Snowland Tarot – De hofkaarten

Inleiding op de Snowland Tarot hofkaarten

In de Snowland Tarot is gekozen om de hofkaarten andere benamingen te geven en ze te zien als toenaderingskaarten of aanpak-kaarten.  Dat komt in principe neer op wat hofkaarten meestal weergeven; namelijk je houding en daaruit vloeit voort hoe je iets aanpakt.

Pages zijn jongelingen (Youth), Ridders worden zoekers (Questers), Koninginnen zijn verzorgers (Nurturers) en Koningen zijn de directeuren (Directors). Ik denk dat regisseur ook een goede vertaling is voor ‘director’ omdat het hier niet zozeer gaat om een directeur van een bedrijf, maar meer over iemand hoe iemand richting geeft aan zijn leven.

Ook de series hebben een naamswijziging ondergaan. Staven is Energie, Pentakels is Materiaal, Kelken is Voelen en Zwaarden is Mentaal. In feite is dat jammer om een symbool om te zetten in een enkel woord dat maar een deel van de lading dekt, maar ik denk wel dat dit de belangrijkste woorden zijn. Omdat de namen niet op de Kleine Arcana tarotkaarten staan, blijf ik gewoon de kleursymbolen Staven, Pentakels, Kelken en Zwaarden hanteren. Dat vermijdt een hoop ‘terug vertalen’ in je hoofd, wat ook weer verwarring kan scheppen.

Helaas staan er wel namen op de hofkaarten. Daarbij heeft de Snowland Tarot, om karakters weer te geven, ook bijzondere personages gekoppeld aan de hofkaarten. Dat maakt het lastig om de kaarten te interpreteren, vooral als je (zoals ik) bij de helft van de personages geen idee hebt wie dat zijn.

Ik raad aan, als je een Winterse Tarot hofkaart hebt getrokken, de beschrijving bij die kaart te lezen en je dan af te vragen wat voor soort aanpak of benadering van de situatie waar je naar gevraagd hebt, deze tarotkaart zou aanbevelen. Wat ligt in de aard van de beschreven persoon om te doen, hoe zou hij handelen?

Serie van Materiaal / Pentakels

Youth Material – Page van Pentakels

Beschrijving: “Een kleine Tomte (ook bekend als Tompte, Tomte of Tomtra) verdeelt hooi in een boerenschuur voor een koe. Een dampende kom pap met boter staat op een baal klaar voor de Tomte.

Gelijkwaardig aan de Brownies van Schotland, zijn Tomten kleine kabouterachtige wezens die voor vee en schuren zorgen terwijl iedereen slaapt. Tomten waarderen nette huizen, en zijn geïrriteerd door luiheid, onverzorgde huizen en harde geluiden. Om Tomten tevreden te houden, waardering te tonen, en zich te verzekeren van een ​​welvarende boerderij, plaatsen boeren voor de Tomten een hete kom pap met een groot klodder boter op de bodem in een schuur. Met Kerstmis bieden boeren de Tomten een klein stukje grijs doek, tabak en een schepje met klei. In Zweden staan ​​deze wezens bekend als Jultomten, helpers van de Kerstman (en de waarschijnlijke oorsprong van de mythen van kerstelfen). In Denemarken staan ​​ze bekend als Nisse, terwijl in Noorwegen, ze Julenisse worden genoemd.

Sleutelwoorden: Traditionalistisch; Huishouden; Boer; Arbeider; Plichtsgetrouw; Beloning zoeken; Veehouder;  Erkenning verwachten; klusjes.

Quester Material – Ridder van Pentakels

Beschrijving: Balto was in 1925 een leidende sledehond die werkte voor een mijnbouwbedrijf in Nome, Alaska. Er brak een difterie-epidemie uit, maar het was 800 mijl naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Artsen zetten het medicijn op een trein, maar na slechts 100 mijl, kwam de trein vast te zitten in diepe sneeuw. Tijdens een stadsbijeenkomst brainstormden burgers om een oplossing te vinden. Besloten werd een hondenslederelais met meerdere teams in te zetten. Na een oproep van de burgemeester op de radio voor sledehonden teams, bood Gunnar, Balto’s eigenaar, aan om te helpen.  Op 27 januari 1925, waren eenentwintig hondenteams bereid om het medicijn van de vastgelopen trein bij Anchorage naar Nome te transporteren. Verraderlijke sneeuwstormen en vrieswinden teisterden de teams. Sommige honden overleefden die niet. Balto gelukkig wel. Hij deed het laatste stuk van 53 mijl in 20 uur onder erbarmelijke omstandigheden om het serum naar de burgers van Nome te brengen. Deze reis was zo verschrikkelijk dat zelfs de honden in zijn team ervan in paniek raakten, maar Balto niet. Hij werd de beroemdste hond van Amerika en de burgemeester van New York liet een standbeeld maken voor Balto dat nog steeds staat in Central Park. “

Hoewel hij door de Boyers niet meer genoemd wordt, lijkt het mij dat Gunnar ook een held is. Het moet een verschrikkelijke tocht zijn geweest. Meer over Balto op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Balto. Er is blijkbaar zelfs een film gemaakt over deze reddingsactie.

Steekwoorden: Trouw; Stabiliteit; Alertheid; Voorzichtigheid; Betrouwbaar; Reddingswerker; Held; Standvastig; Nuttig; Vasthoudend; Interventie; Medische hulp.

Nurturer Material – Koningin van Pentakels

Boyer: “We beschouwen Wilson A. Bentley (“Snowflake” Bentley ) als beschermheilige van ons Snowland Deck. Een buitengewone man die een eenvoudige boer was, en de techniek uitvond van microfotografie om de mysterieuze grootsheid van de sneeuwvlok te onthullen. Ontwikkeld over een periode van vijftig jaar heeft Bentley de beelden vastgelegd met een camera met grote glasnegatieven. Zijn microscoop kon een klein kristal vergroten van 64 tot 3600 keer de werkelijke grootte.

Bentley kwam op het idee om sneeuw te fotograferen na het lezen over een camera met een eigen microscoop toen hij 16 was. Wetend hoeveel het voor hem betekende, gebruikten zijn ouders hun spaargeld om voor hem een camera te kopen. Andere boeren lachten hem uit en zeiden dat sneeuw in Vermont “net zo gewoon als aarde” was. Onverschrokken bleef Bentley proberen sneeuwvlokken te fotograferen.

In 1931 werd zijn baanbrekende boek Snow Crystals (samen met W.J. Humphreys) gepubliceerd. Minder dan een maand nadat zijn boek was gepubliceerd, wandelde hij zes mijl naar huis in een sneeuwstorm om meer foto’s te maken. Helaas kreeg hij na die wandeling een longontsteking en stierf twee weken later op 66-jarige leeftijd.”

Steekwoorden: Geduld; Concentratie; De natuur verzorgen; Fascinatie met de natuurlijke wereld; Attent; Behoud; catalogiseren; Het buitengewone in het gewone zien.

Director Material – Koning van Pentakels

Na zijn ervaringen met de spoken, werpt een verlichte Ebenezer Scrooge geld naar een jongen, zodat hij voor eerste kerstdag een gans kan bestellen om naar de familie Crachit te brengen.

Steekwoorden: Zakenman; Captain of Industry; Mogul; Accounting; banken; Onderneming; Verspreiden van geld; Rijkdom gebruiken om anderen te helpen; Bedrijf; Ondernemerschap; Enige eigenaar (privébezit); Investeren.

Serie van Energie – Staven

Youth Energy – de Page van Staven

Op de Youth Energy kaart (page van staven) staat het kleine meisje uit het sprookje Het Kleine Meisje met de Zwavelstokjes van H.C. Andersen centraal. Een hartverscheurend verhaal, waar ik ook op de Efteling altijd snel aan voorbijloop. Ik heb me ook lang afgevraagd wat het nut van dit sprookje was. Hoofdpersoon gaat dood en de voorbijgangers moeten zich doodschamen dat dit in de maatschappij gebeurd? Dat doen ze natuurlijk niet, want je kunt altijd met je vinger naar anderen wijzen om de schuld te verleggen. Vandaar mijn idee gevoel van zinloosheid.

In het boek is een lijst van steekwoorden opgenomen: Onschuld; Hoop; Optimisme; Onbeschermd; Over het hoofd gezien; Vergeten; Op zoek naar het licht; Verlangen naar de hemel.

Ik kon er niet veel mee.

Na enig onderzoek op Google kwam ik erachter dat nn het Victoriaanse tijdperk (en dit verhaal is geschreven in dat tijdperk) zuivere zielen altijd snel doodgingen in Victoriaanse romans. Slechteriken waren een langer leven beschoren. Het leven stond in deze Victoriaanse, en christelijk gelovige tijd, voor gelovigen in het zo goed mogelijk doorstaan van je leven, zodat je uiteindelijk in de hemel kon komen. Tenminste zo werd het voorgesteld in romans en waarschijnlijk gepredikt in de kerk, maar ik neem aan dat veel mensen hun aandacht stiekem toch richtte op materiële voorspoed. Maar goed Het Meisje met de Zwavelstokjes bereikt het hoogste ideaal (naar de hemel gaan) al op jonge leeftijd en hoger dan de hemel kun je niet stijgen. Kortom, een succesverhaal.

Hoe komt het meisje daar? Ze steekt zwavelstokjes aan, om zich aan te warmen en ziet enkele visioenen zoals een heerlijke maaltijd met gebraden gans, een kerstboom en andere zaken waar de gegoede burgerij zichzelf mee zegende. Als laatste heeft ze een visioen van haar overleden grootmoeder die veel van haar hield en waar zij ook veel van hield, en zij hoopt dat oma haar komt halen. Oma doet dat inderdaad en zo komt het meisje in de hemel, voorbij pijn, verdriet en koude.

Dus dat ze doodgaat, wat ik heel zielig vind, werd in Victoriaanse, gelovige kringen, gezien als een zegen. Ik kan me voorstellen dat in tijden waarin het percentage kindersterfte hoog lag, zo’n opvatting een troost kon zijn voor ouders die een kind verloren en vaak meerdere kinderen.

Dus Het Meisje met de Zwavelstokjes symboliseert onschuld, hoop, opzoek naar het licht, verlangen naar de hemel.

Ik denk dat het interessante van deze kaart is dat het meisje een aantal visualisaties heeft en de wereldse visioenen (gans, kerstboom etc.) wel aantrekkelijk vindt, maar haar werkelijke verlangen gaat niet uit naar wereldse voorspoed maar naar spiritualiteit en ware liefde. Dat valt nog wel te rijmen met De Page van Staven en zijn roeping.

Quester Energy (Zoeker Energy) – Ridder van Staven

Voor de Quester Energy-kaart is gekozen voor de Australische Sir George Hubert Wilkins. Hoewel Sir Edmund Hillary in Nieuw-Zeeland misschien meer bekend is, koos het echtpaar Boyer voor Sir Hubert Wilkins voor deze vurige ‘ridder’, voornamelijk omdat hij meer bereikt had. Als ware Renaissanceziel was Wilkins een fotografisch correspondent, een luchtvaartpionier, een natuuronderzoeker, een onderzoeker op het gebied van pool-onderzeeërs en een adviseur op het gebied van arctische problemen voor het Amerikaanse leger. Hij werd in 1928 geridderd voor het maken van een 2100 mijl lange vlucht van Noord-Amerika naar de Europese poolgebieden – grotendeels over onontdekte Arctische wateren.

Steekwoorden: Baanbreker; Avonturier; Verkenner; Eer; Roem; Prestige; Renaissance Ziel; Polymath (veel geleerd hebbende); Consultant; Adviseur.

Nurturer Energy (Verzorger Energy) – Koningin van Staven

Lucia, ook bekend als St. Lucy, siert de Nurturer Energy-kaart van het Snowland Deck. Haar verhaal is er een van interne kracht, zelfvertrouwen en helderheid van visie. Gewijd aan een maagdelijk leven, weigerde ze met haar ongewenste aanbidder te trouwen. Verschillende legenden omringen Lucia, maar degene die de Boyers hebben gekozen om af te beelden, houdt in dat ze haar ogen uitsteekt als een offer. De Boyers zien dit als een symbool voor een krachtiger zien: dat van het ‘innerlijke oog’ of het derde oog. Lucia lijkt op deze kaart gemaakt van vlammen, en wordt gezien als een personage dat duisternis overwint, de zuiverheid stimuleert en als iemand die helder kan zien (dus onderscheid kan maken tussen wat echt of waar is versus onecht en onwaar). In veel opzichten is ze een voorbeeld van de kracht van een lichtwerker.

Bovenstaande zijn de woorden van Janet Boyer. Ik heb niet veel met het idee van lichtwerker, omdat ik het vaak vind overkomen als op de borstklopperij, zonder bijbehorende daden, zo’n houding van ‘kijk mij eens bijzonder zijn’ en ‘ik ben beter dan jij.’ Niemand is beter dan een ander, ieder heeft zijn eigen pad. Ik wil hier niemand mee beledigen, als je een ware lichtwerker bent, is dat prachtig.

Steekwoorden: Zuiverheid; Maagdelijkheid; Duisternis overwinnen; Helderziendheid; Lichtwerker; Zesde zintuig; Vermijden van afgunst; Helderheid van visie; Innerlijk zien.

Director Energy – Koning van Staven

Janet Boyer: “Ten slotte komen we bij onze Director Energy-kaart, de literaire grote Charles Dickens. Wat sommigen misschien niet weten, is dat Dickens naast een befaamde verhalenverteller ook een redenaar, uitgever, sociaal activist en filantroop was. Wanneer de regie-energie gecombineerd wordt met de vurige energie van de kaarten van deze kleur, hebben we een self-made persoon die passie omzet in kunst, en ook vertaalt naar de verbetering van de staat van de mensheid. Dickens deed die dingen niet alleen in zijn verhalen – die zowel sociale onrechtvaardigheid als de capaciteit van de mensheid voor buitengewone vriendelijkheid benadrukten – maar ook door zijn openbare toespraken, activisme en filantropie.”

Steekwoorden: Verhalenverteller; Uitgever;  Schrijvers; Schrijven; Spreken in het openbaar; Sociaal activisme; Self-made Persoon; Filantroop; Van arm naar rijk; Redenaar; Creatieve passie.

Serie van Emoting / Kelken

Youth Emoting (Jongeling van Voelen) – Page van Kelken

Janet Boyer: “The Snowdrop (Sneeuwklokje), onze Youth Emoting-kaart, luidt voorbarig de komende lente in, gekoppeld aan vroege bloei, vroegrijpheid, emotionele gevoeligheid, kwetsbaarheid en naïviteit. Om te citeren uit Andersen’s verhaal met dezelfde naam:

En het sneeuwklokje werd teruggelegd in het boek en het voelde zowel geëerd en blij met de wetenschap dat het nu een bladwijzer was in een bundel gedichten geschreven door een dichter die als eerste schreef over het sneeuwklokje, een dichter die, zoals de bloem had gestaan in het bittere winterweer met een droom van de zomer in zijn ziel: een zomer-zot. Het sneeuwklokje interpreteerde wat ze had gehoord op haar eigen manier, zoals we dat allemaal doen. ‘”

Steekwoorden: Vroegrijp; Vroegbloeier; Breekbaar; Buiten het seizoen; Voorloper; Emotionele gevoeligheid; Humeurig; Barstend van leven; Hunkeren naar de zon; Seizoensgebonden stoornis.

Quester Emoting (Zoeker van Voelen) – Ridder van Kelken

Boyer: “Quester Emoting, onze equivalent van de Ridder van Kelken, toont de verdwaasde, quixotische energie van de hopeloze romanticus. De Sneeuwman, ook gebaseerd op een Andersen-verhaal met de titel “De Sneeuwman”, toont een hond en een sneeuwpop die verlangend door een raam naar binnen kijken. De een wil terug in het huis van zijn meester om, met een bot stevig tussen de kaken, voor de brandende kachel liggen, terwijl de ander verlangt naar het onderwerp van zijn genegenheid dat, indien bereikt, hem in essentie zou vernietigen. Want, toen de buurtjongens de sneeuwman bouwden, gebruikten ze een poker om hem rechtop te helpen staan. Dus de sneeuwman wil wat hij niet kan hebben, omdat hij in wezen is gevormd rond een van de noodzakelijke gereedschappen van de kachel.”

Steekwoorden: Verliefdheid; Aanbidding; onbeantwoorde liefde; Vurigheid; Vurige genegenheid; Verlangen; Vanaf een afstand bewonderen; Ridder op het witte paard; Romantiek; “Kalverliefde”.

Nurturer Emoting (Verzorger van Voelen) – Koningin van Kelken

Onze Verzorger van Voelen is Berchta, een Germaanse godin van overvloed die waakt over zielen in transit – vooral ongedoopte baby’s, doodgeboorten, miskramen, abortussen, degenen die niet de juiste begrafenissen hebben ontvangen en degenen die zelfmoord hebben gepleegd met gebroken harten. Als dubbele waterkaart (Koninginnen / Verzorgers) dient Berchta’s mededogen en zachte waakzaamheid als een ontroerend beeld van deze energie.

Steekwoorden: Beschermer van baby’s; Zomerzonnewende; Nanny; Oppas; Moederfiguur; Matriarch; Vriendelijk tante; Heler van gebroken harten; Kinderopvang. 

Director Emoting – Koning van Kelken

Boyer: Ten slotte komen we bij onze Director Emoting-kaart. Wie kan beter de aard illustreren van het geven van geschenken, het delegeren van zegeningen, vaderlijke vriendelijkheid en weelderige weldoener dan de Kerstman?

Steekwoorden: Goede daden; Cadeautjes geven; Vaderfiguur; Grootvader; Vriendelijke oom; Weldoener; Patroon; zegeningen; Patriarch.

Serie van Mentaal / Zwaarden

Youth Mental – Page van Zwaarden

De Snowland Page van Zwaarden wordt weergegeven als Jack Frost. De legendarische Jack Frost maakt prachtige ontwerpen terwijl hij koude lucht blaast op een raam. Een blaffende hond kijkt zijn kant op.

Steekwoorden: Behendig, pittig, scherp, ruw, OCD, ADHD, scherpe woorden, Voyeurisme, over de schreef gaan, spionage, gevoelig voor driftbuien, niet goed met dieren, gemakkelijk afgeleid, problemen op school, moeilijkheden met huiswerk, zelfoverschatting.

Quester Mental – Ridder van Zwaarden

De Snowland Ridder van Zwaarden wordt verbeeld door Uller. Uller is een Noorse godheid die bekend staat als Vorstheer en Koning Winter. Mogelijk is hij een afstammeling van de vorstreuzen. Hij werd verheerlijkt in de Germaanse landen, Scandinavië en de Britse eilanden.  In haar boek The Encyclopedia of Spirits zegt auteur Judika Illes, dat volgens sommige mythen, Odin, wanneer hijzelf op pad is, de leiding over Asgard aan Uller geeft.

Uller was het hoofd van de gerechtelijke macht en het duel, stond bekend als beschermheilige van skiërs en had een reputatie als rokkenjager. Daarnaast was hij een uitstekend boogschutter en jager en had hij de macht over het noorderlicht. Zijn heilige boom was de taxus die we vaak op begraafplaatsen zien omdat de symboliek van eeuwig groen aansluit bij het beeld van het eeuwige leven.

Meer over Uller: https://runen-cursus.nl/noordse-mythologie/mensen-goden-en-reuzen/uller/

Uller wordt vaak gekoppeld aan de rune Wunjo, de rune die duidt op vreugde, perfectie en geluk, maar in negatieve zin met ellende, eenzaamheid en verbanning.

Steekwoorden: Streven, agressief, strijder, direct, jacht, boogschieten, snowboarden, skiën, Noorse mythologie, heidendom, gladjanus, rokkenjager, verleider, krachtig.

Nurturer Mental – Koningin van Zwaarden

Vrouw Holle is gekozen voor de Snowland Tarot Koningin van Zwaarden kaart. Vrouw Holle is ook de titel van een sprookje van Grimm dat ik kort heb genoemd in het artikel Sprookjes en Tarotkaarten.

Vrouw Holle gaat over een meisje en haar stiefmoeder en -zusje. Het meisje valt in een put, komt terecht in de wereld van Vrouw Holle. Werkt zich te pletter en keert terug naar haar eigen wereld beloond met goud voor haar harde werken. Die stiefmoeder duwt vervolgens haar eigen dochter in de put zodat ook haar eigen dochter kan worden overladen met een berg goud. Maar die luie donder wil niet werken en keert terug overladen met pek. Kortom: hard werken wordt beloond, luiheid wordt afgestraft. Ik zie daar tarotkaart Gerechtigheid in en dat past ook wel bij de Koningin van Zwaarden.

Steekwoorden: Intelligentie, grootmoeder, weven, spinnen, herziening, weduwschap, correctie, kastijding, veeleisende mentor, “Tough Love”, Winterzonneweide, quilten, oude vrijster, cultuur, de schone kunsten, kunstenaarstalent, trots, huichelarij verafschuwen, ijver.

Director Mental – Koning van Zwaarden

Beschrijving: In 1897, samen met Nils Strindberg en Knut Fraenkel, lanceerde de Zweedse vliegtuigaannemer S.A. Andrée een visionaire expeditie naar de Noordpool om met een waterstofballon de Noordpool te bereiken. Hun verbazingwekkende expeditie maakte van Andrée een internationale legende. Na twee jaar van planning, uitgerust met de nieuwste technologieën, trotseerden hij en zijn bemanning harde omstandigheden in een van de meest originele en ambitieuze pogingen tot verkenning van de Arctische gebieden. S.A. Andrée werd vaak vergeleken met Christopher Columbus.

Helaas hebben Andrée en zijn mannen deze tocht niet overleefd. Drieëndertig jaar na hun verdwijning is hun verhaal opgemaakt uit gevonden dagboeken en foto’s en tot boek verwerkt door Alec Wilkinson: The Ice Ballon: S.A. Andrée en het heroïsche tijdperk van de Arctische exploratie door Alec Wilkinson.

Andrée werd gekenmerkt als een perfectionistische ingenieur die de nieuwste technologie gebruikte voor zijn expedities, het toepassen van hoge normen in alles wat hij probeerde en hield onberispelijke aantekeningen bij van al zijn ondernemingen.

Steekwoorden: Ingenieur; Brein; Visionair; Planning; Ambitieus; strikt; Onberispelijke en nauwkeurige aantekeningen; Geavanceerde technologie; Geobsedeerd; Vastberaden; Weduwnaar; Ongehuwde man; Hoge normen; Reizen per vliegtuig; expeditie; Perfectionist.

Wie ben ik volgens de Snowland Tarot?

Trek een hofkaart uit de snowland tarot en kijk hoe die op jou van toepassing is. Je kunt dit ook doen voor familieleden, vrienden en bekenden. Meer info over hofkaarten kun je vinden in het artikel: Tarot Hofkaaarten: Wie ben ik?

Meer info over de Snowland Tarot

Lees ook: Snowland Tarot Grote Arcana (Een winterse Tarot)

Over de Snowland Kleine Arcana Getalskaarten

Winterse Tarot Staven 9
Politieke gevangenen ontsnappen uit de goelag. De ellende is bijna voorbij.

Voor de kleine arcana getalskaarten heb ik geen beschrijvingen gemaakt omdat deze tarotkaarten goed te interpreteren zijn met kennis van de Rider Waite Tarot. Ik heb alleen voor iedere kaart een korte zin als ondertitel bedacht die voor mij de betekenis van de kaart weergeeft. In een enkel geval heb ik wel een toelichting opgenomen bij de ondertitel voor een kaart. Een voorbeeld hiervan is Staven 9 waar we politieke gevangenen zien die ontsnappen uit de goelag. Aan het plaatje zie ik dat niet af, maar ik vond het wel relevante informatie. Verder raad ik aan om de Kleine Arcana te interpreteren op basis van je kennis van de Rider Waite Tarot waarbij je natuurlijk wel de afbeelding van de Snowland meeweegt in je interpretatie. Voor mij is de afbeelding eigenlijk altijd leidend.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00