Wel/Niet tarotlegpatroon met tarotkaart De Toren op ‘wel doen’

Tarotadvies: Wat wel en wat niet te doen?

Wanneer je met een situatie in je maag zit en niet weet welke kant je op moet, dan kun je het volgende tarotlegpatroon gebruiken voor meer inzicht in de situatie. Je trekt 2 kernkaarten net zoals bij het Keltisch Kruis. De eerste kaart duidt op de situatie en de tweede kaart duidt op wat de situatie blokkeert. Dan trek je nog twee kaarten. Links van de kern leg je een kaart voor ‘wat je beter niet kunt doen’ en rechts leg je een kaart voor ‘wat je beter wel kunt doen’.

Het schema ziet er als volgt uit:

tarot legpatroon wel niet doen

Voorbeeld tarotlezing wel/niet

De vraag luidde: “hoe kan ik mijn doel verwezenlijken?” We trokken: Bekers 7, Bekers 3, Bekers 8 en De Toren. Beslist heel veel Bekers! Dus op het onderwerp zit best veel emotie.

tarotlezeing wel niet doen

De eerste tarotkaart, de situatie, is Bekers 7. Dit duidt op dromen en illusies, op het onbereikbare. Dit past dus wel bij de vraag omdat de vraagsteller wel een doel voor ogen heeft, maar daar niet bij kan voor haar gevoel, dat doel komt maar niet dichterbij.

Wat ligt er dwars, waardoor wordt de situatie geblokkeerd? Dit wordt weergegeven door tarotkaart Bekers 3. Bekers 3 is een kaart van feesten met anderen, van plezier maken. Hier kan die kaart erop duiden dat de vraagsteller enthousiast over haar doel kan praten en wel op zo’n manier dat mensen in haar omgeving ook vinden dat dit een prachtig en heel haalbaar doel is. Het plan wordt ‘gefeest’. Bekers 3 kan er tegelijkertijd ook op duiden dat er ‘te veel’ gefeest wordt en dat er te weinig actie wordt genomen.

Tarotkaart Bekers 8 geeft aan wat de vraagsteller beter niet kan doen. Bekers 8 is een tarotkaart van weggaan, van een andere richting inslaan, van onbekend gebied ingaan om voldoening te zoeken. Vaak is Bekers 8 een kaart die aangeeft dat iemand van het gebaande pad afgaat om zijn eigen weg te zoeken. Dit moet zij dus niet doen! Dit geeft ook aan dat het pad naar het doel, niet iets ‘onbekends’ inhoudt en dus makkelijk te doen moet zijn.

Rechts van de kern ligt tarotkaart De Toren! Eerlijk gezegd zaten we daar toch wel even verbijsterd naar te kijken, want hoe geeft De Toren aan wat je wél moet doen?

Voor veel mensen is De Toren een kaart die ‘plotselinge rampspoed en ellende’ aangeeft, depressie en meer van dat soort negatieve zaken. De andere betekenis van “(goddelijke) inspiratie en inzicht” is, in ieder geval op het eerste gezicht, niet echts iets wat je kunt ‘doen’.

Op de tarotkaart De Toren zien we een toren die geraakt wordt door de bliksem waardoor een kroon-achtige koepel (hoofd, denken) van de toren wordt gestoten en 2 mensen uit de toren worden gesmeten. In feite duidt deze tarotkaart erop dat het tijd is om aan het werk te gaan. Het plan zit in je hoofd, je hebt er over nagedacht, het is voldoende gerijpt. Kom nu maar uit die ivoren toren. Dit past ook goed bij de legging. Je hebt een droom (Bekers 7) en die wil je verwezenlijken. Je doet daar echter niet veel aan (Bekers 3) en je hebt de neiging om ‘weg te lopen’ (Bekers 8). De Toren zegt, kom nu maar uit die Toren en ga aan de slag. Een droom verwezenlijk je niet met ‘dromen’; maar door doen. Het is niet moeilijk, het is tijd om de handen uit de mouwen te steken. De eerste stapjes zijn bekend en het is nu tijd om die stapjes te zetten. NU!  Dat is dat plotselinge, dat directe van De Toren.

Kwintessens berekenen

Je kunt tot slot ook nog de kwintessens van de gebruikte tarotkaarten berekenen door de getalskaarten op te tellen en dan terug te brengen naar een getal onder de 23. In dit voorbeeld tel je dus 7, 3, 8 en 16 bij elkaar op. De uitkomst is 34. Dit vereenvoudig je door optelling naar een getal onder de 23. 3 +4=7.

Het getal 7 duidt op de Zegewagen! Dit is werkelijk heel mooi, treffend en geruststellend want de vraagsteller zal dus met succes haar doel kunnen bereiken, mits ze ook werkelijk aan de slag gaat!


Meer tarotlegpatronen

Meer tarotlezingen met De Toren

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00