Zelf je Tarot Jaarconsult opstellen

Een jaarconsult opstellen hoeft niet in één zitting!

Een Astrologische Tarotlegging doen voor jezelf lijkt veel lastiger dan het is, maar dat gezegd hebbende, het is best veel werk om de getrokken kaarten in de huizen te interpreteren. Daar heb ik iets op gevonden, namelijk dat het best in stapjes kan.

Mis je een dag dan is dat geen punt want er is genoeg speling om een paar dagen te missen en nog steeds voor het eind van het jaar je legging af te ronden. Heb je extra tijd, dan kun je ook 2 of 3 huizen op een dag doen.

Meer info over het astrologische tarotlegpatroon en een uitgebreid voorbeeld kun je vinden op de pagina Astrologische Tarotlegging.

Klik op de plus of het vierkantje om uit te klappen:

Eerste Huis

12/12/18 – Het Eerste Huis

Voordat je begint met het trekken van kaarten, kan het zinvol zijn om na te denken wat je wilt doen in 2019. Wat zijn je doelen op verschillende gebieden? Ligt je focus op je carrière, op familie, relatie,vrienden, persoonlijke ontwikkeling, balans werk en privé? Wat wil je in 2019. Mijn advies is om dit op te schrijven.

Lees dan de betekenis van het eerste huis, laat dat even op je inwerken en trek vervolgens een tarotkaart voor dit huis en schrijf voor jezelf op wat dit volgens jou betekent. Kijk ook goed naar de afbeelding. Hoe komt bijvoorbeeld de afgebeelde persoon op jou over? Dat kan je helpen bij je interpretatie.

Betekenis Huis 1 (positie 1). Dit eerste huis, ook wel Huis van het Zelf genoemd, duidt op hoe je overkomt op je omgeving, hoe je je presenteert. Dit geldt zowel voor je uiterlijk als voor houding en gedrag. Algemene opstelling tegenover de wereld.

Het is belangrijk niet te gaan stressen over je getrokken tarotkaart. De persoon uit het voorbeeld consult trok bijvoorbeeld tarotkaart De Dood voor het eerste huis en dat was totaal geen ramp. Sterker nog, hij had een streep gezet onder bepaalde zaken en was bezig zijn eigen bedrijf op te zetten. Hierdoor stond hij anders in het leven (veel optimistischer, enthousiaster en daadkrachtiger) dan toen hij nog voor iemand anders werkte. Andere dingen dan voorheen waren nu belangrijk voor hem. Algemeen kun je stellen dat Dood een soort voortstuwende energie is om iets beters te creëren omdat je niet wilt vervallen in het oude waar je een punt achter hebt gezet.

Trek je voor het eerste huis bijvoorbeeld De Magiër dan duidt dat op een zelfverzekerde houding. Je komt in ieder geval over alsof je weet wat je wilt en waar je mee bezig bent. Je wilt iets voor jezelf neerzetten,gezien worden als iemand die iets presteert. Misschien erg op jezelf gericht en wat je zelf wilt en minder op anderen. Je kunt ook zeggen dat deze kaart aangeeft dat je helemaal klaar zit om van 2019 jouw jaar te maken. Je hebt er zin in.

Pentakels Vijf in dit huis zou kunnen aangeven dat je anderen niet in de kou laat staan maar de helpende hand biedt. Het is ook mogelijk dat Pentakels Vijf aangeeft dat je overkomt als iemand die bang is om te falen of die last heeft van armoede denken, voorzichtig en angstig. Als dit het geval is, dan kun je daar misschien iets aan doen.

Pentakels Vier in dit huis kan aangeven dat je dit jaar van plan bent voorzichtig om te gaan met je geld, dat dit een jaar is waarin je minder wilt uitgeven en meer wilt sparen. Het is ook mogelijk dat je bepaalde zaken de rug toekeert om je te richten op een bepaald project. Andere mogelijkheid is dat je gesloten en gierig overkomt.

De Tarot oordeelt niet of iets goed of fout is. Het hangt helemaal van je situatie af of een bepaalde houding gunstig is of niet. Stel dat je een boek wilt schrijven dan kan die gesloten houding van Pentakels Vier en zaken die je niet helpen de rug toekeren nodig zijn om tijd te maken om het boek te schrijven. Als je medewerking nodig hebt om een evenement te organiseren, dan helpt een gesloten houding en alles zelf willen doen misschien weer niet. Een getrokken tarotkaart kan ook werken als waarschuwing zodat je dat in de gaten kunt houden om niet op dat punt de mist in te gaan.

Tweede Huis

13-12-18 – Het Tweede Huis

Huis 2 (Huis van Waarde) duidt op bezit en bestaanszekerheid (gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen). Dit huis duidt op bezit in brede zin. Ook talenten en mogelijkheden om meer materieel bezit te verwerven vallen hieronder. Je hulpbron(nen). Oogst. Zelfwaardering.

Ik zie dit altijd als het huis van wat heb ik aan talenten en mogelijkheden om mijn wensen voor dit jaar vorm te kunnen geven. Dus wat ik kan inzetten om van het komende jaar een succes te maken.

Trek je hier bijvoorbeeld De Hogepriesteres dan kan die kaart erop duiden dat je een goed ontwikkelde intuïtie hebt die je kunt inzetten.Luisteren naar je gevoel. Je kunt antwoorden die je nodig hebt in je zelf vinden. De Hogepriesteres is ook heel diplomatiek, en dat kan ook handig zijn. Luisteren naar anderen en adviseren.

Pentakels Tien zou ik lezen als goed ontwikkelde talenten,maar ook het op een hoger plan brengen daarvan. Dus eventueel doorstuderen. Maar voor die betekenis zou ik ook zeker kijken naar welke kaarten liggen in het derde en negende huis. Pentakels Tien is ook een tarotkaart die te maken heeft met tradities. En dat doet mij denken aan de uitspraak dat je niet iets wat werkt moet afbreken om iets neer te zetten wat moderner is, maar waarvan je niet weet of het werkt. Dus geen innovatie omdat je mee wilt gaan met je tijd. Je zou kunnen teruggrijpen op tradities die zichzelf bewezen hebben.

Trek je Staven Twee dan kun je je afvragen wat je daaraan hebt in het tweede huis. Immers, deze kaart duidt er vaak op dat je wel weet wat je wilt, maar niet hoe je dat kunt bereiken. Staven Twee duidt in ieder geval op focus op je doel. Ik kijk naar deze kaart en stel mijzelf de vraag welke kwaliteiten ik zie waar ik iets aan zou kunnen hebben. Dus de eerste is focus. Daarbij zie ik iemand die bovenop een kasteel staat en uitkijkt over het land dat er welvarend uitziet. Blijkbaar gaat het hem goed. De wereldbol in zijn hand doet mij denken dat hij nu opzoek is naar de volgende mijlpaal. Hij overweegt en weegt af wat de beste volgende stap zou kunnen zijn om zijn doel te bereiken. Blijkbaar (het gaat hem goed) is hij daar goed in. Ik denk dat het kunnen maken van zo’n inschatting van welke volgende stap nodig is om je dichter bij je doel te brengen, een nuttig talent is. Hij overhaast niks, neemt er de tijd voor. Hij vindt zijn weg wel. Voor jezelf kan dit ook een soort prettige bevestiging zijn, dat je altijd wel een oplossing vindt voor obstakels die het komende jaar op je pad zullen komen. Mij zou Staven Twee een gevoel van vertrouwen geven dat het allemaal wel goed komt. Rustig blijven, diep ademhalen, en dan ergens vandaan, van binnenuit of van buitenaf, komt er wel een inzicht over hoe verder, daar kun je op vertrouwen.In het kort zou je kunnen zeggen dat Staven Twee erop duidt dat hij oplossingsgericht is.

Derde Huis

14-12-18 – Het Derde Huis

Huis 3 (Huis van Communicatie) is het huis van de kleine contacten. De contacten/communicatie dicht bij huis. Korte contacten, broers en zussen, kranten, buren, telefoon. Dit huis heeft ook te maken met hoe je omgaat met problemen en hoe je die analyseert. Ook zegt dit huis iets over hoe je denkt over jezelf en hoe je omgaat met anderen in concrete zin.

Trek je hier bijvoorbeeld de Keizerin dan kan dit erop duiden dat je goede contacten hebt met iedereen om je heen en beslist ook met jezelf. Je communicatie is rustig en liefdevol en gericht op het laten groeien en bloeien. Dus niet dwingend en verbiedend. Voor jezelf kan het ook van belang zijn om deze contacten op te zoeken omdat je ervan opbloeit, het stimuleert je creativiteit. Het is ook mogelijk dat creativiteit, iets creatiefs doen(tekenen, schilderen, schrijven, kleien) je kan helpen om energie te krijgen.Net zoals het even iemand bellen je nieuwe energie kan geven.

 Trek je Zwaarden Vier, de kaart van rusten en herstellen,dan denk ik dat die kaart erop wijst dat wat minder contactmomenten misschien beter voor je zou zijn, omdat je tijd nodig hebt om in stilte te rusten, te mediteren, zaken te overdenken en op een rijtje te zetten. De Keizerin spreekt problemen graag door met anderen. Zwaarden Vier wil er liefst eerst zelf over nadenken.

Trek je Zwaarden Schildknaap dan kan dit erop duiden dat je een probleem hebt met je directe omgeving. De Zwaarden Schildknaap is nogal geneigd overal gevaar te zien en je staat misschien wantrouwend in dit huis.Dat hoeft ook niet direct verkeerd te zijn, want wellicht is oplettendheid juist geboden om mensen in je naaste omgeving geen misbruik van je te laten maken. Maar het kan wel nuttig zijn om te onderzoeken of ze dat werkelijk doen, of dat jij denkt dat ze je aan alle kanten proberen te bedriegen, terwijl dat niet het geval is. Zwaarden Schildknaap is heel goed in staat om een probleem van alle kanten te bekijken en te analyseren. Geen detail ontgaat hem. Dit kan handig zijn waar details van belang zijn en je niks hebt aan natte vinger werk. Van de Zwaarden Schildknaap kun je dus een degelijke analyse verwachten. Maar de Zwaarden Schildknaap moet er volgens mij altijd wel voor waken dat hij werkt met de realiteit en dat hij zich niet laat leiden door zijn angsten.

Vierde Huis

15-12-18 – Het vierde Huis

Huis 4 (Huis van Gezin en Familie) is het huis van thuis en wortels, ouders en voorouders. Denk hierbij ook aan een erfenis in de zin van tradities die je van huis uit hebt meegekregen. Dit huis wordt ook gezien als het huis van de moeder of moederfiguren. Het fundament waar je je leven op bouwt. Je kan daarbij denken aan normen en waarden en je overtuigingen, waarbij onze afstamming ook weer een grote rol kan spelen. Een ander aspect dat naar voren wordt gebracht bij het vierde huis is dat de kaart die hier komt te liggen iets kan zeggen over je fysieke woning; over verhuizen, kopen of huren van een huis.

Ik zie het vierde huis in een astrologische jaarlegging in eerste instantie als het huis van de wortels, van de grondslag, het huis dat de grondtrilling van het komende jaar weergeeft. Dit jaar is ook mijn fysieke woning een aandachtspunt.

Stel je hebt hier de Keizer dan zit je stevig op je troon. Je hebt de boel onder controle. Je beheerst dit huis en laat je niet overheersen. De Keizer straalt een krachtige, actieve energie uit. Als grondtrilling voor een jaar zou mij dat goed uitkomen. Het lijkt me dat ik dan gemakkelijker doelgericht kan werken zonder me te laten afleiden door van alles en nog wat. Als autoriteit zal de Keizer beslist een hoop ideeën hebben, waar hij van overtuigd is en die hij niet wil onderzoeken. Want waarom zou je een overtuiging onderzoeken waarvan je weet dat die ‘waar’ is? Dit kan een valkuil zijn. De energie van de keizer zie ik meer als energie van de vaderfiguur. Nu kan dit de moederlijke energie van dit huis aanvullen, het kan ook botsen.

Trek je Zwaarden 6 dan kan dit duiden op een andere richting inslaan, noodgedwongen misschien. Het is mogelijk dat het nodig is je fundament te wijzigen. Het is een kaart die het op reis zijn kan aangeven om een beter leven te creëren voor jezelf.

Het kan ook zijn dat Zwaarden 6 dus letterlijk aangeeft dat dit jaar in het teken van verhuizen staat. Ben je totaal niet van plan om te verhuizen, ga dan niet denken dat het ‘moet’ omdat je deze kaart op het vierde huis hebt getrokken. In dat geval is de betekenis van verhuizen waarschijnlijk helemaal niet van toepassing. Nu ik dat zeg, moet ik toch denken aan een ‘voorspelling’ van zwaarden 6 waarbij ik het idee van verhuizen niet van toepassing vond omdat ik helemaal niet ging verhuizen. Maar wat ik wel deed was mijn hele huis omgooien omdat ik bezig was met Feng Shui. Ik ging enorm te keer met kasten uitruimen,opruimen en alles anders neerzetten. Ik zat daar tussen stapels bezittingen en het leek echt op verhuizen. Dus een grote schoonmaak en veel dingen wegdoen zou ook kunnen. Of een verbouwing.

Trek je Pentakels 7 dan kan die kaart erop duiden dat je niet tevreden bent met hoe de zaken gaan in dit huis. Je hebt een bepaald ideaalbeeld voor ogen en zaken gaan wel de goede kant op, maar niet zo snel als je zou willen. Het kan dan handig zijn om te kijken of een familie-erfenis van overtuigingen en tradities het bereiken van je ideaal bemoeilijken. We hebben vaak een soort van loyaliteit aan de familie waarbij bijvoorbeeld een beetje voorbijstreven van de rest van de familie wel ok is, maar je moet het niet te bont maken. Je hebt dan als het ware een soort plafond tot waar je kunt komen. En dat is vaak heel onbewust dat we ons daaraan houden uit loyaliteit aan de familie. Een ander aspect dat ik vaak zie bij het trekken van deze kaart is dat het verstandig kan zijn om te bevestigen wat je allemaal al bereikt hebt en dankbaarheid voelen voor alle stapje die al gezet zijn, dankbaar voor hoe de familie je steunt en dankbaar voor het dak boven je hoofd. Als energie voor het komende jaar, denk ik dat Pentakels 7 adviseert om niet alles tegelijkertijd te willen, niet het onderste uit de kan te willen, realistisch te zijn wat betreft snelheid en vooral zien hoe dingen de goede kant op gaan en daar dankbaar voor te zijn.

Vijfde Huis

16-12-18 – Het Vijfde Huis

Huis 5 (Huis van Plezier) is het huis van sport, spel, romantiek, hobby’s, plezier, sociale gelegenheden, creatieve zelfexpressie. Dus eigenlijk je vrije tijd (recreatie en ontspanning). Dit huis regeert ook kansspelen en investeringen. De tarotkaart die je hier trekt zegt dus iets over je vrije tijd; over recreatie en ontspanning.

Trek je hier de Hogepriester dan kan dat duiden op spirituele ontwikkeling waarmee je bezig bent of gaat in je vrije tijd. De Hogepriester kan ook aangeven dat je geloof belangrijk voor je is en dat je veel doet aan je geloof. Bijvoorbeeld naar de kerk gaan en bijdragen aan het organiseren van sociale activiteiten op dat gebied. Ik geef dat beeld omdat het aansluit bij de Hogepriester en zich gemakkelijk laat vertalen naar andere religies zoals wicca of naar een hobby of sport die je beoefent. Bijvoorbeeld, je voetbalt en doet misschien ook veel voor de club, en/of je drinkt graag na afloop nog iets met je teamgenoten.

Trek je Pentakels 10 in dit huis dan kan dat erop wijzen dat je familie en gezin je aandachtspunten zijn voor het komende jaar. Misschien zijn er veel familiefeesten, of je aandacht ligt bij je gezin en dingen samendoen in de gezamenlijke vrije tijd. Doe je aan investeringen, dan zou Pentakels 10 erop kunnen wijzen dat je op dat gebied een uitstekend jaar hebt.

Pentakels 4 in het vijfde huis kan erop wijzen dat het nodig is om je vrije tijd te bewaken en tijd voor jezelf in te plannen. Het is ook mogelijk dat je je voor het komende jaar hebt voorgenomen een cursus te gaan doen of meer naar de sportschool te gaan. In dat geval kan Pentakels 4 erop wijzen dat het van belang is om je strikt aan een schema te houden, anders valt dit voornemen op zijn gat.

Trek je Pentakels Koning in dit huis dan kun je denken aan allerlei sociale gelegenheden voor de gezelligheid en ook voor netwerken waarbij een ‘een hapje en een drankje’  horen. De Koning van Pentakels staat immers bekend als Bourgondiër, en die naam wil hij hoog houden.

Voor het toelichten van de huizen gebruik ik de grote arcana kaarten op volgorde. Dat was handig voor het laten maken van de afbeeldingen, en daarbij trek ik drie tarotkaarten om toe te lichten. Het valt me op dat ik hier drie kaarten uit de serie van Pentakels heb getrokken. Pentakels hebben te maken met concrete zaken, met zaken die te maken hebben met onze zintuigen en met geld. Het vijfde huis is ook een heel concreet huis van fysieke activiteiten, waarbij het budget voor dit soort activiteiten een belangrijke factor kan zijn. Pentakels 10 duidt er bijvoorbeeld op dat het budget voor vrije tijd gaat naar de kinderen en dingen samendoen. Pentakels 4 kan erop wijzen dat het goed is om te sparen voor dit huis en je budget voor de vrije tijd te bewaken zodat het niet opgaat aan andere dingen. Pentakels Koning zal zichzelf veel toestaan op het gebied van etentjes en drinken buiten de deur, ook omdat hij die activiteiten vaak ziet als netwerken en een ondersteuning van zijn werk.

Stel nu dat je bijvoorbeeld De Toren trekt in dit huis. Wat dan? Je kunt dan denken aan grensverleggende activiteiten. Bungy jumpen bijvoorbeeld. Alle attracties van de Efteling minstens één keer proberen. Dus uit je comfortzone komen en eens iets anders doen.

Zesde Huis

17-12-18 – Het  Zesde Huis

Huis 6 (Huis van Werk en Gezondheid) is het huis van werk, dienstverlening, dienstbaarheid, dagelijkse verplichtingen en gezondheid.

De tarotkaart die je trekt voor dit huis zegt dus iets over je routines en de dagelijkse gang van zaken voor huishouden, werk, en andere zaken die je bezighouden. Het is ook mogelijk dat de tarotkaart iets zegt over hoe je je werk en werkomgeving ervaart.  Ook wat je dagelijks (regelmatig) doet voor je gezondheid kan hier worden weergegeven, zoals gezond eten en bewegen.

Nu leg ik geen tarotkaarten op gezondheid, want het is erg moeilijk om te interpreteren. Je kunt De Zon op je gezondheid trekken omdat je iets hebt dat met de juiste medicijnen gemakkelijk verholpen kan worden. Maar omdat je De Zon hebt getrokken, zie je af van je voornemen om de dokter te bezoeken. Dat pakt dan verkeerd uit. De wat minder fijne tarotkaarten kunnen je zo angstig maken, dat je daar ziek van wordt. Dat is ook niet zinvol. Mijn advies is dus om voor gezondheidsproblemen of twijfels over je gezondheid gewoon altijd een arts te bezoeken.

In ons voorbeeld hebben we De Geliefden liggen op het Zesde Huis. Ik zou zeggen dat De Geliefden op het zesde huis aangeven dat je meer dan tevreden bent met de dagelijkse gang van zaken of je kunt daar het komende jaar gemakkelijk naartoe werken.

Trek je Staven Aas, dan kan dat een aanwijzing zijn om nieuwe activiteiten te ontwikkelen op een gebied van het zesde huis. Misschien loop je al een tijd met het idee om een andere baan te zoeken, dan kan de krachtige ga-ervoor-energie van Staven Aas je daarbij helpen. Of wanneer je plan is om te werken aan je algehele gevoel van welbevinden door regelmatig gezond te koken en/of meer te bewegen is Staven Aas een fijne kaart. Het aankweken van nieuwe gewoonten kan met Staven Aas lekker snel verlopen. Er is wel een kleine ‘maar’. Staven Aas begint graag enthousiast, maar heeft nog weleens de neiging om snel op te branden. Het kan dan handig zijn om kleine stapjes te nemen die gemakkelijk zijn vol te houden. Maar als je verandering wilt in dit huis, dan is Staven Aas een uitstekende kaart.

De Zegewagen op het zesde huis is natuurlijk ook een uitstekende kaart die beslist duidt op succes.

Zoals eerder gezegd, zit ik die kaarten gewoon blind te trekken. Bij het vijfde huis trok ik allemaal pentakels, wat zo opvallend was dat ik daar wel iets over moest zeggen. Het vijfde huis is een heel ‘fysiek’ huis en het is aardig dat de tarot mij daar opmerkzaam op heeft gemaakt met al die pentakel-kaarten.

Nu zit ik met eenzelfde soort aanwijzing vanuit de tarot. Want De Geliefden, Staven Aas en De Zegewagen zijn alle drie heel positief en duiden stuk voor stuk op succes in dit huis. Maar ze verschillen ook van elkaar. De Geliefden duiden op keuzes maken, en dan met name keuzes die je naar je persoonlijke paradijs brengen. Dat is voor iedereen heen verschillend. De één wil graag dat zijn/of haar partner meer bijdraagt aan de dagelijkse gang van zaken. Een ander wil zijn huishouden uitbesteden. Weer een ander wil daar juist meer tijd voor vrij maken.

En dan is er nog de dagelijkse gang van zaken op het gebied van werk en gezondheid. Ik vind een sportschool niks, maar ik wandel dagelijks braaf mijn 10.000 stappen. Wij hebben er ook voor gekozen om te koken zonder ‘pakjes smaakmakers en sausen’ en zelfs zonder bouillonblokjes. Alles vers. Soep maken is dan best lastig. Af en toe bekruipt me de neiging om een bouillonblokje te willen gebruiken, maar ik doe dat niet omdat mijn lichaam er gewoon niet blij mee is. Alles vers smaakt ons ook het beste.Dus ik blijf daarvoor kiezen. Om te bepalen of je je doelen en wensen op dit gebied bereikt, is daarom heel persoonlijk. Bovendien heeft De Geliefden voor mij een soort van gezelligheidscomponent, van samen iets doen en niet alleen.

Staven Aas heeft zoals gezegd een ga-ervoor-energie en duidt meestal op iets nieuws aanpakken. In mijn keukenvoorbeeld zou dat kunnen wijzen op een verandering van dieet, of een andere manier van koken. Pak je iets op, begin je ergens aan, dan kun je rekenen op een energiestoot om je in de juiste richting te bewegen. De energie, de vuurkracht (en dus ook enthousiasme) is voorhanden. Hoe lang dat aanhoudt, hangt erg van jezelf af.

De Zegewagen houdt zich bezig met meetbare resultaten. Die 10.000 stappen helpen mij om overtollige kilo’s kwijt te raken. Allebei zijn meetbare resultaten. Ik kan daar gemakkelijk over opscheppen. Dat is een verschil met De Geliefden die kan roepen ‘ik ben toch zó gelukkig!’ Een ander kan daar niks mee. De geliefden kan erop wijzen dat je goed op weg bent je droombaan te creëren en De Zegewagen kan erop wijzen dat je mooie sprongen voorwaarts maakt in je carrière met bijbehorende functietitels en salarisverhoging. Het accent ligt net even anders, waarbij het niet gezegd is dat je Zegewagen-carrière niet je droombaan kan zijn, of dat er aan je droombaan geen goed inkomen kan hangen.

Dus wanneer je een tarotkaart trekt, ongeacht in welk huis, en het is een kaart die duidt op succes, probeer dan te zien op welke manier je dat succes kunt bereiken of welke kwaliteit dat succes heeft. Probeer voor jezelf concreet te maken hoe je de energie die door de tarotkaart wordt aangegeven concreet kunt inzetten in het betreffende astrologische huis.

Zevende Huis

18-12-2018 – Het Zevende Huis

Huis 7 (Huis van de Partners), is het huis van ‘de ander’, partnerschappen en contracten. Je kunt hierbij denken aan hechte relaties in brede zin dus niet alleen romantische relaties maar ook zakenpartners vallen onder dit huis. Ook contracten van allerlei aard, dus bijvoorbeeld een hypotheek afsluiten kan hieronder vallen, maar ook een samenlevingscontract. Verder kan dit huis duiden op wat je niet laat zien aan je omgeving in tegenstelling tot huis 1 dat aangeeft wat je wel laat zien.

Trek je hier De Zegewagen dan zul je gunstige contracten kunnen sluiten. De overwinning is zeker. Als je kijkt naar wat je niet laat zien, dan kan het zijn dat je die drang om te winnen wel hebt, maar niet laat zien.

Trek je hier De Maan dan kan die kaart erop duiden dat je angst hebt voor een relatie, dat je het aangaan van verbindingen moeilijk vindt of dat je twijfelt over een bepaalde verbinding. En dat hoeft niet eens op het gebied van relaties te zijn, dat kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met het kopen van een huis. De Maan kan ook een aanwijzing zijn om het rustig aan te doen, om niets te overhaasten zodat je kunt achterhalen wat je voelt en waarom je dat voelt. De Maan duidt vaak op diepe angsten die je tegenhouden om iets te doen. 

Als we kijken naar het aspect wat je niet van jezelf laat zien, dan kan De Maan erop duiden dat je je angsten en twijfels verborgen houdt voor anderen. De tarot geeft daar dus geen oordeel over. Die zegt niet dat dat moet. Als iemand je dat wel vertelt, dan is dat eigen invulling.

De volgende kaart die ik trok was De Kluizenaar. De Kluizenaar kijkt terug op de afgelegde weg Hij heeft heel wat bereikt en voelt zich misschien een beetje eenzaam (hoewel dat niet altijd opgaat). Maar nu ligt hij op het huis van de partnerschappen en zoekt misschien een partner. Hij kijkt terug en beoordeelt zijn ervaringen en leermomenten om te bepalen hoe hij verder wil gaan op dit gebied.

Wat we dan nu zien is dat ik drie Grote Arcana kaarten getrokken heb. Het zevende huis wordt door de Tarot blijkbaar als een belangrijk huis gezien. Ik zie daar ook wel wat in, want de tegenstelling of juist overeenkomst die wordt aangegeven door de kaart in het eerste huis, met de kaart in het zevende huis over wat je wel en wat je niet laat zien, kan heel verhelderend werken. Daarbij staat het hebben van een gelukkige relatie voor veel mensen met stip op één.

Achtste Huis

19-12-2018 – Het Achtste Huis

Huis 8 (Huis van Transformatie) is het huis van de onbewuste inhouden van je geest. Bezittingen, belastingen, dood en transformatie, en ook van het occulte. Voor dood en transformatie kun je ook denken in termen van wedergeboorte en transformatie van energie.

Prijzen, giften, erfenis, belastingen en belastingteruggave,bonussen, commissies, royalty’s en bedrijfsinvesteringen vallen ook in dit huis.

In dit huis kan iets zichtbaar worden van spanningsvelden tussen uitersten zoals controle versus overgave.

Ik zie dit huis vooral als een huis van persoonlijke ontwikkeling,maar het is veel breder en je kunt het ook zien als wereldwijde politieke ontwikkelingen. Maar omdat dit je persoonlijke astro-jaarconsult is, is dat meestal niet relevant, behalve als je werkzaam bent op zo’n vlak.

Trek je hier Gerechtigheid dan heeft deze kaart te maken met je gevoelens over rechtvaardigheid en wellicht waar je je maatschappelijk gezien dan voor wilt inzetten en waar je voor wilt werken. Het kan ook duiden op onderzoeken voor jezelf hoe je denkt over Gerechtigheid. Een ander aspect van Gerechtigheid is het idee dat je krijgt wat je toekomt, waar je recht op hebt. En dat heeft weer te maken met je overtuigingen.

Trek je hier kaart De Kracht dan kan dit duiden op naar binnen keren en de inhouden van je onbewuste geest onderzoeken. Naar buiten toe kan het wijzen op volhouden. Dus als je bezig bent om zo’n crowd funding te doen met Indiegogo om je project te bekostigen, dan kan het zijn dat je dat eng vindt, want als niemand je project wil funden zou dat voor mij aanvoelen als een afwijzing van jewelste. Dus ik zou een drempeltje over moeten om daaraan te beginnen. Maar omdat je het heel graag wilt, doe je het toch. Je kunt dan werken met je Lager Zelf, je onbewuste, om jezelf over dat drempeltje en die angst afgewezen te worden, heen te zetten.

Pentakels Koningin in dit huis kan wijzen op aarzeling om iets breder te trekken dan alleen je directe omgeving van gezin, familie en hechte vrienden. Pentakels Koningin is ook erg van het praktische en minder gebrand op transformaties op het psychische gebied. Voor haar is het misschien ook niet nodig. Ik ben persoonlijk erg gehecht aan persoonlijke ontwikkeling en transformaties, maar dat is voor mij persoonlijk relevant. Niet iedereen wil dat of heeft dat nodig. Ik geloof dat iedereen zijn eigen pad heeft en dat is goed en precies zoals het moet zijn.

Pentakels Koningin zit tevreden te zijn in dit huis, dus wat dit huis ook in petto heeft voor iemand, het zit wel goed. Als ik de Pentakels Koningin hier zou trekken, zou ik me totaal geen zorgen maken over dit huis.

De Geliefden in dit huis kan een interessant aspect hebben. Want in onze christelijke maatschappij hebben we allemaal wel iets in ons onderbewuste over de erfzonde van het eten van die appel. Bij sommigen is dat wat meer met de paplepel ingegoten dan bij anderen en dat kan zich dan vertalen naar dat ongemakkelijke gevoel of tarotkaart lezen misschien toch zondig is.

Als positieve noot, denk ik dat de Geliefden ook hier weer duidt op je persoonlijke paradijs en dan vooral in de zin van het ontdekken hoe dat er voor jou uitziet.Ik heb lange tijd totaal geen idee gehad wat ik nu eigenlijk wilde en dus ook niet hoe ik zou willen dat mijn persoonlijke paradijs eruit zou zien. Ik had hier last van beelden van anderen die vinden dat je op één plek moet blijven en daar je bestaan moet opbouwen, carrière moet maken met steeds meer bezittingen. Mijn natuurlijke neiging is van zo weinig mogelijk bezittingen en beslist niet op één plek blijven.

Ik liep ooit eens met mijn kinderen (toen nog jong) door het Archeon en daar heb je van die schattige middeleeuwse huisjes van één kamer, met een bed, een houten bank en een open kastje aan de muur met tinnen kroes en bord. Ik vond dat geweldig. Dat is ongeveer alles dat je nodig hebt. Mijn zoon merkte op: ”Ik had het kunnen weten, bij jou is het altijd hoe minder hoe beter.” Dat verraste mij want we hadden toch een vierkamer flat vol spullen, maar blijkbaar scheen die grondhouding van mij toch door naar buiten, zonder dat ik me dat eigenlijk bewust was. Maar goed, tarotkaart De Geliefden in dit huis van transformatie, psychische inhouden enz. zou je kunnen helpen om erachter te komen wat je wilt, wat bij je past en wat niet. Streven naar iets dat niet bij je past is namelijk heel vermoeiend en daar is veel doorzettingsvermogen voor nodig. Streven naar iets dat bij je past, gaat vaak veel gemakkelijker.

De laatste kaart die ik trok voor het achtste huis is Kelken 7. Ook deze tarotkaart heeft iets van wat is goed en wat is slecht en past in die zin bij het onderzoeken wat bij je past en wat niet. Maar meestal zie ik Kelken 7 als een kaart die duidt op transformatie, van het leren zien voorbij de dagelijkse werkelijkheid,dus zicht krijgen op de onbewuste inhouden van je ziel, maar ook zicht krijgen op andere niveaus van bestaan, bijv. de wereld van aura en chakra’s, het energetische niveau en energetische verbondenheid.

Wat nu ook merkbaar wordt is dat de eerste zes huizen erg persoonlijk zijn, en dat je vanaf het zevende huis, het huis van de partnerschappen, terecht komt in een breder maatschappelijk geheel van de wereld om je heen en de wisselwerking met je omgeving. Huis Twee wijst bijvoorbeeld op zaken die te maken hebben met je eigen inkomen en in Huis Acht kun je dat breder trekken naar investeringen,belastingen, en hoe je werk bijdraagt aan een groter geheel. Ook energetisch zien we in Huis Twee je eigen energiesysteem en bij Acht krijg je zicht op de wisselwerking van je eigen energie met die van anderen en de energetische verbondenheid en wederzijdse beïnvloeding. Dus je kunt nu ook de kaart die je hebt getrokken in het tweede huis vergelijken met de kaart die je hebt getrokken voor het achtste huis.

Negende Huis

20-12-2018 – Het Negende Huis

Huis Negen (Huis van Filosofie) is het huis van de expansie van de geest, van de grote contacten in tegenstelling tot het derde huis, waar de contacten dicht bij huis liggen. Reizen, filosofie, verhuizen, buitenland, sport. Dus in plaats van het dagelijkse bekende wordt hier geduid op groeimome nten. En die kunnen ook dichtbij huis plaatsvinden. Dus het idee van dicht of ver van huis kun je soms letterlijk opvatten, maar soms is het beter om dat overdrachtelijk te zien in de zin van dicht bij huis is bekend terrein en ver van huis is onbekend terrein.

Het negende huis is het huis van het groots denken en van je grenzen verleggen en soms letterlijk. In mijn situatie denk ik dan aan het vertalen van mijn site naar het Engels bijvoorbeeld.

Stel je hebt hier De Kluizenaar. De Kluizenaar staat bovenop een berg met een lampje in de hand. Dit geeft aan dat hij al een hele weg heeft afgelegd en veel ervaring heeft opgedaan. En nu kijkt hij terug op die weg en brengt zijn situatie in kaart. En daarna kan hij verder trekken, een nog hogere berg op. Je kunt dan denken aan een hogere opleiding, een hogere functie, internationaal gaan werken enz. Dus denk groots! Een andere mogelijkheid is om meer contact te maken met je bovenbewustzijn, met je Hoger Zelf.

Trek je bijvoorbeeld Pentakels Acht dan zou je kunnen denken aan automatiseren. Men zegt dat voor websites de trend voor 2019 is om zich toe te leggen op bijv. kunstmatig intelligentie met van die zelflerende robots die vragen van klanten beantwoorden. En dat dit handig kan zijn. Ik zie mezelf dat niet doen, omdat ik gewoon niet weet hoe. Maar het ligt wel in mijn vakgebied van SEO en Social Media (niet Tarot, maar mijn andere werk), dus misschien moet ik me daarin wel gaan verdiepen. Dat zou voor mij een 9de huis ding kunnen zijn. Dus routinezaken automatiseren.

Stel dat je hier de Hogepriesteres trekt dan kun je denken aan filosofie voor expansie van je geest, of een verdieping van al bestaande kennis door een hogere opleiding. De Hogepriesteres heeft ook te maken met intuïtie en het ontwikkelen van je intuïtie zou dus ook kunnen. Het in contact komen met je diepste wezen om alle antwoorden in jezelf te vinden.

De Dwaas zou erop kunnen wijzen dat je op de juiste weg bent, en maar gewoon in het diepe moet springen. Ga op pad, ook al zie je niet het volledige pad. Gaandeweg wordt het pad dan wel duidelijk. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het voorbeeld van de ondernemer die over de grens wil gaan verkopen. Niet alleen op bol.com maar ook op Amazon. Of je wel een concept omzetten naar een franchiseformule, of je wilt in Italië gaan wonen, of filosofie gaan studeren. Dat zou ook kunnen passen bij De Dwaas.

Ik heb het Rad van Fortuin in het negende huis. En die duid ik heel eenvoudig dat ik zelf aan het rad moet draaien als ik mijn visie voor Tarot Stap voor Stap realiteit wil maken. Het sluit mooi aan bij het derde huis, waar ik de Page van Staven heb, die vindt dat hij iets te vertellen heeft. Ik heb een aantal ‘grootse’ onderwerpen waar ik mee aan de slag wil en die ook aansluiten bij het Rad van Fortuin in de zin hoe je de tarot kunt inzetten om meer geluk te ervaren. Het probleem is bij mij ‘tijd’. Maar daar had mijn Astro-tarotjaarconsult ook al een antwoord op. Alles uit mijn leven bannen dat niet aansluit bij mijn toekomstdroom. Gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Tiende Huis

21-12-18 – Het Tiende Huis

Huis 10 (Huis van Carrière en Status) is het huis van de carrière en maatschappelijke status. Dit zijn je ambities. Roem, promotie, reputatie. Ook je publieke verschijning kan door dit huis worden aangegeven. Vaderfiguur, broodwinner.

Als je het idee hebt dat de tarotkaart die je hier trekt iets zegt over je publieke verschijning, dan kun je die vergelijken met de kaart in het eerste huis die iets zegt over hoe je je presenteert in het algemeen. Je kunt het 10de huis ook vergelijken met het 4de huis. Je kunt het idee van vaderfiguur (10de huis) en moederfiguur (4de huis) ook zien als je actieve naar buiten gerichte kant versus je meer innerlijke, naar binnen gerichte kant en daar samen een soort van afgerond beeld over jezelf uit halen en waarom je iets doet. Soms geven de kaarten in 1 en 10 ook een aardig beeld van waar je goed in bent, en over je beroep of mogelijke beroepskeuzes.

Trek je hier het Rad van Fortuin, kan die kaart aangeven dat je door hard te werken en je in te zetten je vooruit kunt komen in het leven. Dit kan te maken hebben met je werk, maar ook met bijvoorbeeld een opleiding voor toekomstig werk. Hoe dan ook is het Rad van Fortuin, mits je je inzet en dus zelf aan dat Rad draait, een uiterst positieve kaart. In dit opzicht kan het ook handig hebben om een duidelijke visie te hebben waar je naartoe wilt, want dat maakt het draaien aan het Rad een stuk eenvoudiger.

Trek je tarotkaart Pentakels Twee dan kan dat duiden op schipperen, op steeds de balans opzoeken. Het kan ook zijn dat je je het ene moment fantastisch voelt en het idee hebt dat alles de goede kant opgaat en het volgende moment het gevoel hebt dat je niet vooruitkomt. Pentakels Twee wijst daarbij soms ook op gebieden waar je niet op één lijn ligt met collega’s op het gebied van werk of dat je tegen gebieden aanloopt waar je nog iets te leren hebt. Het advies van Pentakels Twee is ook om te navigeren met je neus in de golven, zodat een zijwaartse golf je schip niet doet zinken.  

Pentakels Koning in dit 10de huis kan erop duiden dat je je goed voelt over je carrière en maatschappelijke status. Je bent goed op weg om je doelen te bereiken. Het kan ook een aanwijzing zijn om goed je grenzen te blijven bewaken. Voel je je op dit gebied ondergewaardeerd, maak dan een balans op van je waarde en ga kijken welke stappen nodig zijn om te bereiken wat je waard bent.

Kelken Ridder in het 10de huis kan erop wijzen dat je veel te bieden hebt, dat je je graag inzet voor iets wat je als nuttig ziet, maar dat je soms te schoorvoetend optreedt. Het is ook een kaart die erop kan wijzen dat je niet per se over de berg voor je neus heen moet, maar dat eromheen vaak ook mogelijk is. Voor de Ridder van Kelken lijkt een obstakel vaak een onoverkomelijke berg, maar als je met liefde aan je reis begint, dan blijkt het alles mee te vallen. Liefde is een belangrijke drijfveer van de Ridder van Kelken. Als je je werk ‘haat’, probeer dan te kijken wat je wel leuk vindt aan je werk en of een Ridder van Kelken houding van (liefde) geven je kan helpen om die negatieve houding om te buigen. Waarbij het ook mogelijk is dat de Kelken Ridder in dit huis aangeeft dat het tijd is om uit te vinden wat je wilt, wat je te bieden hebt en waarmee je aan de slag wilt gaan voor het grotere geheel van de maatschappij.

Elfde Huis

22-12-2018 – Het Elfde Huis

Huis 11 (Huis van Vriendschap) is het huis van de vriendschappen, kennissen, gelijkgestemden.

Huis 11 staat tegenover huis 5, het huis van de vrije tijd. In Huis 11 krijg je zicht op welke vrienden of aspecten van vriendschap belangrijk zijn het komende jaar en dat kun je vergelijken met huis 5 om misschien meer zicht te krijgen op je belangrijkste activiteit voor 2019.

Stel je hebt hier tarotkaart De Kracht liggen. Deze kaart heeft te maken met moed, doorzetten en liefde. Goede vrienden waarmee je een gelijkwaardige relatie hebt ook al ben je het niet altijd met elkaar eens is het hoogste goed. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat mensen met goede vrienden vaak langer leven dan mensen zonder en zich ook gelukkiger voelen. Moet je dan een hele schare goede vrienden hebben? Nee, één of twee is al voldoende. Kracht duid ik daarom hier als de kracht van vriendschappen en de liefde die je voelt voor je vrienden en dat je elkaar bijstaat ook in moeilijke en verdrietige situaties. Een soort overtreffende trap van Pentakels 5.

Verrassend genoeg trok ik als volgende kaart Pentakels 5. Deze kaart duidt op armoede en ellende, en het gevoel hebben er alleen voor te staan. Maar Pentakels 5 duidt ook op elkaar helpen in moeilijke tijden. Als je zelf zit in een Pentakels 5 situatie, wie staan je dan bij, door wie word je geholpen, aan wie kun je hulp vragen? En ook omgekeerd: wie sta jij bij, wie kan jou om hulp vragen?

Tarotkaart Pentakels 3 in het 11de huis zou kunnen duiden op het samen ergens aan werken. Dus een aantal gelijkgestemden die zich ergens voor inzetten, voor een club of iets van maatschappelijke belang. Want ook het je inzetten voor maatschappelijke zaken met gelijkgestemden kan hieronder vallen.

Tarotkaart Het Oordeel in dit huis kan erop wijzen dat je vrienden je helpen ‘wakker’ te worden. Dat je bijvoorbeeld ineens heel scherp ziet hoe je bepaalde zaken zelf in stand houdt en hoe je dat kunt veranderen. Of je krijgt zicht op iets dat je heel graag wilt; een droom of wens waar je maar niet aan toe kwam. Dit jaar kan die droom of wens ineens weer de kop op steken (wakker geschud worden) en kun je die misschien verwezenlijken.

Twaalfde Huis

23-12-2018 – Het Twaalfde Huis

Huis 12 (Huis van een Hogere Macht) is het huis van de onpersoonlijke instellingen (zoals regering, politie, justitie, ziekenhuizen en psychiatrische instellingen). Maar het twaalfde huis is ook het huis van mystieke beleving, en je verbinding met de kosmos.

Het twaalfde huis heeft te maken met alles dat verborgen is. Dus ook het onderbewuste, dromen en geheimen. Ook zaken die achter de schermen plaatsvinden en vertrouwelijke afspraken vallen in dit huis.  

Daarnaast wordt dit huis ook gezien als het huis van zelfopoffering, pijn en verdriet, en geheime vijanden. Maar het is tevens het huis van genezing, ontslag uit het ziekenhuis, gevangenis e.d.

Persoonlijk zie ik in dit huis mijn plaats in de kosmos, mijn verbinding met het universum en dan hoop ik dat de tarotkaart die ik hier trek een positieve energie heeft zodat ik het fijne gevoel heb dat het universum mij bijstaat. Soms trek ik hier een kaart die ik niet zo prettig vindt, en dan lees ik die als een aanwijzing van het universum hoe we beter op één lijn kunnen komen.

Voor onze voorbeeld tarot horoscoop hebben we gekozen voor de eerste kaarten uit de Grote Arcana ter illustratie. In dit huis ligt daarom De Gehangene. Het woord zelfopoffering is een belangrijk sleutelwoord bij deze kaart. Het is je misschien opgevallen dat de eerste 12 grote arcana tarotkaarten qua betekenissen eigenlijk best mooi aansluiten bij de betekenissen van de met hun getal overeenkomende huizen. De Gehangene heeft naast (zelf)opoffering ook te maken met loslaten en zaken van een andere kant bekijken. Ik zie in de Gehangene de omkering van het gezegde “Eerst zien, dan geloven.” En dat heeft alles te maken met de Wet van Aantrekkingskracht die stelt dat je manifesteert op basis van wat je gelooft. Wat je gelooft, heeft vaak weer te maken met gedachten en overtuigingen waar je je niet bewust van bent. Ik zie daarom de Gehangene vaak als een aanwijzing om mij niet zo druk te maken, gezellig onderste boven te gaan hangen en zaken van een andere kant te bekijken. En daarbij te onderzoeken wat voor beelden ik heb bij bepaalde zaken en of die beelden wel juist zijn.

Trek je hier De Dwaas dan zou ik zeggen dat je op één lijn ligt met je Hoger Zelf. Je ziet misschien niet precies het hele pad, maar je hebt de moed en het vertrouwen dat je intuïtie je op het juiste moment de juiste ingevingen aanreikt. Dit is geen blind vertrouwen. Het is wel van belang om ook je gezonde verstand te blijven gebruiken.

Trek je hier de Staven Koning dan zie ik dat ook als een fijne kaart die erop wijst dat je enthousiast aan de slag zult gaan om je doelen te bereiken en onderweg ook anderen kunt inspireren.

Trek je hier Zwaarden 3 dan is dat ook heel mooi, want dat geeft aan dat je veel oud zeer kunt helen en transformeren. Door het opruimen, loslaten en verwerken van oud zeer komt veel energie vrij die je dan kunt gebruiken om je leven een nieuwe wending te geven. Met de energie van het twaalfde huis, gaat dat loslaten vaak heel gemakkelijk, en daarom is Zwaarden 3 beslist geen kaart om van te schrikken.

Voor de Toren is dat een soortgelijk verhaal. Je krijgt inzichten aangereikt die je leven kunnen transformeren. De Toren in het 12de huis heeft meer weg van een aha-ervaring in overtreffende trap dan een weg van inzicht via rampspoed en ellende. Dus ook niks om je druk over te maken.

Tot zover het 12de huis en morgen gaan we aan de slag met de 13de kaart voor het midden, trekken we alles samen.

24-12-2018 – Kaart 13 voor Het Midden

De 13de tarotkaart is de kaart voor het midden, en verbeeldt de kern waarom alles draait in de periode waarnaar gevraagd wordt. Deze tarotkaart trekt alles samen. Het is de overkoepelende energie die doordringt in ieder huis. Je kunt die kaart soms ook zien als je hoofdthema.

Trek je hier bijvoorbeeld Zwaarden 7 dan heeft listigheid en conflicten uit de weg gaan of het doorzien van waar je jezelf ‘bedriegt’ of hoe anderen je ‘bedotten’ misschien relevantie voor je. Een andere mogelijkheid is dat het misschien gemakkelijker is om je doelen te bereiken door zo min mogelijk verwikkelt te raken in conflicten, maar situaties diplomatieker aan te pakken.

Trek je hier bijvoorbeeld de Schildknaap van Staven, dan kan die kaart erop duiden dat je iets te vertellen hebt, maar ook dat het handig kan zijn om goed te luisteren. Luisteren naar de ander, maar ook naar jezelf, naar je intuïtieve stem. Een andere mogelijkheid is dat dit een goed jaar is om te ontdekken wat je wilt, wat kan aansluiten bij het zoeken naar een roeping. Dat is één van de onderwerpen waar ik in 2019 meer over wil schrijven. Voor nu kun je alvast kijken naar mijn Tarot serie ‘Je levensdoel ontdekken’ https://tarotstapvoorstap.nl/leidraad-levensdoel/

Krijg je Kelken 5 dan is dat vaak een aanwijzing om alle gevoelens van spijt en wrok los te laten om zo meer energie en zin te hebben om met de twee kelken die nog rechtop staan aan de slag te gaan. Dat wil niet zeggen dat het verleden er niet toe doet, maar wel dat wanneer je blijft hangen in wat had kunnen zijn, je je leven eigenlijk een beetje misloopt en dat wat je denkt dat ‘had kunnen zijn,’ daarvan weet je helemaal niet of dat werkelijk zo zou zijn. Ik kan bijvoorbeeld denken dat mijn vader mijn schrijverscarrière op mijn 6de verpest heeft door te zeggen dat het kinderachtig was. Kinderachtig zijn was naar mijn idee een doodzonde. Ik was gelijk klaar met schrijven en durfde helemaal niet meer te schrijven. En dat was misschien maar goed ook om te geraken waar ik nu ben. Dus in plaats van boos te zijn hierover (na jaren van wel boos te zijn geweest) denk ik dat het goed was en ik was waarschijnlijk toch nooit uitgegroeid tot literair talent of misschien wel maar dan was ik zoveel andere dingen misgelopen.

Stel nu dat ik Kelken 5 zou trekken, dan zou ik kunnen kijken hoe bijvoorbeeld mijn voorbeeld Magiër in het eerste huis beter tot zijn recht kan komen als ik bepaalde negatieve gevoelens van verlies los kan laten. Ik kom daardoor beter in mijn kracht. Zou ik bijvoorbeeld de Zwaarden 7 hebben in het midden, dan komt mijn Magiër-zijn wellicht beter tot zijn recht wanneer ik wat diplomatieker zou zijn en niet vanuit mijn ik-gerichte Magiër kracht gelijk op mijn strepen ga staan.

Numerologie en Tarot Jaarkaart

Er is nog een andere energie die merkbaar kan zijn voor het hele jaar en dat is de energetische, universele trilling voor 2019. In dit opzicht is het verrassend dat we voor de voorbeelden in de huizen gewoon gekozen hebben voor de eerste 12 grote arcana kaarten en daardoor De Gehangene (12) in het 12de huis hebben gezet. Numerologisch gezien is 2019 een universeel 3-jaar. Dat wordt berekend door de getallen van 2019 bij elkaar op te tellen en terug te brengen tot een enkelvoudig getal: 2+0+1+9= 12 en 1+2= 3. Dus 2019 is het jaar van De Keizerin, maar de groei en ontwikkeling van de Keizerin worden bereikt via de ‘omkering’ van De Gehangene. Eenvoudig gezegd kun je door ontspanning, loslaten en omkering de toestand van De Keizerin bereiken. Het mooie daarvan is, dat wanneer je zo op één lijn komt te liggen met het universum en je onbewuste gedachten en bewuste wensen elkaar niet in de weg zitten, je veel gemakkelijker je wensen manifesteert want het universum zal een groot deel van het werk doen. Ik ervaar dat dagelijks.

Je kunt ook je persoonlijke jaar berekenen. Dat is heel eenvoudig, je telt dan bij het jaar, je geboortedag en -maand op. Ik ben geboren op 5 april. Dus voor mij ziet dat er zo uit: 5+4+2+0+1+9=21. En dat is ook 3. Omdat mijn dag en maand opgeteld 9 zijn, komt mijn persoonlijke jaar altijd overeen met het universele jaar en is de energetische invloed daarvan altijd duidelijk voelbaar. Is je persoonlijke jaar een ander getal, dan is de numerologische trilling van je persoonlijke jaar waarschijnlijk duidelijker te voelen dan die van het universele jaar.

In ons voorbeeld hebben we Tarotkaart de Wereld gekozen, aangekleed als kerstkaart, omdat De Wereld mijn numerologische jaarkaart is. De Wereld heeft te maken met je plek in de wereld vinden, dansend door het leven gaan, met twee benen op de grond staan en met schrijven. Schrijven is ook wat ik het liefste doe. En ik heb veel waar ik over wil schrijven in 2019. Daarom heb ik ervoor gekozen om De Wereld kaart te gebruiken als mijn jaarkaart, mijn stralende ster, zodat ik mijn handelingen op mijn doelen blijf afstemmen en niet van het pad raak.

Mijn getrokken kaart is De Dood. Dat was best even schrikken, ook al weet ik dat ik daar niet van hoef te schrikken. De Dood wijst op oude zaken loslaten, totaal klaar zijn met oude zaken en in een nieuwe, betere fase terechtkomen, zonder daar een duidelijk beeld van te hebben. Dat beeld begint zich al af te tekenen en stemt mij heel gelukkig. Ook dit is een onderwerp waar ik meer over wil schrijven in het komende jaar.

Meer info over Numerologie en Tarot

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00