Rider Waite Tarotkaart Pentakels Negen

Tarotkaart Pentakels Negen – Genieten van vrije tijd

Globale betekenis: De talenten zijn volledig ontwikkeld, betrokkene kan nu genieten en vrijaf nemen. Ook op financieel gebied heeft betrokkene niets te klagen. In negatieve zin kan deze kaart duiden op luiheid.

Rider Waite Tarotkaart Pentakels Negen

Op de tarotkaart Negen van Pentakels zien we een vrouw afgebeeld tussen rijke, vruchtdragende wijnstokken. De druiven duiden op overvloed en een rijke oogst. Het kasteel of landhuis (rechts op de kaart) wijst er ook op dat zij op materieel gebied niets te klagen heeft.

In de middeleeuwen was het jagen met valken een voorrecht van de adel. In het oude Egypte was de valk een koninklijk symbool en werd de valk gezien als een andere gedaante van de god Horus. Aan de valk wordt naast een alziend oog ook onkwetsbaarheid toegeschreven. Het derde oog (zesde zintuig) wordt ook wel het oog van Horus genoemd. Deze symboliek duidt erop dat, wanneer de mens zijn talent heeft ontwikkeld en het stadium van de negen ofwel de voleinding heeft bereikt, hij overzicht heeft over het geleerde. Hij is niet langer kwetsbaar door onwetendheid.

Op de voorgrond zien we een wijngaardslakje. In de winter sluiten deze slakken hun huisje af met een kalkdeksel. In de zomer breken ze het weer open. Hierdoor is dit slakje een symbool geworden voor wedergeboorte en opstanding. Bovendien is het zo dat een slak zijn huisje met zich meedraagt en zo is het ook met verworven kennis.

Deze tarotkaart geeft een situatie aan waarin je een bepaalde vaardigheid zeer goed onder de knie hebt en je niet hoeft te blijven oefenen om die vaardigheid te behouden. Je hebt nu de tijd om je op iets anders te richten. Daarom heeft deze kaart vaak te maken met vrije tijd en rust. Daarnaast duidt deze kaart, vanwege de druivensymboliek, ook op voldoende financiële middelen om die vrije tijd prettig te kunnen invullen.

In ons voorbeeld van de automobilist zou je kunnen stellen dat, wanneer hij maanden niet rijdt het geen enkel probleem voor hem is om het rijden weer op te pakken.

In de Liefde

Pentakels Negen duidt in het algemeen op iemand die zijn talenten goed ontwikkeld heeft, het financieel goed heeft en tijd heeft om zich bezig te houden met leuke hobby’s. Vaak is deze persoon ook iemand met belangstelling voor natuur en sport en houdt ervan om in de buitenlucht te zijn. Wanneer deze kaart naar jezelf verwijst en je hebt nog geen relatie, dan duidt deze kaart erop dat je eventueel eerdere mislukte relaties hebt verwerkt, dat je prima alleen kunt zijn, en dat je weer toe bent aan een nieuwe relatie, maar niet echt hard op zoekt bent. Voor bestaande relaties kan dit erop duiden dat jullie comfortabel zijn in de relatie en elkaar de ruimte geven. Dit kan negatief worden ervaren. Kijk daarom goed naar de andere tarotkaarten in de legging.

Video Pentakels Negen

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


Pentakels Negen uit de Ator Tarot

Ator Pentakels 9
Ator Tarot Pentakels Negen: Rust; vakantie; vrije tijd; talenten goed ontwikkeld; gezonde financiële situatie; tijd voor iets nieuws.

Ator Tarot eigen: Het lijkt alsof de vogel tegen de dame praat en dat zei zoiets heeft van “Wat??? Je kunt praten!” En die vogel zegt: “Duh, Cartoon!”

Het is mooi om te zien dat het slakje ook op hier op de kaart aanwezig is. Het is fijn dat Robin Ator alle belangrijke elementen heeft behouden, want dat maakt de Ator Tarot een bruikbaar deck voor iedere dag en ook voor moeilijke situaties.


Morgan Greer Tarotkaart Pentakels Negen

Morgan Greer Tarotkaart Pentakels Negen

De Negen van Pentakels van Greer vind ik een prachtige kaart, ook qua kleur. Paars/violet is een spirituele kleur. Deze dame heeft niet allen materiële voorspoed in het leven verworven maar ook spirituele. Dat laatste aspect is bij Waite minder aanwezig.

Betekenis rechtop: Tevreden met financieel succes en uiterlijke prestaties.

Omgekeerd: ietwat overdreven, opvallende verschijning, schijn, wantrouwen.


Shadowscapes Tarot Pentakels Negen

Shadowscapes Tarot Pentakels Negen

Op tarotkaart Pentakels Negen uit de Shadowscapes Tarot zien we een dame die piano speelt. Dit is een hobby, precies zo als het jagen met valken een hobby is. Wat goed naar voren komt uit de Shadowscapes versie van Pentakels Negen is dat, om in balans te blijven, het belangrijk is om de geest niet te overwerken met werk en denken, maar af en toe iets geheel anders te doen om geestelijk en spiritueel weer te kunnen opladen.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00