Daarom Tarot Lezen voor Jezelf

De Tarot als Persoonlijke Coach

De Tarot zegt niet dat je dit of dat moet doen, de tarot helpt je om jezelf te coachen.”

Vaak krijg ik van tarot cursisten de mooiste tarotleggingen onder ogen, die ze voor zichzelf gedaan hebben. Vol bewondering lees ik wat ze allemaal boven water weten te halen aan de hand van de getrokken tarotkaarten en hoe ze hiermee hun levens positieve wendingen weten te geven en hoe helend het kan zijn bovendien.

Dit niveau van diepgang kun je alleen maar krijgen door voor jezelf tarot te kunnen lezen of minstens de betekenissen van de verschillende tarotkaarten te kennen.

Na een aantal bijzondere tarotleggingen, wilde ik een blogpost schrijven om te delen hoe bijzonder en hoe helend tarot lezen voor jezelf kan zijn. Ik geloof namelijk dat veel zaken die naar voren komen uit leggingen die cursisten mij sturen, niet door een buitenstaander uit de kaarten gehaald kunnen worden. En dat zelf tarot kunnen lezen een enorme meerwaarde heeft.

Maar goed, ik vroeg me dus af, hoe ik het beste kan verwoorden zonder daarbij de diepste zielenroerselen van mezelf en cursisten het internet op te slingeren.

Daarom heb ik de vraag “Wat heb je eraan om voor jezelf tarot te kunnen lezen?” aan de Tarot zelf voorgelegd. Het hieronder getoonde Keltisch Kruis is hiervan het resultaat:

Ik heb de kaarten zelf geïnterpreteerd en ook vriendin Sandra (die het mooie Het Oordeel- tarotlegpatroon heeft ontworpen) gevraagd dezelfde legging te interpreteren. Enerzijds, om de algemene geldigheid van deze tarotlegging te toetsen. Anderzijds, vooral om meer dan één stem te laten horen.

Conclusie van Nelly

Mijn conclusie is dat de Tarot je kan helpen inzicht en helderheid te krijgen over grote en kleine vragen die bij je leven. Het is niet zo dat de Tarot je iets voorzegt. De tarotkaarten die je op een vraag trekt, geven je een opening naar een inzicht dat je kan helpen.

Conclusie van Sandra

“Het leggen van de tarot geeft inzicht in onduidelijke situaties (XVIII De Maan) en helpt je om dichter bij je ware zelf te komen (XXI De Wereld). Gaandeweg ontwikkel je meer levenswijsheid (IX De Heremiet) dan anders het geval zou zijn geweest.

Toch lijkt daarmee dat mijn interpretatie van jouw (Nelly’s) Keltisch Kruis ook  van toepassing is op het kaartleggen in het algemeen, dus niet alleen op het kaartleggen voor jezelf, maar ook op het met kritische blik ontvangen van consulten.”

Uitgebreide Interpretaties

Hieronder kun je onze uitgebreide interpretaties lezen.

Kun je zelf tarot lezen, dan is het misschien leuk om het hierboven getoonde Keltisch Kruis eerst voor jezelf te lezen en pas daarna de interpretaties van mij en Sandra.

Helemaal onderaan geeft Sandra ook nog een toegift over haar eigen ervaringen met kaartleggen voor zichzelf versus kaartleggen voor anderen.

Je mening delen?

Wil je ook je mening en ervaringen over dit onderwerp delen? Laat een bericht achter op de Facebookpagina van Tarot Stap voor Stap of stuur mij een e-mail. Ik hoor het graag. Ook als je mening totaal tegenovergesteld is aan die van mij.

Interpretatie van Nelly

In de kern ligt tarotkaart De Maan. De Maan heeft te maken met wat diep van binnen verborgen is. Ik vind dit heel passend, want met de Tarot kun je op een fantastische manier een dialoog met je onderbewuste aangaan. In de diepten van je onderbewuste zitten niet alleen je grootste angsten verborgen, maar ook je overtuigingen – zowel positieve als belemmerende – en je creatieve en intuïtieve bron. Hier kun je niet bij, vanwege de dwarsligger: tarotkaart Pentakels Zeven. En wellicht wordt je innerlijke, in je onbewuste aanwezige kennis geblokkeerd door Pentakels Zeven.

Wat dwarsligt is Pentakels Zeven. Pentakels Zeven is een tarotkaart die verwijst naar onze ideaalbeelden, over hoe we zouden willen dat ons leven eruitziet. Het is een kaart die verwijst naar ons beste zelf, naar je wie je wilt en kunt zijn. Daarbij duidt Pentakels Zeven op onze fundamentele neiging (en bijzonder menselijke eigenschap) om te hangen naar het negatieve en snel ontevreden te zijn over onszelf. Dat zit ingebakken. Meer hierover kun je vinden in de Ted Talk Video bij de beschrijving van Pentakels Zeven.

Tegelijkertijd is Pentakels Zeven ook een kaart die erop kan duiden dat je misschien niet helemaal tevreden bent met hoe de dingen gaan in je leven. Tevredenheid wordt vaak gezien als een onrealistisch verlangen en zolang de dingen niet heel slecht gaan, is de beste actie om vooral niet te veel golven te maken. Waarom vrijwillig afdalen in die potentieel gevaarlijke diepten van je onderbewustzijn? 

De kernkaart en de dwarsligger verwoorden samen de kern van de legging. De Maan duidt op wat je over jezelf kunt leren, hoe je de beste versie van jezelf kunt zijn. De dwarsligger benadrukt dit door aan te geven dat wanneer je niet weet (niet, want de kaart ligt dwars) wat je beste versie is, dat je dan gebrek aan richting hebt. Maar tegelijkertijd wijst Pentakels Zeven er ook op dat je dit met de hulp van Tarot wel kunt achterhalen.

De Tarot kan je dus helpen om jezelf beter te leren kennen, zowel je positieve als negatieve kanten en jezelf te ontwikkelen tot je beste zelf.

Wat onder ligt is Pentakels Twee. Dit is de positie die iets zegt over wat er onder de vraag zit, of de grondslag van het probleem. Pentakels Twee duidt erop dat we in deze fysieke wereld te maken hebben met dualiteiten. Deze wereld bestaat bij de gratie van Yin en Yang. Dat is een interessant gegeven. Vaak wijzen we bijvoorbeeld dingen af die we bestempelen als slecht of verkeerd, zonder ons te realiseren dat goed en fout twee kanten zijn van hetzelfde. Net zoiets als kop en munt twee kanten van een euro zijn. Je kunt hierbij denken aan de Jungiaanse schaduwzijde, die ook een aspect is van jezelf. Het afwijzen van je schaduw kost veel energie. De Tarot kan ook hier helpen om je inzichten over jezelf te vergroten waardoor je beter in balans komt.

Achter, op die positie van het verleden, ligt Tarotkaart Koningin van Zwaarden. De positie die we achter noemen heeft te maken met iets uit het verleden dat met de vraag te maken heeft. De Koningin van Zwaarden heeft overzicht, kan een situatie doorgronden tot de kern, om vervolgens weloverwogen en rechtvaardige beslissingen te nemen. Ze wordt vaak afgeschilderd als iemand die bijzonder verstandelijk is ingesteld, en dat klopt. Maar haar kennis en ervaring ontsluiten ook een intuïtief weten, dat zij inzet om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Boven ligt Pentakels Negen. Deze positie heeft te maken met wat je wenst, met wat je wil bereiken. Pentakels Negen is wat dat betreft een fantastische tarotkaart en verwijst naar een leven in balans waarin je voorspoed ervaart en met volle teugen geniet van het leven. Niet alleen in je vrije tijd, maar wat je ook doet, de hele dag door. Deze tarotkaart heeft te maken met goed ontwikkelde vaardigheden, met opgedane kennis, met jezelf kennen en weten wat je wilt en hoe je je leven in wilt richten. Soms wordt deze kaart gezien als de verbeelding van de uitspraak: “Leven als een God in Frankrijk.”

Voor, op positie 6, ligt de Wereld-kaart. Deze positie duidt op iets dat je in de nabije toekomst kunt verwachten. De Wereld duidt op het bereiken van je bestemming, op je plek in de wereld vinden.  

Op de positie van jezelf in verband met je vraag ligt De Keizer. Deze tarotkaart duidt op stevig in je schoenen staan, in staat je plannen uit te voeren enz. Je hebt discipline nodig en moed om jezelf te regeren en dat niet over te laten aan anderen. Richt je op zaken waar je controle over hebt, en als er zaken zijn waar je geen controle over hebt, maar wel zou moeten hebben, pak die controle dan terug.

Op de plek van de omgeving ligt de Koning van Kelken. Deze man is de counselor bij uitstek. Dit is hoe ik de Tarot zie. De Tarot zegt niet dat je dit moet doen of dat moet doen, de tarot helpt je om jezelf te coachen.

Op de hoop en de vrees ligt de Koning van Staven. Ik zie daar in het ‘Onze grootste angst is dat we groots en machtig zijn’ uit het gedicht van Marianne Williamson dat ze schreef in haar boek Terugkeer naar Liefde als samenvatting van De Cursus in Wonderen. We zijn bang voor enthousiasme, voor voluit leven, maar dat is wel wat we willen. Maar we zijn vaak een tikkeltje ingehouden, door bijvoorbeeld angst voor afwijzing.

Op de uitkomst ligt tarotkaart De Kluizenaar. De Kluizenaar laat zien dat je oneindig hoog kunt klimmen met de tarot. Het is wel een lange weg. Het vraagt oefening en nog eens oefening. Het is daarbij van belang om de adviezen die je aan de hand van je tarotinzichten voor jezelf formuleert ook echt op te volgen. En dat kan met de kracht van de Keizer (positie 6). Als je de struikelblokken helder kunt zien, dan duurt het vaak even om te ontdekken (uit te vinden) hoe je die kunt overwinnen.

Mijn conclusie is dat de Tarot je kan helpen inzicht en helderheid te krijgen over grote en kleine vragen die bij je leven. Het is niet zo dat de Tarot je iets voorzegt. De tarotkaarten die je trekt naar aanleiding van een vraag bieden een opening naar een inzicht dat je kan helpen. Een tarotkaart is een aanwijzing, maar soms erg cryptisch. Het is vooral het ontcijferen van wat een kaart betekent in jouw situatie waarvoor oefening nodig is.

Interpretatie van Sandra

“Wat heb je eraan om zelf tarotkaarten te kunnen lezen?” Deze vraag stelde Nelly aan de tarot.

Bij wijze van experiment verzocht zij mij (Sandra) om deze legging ook te interpreteren. Zij schreef: “Dus niet specifiek alleen voor jou of voor mij. Maar voor iedereen.”

Wie weet wat voor moois er uit de vergelijking van antwoorden kan komen!

Algemeen beeld

Zeven van de tien kaarten tonen een capabele figuur met autoriteit. Kennis is macht, maar een tarotlezer vergaart iets nog belangrijkers: wijsheid. Niet gek dus dat er veel krachtige figuren staan weergegeven.

Waar het om draait: XV De Maan

Rider Waite Tarotkaart De Maan

De tarotkaarten brengen licht in de duisternis.

Wanneer je voor jezelf de tarot legt, zoek je inzicht (vonken) in een situatie waarin je op dat moment – misschien wel wat angstig voor het onbekende – in het duister (nacht) tast. Via de legging komen onbewuste, diepe zielenroerselen (kreeft) aan het licht (zon), waardoor je jezelf beter leert kennen. Het wordt duidelijk welke gevoelens (water) meespelen en welke nare denkbeelden/belemmerende overtuigingen in de weg zitten (wilde hondachtige) en hoe die getemd kunnen worden (hond). Met deze zelfkennis wordt meteen duidelijk wat het werkelijke probleem is dat overwonnen moet worden om meer overzicht te krijgen over de situatie (torens), met als vergezicht het doel dat bereikt kan worden (bergen) en de handelswijze (weg) die daarnaartoe leidt.

Wat daarbij komt: Pentakels 7

Rider Waite Tarot Pentakels Zeven

De uitdaging is om niet te veel en niet te weinig met de tarot te doen.

Geduldig het juiste moment afwachten

Het is na het leggen van de kaarten een uitdaging om niet te snel of gemakzuchtig te zijn met interpreteren, maar om ook niet te lang door te blijven malen over welke inzichten er nog meer uit de kaarten te persen zijn. De kunst is om op precies het juiste (oogst-)moment te stoppen. Dat vergt geduld bij het interpreteren van de kaarten (het gewas groeit langzaam maar gestaag) en acceptatievermogen in het geval van boodschappen die nog niet gegeven mogen worden (rijping van de vrucht laat zich niet haasten).

En daarbij kost het jaren van oefening voordat je in staat bent om op de voor jou optimale manier met de kaarten om te gaan (zoals ook een beginnende boer pas na enkele keren oogsten en goed evalueren weet wat op zijn grond de beste manier is om zijn gewas te verzorgen).

Je er niet te veel mee bemoeien

Een andere uitdaging is om als tarotlezer niet te veel van jouw eigen levenswijsheid te projecteren op de gestelde vraag. De kaarten vertellen als antwoord op de vraag op een natuurlijke manier hun eigen verhaal. (Wordt geen boer die door overbemesting of te veel water geven zijn oogst verliest.) Vertel precies dat wat de kaarten bieden, wat best mag met een persoonlijke analogie. Niets meer en niets minder.

Niet te veel of te weinig doen

Verder is er een gulden middenweg te vinden tussen het kwalijke uiterste van volledig naar de tarotkaart leven naar het andere van nagenoeg nooit de tarot raadplegen wanneer je dit wel zou kunnen. (De tarot is een zaadje om te planten en niet om in de kast te laten liggen, maar jij blijft wel de boer die de dienst uitmaakt.)

Dankbaarheid voor het bereikte

In positieve zin komt daarbij dat we dankbaar mogen zijn voor elk inzicht dat we hebben gekregen, hoe beperkt of onaf onze interpretatie soms ook lijkt. Wij zijn constant in ontwikkeling (aan het groeien) en dit is wat we al bereikt hebben!

Wat wordt ingezien: Pentakels 9

Rider Waite Tarotkaart Pentakels Negen

We genieten van de rijkdom aan inzichten die we van en over de tarot hebben geleerd.

Wie voor zichzelf de kaart legt, is zich bewust van de overvloed (veel pentakels)) aan mogelijke betekenissen die uit de tarot te halen is. Iets waar de meesten van ons in hun vrije tijd intens van genieten (zoals deze vrije dame met haar valk), zelfs degenen die de kaarten voor hun beroep gebruiken (ook munten (pentakels) worden wel gebruikt voor ‘waarzeggerij’). Hoe vakkundiger en zelfstandiger we ermee worden (deze dame is een expert, vandaar dat ze rijk is en vrije tijd heeft), dus hoe meer we voor de interpretatie op ons eigen inzicht en eigen fingerspitzengefühl durven vertrouwen (verbinding voelen met de vrije natuur), hoe meer ons bewustzijn groeit dat de veelzijdigheid van de tarot geen grenzen kent.

Het kaartleggen is een prachtige kans om veel levenswijsheid (overvloed) op te doen, simpelweg door aan tafel te zitten en mee te gaan op de natuurlijke stroom (moeiteloze vakkundigheid) van betekenissen die ons via de kaarten wordt geboden.

Waar het op steunt: Pentakels 2

Rider Waite Tarotkaar Pentakels Twee

Kaartleggen is balanceren tussen de wisselende mogelijke betekenissen.

De hele kunst van het kaartleggen ligt erin om bij elke vraag de juiste balans te vinden (man staat op een been) tussen de verschillende kaartbetekenissen. Neigt deze situatie meer naar betekenis A of B (twee munten aan tegenstrijdige kanten) of zijn er telkens wisselend meerdere betekenissen van toepassing (lemniscaat, oneindig veel mogelijkheden)? Het is dan zaak om bij elke nieuwe mogelijkheid, bij elke wisseling van zienswijze (kerend tij) de interpretatie snel en vaardig in de juiste richting te herstellen (jongleren). Aanvankelijk is dit niet makkelijk, maar (net als bij jongleren en acrobatiek) lukt het ons uiteindelijk na veel vallen en weer opstaan. Bij dit proces komen we weer allerlei wisselende emoties tegen (pieken en dalen in de golven), waarmee we leren omgaan.

Waar het vandaan komt: Zwaarden Koningin

Rider Waite Tarotkaart Zwaarden Koningin

Het kaartleggen start met de wens om op een zorgvuldige manier tot een inzicht te komen.

Het kaartleggen start met een vraag om meer inzicht in een situatie, meestal om op een heel wijze en rechtvaardige manier (want zo is zwaarden koningin) een beslissing te nemen (zwaard in de hand). Je staat ervoor open om boven de eigen gedachten en vooroordelen over de situatie uit te stijgen (hoofd boven de wolken). Je wil argumenten in welke richting dan ook in overweging nemen, zolang het jou maar vooruithelpt bij het nemen van de beslissing (vrouw richt zich naar rechts, de toekomst).

Je bent daarmee een invoelend, onafhankelijk persoon (want koningin) die niet blind op alleen het verstand vertrouwt. Je durft ook jouw gevoel mee te wegen (vrouwelijke eigenschap van de koningin). Vandaar het durven raadplegen van de tarot.

Nabije toekomst: XXI De Wereld

Rider Waite Tarotkaart De Wereld

In eerste instantie ontdek je welke rol voor jou is weggelegd in een specifieke situatie.

Wat een tarotlegging op korte termijn oplevert, is duidelijkheid over de rol die binnen de gegeven situatie voor je is weggelegd (plek op de wereld). Het einddoel (‘hemel’) wordt zichtbaar en je kunt jezelf tijdens het bereiken daarvan volledig ontplooien en manifesteren als wie je werkelijk bent (naaktheid). Er is een grote kans dat alles tot een goed einde komt, met alle gevoel van voldoening en bevrijding van dien (lauwerkrans).

Hoe de kaartlegster er zelf tegenaan kijkt: IV De Keizer

Rider Waite Tarotkaart De Keizer

De tarot maakt concreet wat eerder slechts een denkbeeld was.

Een tarotlezer moet als een goede keizer standvastig, betrouwbaar, consequent en geloofwaardig zijn. Je brengt structuur aan en biedt helderheid in situaties die aanvankelijk nog onoverzichtelijk lijken (een keizer gebruikt een duidelijke organisatiestructuur om goed leiding te kunnen geven). Daarbij werk je doelgericht en volgens een duidelijk stappenplan naar een eindvisie toe (anders kunnen ondergeschikten niet zelfstandig aan het werk) en geef je als een echte leidersfiguur niet op als het even tegenzit. Zo volbreng je hoe dan ook de taak die jou gegeven is (een keizer wil resultaten zien).

Niet elke vraag is met de tarot op te helderen. Daarom is de macht aan jou om al bij voorbaat richting te bepalen met een wel te beantwoorden vraag: geen vage toekomstvoorspelling, maar bijvoorbeeld ‘wat gebeurt er als…?’

Je gebruikt daarna jouw talent voor (mannelijke) logica om de vraag en de boodschap zo vorm te geven dat ze een concreet advies opleveren.

Invloed van de omgeving: Kelken Koning

De optimale omstandigheden voor een kaartlegging: de tarotlezer is wijs in de omgang met de eigen emoties, gevoeligheid, intuïtie en innerlijke beelden.

Als goede tarotlezer ben je boven de eigen emoties uitgestegen (boven en niet in het water) en kan daar dus goed mee om gaan (zowel een scepter als een kelk in handen). Dat maakt een zuivere legging mogelijk. Er zit geen gekrenkt ego in de weg.

Je hebt inlevingsvermogen in de kaarten en een eventuele andere vraagsteller. Je maakt gebruik van jouw sterkte intuïtie (water staat o.a. voor gevoel, intuïtie, medeleven). Het beeld van de kaarten wordt als vanzelf aangevuld met de innerlijke beelden die spontaan in jouw geest naar boven komen (water staat ook voor beeldend vermogen). Het leren omgaan met emoties en ingevingen maakt je een wijs persoon, waardoor je uitstekend in staat bent anderen emotioneel te steunen.

Hoop en vrees: Staven Koning

Rider Waite Tarotkaart Staven Koning

De hoop is dat je actief aan de slag kunt met het inzicht of advies uit de legging.

Je wilt door de kaartlegging geïnspireerd worden (staven en koningen staan voor vuur, je wilt dat het innerlijke vuurtje gaat branden). Je wilt zien hoe je op een positieve manier resoluut en wilskrachtig actief met de nieuwe inzichten aan de slag kunt. Je wilt er enthousiast van worden.

Uitkomst: IX De Heremiet

Rider Waite Tarotkaart De Kluizenaar

Uiteindelijk leidt het regelmatig leggen van de kaart tot meer wijsheid en zelfinzicht.

Door het gebruiken van de kaarten leer je om boven jouw problemen en zorgen te staan, om vanaf een afstandje terug te kijken op wat er nu precies gebeurd is (van bovenop de bereikte top van de berg kijk je naar beneden). Het regelmatig leggen van de tarot leert je om los te komen van het hier en nu, leert je om waar en wanneer dan ook rustig in jezelf te keren en te observeren wat daar speelt (de lamp brengt alles aan het licht). Zijn al die gevoelens en gedachtes terecht, of gaan ze met me aan de haal? In deze gemoedstoestand kun je naar jezelf luisteren als zou je even helemaal alleen zijn, niet beïnvloedbaar door de mensen om je heen (alleen bovenop de berg). Jouw ware ik, de normen en waarden die je voor jezelf hanteert, komen in deze toestand als vanzelf naar boven. Je leert jezelf steeds beter kennen. De inzichten die je daarbij opdoet, kun je op hun beurt ook weer delen met anderen.

Het leggen van de kaart zorgt er op die manier voor dat je in versneld tempo levenswijsheid opdoet.

Conclusie

Het leggen van de tarot geeft inzicht in onduidelijke situaties (XVIII De Maan) en helpt je om dichter bij je ware zelf te komen (XXI De Wereld). Gaandeweg ontwikkel je meer levenswijsheid (IX De Heremiet) dan anders het geval zou zijn geweest.

Toch lijkt daarmee mijn interpretatie van jouw Keltisch Kruis van toepassing op het kaartleggen in het algemeen, dus niet alleen op het kaartleggen voor jezelf, maar ook op het met kritische blik ontvangen van consulten.

Eigen ervaring met tarotkaarten leggen voor mezelf versus kaartleggen voor anderen

Mijn ervaring is, dat ik bij een legging voor mezelf de kaarten direct kan koppelen aan concrete gedachten of situaties die mij bezighouden. Door het kaartleggen mag ik vanuit een heerlijk open gemoedstoestand diepe inzichten over mezelf en mijn situatie ontvangen.

Associaties

Bij een legging voor iemand anders is de associatie veel algemener. Dan hangt de diepgang van de kaartlegging af van hoe openhartig de vraagsteller is en hoezeer mijn vocabulaire aansluit op die van de ander. Als ik bijvoorbeeld in algemene zin verwijs naar een situatie die stressvol is (alles wat innerlijke spanning veroorzaakt), kan diegene wellicht niet herkennen dat ik datgene bedoel waar hij zich ongerust over maakt (want stress is voor hem een gevoel van haast).

Diepere inzichten

Daar komt bij dat het met een beperkte kennis van andermans situatie niet altijd direct duidelijk is of er slechts een of juist meerdere betekenislagen van de kaart van toepassing zijn. Zonder kennis van de kaartbetekenissen, kan die ander daar niet op wijzen.

De legging kan dan onnodig oppervlakkig blijven, want je gaat niet bij elke kaart na een verkregen antwoord nog alle mogelijke andere betekenissen navragen bij de vraagsteller.

Er zijn daardoor bij de legging voor een ander meer kaarten nodig om tot dezelfde diepgang te komen als bij een legging voor mezelf.

De juiste vraag

Verder weet ik als tarotlezer welke vragen al dan niet handig zijn om aan mezelf of de kaarten te stellen. Wie zelf geen tarotkaarten legt, kan met vragen blijven worstelen die eigenlijk helemaal niet te beantwoorden zijn. Het vergt de vraagsteller in dat geval even tijd om te ontdekken welke vraag echt tot de kern doordringt, vaak meer tijd dan beschikbaar is. De tarotlezer zal de oorspronkelijke vraag hanteerbaarder maken, maar schampt daarmee wellicht langs wat voor de ander echt belangrijk is.

Vaker raadplegen

Een andere meerwaarde is, dat je als tarotlezer natuurlijk veel vaker de kaart voor jezelf kunt leggen, dan dat je als niet-tarotlezer aan een ander zult vragen. Zo krijg je veel vaker de gelegenheid om tot dieper inzicht in jezelf en in jouw situatie te komen. Het beteugelt eventuele angst voor het onbekende en geeft zo meer gemoedsrust, zelfs als het gaat over een nare situatie die niet te veranderen is.

Heerlijk gevoel

Het allermooiste aan het tarotleggen vind ik het gevoel dat het mij geeft. Wanneer ik me klaarmaak voor een legging, kom ik in een andere gemoedstoestand. Mijn geest gaat open, ik voel me verbonden met ‘de andere wereld’ en persoonlijke zorgen en zelfs fysieke ongemakken verdwijnen naar de achtergrond. Ze zijn er nog wel, maar ineens doen ze er veel minder toe. Ze worden overschaduwd door mijn enthousiasme over al het betekenisvolle dat ik mag ‘zien’ en de schoonheid van hoe de tarot alle puzzelstukjes op hun plaats laat vallen.

Na jaren van ervaring vertrouw ik bij een kaartlegging inmiddels op mijn ingevingen. Daardoor kan ik tijdens een consult ondanks gebrek aan tastbaar bewijs vol zelfvertrouwen alles benoemen wat er in me opkomt. Het is erg fijn om dit via de tarot te mogen ervaren!

Misschien ook interessant voor jou …

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00