Rider Waite Tarotkaart Pentakels Twee

Tarotkaart Pentakels Twee – Balans

Globale betekenis Pentakels Twee: In balans houden van activiteiten. Balans tussen inkomsten en uitgaven. Het zoeken naar evenwicht tussen de vele mogelijkheden en vaardigheden. Leren met vallen en opstaan. Oefening baart kunst.

Op de tarotkaart Twee van Pentakels zie je een man die aan het jongleren is met twee pentagrammen, waar omheen een liggende acht (lemniscaat) is getekend. Wat verder opvalt is dat de hoed van deze jongeman nogal hoog is. Op de achtergrond zien we een woelige zee met twee scheepjes.

In de numerologie staat het getal twee voor intuïtie, conflicten en dualiteiten. De lemniscaat is een oneindigheidssymbool en duidt op het eeuwige leven en de cyclische beweging die in alles terug te vinden is. Hierdoor ontstaat een beeld van een harmonische wisselwerking, zoals het wisselen der seizoenen. Voor een goede oogst is de winter net zo belangrijk als de zomer.

Hoeden symboliseren vaak het beroep of de status van de drager. Deze hoge of te grote hoed zou erop kunnen wijzen dat de jongen nog veel te leren heeft voordat de hoed hem zal passen. Hij is aan het leren, maar heeft zich de stof nog niet eigen gemaakt, kan het nog niet toepassen. Hij krijgt er als het ware een punthoofd van.

Water staat voor emoties en gevoelens, en is een verwijzing naar de oerzee waaruit alle leven is ontstaan. De woelige baren kunnen erop duiden dat deze jongeman lijdt aan wisselende stemmingen of met wisselend succes bezig is zich het ‘jongleren’ eigen te maken.

De scheepjes deinen op een natuurlijke manier mee op de golven. We kunnen dit zien als een aanwijzing om met het leven mee te stromen in plaats van ertegenin te zwemmen.

Keren we nu terug naar de autorijles dan kun je je voorstellen dat het leren met vallen en opstaan gepaard gaat, dat de ene les soepeler zal verlopen dan de andere. Maar oefening baart kunst, en dat zien we in Pentakels Drie van de tarot.

De windrichting kan ik niet veranderen, maar wel de stand van mijn zeilen, zodat ik mijn bestemming kan bereiken. (Jimmy Dean)

In de Liefde

Pentakels Twee duidt op het in balans houden van allerlei zaken. Het kan zijn dan financiën een probleem is of tijd voor elkaar, of het huishouden. Zaken die te maken hebben met de tarotkleur Pentakels. Dit zijn veelal aardse, alledaagse, concrete zaken. Meer algemeen kan Pentakels Twee erop duiden dat een relatie niet alleen maar feesten is. Er zullen fijne periodes zijn en minder fijne periodes en een relatie onderhouden vraagt inzet en leren van en over elkaar.

Het leven is als fietsen. Om in balans te blijven, moet je blijven bewegen. (Albert Einstein)

Tarotlegging Balancing Act

Vraag je je vertwijfeld af, hoe je in balans kunt blijven, of zaken in balans kunt houden? Probeer eens het Balancing Act tarotlegpatroon. In het voorbeeld is gebruik gemaakt van de Shadowscapes Tarotkaarten, maar je kunt uiteraard ook andere tarotkaarten gebruiken.


Video Tarotkaart Pentakels Twee

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


Pentakels Twee uit de Ator Tarot

Ator Tarot Pentakels Twee
Ator Tarot Pentakels Twee: Leren. Oefenen. Balans bewaren, bijv. tussen inkomsten en uitgaven.

Ator Tarot eigen: Er is maar één scheepje op de golven, maar dat maakt wat mij betreft weinig verschil. De jongleur lijkt mij al best bedreven in het jongleren met twee ballen. Nu doet hij er zo’n sprongetje bij, waarbij hij zijn hielen tegen elkaar tikt. De andere mogelijkheid is dat hij struikelt. Maar ik geef mijn stem aan de eerste optie.


Morgan Greer Tarotkaart Pentakels Twee

Op de Morgan Greer tarotkaart Pentakels Twee zien we een jongeman afgebeeld met een baret op het hoofd met daarin twee veren gestoken.

De twee pentakels voor de borst zijn omgeven door een lemniscaat, net zoals bij Waite het geval is. Of deze jongeman de pentakels ook daadwerkelijk in zijn handen houdt, is niet met zekerheid te zeggen. We nemen dit vaak aan omdat dit op de Waite-tarotkaart het geval is.

Op de Morgan Greer Pentakels Twee zien we slechts één scheepje op de zee, terwijl er bij Waite twee zijn. De golven zijn ook minder hoog dan bij Waite.

De betekenis volgens de beschrijving luidt: Harmonie te midden van verandering.

Een schip is vaak een symbool van reizen en veranderingen en de manier waarop deze jongeman zijn pentakels voor zich draagt lijkt ‘verandering’ inderdaad geen probleem te zijn. Hij heeft er controle over. De bewegingen die hier worden aangeduid door de zachte zee en het geringe hoogte verschil in de pentakels duiden inderdaad meer op “harmonie” dan de moeite die de jongeman van Waite lijkt te moeten doen om het evenwicht te bewaren.

Omgekeerde betekenis: Nieuws brengt oppervlakkig genoegen en onecht plezier.

De betekenis dat er ‘nieuws’ komt, is volgens mij zo’n koffiedik tarotbetekenis, die niet vaak uitkomt. Maar in negatieve zin kan deze kaart heel goed ongenoegen en onecht plezier betekenen en een aanwijzing zijn dat de vraagsteller zijn prioriteiten niet helder heeft. Anderzijds, is oppervlakkig plezier niet altijd verkeerd!

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00