Haindl Tarot De Dood

Haindl Tarotkaart De Dood – Angst en Verlangen

Betekenissen: De kaart van De Dood duidt zelden op de fysieke dood. Het heeft eerder betrekking op iemands gevoelens over de dood. Psychologisch, loslaten. Nieuwe mogelijkheden.

Keerzijde: Veranderingen tegenhouden. Stagnatie. Laksheid. Met pijn en moeite opgeven.

Haindl Tarotkaart De Dood

Op de Haindl tarotkaart De Dood zien we een arm van een skelet, die uit het water omhoog reikt, met in de hand een zeis waarmee een maaibeweging wordt gemaakt. Er wordt niet gekeken naar wat er wordt gemaaid. Er wordt gewoon gemaaid. Dit duidt op het gevoel dat de Dood onverwacht kan toeslaan en vaak zo onredelijk lijkt.

De Dood is echter geen einde, wat tot uitdrukking wordt gebracht door de veerman Charon in zijn boot op de achtergrond. Charon was voor de Grieken de figuur die overleden zielen naar het dodenrijk bracht. Het probleem is dat we akelige associaties hebben bij het woord dodenrijk. Als Charon ons naar Zuid-Frankrijk of Toscane zou brengen, zou het minder beangstigend overkomen. In de Griekse mythologie is Hades de god van de onderwereld, maar de onderwereld viel uiteen in twee delen. Zielen die een slechte beoordeling kregen werden naar Tartarus, de hel, gestuurd en gelovige zielen mochten door naar de plezierige Elyseeze velden. Dit geeft aan dat je daden en wellicht wat je gelooft bepalend zijn voor wat er na ‘de dood’ gebeurt.

De Hebreeuwse letter op tarotkaart De Dood is de letter Nun. Nun betekent vis. Mem, de letter die we zagen op de Haindl Tarotkaart De Gehangene, is de natuurlijke omgeving voor vissen. De omkering van De Gehangene heeft er esoterisch gezien mee te maken dat wat wij zien als sterven eigenlijk een geboren worden is. Wanneer we sterven op het aardse niveau, worden we tegelijkertijd weer geboren op een ander niveau. Voor de Gehangene is het kosmische bewustzijn, het eenheidsbewustzijn het allerbelangrijkste en om dat te kunnen bereiken is De Dood een logisch volgend stadium omdat voor het eenheidsbewustzijn de dood (of het loslaten) van het ego noodzakelijk is.

Nun betekent ook koninkrijk en verwijst naar de erfgenaam van het koninkrijk. Hiermee wordt aangegeven dat onze aardse wereld niet de totale werkelijkheid is en dat we erfgenamen zijn van een veel mooiere wereld. Een wereld die nu ons bevattingsniveau nog te boven gaat. Een van mijn betekenissen voor de tarotkaart De Dood is dat er een transformatie gaande is. Het oude moet worden losgelaten zodat het nieuwe ruimte krijgt om te ontstaan. Omdat het nieuwe vaak totaal anders is dan het oude is het moeilijk je er een voorstelling van te maken en daarom is het eng, want zoals het gezegde luidt: onbekend maakt onbemind.

De rune op deze kaart is Berkana wat Berk betekent. Omdat de berk een van de eerste bomen is die in de lente weer bladeren krijgt werd de Berk geassocieerd met lente, vernieuwing en vruchtbaarheid.

De vorm van Berkana doet denken aan de borsten van een vrouw en heeft daarom te maken met het moederlijke, het koesterende, het voeden. Met name van pril leven. Berkana heeft daarom te maken met geboorte, wat aansluit bij De Dood als zowel een einde als een nieuw begin.

Het astrologische teken is het teken Schorpioen. De Schorpioen is emotioneel gezien een intens type voor wie transformatie waaronder dood en wedergeboorte en inzicht in universele wetten belangrijke zaken zijn. Dit sluit aan bij De Dood als kaart die verwijst naar transformatie. Hiervoor is loslaten van het oude noodzakelijke om ruimte te maken voor het nieuwe. De Dood duidt vaak op een gedwongen sprong in het diepe. Er is geen ontkomen aan. Dit gaat vaak gepaard met heftige gevoelens zoals angst voor het onbekende, terwijl er tegelijkertijd een intens verlangen is naar een nieuwe situatie.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00