Rider Waite Tarotkaart Pentakels Drie

Tarotkaart Pentakels Drie – Werken aan Meesterschap

Globale betekenis Pentakels Drie: Examen. Laten zien wat je kunt. Werken aan meesterschap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de proef die de gezel moet afleggen om in een gilde als meester opgenomen te worden. Samenwerking. Overleg.

Voor beginners is de tarotkaart Drie van Pentakels vaak moeilijk te herkennen omdat de pentagrammen niet geel zijn ingekleurd. Ze worden vaak over het hoofd gezien omdat ze zo kunstig zijn opgenomen als onderdeel van de kerk. Mijns inziens houdt dit verband met een van de betekenissen van deze tarotkaart, namelijk ‘meesterschap’. De jongen in kaart twee was druk bezig zich iets eigen te maken. In kaart drie mag hij laten zien wat hij kan en als het ware een proeve van bekwaamheid afleggen.

Op deze tarotkaart staan drie figuren afgebeeld. Eén staat op een bankje met een beeldhouwhamer in zijn hand en het lijkt erop dat hij degene is die het werk moet uitvoeren. De andere twee zijn de monnik of abt van de kerk en een architect. Zij vertegenwoordigen respectievelijk de geestelijke en wereldlijke macht, terwijl de man met de hamer ‘het volk’ representeert. Gedrieën verbeelden zij de hele mensheid en ook het begrip heelheid.

Op deze kaart is duidelijk sprake van samenwerking. De uitvoerder op het bankje, de abt als opdrachtgever en de architect als ontwerper, bouwen met elkaar de kerk. Dit geeft ons een tweede betekenis voor deze kaart, namelijk ‘samenwerking’. De monnik had een bepaald beeld in zijn hoofd hoe hij wilde dat zijn kerk eruit zou komen te zien. Met behulp van de architect en de ambachtsman werkt hij dit idee verder uit tot een praktisch en uitvoerbaar plan. Of de samenwerking prettig of onprettig verloopt hangt af van de andere kaarten in de tarotlegging.

In ons voorbeeld van iemand die leert autorijden, duidt deze tarotkaart op het afleggen van het rijexamen. Hij laat zien wat hij kan.

Een stapel stenen houdt op een stapel stenen te zijn, op het moment dat een enkele man er naar kijkt met in zijn hoofd het beeld van een kathedraal. (Antoine de Saint-Exupéry)

In de Liefde

Pentakels Drie duidt op samenwerking en op laten zien wat je kunt. Voor een relatie kan dit betekenen dat je samen werkt aan de relatie. Het kan ook zijn dat je allebei verschrikkelijk hard bezig bent om je positieve kanten te benoemen. Ik kan dit, en ik heb dat gedaan en ik ben zo ontzettend goed. Dat kan vervelend zijn en averechts werken.

Video Tarotkaart Pentakels Drie

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


Pentakels Drie uit de Ator Tarot

Ator tarot pentakels 3
Ator Tarot Pentakels Drie: Samenwerking is belangrijk. Laten zien wat je kunt door bijv. examen te doen.

Ator Tarot eigen: Die man op het bankje is lekker bezig en de abt en architect deinzen een beetje verschrikt achterover alsof ze denken: “Hola, waar is hij mee bezig? Bloemen in de kerk?”

Zijn bloemen zeldzaam als kerkversiering (afgezien van bloemstukken op altaren e.d.)? Ik heb er eigenlijk nooit opgelet. Maar deze vijfbladige bloem is niet zomaar een bloem. Deze bloem is een verwijzing naar de witte roos op het vaandel in tarotkaart De Dood. Misschien dat ze daarvan schrikken? Kan ik me haast niet voorstellen. Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat je iemand een opdracht geeft en later kom je even kijken hoe het gaat, en dan blijkt dat de opdracht totaal verkeerd begrepen is. Dat is wel een betekenis die past bij het aspect ‘samenwerking’ van Pentakels Drie.

Morgan Greer Tarotkaart Pentakels Drie

Bij Pentakels Drie van Waite heb ik opgemerkt dat ik het zo’n prachtig aspect van die tarotkaart vindt, dat de drie pentagrammen zo kunstig in de poort verwerkt zijn om de betekenis ‘meesterschap’ kracht bij te zetten. Op de Morgan Greer versie is iets soortgelijks aan de hand. Hier zijn de drie pentakels een duidelijk onderdeel van een glas-in-loodraam geworden.

De ambachtsman is in zijn eentje afgebeeld zonder monnik en architect. Het aspect ‘samenwerking’ wordt hierdoor afgezwakt.

De kleuren geel, rood en oranje van het kerkraam kunnen erop wijzen dat voor deze jongeman zijn werk belangrijk is. Dit wordt benadrukt doordat hijzelf nogal donker en kleurloos (schimmig) is afgebeeld. Hij gaat op in zijn werk. Dat kan ook werken voor en aan zijn eigen bedrijf zijn.

Betekenis: De leerjongen geniet spirituele beloning door eerlijke arbeid.
Omgekeerd: Middelmatig werk, kleinzieligheid en onvolwassenheid.

‘Spirituele beloning’ is natuurlijk mooi en dat sluit aan bij het feit dat de jongeman in een kerk aan het werk is. Maar het is wél een pentakelkaart, dus aardse beloning in de zin van geld of promotie, kan ook een betekenis van deze kaart zijn.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00