Haindl Tarot De Duivel

Haindl Tarotkaart De Duivel – Ongezonde Verlangens

Betekenissen: Iets opwindend, mogelijk gevaarlijk en verboden. Verleiding. Fysieke voldoening. Duistere gevoelens onderzoeken. Onbezonnen daden openen nieuwe gebieden in het leven.

Keerzijde: Verleidingen weerstaan. Dit is niet de tijd voor sensualiteit. Angst voor je eigen beslissingen.

Haindl Tarotkaart De Duivel

De Hebreeuwse letter op de Haindl tarotkaart De Duivel is Ayin, dat oog betekent. Op het menselijk vlak is het met name door het oog dat we onderscheid maken tussen binnen en buiten en wat van mij en wat van jou is. Hierdoor heeft Ayin ook te maken met hebzucht en materialisme. Beiden zijn belangrijke aspecten van De Duivel. In esoterische zin duidt Ayin op Goddelijke voorzienigheid. Dit wil zeggen dat er een Goddelijk Plan ten grondslag ligt aan de schepping en dat er zoiets is als voorbeschikking. God ziet wat erop de wereld gebeurt en stuurt gebeurtenissen in overeenstemming met het Goddelijk Plan.

De rune Algiz betekent eland en de vorm van Algiz suggereert het gewei van een eland. Ook wordt in de vorm wel een ‘afwerende hand’ gezien, of een boom die met zijn takken naar de hemel reikt. Algiz duidt op bescherming en succes voor jagers. Tegenwoordig zien we Algiz als een rune voor succes wanneer je iets najaagt. Daarbij is het ook van belang dat je je realiseert dat wanneer je iets najaagt je vastzit aan een verlangen. Dat vastzitten is een vorm van verstrikking die helemaal past bij het idee wat de kaart De Duivel wil uitdrukken. Wanneer je verstrikt raakt in verlangens, ben je niet meer flexibel en ontgaan je misschien allerlei kansen die je worden aangereikt. Wanneer je deze kaart trekt, is het raadzaam om te kijken of je jezelf dwarsboomt door een bepaald verlangen te koesteren.

De rune Algiz op deze kaart komt ook voor in de Armanen runenreeks. Daar heet deze rune Man. Dit betekent man of mens. Het woord Man heeft zijn wortels in het woord ‘ma’ van mama. In die zin duidt de rune Man op moeder en nageslacht. Hiermee worden alle mogelijke tastbare scheppingen aangeduid die ‘af’ zijn. Dit past uitstekend bij De Duivel omdat De Duivel duidt op materiele zaken. In feite duidt Man op resultaten in de fysieke werkelijkheid. Soms zijn we niet blij met een bepaald resultaat en kunnen we niet accepteren dat iets is zoals het is en willen we koste wat kost een bepaald resultaat veranderen. Het is lastig om fysieke resultaten te veranderen. Het is veel makkelijker om iets nieuws te scheppen. Een aspect van De Duivel is dat deze kaart ons erop wijst dat we vast zitten aan een bepaald resultaat juist omdat we dat resultaat, die uitkomst niet willen of kunnen accepteren. Hier komt de universele wet om de hoek kijken die erop wijst dat je door verzet in stand houdt waartegen je je verzet.

Het astrologische teken op deze kaart is de Steenbok. De Steenbok wordt gekenmerkt door zijn ambitie om iets te betekenen en te bereiken in de maatschappij. Hij is in dat opzicht eerzuchtig. Ook dit komt overeen met het tarotstadium van De Duivel waarin materiële en uiterlijke vormen belangrijk zijn.

Van oudsher duidt de Duivel op ongezonde en/of overdreven en losbandige seksuele verlangens. Zo ook de Tarot-duivel. De Duivel zoals we die kennen van middeleeuwse afbeeldingen heeft vaak veel bokachtige kenmerken, zoals horens, een bokachtig gezicht en zeer beslist bokkenpoten omdat de bok gezien wordt als een seksueel losbandig dier. Vandaar ook dat Haindl voor zijn duivel gekozen heeft voor een bokkenkop. De kunstig gedraaide horens duiden erop dat de Duivel je met zijn mooie praatjes om zijn vinger probeert te winden, en ook dat hij je lelijk kan verwonden met die horens.

De slang op de kaart heeft van Hermann Haindl bewust tandjes gekregen om aan te geven dat mensen zich in ongezonde verlangens kunnen vastbijten of door ‘de slang van het verlangen’ zijn gebeten. Je kunt hierbij denken aan allerlei vormen van verslavingen.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00