Haindl Tarot Alchemie (Matigheid)

Haindl Tarotkaart Alchemie – Het is zoals het is.

Betekenissen: Afwegen en combineren. Laat tegenslagen geen invloed hebben op het enthousiasme waardoor dit in zijn spiegelbeeld verandert. Neem de leiding. Matigheid.

Keerzijde: Tot extremiteiten vervallen. Buitensporig gedrag. Spaar energie. Een onhandelbaar persoon.

Haindl Tarotkaart Alchemie matigheid

De Hebreeuwse letter op de Haindl Tarotkaart Alchemie is Samech. Samech betekent tentharing. In vroeger tijden, toen mensen nog een nomadisch bestaan leidde en rondtrokken met tenten, waren tentharingen erg belangrijk om een tent goed vast te kunnen zetten, zodat die stevig kon blijven staan. Voor onze huidige maatschappij, duidt Samech, volgens Pollack, op het fundament van een huis. Wil je een goed huis neerzetten dan heb je een degelijk fundament nodig. In kabbalistisch opzicht verwijst Samech naar de fundamentele waarheid dat God in de hele schepping aanwezig is. Hieruit leidden de Alchemisten de belangrijke universele wet “Zo boven, zo beneden. Zo binnen, zo buiten” af. Dit beeld wordt door de afbeelding op de kaart ondersteunt. Wanneer we naar de kaart kijken dan zien we dat deze door een diagonaal in twee delen uiteenvalt. Een blauwige kant, die duidt op het vrouwelijke, waterige principe en een rode kant, die duidt op het mannelijke, vurige principe. Op beide helften is een kelk afgebeeld. Op de blauwe kant zien we een rode kelk en op de rode kant staat een blauwe kelk. Dit geeft aan dat allebei de helften even belangrijk zijn en samen een eenheid vormen. Het één kan niet zonder het ander. Voor Alchemisten was werken aan jezelf en transformatie van het zelf het aller belangrijkste. Dit werkt alleen in een ontspannen toestand, waar acceptatie van ‘wat er is’ bij hoort. Ook hier is de soetra van Soshan (zie tarotkaart Gerechtigheid) van toepassing.

De rune is Laguz. Laguz betekent water. De rune Laguz is mogelijk een verwijzing naar de universele oersoep en universele levensenergie. In die zin duidt Laguz op de ongevormde, oneindige mogelijkheden die zich kunnen manifesteren.

Het astrologisch teken is het teken voor de Boogschutter. Pollack ziet in de pijl het intellect dat zich met grote snelheid naar de waarheid beweegt. De Boogschutter is half paard, half mens. Het paard-deel is beweeglijk en vurig van aard. Het mens-deel vertegenwoordigt het intellect. Dit maakt de Boogschutter tot iemand vol ideeën en idealen met de drang en kracht om die ideeën vorm te geven of die idealen uit te dragen. Hierin kan hij ook totaal doorslaan. Tact en bescheidenheid zijn niet zijn sterkste kanten en vaak slechts miniem aanwezig. Volgens Mellie Uyldert is het “ de grote opgave voor Sagittarius (Boogschutter) het juiste evenwicht en de samenwerking tussen zijn twee helften te verwerven,” want pas dan kan hij huichelarij achter zich laten en een echte leraar zijn voor anderen. Het idee van huichelarij komt ook tot uitdrukking in de tarotkaart De Alchemie in de afgebeelde duivel en engel. We hebben allemaal onze ‘betere’ en ‘mindere’ kanten. Dat is wat ons maakt tot wie we zijn en dat te accepteren is waar het bij deze tarotkaart o.a. omdraait. En laten we niet vergeten – hoewel het moeilijk te bevatten is – dat God in de hele schepping aanwezig is. Niet alleen in het ‘goede’ deel, maar ook in dat wat we als ‘slecht’ of ‘kwaad’ bestempelen. Wanneer we een deel van onszelf afwijzen of verdoezelen en een ander deel ophemelen, dan huichelen we en komen we onecht over. Het is ook vaak zo dat we bedenken hoe we in een bepaalde situatie willen overkomen om indruk te maken en ons handelen daaraan aanpassen. Dit is niet alleen onecht, het is ook vermoeiend en voor de lange termijn moeilijk vol te houden. De kaart Alchemie propagandeert in feite het accepteren van dualiteiten en dat de dingen zijn zoals ze zijn. En misschien bovenal, accepteer jezelf zoals je bent.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00