Green Witch Tarot – De Heks

De Green Witch Heks als Magiër

green witch tarot magiër witch

Uit het boek:

Deze kaart toont de Heks als een zelfverzekerde, vrouw van middelbare leeftijd, die haar vak beoefenend in de open lucht en door de vier elementalen die vertegenwoordigd zijn in haar instrumenten: de houten pentagram voor de aarde, de athame voor lucht, de staf voor vuur, en de kelk voor water. Ze werkt met deze krachten en met de objecten van de natuur om energie op te wekken en te richten voor het bereiken van haar persoonlijke doelen.

De elementalen zijn onderdeel van haar communicatie met de natuur door magische rituelen, en ze behoudt haar persoonlijke energie door gebruik te maken van haar verwantschap met de elementalen om haar doelen te bereiken.

De Heks maakt gebruik van haar kennis, kunde en ervaring om haar potentieel te bereiken terwijl ze werkt met haar spreuken in harmonie met de elementalen, het goddelijke en de krachten en entiteiten van de natuur.

Haar cingulum, rituele gordel, is van wit rood en zwart koord en representeert de drievoudige godin als maagd, moeder en oude vrouw. Het is geknoopt naar de afmetingen van het lichaam van de heks, genomen toen ze begon op haar pad, en duidt erop dat ze comfortabel is in het uitoefenen van haar ambacht.

Haar ketting van kralen van amber en git weerspiegelt de krachten die worden aangeroepen en de verbinding met de energie om de taak te volbrengen. Ze heeft haar magische cirkel getrokken en gezuiverd met een barrière van zout, zodat ongewenste energieën zich niet kunnen bemoeien met haar spreuken terwijl ze zich beweegt tussen de werelden.

De heks neemt de controle over haar eigen lot met een gevoel van verantwoordelijkheid en het besef dat ze haar vaardigheden gebruikt met wijsheid en eer, en niemand schaadt. Eerlijkheid naar haarzelf en anderen is noodzakelijk bij het werken door en met de elementale energieën, met name in openbare activiteiten, zoals overleg, lezingen, public relations en elke soort van media expressie. Deze kaart laat zien dat zelfvertrouwen en communicatie onderdeel van het proces zijn voor het opwekken en richten van energie om een doel te bereiken.

De heks verricht haar ambacht in de magische traditie van het gebruik van verbondenheid en door zich te houden aan ethische regels. Ze voegt gemberwortel, voor succes en snelheid, toe aan de ketel. Een kraai, die magie en manifestatie symboliseert, kijkt toe vanaf een tak in de nabijgelegen hazelnootboom.

Betekenissen: Het in de hand nemen van je persoonlijke lot, communicatie, jezelf openstellen voor een breder publiek, macht om veranderingen in gang te zetten, vaardigheden voor het bereiken van doelen, praktisch gebruik van kennis, originaliteit, oplossen van problemen, initiatief, creativiteit, originaliteit, aanpassingsvermogen, diplomatie.

Omgekeerd: Gebrek aan (zelf)vertrouwen, geblokkeerde expressie, aarzelend, besluiteloos, bedrog.

Sleutelwoorden: Je lot in eigen hand nemen, bekwaam, scherpzinnig.

Wat zijn elementalen? (toevoeging van Nelly)

Elementalen zijn natuurwezens of -geesten. In bovenstaande worden met elementalen vooral bezielde vormen van de elementen vuur, water, aarde en lucht aangeduid.

Old Path Tarot – De Magiër

In de Old Path Tarot heet de eerste kaart van de Grote Arcana wel de Magiër maar laat een sjamaan zien die runen werpt.

Uit het boek:

De sjamaan heeft Runenstenen geworpen. Hij draagt ​​huiden en een gewei. Hij houdt een zwaard vast; het wapen van het element lucht. Hij is een wilde en krachtige persoonlijkheid.

Verlicht door de vlam van een fakkel, die het vuur symboliseert, zien we een beker op een grote platte steen staan. De steen staat voor de aarde en de beker is een symbool van intuïtie.

Dichtbij is een wolf zichtbaar, die naar de sjamaan kijkt. De wolf is een meester in het omzetten van ideeën in handelingen. Hij heeft scherp zicht en grote oren om goed mee te kunnen horen. Net als de magiër, is hij een opportunist die zijn omgeving goed in de gaten houdt om te kunnen afwegen, hoe hij er met zijn capaciteiten, maximaal voordeel uit kan halen.

Op de achtergrond, verlicht door een volle maan, zien we een eenhoorn aan de rand van een oude steencirkel staan. Een bliksemflits draagt ​​bij aan sfeer.

Bij elke bovenhoek zien we een omgekeerde driehoek, die een god symboliseert.

De sterke wilskracht en zijn goede concentratievermogen, helpen de sjamaan  om zijn kennis te gebruiken. Dit komt tot uiting in zijn daden en creaties. Alle zintuigen worden volledig benut. Door zijn macht, manifesteert de goddelijke wil in de fysieke wereld.

Representeert: Sluwheid en innerlijke wijsheid. Aangeboren basisintuïtie. Iemand die één is met de cyclus van het leven. De mogelijkheid om obstakels te overkomen en dingen naar zijn hand te zetten; situaties manipuleren. Een man met een aangeboren kracht, die niet bang is om die te gebruiken.

Betekenissen: Creativiteit. Vrije wil. Het concentreren van je energieën om een doel te bereiken. Verbeelding. Zelfvoorziening. Groot vertrouwen. Wilskracht. Handelen op basis van de goede ideeën. Gedachten vertalen naar handelingen. Doelgericht. Autoriteit. Behendigheid. Vindingrijk. Individualiteit. Zelfbeheersing. Sluw. Krachtige persoonlijkheid. Controle. Organisatorische vaardigheden. Wijsheid. Power.

Omgekeerde betekenissen: Zwak van wil. Inefficiëntie. Onrust. Het concentreren van je energie voor een negatieve doel. Gebrek aan vertrouwen. Aarzeling en de daaruit voortvloeiende schade. Machtsmisbruik. Gebrek aan vastberadenheid. Gebrek aan vaardigheid. Bedrog.

Vergelijking van De Magiër uit de Green Witch, Old Path en Rider Waite Tarots

De Magiër uit de Rider Waite Tarot
De Magiër uit de Rider Waite Tarot

Hier zien we de eerste tarotkaart van de Grote Arcana verbeeld als Heks, Sjamaan en Magiër. Spannend toch? Ze doen alle drie hetzelfde, namelijk energieën geleiden en aanwenden voor hun eigen doeleinden, om hun wensen te manifesteren in de fysieke werkelijkheid.

De steekwoorden die worden gebruikt zoals wilskracht, gedachten vertalen naar handelingen, sluwheid en gebruiken wat voorhanden is, passen ook allemaal bij de Magiër uit de Rider Waite Tarot.

Interessant is ook het idee bij de Green Witch Tarot om je open te stellen voor een breder publiek. En bij de Old Path Tarot het beeld van kijken wat er in je omgeving gebeurt en hoe je daar gebruik van kunt maken om je doelen te bereiken. Ik moest daarbij denken aan de Magiër als goochelaar die zijn omgeving en publiek goed in de gaten houdt om zijn illusies te kunnen weven.

Kortom, de Magiër in alle drie de tradities, is individualistisch, opportunistisch maar kan ook heel goed zijn/haar krachten inzetten voor het grotere geheel. En dat is misschien iets wat de ik-gerichte Magiër zich wat vaker mag afvragen; is dit alleen voor mezelf of help ik daar ook een ander mee? Wat is het effect van mijn handelen op anderen? Waarmee ik niet zeg dat hij niet individualistisch mag zijn en niks mag doen alleen voor zichzelf. Het lijkt mij gewoon belangrijk om een goede balans te zoeken tussen het ik en de ander.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00