Tarotkaart Kelken Drie – Feesten

Rider Waite Tarotkaart Kelken Drie

Globale betekenis: Vreugdevol samenzijn met anderen, vaak van het eigen geslacht. Inspiratie (muzen), vrede en geluk. Feesten, pret en plezier.

Rider Waite Tarotkaart Kelken Drie

Kelken Drie verwijst naar de overvloed die voor ons allen in het universum en in onszelf aanwezig is.

Op deze kaart zien we de drie Gratiën afgebeeld. Deze drie dochters van Jupiter kondigen de lente en een voorspoedige afloop aan. Ze staan voor een overvloedige oogst, pracht en vreugde.

Het fruit op deze kaart duidt op rijpheid en overvloed en doet denken aan de hoorn des overvloeds; een symbool van de onuitputtelijke gaven die de mens, zonder dat hij er iets voor hoeft te doen, geschonken worden.

Bloemen symboliseren levenskracht en levensvreugde, het einde van de winter en de zege over de dood.

In leggingen duidt deze kaart er vaak op dat degene waarvoor de kaart getrokken is, zich niet zoveel zorgen moet maken over de toekomst. Door zich zorgen te maken over een mogelijk negatief verloop van gebeurtenissen, vergeet betrokkene te genieten van het huidige moment. Deze kaart is een aansporing om te genieten van wat je nu hebt.

In negatieve zin kan deze kaart duiden op feesten terwijl je eigenlijk aan het werk zou moeten zijn.

In de liefde

Kelken Drie duidt op feestvieren, op uitgaan, op gezelligheid met vrienden en familie. Het is een kaart die als advies geeft om in het hier en nu te leven en vertier op te zoeken, om iets leuks te gaan doen. Wanneer mensen vragen wat ze kunnen verwachten in de liefde en daarmee bedoelen dat ze op zoek zijn naar een relatie, dan duidt deze kaart er meestal op dat ze niet zo ‘dwingend’ op zoek moeten zijn, maar er beter aan doen om te genieten van het gezelschap van vrienden en familie. Wanneer iemand al een relatie heeft en vraagt hoe deze zich verder zal ontwikkelen, dan zegt deze kaart om ongedwongen te genieten van de relatie in het hier en nu en je niet te veel bezig te houden met ‘morgen’.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


Kelken Drie uit de Ator Tarot

Ator Tarot Kelken drie
Ator Tarot Kelken Drie: Plezier met anderen, met gelijkgestemden. Vreugde in het hier en nu. Geniet! Een gezamenlijke overwinning vieren.

Ator Tarot eigen: Mijn beeld hierbij is dat die dames overduidelijk het glas heffen en het voelt alsof ze een overwinning vieren. Dat glas heffen ze ook wel in de RW-versie, maar daar is het meer dansen en plezier hebben en niet zozeer een overwinning vieren.


Morgan Greer Tarotkaart Kelken Drie

Morgan Greer Tarotkaart Kelken Drie

Bij de Morgan Greer Tarotkaart Kelken Drie heb ik sterk het gevoel dat je niet op de schikgodinnen kunt vertrouwen. Als zij het niet naar hun zin hebben, zouden ze het Rad wel eens in je nadeel kunnen laten draaien. Als mogelijke extra betekenis krijg ik hier het gevoel dat vriendjespolitiek in het spel is, of dat je er verstandig aan zou doen je daar eens in te verdiepen.

Wat betreft de betekenis dat de schikgodinnen het niet naar de zin hebben, duidt dit op het principe dat dankbaarheid en blijheid met wat je hebt, van belang zijn voor het creëren van positieve resultaten in je leven, ook al heb je nu niet veel.

Dit is een superbelangrijk gegeven van de Wet van Manifestatie. Immers het ‘geheim’ (The Secret) van manifestatie is eenvoudig gezegd: vraag en het zal je gegeven worden. Door sikkeneurig en ontevreden te zijn, stuur je een energie het universum in die ‘vraagt’ om sikkeneurigheid en ontevredenheid, en dus krijg je meer ellende waar je niet op zit te wachten. Ik vind dit een behoorlijk minpuntje van het systeem (universum), maar heb wel ervaren dat wanneer mijn energie hoog, positief en blij is, ik inderdaad meer ontvang van de dingen die ik werkelijk wil. Nu hoef je niet per se blij te zijn met een laag inkomen, een bouwval of een slechte gezondheid, maar de feiten accepteren zoals ze zijn, geeft een neutrale energie. Wanneer je dan regelmatig aan het positieve denkt dat in je leven gaat komen, en je daar blij en gelukkig over voelt, dan is de kans groter dat die wens zich in je leven manifesteert. Let er hierbij op dat het soms nodig is om ook iets te doen om die wens te realiseren. We noemen dat ‘geïnspireerde actie’ en dat zien we terug in Staven Aas.

Betekenis: Rijke resultaten met tevredenheid en troost.

Omgekeerd: Het einde van succes, desillusie.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00