Dugan Witches Tarot – De Maan

Dugan witches tarot de maan

Sleutelwoorden uit het boek bij Dugans Maan

Rechtop: Het Crone-aspect van de godin. Afnemende maan magie. Beschermende magie. Doorzien wat anderen verborgen willen houden. Intuïtie en de ontwikkeling van paranormale krachten. Wijsheid opgedaan door jarenlange levenservaringen.

Keerzijde: Verwarring, bedrog, angst.

Toelichting met mijn worsteling op deze Maan tarotkaart

The Witches tarotkaart De Maan gaat over interpretaties die we geven aan gebeurtenissen en om met Robert Frost te spreken:

“En dat heeft het hele verschil gemaakt.”

– laatste zin van het gedicht The Road Not Taken

Het heeft een tijd geduurd voordat ik tot deze conclusie kwam en het gevoel had dat ik de Maan van Dugan begreep op een fundamenteel, betekenisvol niveau.

In dit blog kun je lezen hoe ik daar gekomen ben, en dit is de manier waarop ik tarotkaarten bestudeer, en meestal gaat dat best wel vlotjes, en duurt het niet anderhalve week voordat ik een kop en een staart te pakken heb.

Ik heb tarotkaart De Maan van Dugan bestudeerd op mijn normale manier:

  • Waarbij ik eerst keek wat ikzelf op de kaart kon zien (eruit kon halen) en dat was niet veel.
  • Vervolgens de tekst uit het boekje gelezen, wat ook niet hielp.
  • Mijn kennis van klassieke mythologie stelt niets voor, dus over de godin Hekate gelezen. Dat hielp ook niet echt.
  • Ten einde raad, de kaart gevisualiseerd en ben ik die binnengestapt. In mijn visualisatie heb ik ‘gesproken met’ de dame op de kaart. Ook dat hielp niet.
  • Ik heb opgezocht wat in vredesnaam een Three Way Crossroad is en zo kwam ik op het gedicht van Frost. En nog steeds had ik niet het gevoel dat ik de Witches Maan had doorgrond.

Hieronder geef ik al mijn stappen weer, om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat onze interpretaties van gebeurtenissen inderdaad het hele verschil maken. Dat wist ik wel, maar ik weet het nu op een dieper niveau. En dat (inclusief het diepere niveau) is waar Tarotkaart De Maan op duidt.

Mijn beelden bij tarotkaart De Maan uit The Witches Tarot?

Na een lage tijd staren naar deze kaart, zegt die me nog steeds niks. Die dame op deze versie van tarotkaart De Maan lijkt me oplettend, maar niet echt angstig. Waarom ook, als je drie beschermende wolven achter je hebt staan? Met die drie sleutels is ze blijkbaar een bewaker ergens van. Dan nog heb ik geen idee wat ze in het bos doet in het holst van de nacht.

De maan op de achtergrond is voor ons op het noordelijk halfrond, de afnemende maan omdat de punten naar rechts zijn gericht. De wassende maan heeft de punten naar links.

Het landschap is koud, kil en winters (boom zonder bladeren op de voorgrond), en dat gekoppeld aan de afnemende maan, dan denk ik aan nacht en winter als perioden om te slapen, uit te rusten, en voorbereidingen te treffen voor de komende lente. Bijvoorbeeld de ploegscharen slijpen, netten repareren enz.

Beschrijving van Dugans Maan uit het boek

Hekate de crone (wijze vrouw) staat op het mistige kruispunt en houdt een fakkel omhoog. Haar zilveren haar wappert in de wind; om haar hals draagt ​​ze een hanger van Hekates Wiel. Om haar middel hangen drie lopers en een pentagram. Hekate Trivia, ‘De godin van de drie wegen’ of de godin van het kruispunt, heerste over de aarde, de lucht en de zee. Ze zou in allerlei gedaantes kunnen verschijnen – als een mooi meisje, een matrone (deftige, bedaarde vrouw die de huishouding bestiert thuis of van een instituut), of als gids, zoals ze hier wordt afgebeeld. Een crone is een vrouw met macht – een vrouw die tijdens haar leven grote kennis heeft opgedaan, die met wijsheid wandelt en die haar jaren prachtig draagt.

Hekate wordt vergezeld door een trio van wolven die de wilde aspecten van onszelf vertegenwoordigen. Hekate ging altijd vergezeld van hondachtigen, zowel wilde als gedomesticeerde. De twee wilgen op de achtergrond zijn heilig voor Hekate en de wilg komt zowel overeen met het element water als met maanmagie.

Hekate laat ons zien dat er meer te zien is dan we ons eerst kunnen voorstellen, zoals een crone die mooi is in plaats van oud en verschrompeld. Magie is overal, zelfs op plaatsen waar je dat totaal niet zou verwachten. Kijk goed – wat laat Hekate en het licht van de maan je zien?

Betekenissen volgens het boek

Dit is de kaart van de Crone Godin. De godin van de magie van de afnemende maan, intuïtie en illusies. Deze tarotkaart kan ook een ontwikkeling van paranormale krachten vertegenwoordigen. Wanneer deze kaart in een lezing verschijnt, onthult die dat mensen en situaties niet altijd zijn zoals ze lijken. Het maanlicht kan bedrieglijk zijn. Wat je overdag ziet, kan er anders uitzien onder het veranderende licht van de maan. Je moet goed kijken naar wat je denkt te zien. Roep je gidsen, totems en Hekate op om voorbij de mist te kijken en de waarheid te herkennen. Gebruik je paranormale gaven en vertrouw op je intuïtie. Beoefen magie met Hekate om illusies te doorzien en voor de gaven van vooruitziende blik, wijsheid en bescherming.

De godin Hekate

Op deze Maan-tarotkaart is dus de godin Hekate afgebeeld in haar hoedanigheid van crone. Ze is de Griekse godin van magie, tovenarij, hekserij, kruispunten (vooral die van 3 wegen), en necromantie. Ze vertegenwoordigt ook de donkere kant van de maan of de Oogstmaan en wordt geassocieerd met veel dingen, waaronder bevalling, het voeden van de jongen, poorten, muren, deuropeningen en soms zelfs verandering.

Op kruispunten werden vaak criminelen begraven en ook mensen die zelfmoord hadden gepleegd. Het idee hierachter was dat hun geest dan zo verward zou zijn van al die wegen, dat ze niet konden vinden om te spoken.

Hekate is in feite een drievoudige godin meestal van geboorte, groei en dood. Haar domeinen zijn de onderwereld de goden wereld en de mensen wereld. Ze is eigenlijk allesomvattend. Ze was handig in die zin dat je haar kon aanroepen voor bescherming en dat deed ze als het haar wil was. Ze nam ook wraak voor je op mensen die je schade hadden berokkend. Het was dus een goed idee om Hekate te vriend te houden.

Die drie sleutels zijn voor de drie werelden (onderwereld, onze wereld, en de wereld van de goden) waarvan ze de doorgangen bewaakt. Ze is sowieso een bewaakster van doorgangen, en wordt vaak afgebeeld bij deuren en poorten om te zorgen dat geesten niet binnendringen.

Ze wordt meestal afgebeeld met honden, maar niet zo vaak met wolven. Qua betekenissen is ze erg verwant aan de Romeinse godin Diana, die naast maangodin ook godin van de jacht is. Vandaar die honden.

Hekate is haar Griekse naam en Trivia is haar Romeinse naam. Haar Romeinse naam wordt weinig gebruikt. Enerzijds omdat de Romeinen haar niet nodig hadden, die hadden Diana al. En anderzijds omdat Trivia nu duidt op onbeduidende kennis en dat zorgt voor verwarring.

De Griekse tegenhanger van Diana was Artemis, tweelingzus van Apollo. Ze is iets voor Apollo geboren en zou geholpen hebben bij zijn geboorte. Haar diepste wens was maagd te blijven en ze wordt vooral gezien als godin van de jacht. Ze is minder veelzijdig dan Diana en ik kan me voorstellen dat de veelzijdige Hekate in een behoefte voorzag voor de Grieken. Een behoefte die de Romeinen met hun veelzijdige Diana niet voelden. Misschien omdat ze in Diana de twee Griekse godinnen Artemis en Hekate al hadden samengevoegd.

Visualisatie van de Witches Tarotkaart De Maan

De studie over Hekate is allemaal leuk en aardig, maar nog steeds had ik niet het gevoel dat ik een diepgaande betekenis van de kaart te pakken had. Daarom heb ik de tarotkaart gevisualiseerd en ben ik die binnengestapt. Ik vroeg de afgebeelde dame waar ze naar keek. Ze zei dat ze iets hoorde, en dan moet je even goed kijken wat er gaande is en niet direct denken dat het een beest of mens is die je kwaad wil doen. Vooral in het donker is het goed opletten, omdat we zaken dan minder scherp zien.

Dit hielp ook niet echt. Ik verwacht van tarotkaart De Maan toch wat meer diepgang in plaats van oppervlakkigheden. Ik vind het een samenraapsel van elementen van andere tarotkaarten zoals De Hogepriesteres, De Kluizenaar, De Dood en Het Oordeel. Wat maakt tarotkaart De Maan uniek? Tarotkaart De Maan van Waite vind ik verwijzen naar diepe angsten, angsten die je tegenhouden om iets te doen dat je wel wilt doen, maar dus niet durft. Wat maakt De Dugan Maan uniek? Wat is de meerwaarde van deze kaart?

Een tweesprong

Ik geloof dat ik in mijn visualisatie ook hoorde: ‘Je staat op een tweesprong’. Maar dat weet ik niet zeker, want al visualiserend ben ik in slaap gevallen. Omdat ik nog steeds geen sluitend verhaal had over deze kaart, heb ik ook maar opgezocht of een Three Way Crossroad niet gewoon een tweesprong is en dat is het.

Het is het punt waar een weg zich splits in twee wegen. Je kunt het linker pad volgen of het rechter. Je staat voor een keuze. Dat vond ik toch wat meer een tarotkaart Zwaarden Twee aangelegenheid. Of Tarotkaart Hogepriester aangelegenheid, waar de Y-vormen op de mantels erop duiden dat er meerdere wegen naar Rome leiden.

The Road Not Taken

Ineens moest ik denken aan het gedicht van Robert Frost waarvan ik dacht dat het The Road Less Traveled heette, en erop duidde dat je als mak schaap hetzelfde pad kon bewandelen als ieder ander, of je kunt heel individualistisch kiezen voor het minder bewandelde, maar veel avontuurlijker pad dat naar succes leidt. Een beetje zoals de slogan van reisorganisatie Eliza: “Waar anderen rechtsaf slaan, slaat Eliza linksaf.” Maar goed, ik heb het gedicht opgezocht en het blijkt te heten: The Road Not Taken.  Dat is toch wezenlijk anders en doet me denken aan Tarotkaart Kelken Vijf.

Vergelijking van de Dugan en Rider-Waite Tarotkaarten De Maan

Links: The Witches Tarotkaart De Maan. Rechts: De Rider Waite Tarotkaart De Maan

De Dugan tarotkaart lijkt totaal niet op De Maan van Waite. Hoewel er wel vergelijkende elementen zijn. De twee torens zijn bijvoorbeeld vervangen door twee wilgen. Er is een plasje water. En er zijn wolven op de kaart: 2 links en 1 rechts. Maar anders dan de kreeft die duidelijk zijn plasje water moet verlaten, de weg op, langs de wolven en de torens moet om bij het gouden licht te komen, gaat deze dame de andere kant op en draagt ze het licht bij zich. Misschien is dat veelzeggend? Je bent je eigen licht? Alle waarheid zit binnenin je?

Nu ik (een week nadat ik al het voorgaande had geschreven) nog eens naar dat licht kijk, bedenk ik me dat de waarheid inderdaad binnenin je zit. We kunnen er niet altijd bij. We zitten vol met gedachten, overtuigingen, angsten e.d. en die overtuigingen hoeven geen waarheid te zijn. We hebben licht nodig om feiten van fictie te kunnen scheiden. In die zin kan ik deze Maan-kaart wel begrijpen. Die dame staat er, met haar fakkel, ze hoort iets en kijkt en luistert om eerst te bepalen of het geluid te maken heeft met vriend of vijand. Ze denkt niet gelijk ‘vijand’ om vervolgens in de stress te schieten. Ze weet dat je in het donker de dingen niet altijd goed kunt zien en dus is het extra opletten dat je geen verkeerde interpretatie geeft van wat je ziet en hoort.

Het idee van nacht kun je metaforisch lezen. Zolang we nog niet verlicht zijn, leven we allemaal constant in een nachtelijke toestand en is het van belang om op te letten hoe we zaken interpreteren en hoe die interpretaties invloed hebben op ons bestaan. Dit sluit ook wel aan bij het idee van verlichte meesters dat onze wereld een illusie is. Dat wil niet zeggen dat we niet in een harde werkelijkheid leven (hard zowel in de zin van tastbaar als pijnlijk), maar het is ook een illusoire werkelijkheid, een beetje zoals een computerspel. En onze perceptie van de wereld scheppen we voor een deel op basis van onze gedachten en interpretaties (al dan niet bewust). Een andere deel is gebaseerd op massa-bewustzijn.

De betekenis van De Maan, dat onze interpretaties niet altijd kloppen met de werkelijkheid sluit mooi aan bij het eerdergenoemde gedicht The Road Not Taken van Robert Frost. Onderaan deze blogpost heb ik de tekst van het gedicht geplaatst. The Road Not Taken gaat er niet over dat om succes te hebben je linksaf moet in plaats van rechtsaf. Het gaat erover hoe we zaken op het moment zelf of achteraf interpreteren en ‘dat heeft het hele verschil gemaakt.’ Dat is waar, onze interpretaties maken het verschil hoe we het leven zien en ervaren, welke acties we wel nemen en welke niet.

The Road Not Taken

By Robert Frost, published 1916

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

In de eerste strofe zegt de spreker dat hij aankomt op een tweesprong in een geel (herfst) bos. En omdat hij maar één persoon is, kan hij niet beide wegen kiezen. Hij bekijkt een pad langdurig voor zover hij het pad kan zien.

De tweede strofe begint met “Then took the other, as just as fair,”. “Took” heeft hier twee betekenissen. Dat andere pad zag er voor hem net zo goed uit, maar ‘took’ geeft ook het idee dat hij koos voor dit pad. Dit pad was misschien iets aantrekkelijker met gras dat belopen wilde worden. Hij zegt ook dat beide paden waarschijnlijk evenveel verkeer kregen.

In de derde strofe lezen we dat er nog niemand op de paden had gelopen en de spreker besluit het eerste pad te bewaren voor een andere dag. Hij voegt er gelijk aan toe, dat hij het waarschijnlijk nooit nemen zal, omdat wanneer je eenmaal op een weg bent, die weg weer leidt tot andere wegen enzovoort.

En in de laatste strofe zegt hij dat hij dit alles, na eeuwen en eeuwen, met een zucht zal vertellen, over dat hij bij een tweesprong kwam, en koos voor het minst bewandelde pad, ‘en dat heeft het hele verschil gemaakt.’

Dit gedicht laat zien hoe we kiezen en betekenis geven aan keuzes. Het is vaak fictie, maar als het je helpt, lijkt het mij geen probleem. Als het je niet helpt, kun je ervoor kiezen om je verhaal te veranderen.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00