Astrologische Tarotlegging

Tarotkaarten legging gebaseerd op Astrologie

In het Astrologisch Tarotlegpatroon zijn de posities gebaseerd op de huizen uit de Astrologie. Hierdoor krijg je inzicht in welke invloeden van belang zijn gerelateerd aan de 12 huizen voor een bepaalde periode. Je kunt ook zien op welke gebieden het gemakkelijk is om voortgang te boeken en op welke gebieden de energie lager is, waardoor het lastiger is om vooruit te komen.  Je kunt dit legpatroon gebruiken om vooruit te blikken op een heel jaar, maar je kunt ook kiezen voor kortere perioden.

De posities 1 t/m 12 komen overeen met de twaalf huizen uit de astrologie. In het midden ligt nog een dertiende kaart die als kern fungeert voor de hele periode. De uit de tarot getrokken kaarten duiden vaak op energieën die voelbaar zijn in de genoemde huizen.

Astrologisch Tarotconsult leeg

Betekenissen van de posities:

 • Huis 1 (positie 1). Dit eerste huis, ook wel Huis van het Zelf genoemd, duidt op hoe je overkomt op je omgeving, hoe je je presenteert. Dit geldt zowel voor je uiterlijk als voor houding en gedrag. Algemene opstelling tegenover de wereld.
 • Huis 2 (Huis van Waarde) duidt op bezit en op bestaanszekerheid. Dit is bezit in brede zin. Ook talenten en mogelijkheden om meer materieel bezit te verwerven vallen hieronder. Je hulpbron(nen). Oogst. Zelfwaardering.
 • Huis 3 (Huis van Communicatie) is het huis van de kleine contacten. De contacten/communicatie dicht bij huis. Korte contacten, broers en zussen, kranten, buren, telefoon. Dit huis zegt iets over hoe je denkt over jezelf en hoe je omgaat met anderen in concrete zin.
 • Huis 4 (Huis van Gezin en Familie) is het huis van thuis en wortels, ouders en voorouders. Denk hierbij ook een erfenis in de zin van tradities die je van huis uit hebt meegekregen. Dit huis wordt ook gezien als het huis van de moeder of moederfiguren.
 • Huis 5 (Huis van Plezier) is het huis van sport, spel, plezier, vrije tijd (recreatie en ontspanning) en van creatieve zelfexpressie.
 • Huis 6 (Huis van Werk en Gezondheid) is het huis van werk, dienstverlening en dienstbaarheid, dagelijkse verplichtingen en gezondheid.
 • Huis 7 (Huis van de Partners) is het huis van ‘de ander’, partnerschappen en contracten. Je kunt hierbij denken aan hechte relaties in brede zin dus niet alleen romantische relaties maar ook zakenpartners vallen onder dit huis. Ook contracten van allerlei aard, dus bijvoorbeeld een hypotheek afsluiten kan hieronder vallen, maar ook een samenlevingscontract. Verder kan dit huis duiden op wat je niet laat zien aan je omgeving in tegenstelling tot huis 1 wat je wel laat zien.
 • Huis 8 (Huis van Transformatie) is het huis van de onbewuste inhouden van je geest. Bezittingen, belastingen, dood en transformatie, en ook van het occulte. Hier wordt vaak iets zichtbaar gemaakt van spanningsvelden tussen uitersten zoals controle versus overgave.
 • Huis 9 (Huis van Filosofie) is het huis van de expansie van de geest, van de grote contacten in tegenstelling tot het derde huis, waar de contacten dicht bij huis liggen. Reizen, filosofie, verhuizen, buitenland, sport. Dus in plaats van het dagelijkse bekende wordt hier geduid op groeimomenten. En die kunnen ook dicht bij huis plaatsvinden. Dus het idee van dicht of ver van huis kun je soms letterlijk opvatten, maar soms is het beter om dat overdrachtelijk te zien in de zin van dicht bij huis is bekend terrein en ver van huis is onbekend terrein.
 • Huis 10 (Huis van Carrière en Status) is het huis van de carrière en maatschappelijke status. Dit zijn je ambities en waarom je iets doet. Ook je publieke verschijning kan door dit huis worden aangegeven. Vaderfiguur, broodwinner.
 • Huis 11 (Huis van Vriendschap) is het huis van de vriendschappen, kennissen, gelijkgestemden.
 • Huis 12  (Huis van een Hogere Macht) is het huis van de onpersoonlijke instellingen (zoals regering, politie, justitie, ziekenhuizen en psychiatrische instellingen). Maar het twaalfde huis is ook het huis van mystieke beleving, en je verbinding met de kosmos.
 • Kaart 13, de kaart in het midden, is de kern waarom alles draait in de periode waar naar gevraagd wordt. Deze kaart trekt alles samen. Het is de overkoepelende energie die doordringt in ieder huis.

Uitgewerkte Astrologisch tarot legging

De aanvrager van dit Astrologisch Tarotconsult is een getrouwde man die in 2006 een eigen bedrijf is gestart. Hij wil graag weten wat 2007 voor hem in petto heeft. (Dit tarotconsult is gepubliceerd met zijn toestemming)

De afbeelding hieronder laat zien welke kaarten werden getrokken:

Uitleg:

In het eerste huis, het huis van het zelf en je uitstraling ligt De Dood. De Dood is een kaart die te maken heeft met transformatie. Waarschijnlijk gaat je uitstraling naar anderen toe veranderen, maar heb je hier zelf geen plannen voor of ideeën over. Aan het eind van het legpatroon kom ik hier op terug. In ieder geval is dit niet een kaart die te maken heeft met een fysieke dood en ook niet met ‘doods’ overkomen op anderen.

Op het tweede huis – het huis van bezit, bestaanszekerheid, je mogelijkheden om bezit te verwerven, je hulpbron – ligt Pentakels 8. Dit is een kaart die aangeeft dat je goed bent in wat je doet. Je hebt een aantal vaardigheden goed ontwikkeld en die kun je inzetten voor je bedrijf. Dit is niet een kaart die duidt op grote veranderingen, maar eerder op routine. Dus wat betreft dit huis hoef je geen grote veranderingen te verwachten en ook geen moeilijkheden. Je bent een geconcentreerde harde werker en dat zal je dit jaar goed van pas komen. Het is niet nodig om allerlei nieuwe dingen aan te leren.

Het derde huis is het huis van de kleine contacten, hoe je denkt over jezelf en je eigen leerprocessen. Hier ligt De Kluizenaar. De Kluizenaar duidt op iemand die op eenzame hoogte staat, die veel ervaring heeft opgedaan op zijn levenspad en anderen kan helpen op hun weg. Dit kan erop wijzen dat mensen om je heen je veelvuldig om raad vragen. Tevens kan deze kaart erop duiden dat er een bepaalde afstand gaat ontstaan tussen jou en je omgeving waardoor je niet meer gezien wordt als gelijke, maar als iemand die een beetje hoger staat. Dit kan problematisch zijn, want dan kun je zelf nergens meer terecht voor hulp. Wat betreft hoe je denkt over jezelf, weet je dat je de kennis in huis hebt om van je bedrijf een succes te maken. Tevens kan deze kaart je de raad geven om regelmatig te evalueren wat goed ging en wat niet zo goed ging om je voortgang te bewaken.

Op het vierde huis, het huis van de wortels, ligt Pentakels 3. Dit is een kaart die kan duiden op samenwerking, op laten zien wat je kunt, op ten alle tijden je beste beentje voorzetten, en ook op een eigen bedrijf. Vaak is dit bedrijf nog in een pril stadium. Je bent in 2006 met een eigen bedrijf gestart, dus met deze kaart op de wortels, denk ik dat dit jaar totaal in het teken komt te staan van je bedrijf.

In dit verband zijn De Keizer in het midden en De Dood op het eerste huis ook goed verklaarbaar. Doordat je een eigen bedrijf bent begonnen gaan mensen je anders zien en als eigenaar van je eigen bedrijf ga je je waarschijnlijk ook anders profileren.

Op het vijfde huis, het huis van vrije tijd, sport en spel, ligt Zwaarden 3. Deze kaart duidt enerzijds op pijn en verdriet en anderzijds op de balans tussen hart en verstand. Waarschijnlijk duidt deze kaart op deze plek erop dat er een hoop vrije tijd in je bedrijf gaat zitten en dat je niet meer zult toekomen aan andere leuke dingen. Dit is een aandachtspunt.

Op het zesde huis ligt Kelken 8. Het zesde huis is het huis van de dienstverlening, gezondheid, werken in dienstverband en de dagelijkse verplichtingen. Kelken 8 duidt op een andere richting inslaan omdat de weg die je bewandelde toch niet echt bevredigend was. Je wilde meer voldoening in je leven en vandaar de keuze voor het eigen bedrijf. Kelken 8 in dit huis kan erop wijzen dat het voor je gezondheid goed en noodzakelijk is om je van tijd tot tijd terug te trekken, als het ware de wildernis in te trekken, om weer op te laden. Dit kan ook weer te maken hebben met de Kluizenaar in het derde huis. De mensen in je omgeving kunnen het idee krijgen dat je constant weg bent. Of aan het werk of ergens aan het bijtanken. Wat betreft dagelijkse verplichtingen kan Kelken 8 dus wijzen op de noodzaak daar af en toe bewust afstand van te nemen en de boel de boel te laten. Dit sluit ook aan bij het vijfde huis met Zwaarden 3.

Op het zevende huis, het huis van ‘de ander’ of partnerschappen ligt De Kracht. De Kracht is een kaart die wijst op het volhouden van iets omdat er liefde in het spel is. Deze kaart kan erop wijzen dat je huwelijkspartner niet echt blij zal zijn met al die uren die in je werk gaan zitten, maar tevens geeft deze kaart aan dat je huwelijk die belasting aankan. Je kunt je bedrijf ook zien als ‘partner’ en in die zin wijst De Kracht erop dat je moed, kracht en doorzettingsvermogen nodig hebt om alles te doen wat gedaan moet worden. Maar omdat je dit werkelijk wilt, dus uit liefde voor je bedrijf, zul je het kunnen volhouden.

De Zon ligt op het achtste huis. Het achtste huis is een huis van transformatie. Hier kom je de onbewuste kanten van jezelf en anderen tegen. Dit is het huis dat duidt op het spanningsveld tussen uitersten. Dit kan aan de ene kant te maken hebben met alles onder controle willen houden en aan de andere kant met vertrouwen op innerlijke leiding. De Zon is een kaart van warmte, geborgenheid, onbevangenheid en zo blij zijn als een kind. Wanneer je kijkt naar de afbeelding dan zie je hier een naakt, stralend kindje dat ontspannen op een paard zit. Dat paard kan je bedrijf zijn dat je leiding nodig heeft, en wanneer je daar ontspannen in staat zal je innerlijke leiding duidelijk worden. De Zon geeft, mijns inziens, ook aan dat je je niet druk hoeft te maken over allerlei onbewuste zaken die misschien boven komen om je te plagen net zolang tot je ze doorgewerkt hebt. Veel daarvan heb je al onder ogen gezien, tijdens het proces, dat de aanloop was tot het besluit je eigen bedrijf te starten. Daar pluk je dus dit jaar de vruchten van.

Kelken 3 ligt op het negende huis. Dit is het huis van de grote contacten, het huis van de expansie van de geest. Daarom dat dit huis ook in verband wordt gebracht met studie, reizen, filosofie. Kelken 3 is een kaart van dansen, plezier maken en vreugdevol samen zijn met anderen. De Zon in het achtste huis geeft aan dat je het goed kunt vinden met jezelf en daarom zul je ook makkelijker met anderen om kunnen gaan, zonder dat je gevoel van eigenwaarde in gedrang komt. Dit komt je 9de huis contacten ten goede omdat je anderen als gelijkwaardig en op een plezierige manier kunt benaderen. Je natuurlijke enthousiasme voor je werk en je plezier straal je uit en draag je over op anderen. Het zal je dus niet moeilijk vallen om anderen warm te laten lopen voor je plannen.

Staven 5 ligt in huis 10, het huis van de carrière en maatschappelijke status. Staven 5 is een kaart van leren in de praktijk, van knokken om je plek te veroveren en ook van woordenstrijd. De woordenstrijd kan zich geheel in je eigen hoofd afspelen, in de zin dat je je regelmatig vertwijfeld zult afvragen waar je aan begonnen bent, en of je het wel goed doet en meer van dat soort twijfels die horen bij de aanvangsmoeilijkheden. Tevens zal er in de praktijk nog heel wat te leren zijn en je zult moeten knokken om je in deze competitieve wereld een plek te veroveren.

Op het elfde huis – het huis van vrienden, clubs en groepen mensen – ligt De Hogepriesteres. Deze kaart duidt op intuïtie maar heel vaak ook op het gevoel geen contact te hebben met je intuïtie. Deze kaart kan erop duiden dat jij niet altijd weet wie nu werkelijk je vrienden zijn, dat je je afvraagt of je de uitgezonden signalen wel goed leest. De Hogepriesteres, door haar verwantschap aan de maan, is een kaart van spiegeling. Je vrienden fungeren als een spiegel voor jou en jij voor hen. Met name de dingen die je afkeurt van je vrienden, kunnen verhelderend zijn voor je eigen functioneren. Vaak doen we namelijk zelf ook wat we in anderen afkeuren. Er valt dus iets over je zelf te leren in dit huis. Maak er gebruik van.

Op het 12de huis, het huis van je verbinding met het universum, God of je Hoger Zelf, je relatie met het eeuwige, ligt de Kelken 4. Dit is een kaart die aangeeft dat je een onuitputtelijk innerlijk reservoir hebt aan kennis en creativiteit, maar dat je wel stil moet zijn om uit die bron te kunnen putten. Wanneer je dat zachte stemmetje wilt kunnen horen, zul je echt van tijd tot tijd, liefst dagelijks, moeten mediteren en tot rust komen en gewoon luisteren. Je zult dan vanzelf de ingevingen krijgen die je nodig hebt om van de hele onderneming een succes te maken.

In het midden ligt De Keizer. Deze kaart geeft aan dat 2007 een jaar gaat worden van goed je grenzen aangeven, van doorzetten en volhouden. Je zult waarschijnlijk hard moeten werken om je doelen te bereiken. En wanneer je denkt dat je iets af kunt raffelen of een stukje van de weg af kunt snijden zal dat je duur komen te staan. Ieder stapje moet gezet, en er kunnen geen stapjes worden overgeslagen. Dat zit er dit jaar niet in. Klanten werven, productontwikkeling, administratie, daar gaat allemaal veel tijd in zitten. Voordeel is wel dat je wanneer je al die stapjes ook daadwerkelijk zet, je een goed fundament legt, voor de jaren na 2007. Je zult daar in de toekomst zeker de vruchten van kunnen plukken. Klanten komen terug omdat je goed werk hebt geleverd. Mond tot mond reclame zal acquisitie makkelijker maken.

De kaart die er voor mij het meest uitspringt is De Dood omdat die ligt in het eerste huis, het huis van het zelf, met hoe je door anderen gezien wordt. Het zevende huis, het huis van partnerschappen, wordt ook wel gezien als de achterkant van jezelf. Door de ontmoeting met ‘de ander’ ontmoet je jezelf. De Dood ligt aan de voorkant en de Kracht ligt aan de achterkant. Dit klopt eigenlijk helemaal met het proces wat je in 2006 en daarvoor bent ingegaan. Je bent in feite door het inslaan van de spirituele weg de vrouwelijke, intuïtieve weg ingeslagen. In 2007, met je eigen bedrijf, is het mogelijk die zachtere vrouwelijke maar ook intuïtieve kant aan de buitenwereld te tonen. In je vorige beroepsleven voelde je je daartoe niet in staat.

Dit sluit ook mooi aan op het transformatieproces waar De Dood op doelt. Er is een periode afgesloten en nu is er ruimte voor iets nieuws. Voor een nieuwe jij, die meer leeft en handelt vanuit “zijn”.

Dat intuïtie een belangrijk punt voor je zal zijn dit jaar, blijkt ook uit De Zon in huis 8, De Hogepriesteres in huis 11 en de Kelken 4 in huis 12.

Een laatste belangrijk punt is de as huis 5-11. Deze as wordt ook wel de creativiteits-as genoemd. In huis 5 heb je Zwaarden 3 liggen en de Hogepriesteres op 11. Beiden zijn niet echt gunstige kaarten voor creatieve ideeën. Dit past ook wel bij de rest van het legpatroon want waar het het komende jaar om draait is hard werken, de dingen doen waarvan je weet dat ze gedaan moeten worden, die je kunt. Een soort standaard, routinematig werken. In feite is het bedrijf gestart en moet het nu een goed fundament krijgen. Het is niet de bedoeling dat je allemaal nieuwe elementen gaat toevoegen, want dan raak je versnipperd. 2007 is een uitstekend jaar om je bedrijf het best mogelijke fundament te geven dat je je kunt wensen. En niet vergeten om te mediteren zodat je voeling blijft houden met je innerlijke bron.

Meer info over de astrologische huizen

Eind 2019 organiseerde Tarot Stap voor Stap een Facebook challenge om gezamenlijk, stap-voor-stap te werken aan de eigen astrologische jaarlegging. Voor dit doel heb ik de betekenissen van de huizen uitgebreid en ook voorbeelden gegeven hoe je bepaalde kaarten in zo’n huis zou interpreteren. Klik hier voor het blogartikel: Zelf je Tarot Jaarconsult opstellen.

Of geef jezelf een professioneel Jaarconsult cadeau!

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00