Tarot en Volle Maan 16 juli 2019

Een krachtig maantje met gedeeltelijke maansverduistering, om dichter bij je authentieke zelf te komen!

Wanneer we een volle maan hebben met een gehele maansverduistering dan komt de aarde tussen zon en maan in te staan en noemen we die volle maan een bloedmaan. Nu is dit bij een gedeeltelijke maansverduistering maar ten dele het geval, want niet betekent dat je tarotlegpatronen voor een bloedmaan, niet zou kunnen gebruiken.

Ik heb voor mijn tarot inzicht voor deze volle maan van 16 juli a.s. het tarotlegpatroon van de bloedmaan van 27 juli 2018 van stal gehaald. Deze komende volle maan voelt als een bijzonder krachtige maan die te maken heeft met een verhoging van de huidige energetische trilling.

Onlangs mailde een vriendin dat ze zich die dag zo wankel op haar benen voelde staan, en ik had die dag precies hetzelfde gevoel gehad. Het leek mij dat dit te maken had met de komende volle maan. Voor mij een reden om een tarotlegging te doen voor meer inzicht zodat ik valkuilen kan omzeilen en kan inhaken op die verhoogde trilling.

Tarotlegpatroon Volle Maan met (gedeeltelijke) Maansverduistering

tarotlegging bloedmaan

Betekenisen van de Tarot Posities

  • De eerste kaart heeft te maken met de Zon. Wat wordt in het licht gezet, waar wil je licht op laten schijnen, wat speelt er in je leven?
  • De tweede kaart is de Aarde en duidt op jezelf, hoe je tegen de vraag aankijkt, waar je mee worstelt.
  • De derde kaart is de Maan die aangeeft wat het probleem is en vaak ook de oplossing in zich draagt.

Mijn verhelderende tarotlegging

tarotegging volle maan 16 juli 2019

Ik trok 3 tarotkaarten uit de Ellen Dugan Witches Tarot omdat die tarot op dit moment mijn favoriete deck is.

Tarotkaart Staven Aas

Op de positie van de Zon ligt tarotkaart Staven Aas. Dit is een kaart van aanpakken en ergens energie insteken, van nieuwe ontmoetingen en nieuwe ideeën. Het is een vrolijke kaart met bloemen, linten en een vlinder. Deze staf doet mij denken aan een meiboom.

Symboliek Meiboom

Het plaatsen van een meiboom en het dansen rond een meiboom is een oud gebruik dat overal in Europa voorkwam en te maken had met vruchtbaarheid. De linten zouden ook duiden op individuele mensen die met elkaar verbonden zijn. Dat kan duiden op een gemeenschapsgevoel, maar ook op spirituele gedachten dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, dat we één zijn op spiritueel niveau en dit heeft waarschijnlijk ook te maken met de verhoogde energetische trilling.

Staven Aas past waar ik mee bezig ben en past ook bij de komende Volle Maan met de Zon in Steenbok en de Maan in Kreeft. Een combinatie die vragen oproept als waar wil ik eigenlijk heen, hoe zie ik mijn toekomst, hoe wil ik mijn leven vormgeven?

Tarotkaart De Ster

Het ik-gerichte van de Staven Aas-vragen komt in mijn legging tot uiting in tarotkaart De Ster die op de positie van de Aarde ligt. Dat is wel een interessant punt, want ik wil graag iedereen meenemen in mijn toekomstbeeld, maar dat is onbegonnen werk. Iedereen heeft zijn eigen leven om naar eigen inzicht vorm te geven. Het is mijn taak om aanwezig te zijn in mijn leven en van daaruit kan ik aanwezig zijn voor anderen.

Wat ook bij mij opkomt is dat die dame naakt en kwetsbaar op aarde staat. En dat is ook iets wat mij bezighoudt. Ik voel me op ieder gebied erg kwetsbaar. Dit heeft er vast ook mee te maken dat ik van nature al een angstig type ben, maar nu heb ik het gevoel dat de grond zo onder mij vandaan gemaaid kan worden. En dat is volgens mij een invloed van de aankomende volle maan.

Tarotkaart Zwaarden Aas

Op de positie van de Maan ligt tarotkaart Zwaarden Aas. Dit is een krachtige kaart die aanraadt om knopen door te hakken, richting te bepalen en niet te piepen. Omdat de positie van de Maan aangeeft wat het probleem is, duidt de Zwaarden Aas er volgens mij op dat ik moeite heb om richting vast te houden en kom ik steeds in tijdnood en niet toe aan dingen die ik dolgraag wil doen. En dat geeft een onbevredigend gevoel. Het advies van deze legging is dus in wezen om heel duidelijk te bepalen wat ik wil en afspraken met mezelf na te komen.

Hoe dit tarot advies mij helpt?

In het begin had ik het over een verhoogde energetische trilling, en ik denk dat het nu voor steeds meer mensen mogelijk is om steeds dichter bij hun authentieke zelf te komen. Als ik kijk naar de energie van Staven Aas dan zie ik daar die verhoogde trilling in. Die naakte dame toont mij mijn authentieke zelf, en door korte metten te maken met het zwaard op Zwaarden Aas met beperkende overtuigingen en wat niet bij mijn authentieke zelf hoort, kom ik steeds dichter bij mezelf.

Wat ik ook merk is dat het universum snel reageert op mijn authentieke wensen. Zo zag ik pas geleden dat Yoast, die van de alom geroemde Yoast SEO plugin voor wordpress websites, op hun site iets hadden van How to-schema markup en dat wilde ik ook. Ik weet nauwelijks wat schema markup is, laat staan dat ik dat zomaar succesvol kan implementeren. Een handleiding leek me wel handig maar die kon ik online niet vinden. Vandaag kreeg ik een nieuwsbrief van Yoast, met precies die handleiding waar ik in gedachten om gevraagd had. Dit sluit volgens mij goed aan, bij die gedachte van de meiboom van verbondenheid met elkaar.

Conclusie

Uit dit alles concludeer ik, dat wanneer we ons richten op ons authentieke zelf en onze authentieke wensen en daar energie insteken, we die doelen steeds gemakkelijker gaan bereiken. Dit stemt mij positief! Wat ook weer past van de beloften van De Ster.

De Ster is een kaart van hoop, innerlijke vrede, creativiteit en healing. Als deze kaart in je lezing verschijnt, is dat een teken dat fysieke en emotionele healing onderweg is. Heb hoop, volg je dromen, en je wensen worden vervuld. De Ster spreekt ook van inspiratie en je creativiteit stroomt als nooit tevoren. Je werkt succesvol met je intuïtieve gaven.

– Uit het boek bij de Dugan Tarot
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00