Tarotkaart Kelken Zes – Schoonheid

Rider Waite Tarotkaart Kelken Zes

Globale betekenis: Het delen vanuit overvloed. Vreugde schenken. Positieve jeugd- herinneringen (de negatieve herinneringen worden aangeduid door Kelken Vijf). Pas op voor zinloze nostalgie. Werken met kinderen, leren van kinderen. Zoeken naar schoonheid, jeugdigheid en vernieuwing. Je diepste wensen herinneren.

Rider Waite Tarotkaart Kelken Zes

Tarotkaart Kelken Zes heeft vaak te maken met jeugdherinneringen en kinderen. De man of het grote kind op het plaatje heeft een narrenkap op wat zou kunnen duiden op zijn kinderlijke naïviteit of zijn kinderlijke wijsheid.

De vrouw zou best zijn moeder kunnen zijn. Mijns inziens heeft zij een behoorlijke boezem. Echter, door haar kleine gestalte lijkt ook zij op een kind.

Het kruis, afgebeeld op het schild op de lage pilaar achter de jongen, is het Andreaskruis en is een embleem van nederigheid en dienstbaarheid.

De vrouw heeft witte handschoenen aan. In de vrijmetselarij zijn handschoenen een belangrijk symbool. De nieuw ingewijde krijgt twee paar witte handschoenen. Eén paar is voor hemzelf en duidt op het feit dat hij steeds ‘schone’ handen moet houden. Het tweede paar kan hij weggeven aan de vrouw van zijn keuze. Het is echter zo dat de handschoenen nooit meer teruggevraagd mogen worden. Dit duidt op een belangrijke keuze, wat overeenkomt met de numerologische betekenis van het getal zes.

De jongeman kiest ervoor om deze vrouw een kelk vol bloemen aan te bieden, wat kan duiden op onbaatzuchtige liefde. In de christelijke symboliek duidt een naar boven geopende bloem op het ontvangen van Gods gaven. Wit staat voor onschuld en reinheid. Deze kaart heeft daardoor ook te maken met het verlangen naar schoonheid, jeugdigheid en vernieuwing.

De wachter op de achtergrond die naar het kasteel toeloopt zou de wachter kunnen zijn die de weg naar het verleden bewaakt of afgesloten houdt.

Zowel Pentakels Zes als Kelken Zes hebben te maken met delen. Het verschil tussen deze twee kaarten is, dat Pentakels Zes minder onbaatzuchtig is. Pentakels Zes wil graag iets terugkrijgen.

Wanneer in een legging zowel Kelken Zes alsook Staven Twee, De Dwaas en/of de Page van Staven voorkomen, duidt dit erop dat je als kind heel goed wist wat je wilde in het leven. Het advies van de kaarten is dan dat je dat weer opdiept uit je geheugen en ermee aan de slag gaat. Wilde je bijvoorbeeld eigenlijk acteur worden, dan zul je bijvoorbeeld veel voldoening ervaren door je aan te sluiten bij een amateurtoneelvereniging.

Kelken Zes kan ook duiden op werken met kinderen. Een kinderwens is ook mogelijk, vooral met Kelken Aas in de legging.

De aspecten schoonheid en creativiteit kunnen ook van belang zijn. Zo kan Kelken Zes verwijzen naar een schoonheidssalon.

“Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat men kan krijgen.” (Mahatma Gandhi)

In de liefde

Tarotkaart Kelken Zes duidt op geven zonder er iets voor terug te verlangen. Deze kaart kan duiden op een perfecte relatie waarbij beide partners elkaar op handen dragen. Maar veel hangt af van de overige tarotkaarten in de tarotlegging.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


Kelken Zes uit de Ator Tarot

Ator Tarot kelken zes
Ator Tarot Kelken Zes: Geven zonder iets terug te verlangen, jeugdherinneringen, jeugdigheid en schoonheid.

Ator Tarot eigen: Dit is een tarotkaart die mij het gevoel geeft dat het leven goed is. De kaart toont een prettig en rustgevend tafereel van het dagelijkse leven, met zo’n gewone bezigheid als een bloemetje kopen voor de gezelligheid en een praatje maken met de bloemenman.


Morgan Greer Tarotkaart Kelken Zes

Morgan Greer Tarotkaart Kelken Zes

De Morgan Greer tarotkaart Kelken Zes duidt voor mij op liefde en onbaatzuchtig geven. Voor mij is de betekenis gelijk aan de Kelken Zes van Waite. Eén van de Morgan-Greer betekenissen is ‘een verlangen naar verandering’. Dat zit ook wel een beetje in de Waite Kelken Zes. Een soort terug verlangen naar een tijd dat je je gelukkiger voelde, jonger was en het leven nog spannend was en vol uitdaging.

Betekenis: Het verleden overdenken. Terugkeer naar onschuld, eenvoud en zuiverheid. Een verlangen naar verandering.

Omgekeerd: Onbekwaamheid om veranderingen in te passen, leidt tot stagnatie van groei en kinderachtig gedrag.


Misschien ook interessant voor jou

Tarotlegpatroon gebaseerd op tarotkaart Kelken Zes om uitstelgedrag te onderzoeken en te overwinnen.

Tarotkaart Kelken Zes uit de Dugan Witches Tarot waaruit duidelijk blijkt dat we ten alle tijden kunnen drinken van de universele bron.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00