezing duidt het op de noodzaak om ‘vast te houden’. Dat heeft ook te maken met het feit dat Zwaarden 8 ligt in de tweede serie van het WAT-legpatroon dat erop duidt ‘wat nodig is’. In de eerste serie zagen we dat Elisabeth, wanneer ze bijna iemand had overtuigd om het product te kopen, ze een totale ommekeer maakte en besloot niet te verkopen. En ik heb dit zien gebeuren. Eerst vertelt ze hoe enthousiast ze is over het product en wanneer haar klant dan zegt ‘doe mij er maar één,’ dan zegt Elisabeth: “Zou je dat wel doen? Wil je er niet even over nadenken? Denk je echt dat het iets voor je is?” Zwaarden 8 wijst er dus op dat ze haar klant moet vasthouden en het product gewoon moet verkopen! Maar dat doet ze dus niet, en ik vraag me af waarom niet.

Tarotkaarten Rider Waite Staven 6Ik heb daarom alle kaarten (het hele deck) weer goed geschud, en een kaart getrokken op de vraag: Wat is de blokkade waar Elisabeth tegen aanloopt?
Ik trok de Staven 6. Deze kaart duidt op succes en de vaardigheid om anderen te leiden naar succes. In deze situatie, waar de Staven 6 duidt op een blokkade, denk ik dat de kaart duidt op de angst voor succes.
Elisabeth zegt dat dit inderdaad kan kloppen. Ze vind het hele idee van ‘anderen leiden’ niet kunnen. Ze gelooft in leven en laten leven en ieder moet zijn eigen ding doen.
Voor Elisabeth om succes te hebben met het verkopen van producten, en speciaal volgens het Multi-level-marketing-systeem is het nodig dat ze haar angst voor succes en haar ongemak over het leiden van anderen, overwint.

Een makkelijke manier om die beperkende overtuiging te onderzoeken is met een Helende Reis volgens de methode van Brandon Bays. De prijs van zo’n reis is niets vergeleken met wat het haar kost om vast te houden aan haar beperkende overtuiging dat anderen leiden ‘niet mag en kan’.

Deze tarotlezing voor Elisabeth laat zien dat het niet nodig is om overdreven enthousiast te zijn over het product dat ze wil verkopen. Ze doet er beter aan om te laten zien dat het gebruik van deze producten voor haar een levensstijl is en hoe haar leven is veranderd door het gebruik ervan. Vervolgens bepaalt de mogelijke klant zelf of hij/zij het ook wil kopen en eventueel ook wil gaan verkopen. Wanneer ze overdreven enthousiast is, denkt ze dat ze haar mogelijke klant te veel heeft beïnvloed en omdat ze dat als ‘fout’ ervaart, kan en wil ze het product toch liever niet verkopen.

Vaak is het zo dat een beperkende overtuiging van zelf wel verdwijnt wanneer je ziet dat je die hebt. Maar in het voorbeeld van Elisabeth is het goed mogelijk dat er meer nodig is, omdat ze in de eerste serie kaarten, die iets zeggen over haar huidige resonantie, drie Grote Arcana kaarten heeft liggen. Dit kan een aanwijzing zijn dat het lastig is om deze trilling te veranderen. Vandaar ook mijn suggestie om een Helende Reis te doen. Ik heb daar zelf goede ervaringen mee.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00