Tarotkaart Kelken Twee – Conflict in relatie

Rider Waite Tarotkaart Kelken Twee

Globale betekenis: Liefdevolle gevoelens voor elkaar, eventueel platonisch. Het delen, uitwisselen op emotioneel niveau. Conflicten in relaties. Vaak duidt deze kaart op een goede relatie waarin nu een conflict de overhand begint te krijgen, waardoor het ‘goede’ op de achtergrond dreigt te raken. Dit probleem is oplosbaar door een bemiddelaar/therapeut te zoeken. Conflict in jezelf tussen je linker en rechter hersenhelft, tussen gevoel en verstand.

Rider Waite Tarotkaart Kelken Twee

De man en de vrouw op tarotkaart Kelken Twee doen denken aan zuivere liefde tussen twee mensen. Toch kunnen hier natuurlijk weer conflicten en dualiteiten uit voortkomen. Deze kaart kan duiden op liefde tussen man en vrouw of de wens de ware te mogen ontmoeten. Ook kan deze kaart duiden op een gelukkige samenwerking in een werkkring of op het in evenwicht brengen van het mannelijke en vrouwelijke in jezelf of voor degene waarvoor je kaarten legt.

De man op het plaatje staat er vrouwelijk bij, zeker in vergelijking tot de vrouw. De kransen op hun hoofd zijn ook tegengesteld aan wat we zouden verwachten. De man heeft roosjes op zijn hoofd, de vrouw een lauwerkrans.

Deze kaart kan in een legging enerzijds duiden op vriendschap, anderzijds op conflicten in relaties.

Het huisje op de achtergrond is ook te zien op Kelken Tien. Hier is het huis nog heel ver weg. In Kelken Tien is het huis dichtbij. In Kelken Twee is betrokkene nog op zoek naar heelheid. In Kelken Tien heeft de vrager emotionele voldoening gevonden.

De staf met de twee slangen is de caduceus, ofwel de staf van Hermes/Mercurius. Deze staf zou aan Hermes geschonken zijn door Apollo en bezat de eigenschap om uitspraken te doen in controversiële zaken. Dat deze staf op de kaart is afgebeeld tussen de man en de vrouw in, duidt er wellicht op dat ze een conflict hebben, waar ze zelf niet uit kunnen komen en dat er een bemiddelaar nodig is.

De twee slangen vertegenwoordigen ook de elementen zwavel en mercurius (kwik), de twee oergrondstoffen uit de alchemie, waaruit alles ontstaan zou zijn. Zwavel vertegenwoordigt het brandende, mannelijke principe en kwik het vluchtige, vrouwelijke. Hieruit kunnen we afleiden dat Kelken Twee mede aangeeft, dat nieuw leven ontstaat uit man en vrouw. Dit hoef je niet letterlijk op te vatten, dit kan ook het geval zijn in figuurlijke zin. Door evenwicht tussen je intuïtieve en logische hersenhelften is het mogelijk om iets op een nieuwe, creatieve manier te zien.

De leeuw is de koning der dieren. Evenals van de adelaar wordt ook van de leeuw gezegd dat hij in de zon kan kijken zonder met zijn ogen te knipperen. In de astrologie is de leeuw gerelateerd aan de zon en aan goud. Een leeuw staat ook voor kracht, moed en heerschappij. Deze leeuw is afgebeeld met vleugels. Vleugels zijn het symbool van het loskomen van de materie, van het aardse. Met vleugels kunnen we opstijgen naar hogere regionen, en begeven we ons op het spirituele vlak. Daarom wordt in deze kaart ook wel platonische liefde gezien.

In de liefde

Kelken Twee duidt op een liefdevolle relatie waarin een conflict is ontstaan. Het kan een klein conflict zijn wat eenvoudig op te lossen is of een groot conflict waarvoor het moeilijker is om de oplossing te zien. Het is belangrijk om je te realiseren dat de positieve gevoelens nog steeds aanwezig zijn en dat het conflict op te lossen is, eventueel met counseling of mediation. Ook in werkrelaties wordt Kelken Twee vaak getrokken wanneer de eerder aanwezige goede sfeer door een conflict wordt verstoord. Dit probleem is dus oplosbaar, maar er is waarschijnlijk wel hulp van buitenaf voor nodig.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


Kelken Twee uit de Ator Tarot

Ator tarot kelken twee
Ator Tarot Kelken Twee: In principe een liefdevolle relatie, maar wellicht nu met een conflict. Mogelijk innerlijk conflict.

Ator Tarot eigen: Die man met de rode stippen op zijn hoofd, lijkt de kelk van die andere persoon ook te willen. Misschien om te proeven hoe zijn wijn smaakt, misschien uit hebberigheid. Volgens mij zijn de twee slangen ook verbaasd van zijn gedrag.

De gevleugelde leeuw heeft iets weg van een vleermuis, maar dit heeft volgens mij geen betekenis.

Morgan Greer Tarotkaart Kelken Twee

Morgan Greer Tarotkaart Kelken Twee

De betekenis van “eenwording in liefde of vriendschap” die de Morgan Greer Kelken Twee zou moeten aangeven, wordt niet ondersteund door de afbeelding. De dreigende cipressen op de achtergrond, die lijken op onweerswolken en de gezichtsuitdrukkingen van het stel op de voorgrond duiden toch eerder op een soort van strijd. Het lijkt erop dat de liefde door iets wordt overschaduwd. Hierdoor komt de kaart eerder overeen met de betekenis van de Rider Waite Bekers Twee.

Betekenis: Eenwording in liefde of vriendschap. Een verbintenis gebaseerd op respect.

Omgekeerd: Onechte liefde en misverstanden.


Meer info over Tarotkaart Kelken Twee

Tarotlegpatroon Kelken Twee en innerlijk conflict

Tarotkaart Kelken Twee kleuren

Numerologische betekenis van de Twee voor Tarot

Getallensymboliek en de Kleine Arcana tarotkaarten

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00