Rider Waite Tarotkaart Pentakels Aas

Tarotkaart Pentakels Aas – een nieuw begin

Globale betekenis Pentakels Aas: Een nieuw idee of plan vooral met betrekking tot het ontplooien van een talent of in verband met geldzaken.

Pentakels hebben te maken met materiële zaken en ontwikkeling van talenten. Het getal één duidt op een nieuw begin en op zelfbewustzijn. Hieruit leiden we af dat de Aas van Pentakels te maken heeft met een nieuw begin op materieel gebied of met de bewustwording van een talent.

Ondersteunt de afgebeelde symboliek deze betekenissen? Wat zien we op deze tarotkaart? Een pentagram wordt door een hand, die uit een wolk lijkt te steken, aangereikt. De hand komt van links. Het geheel hangt boven een grasveld, ommuurd door een haag met daarin rozen en lelies. De haag is onderbroken door een poort waardoor een pad naar de bergen in de verte leidt.

In tarotsymboliek duiden links en rechts respectievelijk op begrippen als intuïtie en verstand; binnen en buiten; verleden en toekomst. Uit het feit dat de hand het pentagram van links aanreikt, maken we op dat we hier te maken hebben met iets dat van binnenuit komt, iets dat reeds in beginsel in ons aanwezig is, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid, de potentie om te leren autorijden. Dit sluit goed aan bij de basisbetekenis die we geformuleerd hebben, gebaseerd op de betekenissen van het begrip pentakel en de numerologische betekenis van het getal één.

Symbolisch gezien is het begrip ‘hand’ zeer rijk aan betekenissen. In het middeleeuwse Europa werd aan de hand van de koning bijvoorbeeld geneeskracht toegeschreven. In de kabbalistiek wordt de rechterhand van God gezien als de zegenende, barmhartige hand en de linkerhand als de hand der gerechtigheid. De hand, vanwege de vijf vingers, is tevens een verwijzing naar het pentagram en daarmee weer een verwijzing naar de gehele mens met zijn vijf zintuigen. In de wapenkunst van de renaissance betekenen handen kracht, trouw, ijver, onschuld en eenheid. Allemaal eigenschappen die je nodig hebt om een nieuwe vaardigheid te kunnen ontwikkelen.

Vanwege de verhullende wolk wordt de hand gezien als de hand van God. Hoewel de hand van links komt, is het een rechterhand en symbolisch gezien is dit de ‘zegenende, barmhartige hand’.

De berg is een wereldwijd symbool voor goddelijke nabijheid. De bergen staan voor de weg naar boven, de weg naar kennis, inzicht en verlichting. Om daar te komen is het echter wel noodzakelijk om de veilige tuin te verlaten en de wijde wereld in te trekken en aan het leven deel te nemen.De haag staat voor veiligheid en bescherming. Rode rozen verwijzen naar liefde en verlangens. In de tarot symboliseren rozen meestal onze diepste verlangens.

De lelie is een veelgebruikt symbool voor maagdelijkheid, reinheid en onschuld. Dit wordt nog eens extra benadrukt door de witte kleur.

De poort is een doorgang en wordt meestal symbolisch gebruikt voor datgene wat er achter ligt, zoals in ‘hemelpoort’ en ‘poorten van de hel’. In de tarot bedoelen we met ‘door de poort gaan’ een stap zetten naar een volgend, eventueel hoger liggend, niveau.

Als je dit alles terugbrengt tot een eenvoudig voorbeeld, bijvoorbeeld de wens om te leren autorijden, dan geeft deze kaart aan dat je de aanleg om het autorijden onder de knie te krijgen al bezit. Om dit talent te ontwikkelen is het echter noodzakelijk dat je de tuin, je veilige omgeving, verlaat en de wereld intrekt. Je hebt een rijschool, een instructeur en oefenterrein nodig. De bergen symboliseren de weg die je hebt te gaan en de top staat voor het halen van het rijbewijs.

Heb je nu besloten de poort door te gaan om het rijden onder de knie te krijgen dan kom je in de situatie zoals geschetst in Pentakels Twee van de tarot.

De wil kijkt vele malen door het venster eer de daad de deur uitgaat.  – (Erasmus)

Pentakels en gezondheid

Hoewel Pentakels tarotkaarten door de verwijzing naar de vijf zintuigen en daarmee dus naar de hele mens, ook te maken hebben met gezondheid, vind ik het onverstandig om tarot te lezen op gezondheidsvragen. Mijn redenen hiervoor kun je lezen in het blogbericht Tarot leggen op gezondheid, ja of nee?

In de Liefde

Pentakels Aas – Pentakels Aas duidt op iets nieuws beginnen waarvoor je wel een eerste stap moet zetten. Het concreet maken van iets. Zoek je een relatie dan is het zaak om ook actief te gaan zoeken.Je moet ervoor de deur uit, online gaan daten, in je veilig omgeving zul je niet vinden wie je zoekt. Heb je al een relatie dan kan het zijn dat je concrete afspraken wilt of een volgende stap wilt zetten in de relatie. Heb je iemand op het oog, stap er op af! Mogelijk wordt je afgewezen, maar dan weet je dat maar, en kun je weer verder.

Pentakels Aas tarotlegpatroon

Tarot - Pentakels aas tarotlegging

Wanneer je Pentakels Aas hebt getrokken en je vraagt je af waar die kaart op duidt, dan kun je dat verduidelijken met bijvoorbeeld De Tarot Splitlezing, of het legpatroon hierboven gebruiken, dat specifiek is ontworpen om Pentakels Aas te verduidelijken. Dit tarotlegpatroon werkt het beste wanneer je Pentakels Aas hebt getrokken en je geen idee hebt wat je hier wordt aangereikt, en ook blanco bent op een mogelijke eerste stap.

Betekenissen van de posities:

  1. Dit talent of deze kans wordt je aangereikt.
  2. Dit kun je ermee bereiken (kaart 2 boven op de berg).
  3. Dit is je eerste concrete stap om 2 te bereiken.

Zoals je ziet zit er tussen talent/kans en uiteindelijke doel een behoorlijke afstand. Vaak doen we dan maar niks, omdat de afstand te groot is en we hebben het al zo druk enz. enz. Door de eerste concrete stap te zetten, creëer je momentum.

Video Betekenis Pentakels Aas

>>Overzicht Rider Waite Tarotkaarten

Morgan Greer tarotkaart Pentakels Aas

De Morgan Greer Aas van Pentakels (Ace of Pentacles) lijkt in alle opzichten op de Aas van Pentagrammen van Waite. De betekenis van de Morgan Greer Pentakels Aas, komt volgens mij dus ook helemaal overeen met die van Waite.

De betekenis op het bij de kaarten bijgeleverde velletje papier (meer is het toch niet te noemen?) luidt: Het pad van materiële winst en de verworvenheid van rijkdom en voorspoed. In negatieve zin: Ongelukkig zijn en verslechtering van karakter worden veroorzaakt door misbruik van rijkdom.

Veel gestelde vragen over Tarotkaart Pentakels Aas

Wat betekent de Rider Waite tarotkaart Pentakels Aas?

Tarotkaart Pentakels Aas uit de Rider Waite Tarot duidt in essentie op het zetten van een eerste concrete stap.

Betekent het nog iets dat de hand op tarotkaart Pentakels Aas van links komt?

Dit betekent dat het hier draait om iets dat van binnenuit komt. Vertaald betekent dit dat het gaat om iets waar jezelf controle over hebt. Wanneer we dit terugkoppelen naar het zetten van een eerste concrete stap, dan ben je daar zelf bij. Het is jouw keuze of je die stap zet of niet.

Wat als ik niet weet op welke stap Tarotkaart Pentakels Aas duidt?

Om inzicht te krijgen in je eerste concrete stap, kun je het Pentakels Aas tarotlegpatroon gebruiken. Dit legpatroon kun je hierboven vinden.