Opbouw van deze cursus

In deze cursus worden, in zeven lessen, alle achtenzeventig kaarten van de Haindl Tarot behandeld.

Ieder les bestaat uit twee delen; een deel theorie en een deel praktijk.

Voor het theoriegedeelte is de aanbevolen werkwijze iedere keer als volgt:

Eerste indruk

 • Bekijk de kaart, schrijf op wat er bij je opkomt over de kaart. Vergeet niet de titel van de kaart mee te nemen in je eerste indruk.
 • Lees de cursief gedrukte globale betekenissen (deze komen uit het kleine witte boekje dat bij de kaarten wordt geleverd) en vervolgens mijn uitleg van de kaart.
 • Hoe komt wat je zelf in eerste instantie bij de kaart voelde, bedacht of ervoer overeen met mijn uitleg en met de globale betekenissen?

Huiswerk voor het theoriegedeelte

Vervolgens beantwoord je de volgende vragen voor iedere kaart:

 1. Kun je alle gegeven betekenissen plaatsen nu je de kaart hebt bekeken en de toelichting hebt gelezen? Zo nee, met welke betekenis(sen) heb je moeite?
 2. Welke betekenis(sen) zou je aan de kaart willen toevoegen? (Ik vind namelijk dat de globale betekenissen niet altijd de lading van een kaart dekken.)
 3. Bedenk twee sleutelwoorden (steekwoorden) of een korte zin die voor jou de betekenis van de kaart samenvat. Gebruik hiervoor niet de titel van de kaart.

Wanneer je al een andere Tarot kent, bijvoorbeeld de Rider Waite Tarot, dan kun je ook de volgende twee vragen beantwoorden:

 1. Wat is volgens jou het belangrijkste verschil in betekenis tussen de Haindl-kaart en de kaart uit het andere tarotspel?
 2. Wat is volgens jou de belangrijkste overeenkomst in betekenis tussen de Haindl-kaart en de kaart uit het andere tarotspel?

In het praktijkgedeelte krijg je voorbeelden van tarotlezingen met de Haindl Tarot en opdrachten om zelf met de kaarten aan de slag te gaan.

Voor oefendoeleinden werk je iedere keer alleen met de kaarten die je tot dan toe hebt bestudeerd en niet met de kaarten die je nog niet hebt bestudeerd.

Wanneer je alle kaarten hebt bestudeerd (dus na les 7), werk je altijd met het hele spel, behalve wanneer een legpatroon anders aangeeft.

In de eerste vier lessen worden achtereenvolgens de Staven, Kelken, Zwaarden en Stenen Aas tot en met Tien van de Kleine Arcana behandeld. In les vijf bestuderen wij de Hofkaarten en in de lessen zes en zeven de kaarten van de Grote Arcana.

achterkant Haindl TarotOmgekeerde kaarten

De Haindl Tarot is eigenlijk niet geschikt om met omgekeerde kaarten te werken omdat je op de achterkanten van de kaarten duidelijk kunt zien wat boven en wat onder is. Wanneer je de kaarten uitwaaiert zullen veel mensen de neiging hebben om de omgekeerde kaarten te vermijden. In deze cursus laat ik je een aantal manieren zien om dit probleem te omzeilen.

Geraadpleegde literatuur

 • Rachel Pollack; The Haindl Tarot,
 • Richard Wilhelm; I Tjing, Het Boek der Veranderingen; Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, 19de druk, 2000.
 • R.L Wing; Het I Tjing Werkboek; Uitgeverij De Kern, Baarn, derde druk, juli 2002.
 • Hans Biedermann, Prisma van de symbolen, Uitgeverij Het Spectrum B.V., vierde druk, 1993.
 • Het bij de kaarten geleverde kleine witte boekje. De Globale betekenissen die bij iedere kaart genoemd worden, zijn rechtstreeks overgenomen uit dit boekje.

Toelichting op geraadpleegde literatuur

Het enige, mij bekende naslagwerk over de Haindl Tarot is van de hand van Rachel Pollack, een expert op tarotgebied. Haar boek The Haindl Tarot is geschreven in het Engels en bij mijn weten niet in het Nederlands vertaald. Het bestaat uit twee delen. In het eerste deel behandelt zij de tweeëntwintig kaarten van de Grote Arcana en in het tweede deel de zesenvijftig kaarten van de Kleine Arcana uit de Haindl Tarot.

Pollack heeft het boek The Haindl Tarot geschreven op verzoek van de uitgever van de Haindl Tarot. Om het boek te kunnen schrijven heeft ze Hermann Haindl meerdere keren uitvoerig geïnterviewd over zijn gedachten en ideeën over zijn Tarot. Dit Nederlandse Handboek Haindl Tarot is geenszins een vertaling of samengevatte versie van het werk van Rachel Pollack. Wel heb ik haar boek veelvuldig geraadpleegd om bijvoorbeeld te achterhalen welke schilderijen Haindl heeft gebruikt als achtergrond voor de verschillende tarotkaarten en wat Haindl zelf heeft gezegd aangaande zijn gebruik van bepaalde symbolen en tekens.

Voor de I Tjing heb ik voornamelijk gebruik gemaakt van de vertaling van Richard Wilhelm, uitgegeven door Ankh-Hermes. Tenzij anders aangegeven, zijn alle I Tjing citaten afkomstig uit de I Tjing van Wilhelm. Voor de namen van de hexagrammen geef ik eerst de Chinese naam en daarna de Nederlandse naam volgens de vertaling van Wilhelm.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00