Tarotkaart Staven Aas – Energie

Rider Waite Tarotkaart Staven Aas

Globale betekenis: Een nieuwe activiteit (onderneming, werk). Vuurkracht. Energie. Creativiteit. Enthousiasme, eerzucht met betrekking tot een nieuwe onderneming of loopbaan. Een kans die je wordt aangeboden. Nieuwe ontmoeting.

Rider Waite Tarotkaart Staven Aas

Tarotkaart Staven Aas duidt op de noodzaak om te handelen. De ‘hand van God’ komt deze keer van rechts – de mannelijke, actieve kant – waardoor het aspect ‘actie nemen’ wordt benadrukt.

Als we naar de staf of tak op de kaart kijken, dan zien we dat sommige blaadjes vastzitten aan de tak en andere naar beneden vallen. Deze vallende blaadjes hebben de vorm van een jod, het kleinste teken van het Hebreeuwse alfabet en de eerste letter van de geheime naam van God: JHWH. Vanwege deze associatie verbeelden deze ‘vlammetjes’ levenskracht of energie. Ook de blaadjes aan de tak duiden op levenskracht. In veel legenden beginnen afgestorven bomen, takken of knotsen plotseling weer uit te lopen, wat wordt gezien als een teken van goddelijke genade, wederopstanding en wedergeboorte en bovendien op groei en vooruitgang. Ook de afgebeelde rivier symboliseert levensenergie. Alles bij elkaar genomen duidt deze kaart overduidelijk op de aanwezigheid van (levens)energie.

Het kasteel of de burcht op de achtergrond symboliseert bescherming en een veilige thuishaven, maar ook het huis van God en daarmee goddelijke aanwezigheid.

We zien dus dat de symboliek op de Aas van Staven duidt op levenskracht, op energie waarover je vrij kunt beschikken. Veelal duidt Staven Aas op een nieuwe actie, nieuwe of herwonnen energie, een nieuwe baan en soms op een nieuwe ontmoeting. Het is vaak een aansporing om tot  ‘actie’ over te gaan, om ergens energie in te stoppen.

In de liefde

Staven Aas duidt op een nieuwe ontmoeting, op nieuwe energie. Voor mensen die nog geen relatie hebben kan het duiden op een ontmoeting. Voor bestaande relaties kan deze kaart erop duiden dat het een prille relatie is met veel passie. Wanneer het gaat om een relatie waar het vuur al getemperd is, dan kan deze kaart erop duiden dat actie nodig is om de relatie ‘nieuwe leven’ in te blazen. Een andere mogelijkheid is dat de relatie vooral een ‘werkrelatie’ is. Je zou misschien geen relatie hebben met de persoon in kwestie als het niet moest vanwege het werk of andere dwingende redenen.

Morgan Greer Tarotkaart Staven Aas

Morgan Greer Tarotkaart Staven Aas

De Morgan Greer Staven Aas lijkt veel op de Waite Staven Aas. Toch is er een wezenlijk verschil. Op de MG Staven Aas zien we een stevige knots met grote eikenbladeren eraan, dit benadrukt het aspect kracht en het belang van actie nemen, waardoor kansen ontstaan en groei mogelijk wordt. Het dichte woud en het water op de MG-kaart, benadrukken die groei en kracht nog eens extra.

Ik denk de betekenis ‘bron van spirituele kracht’ deze kaart tekort doet. Hierdoor wordt de soort kracht beperkt en volgens mij duidt deze kaart op allerlei vormen van kracht en zeker op innerlijke kracht, waar je naar buiten toe iets me kunt!

Deze kaart sluit ook aan bij het aspect van de Wet van Manifestatie (The Secret) dat voor het manifesteren van je wensen ook vaak geïnspireerd handelen nodig is. Je manifestatie komt niet uit de lucht vallen, je moet iets doen en wanneer je deze kaart trekt, dan is het daar NU de tijd voor.

Betekenis rechtop: De bron en het begin van spirituele kracht. Het zaadje van inspiratie en creatie.
Omgekeerd: Decadentie, corruptie, spirituele armoede.

Shadowscapes Tarotkaart Staven Aas

Shadowscapes Tarotkaart Staven Aas

De betekenis van de Shadowscapes Tarotkaart Staven Aas is gelijk aan die van Waite. Maar het is wel interessant om de onvoorspelbaarheid van vuur in het achterhoofd te houden en er voor te zorgen dat het vuur onder controle blijft, terwijl je er wel maximaal gebruik van maakt om je doelen te bereiken.

Meer info

Tarotkaart Rider Waite Staven Aas kleuren