Shadowscapes Tarot Staven Twee

Tarotkaart Staven Twee – ontwikkel een visie

shadowscapes tarot staven 2

De beschrijving bij deze kaart laat ons weten dat de vrouw op deze kaart haar weidse domein overziet. Zij regeert nu dit land dat ze heeft geërfd van haar voorouders. In een visioen ziet zij wat ze de komende jaren kan bereiken. Het zien van visioenen is een gave die ze heeft gekregen. Het is nu tijd om haar dromen waar te maken en de realiteit te bouwen die ze in gedachten voor zich ziet. Ze weet dat ze de teugels van macht stevig vast moet grijpen, moedig moet zijn, zeker van wat zij wil en onwrikbaar in haar voornemen om dat uitgestippelde pad te volgen. Want als ze dat niet is, als ze zwakte toont, zullen anderen haar plaats als leider inpikken.

Haar metgezel, de leeuw, kent zijn plaats als koning der dieren. Hij belichaamt dapperheid en autoriteit. Vanaf de top kijkt hij stoutmoedig iedereen aan die hem durft uit te dagen, waardoor zij weer afdruipen.

Betekenis

Staven twee duidt op persoonlijke kracht en macht, invloed en autoriteit en moed. De tijd is rijp voor moedig en inventief handelen en niet terug te schrikken van het doen wat nodig is. Wel moet men opletten niet dronken te worden van macht waardoor de geest en het vermogen om te oordelen kunnen worden vertroebeld.

Toelichting en Wet van Aantrekking

Dit is een interessante beschrijving van Staven Twee. In grote lijnen laat deze kaart zien wat we op de Rider Waite Staven Twee ook zien. Namelijk iemand die vanaf een hoog punt, uitkijkt over wat zijn land lijkt te zijn. Hij ziet wat hij heeft gecreëerd en bedenkt wat hij wil bereiken. Wat mij aanspreekt in de Shadowscapes Tarot Staven Twee is dat er duidelijk nadruk wordt gelegd op het visioen, wat in feite niets anders is dan visualiseren wat je wilt. En als je dat dan hebt gedaan en weet waar je naartoe wilt, dan moet je je daar inderdaad strak aan vast houden. Want zodra je gaat twijfelen aan je plan, aan je visie, dan wordt het moeilijker om die te manifesteren.

Interessant is ook dat Stephanie hier een samenwerking schetst tussen het bewuste en onbewuste zelf. Het onbewuste zelf, gesymboliseerd door de leeuw, ligt op één lijn met het bewuste zelf en laat ook geen andere invloeden toe. En waar komen die andere invloeden vandaan? Uit je omgeving. Mensen die je visie teniet doen met opmerkingen dat het niet haalbaar is en dat het voor jou niet is weggelegd om zo’n grootse droom te bereiken. Luister daar niet naar, houd vast aan je droom. Ik heb hierover geschreven in het artikel over de film Tangled, die zo mooi laat zien hoe de Wet van Aantrekking werkt. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Heb een droom, houd die voor ogen, doe wat gedaan moet worden en die droom zal zich manifesteren. Het doen wat gedaan moet worden, is een belangrijk aspect. Je ziet dat ook in Tangled waar Rapunzel zich niet van haar plan om de zwevende lichtjes te zien laat afbrengen. Ook niet door een kroeg vol zware jongens.

In dit kader van je visie werkelijkheid maken, kan het helpen om te starten met kleine stapjes. Over de kracht van kleine stapjes kun je meer lezen in het blogbericht: Kaizen en Tarot.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00