Green Witch Tarot Aardemoeder (De Keizerin)

Green Witch Tarotkaart The Earth Mother ofwel Aardemoeder

Green Witch Tarot Aardemoeder

Uit het boek

De Aardemoeder, zwanger van de god, loopt door de graanvelden met haar hoorn des overvloeds, die overloopt van vruchten van de oogst. Zij vertegenwoordigt de volheid van de natuur; robuust, gezond en overvloedig. Ze kan duiden op een zwangerschap of conceptie, maar ook op groei en ontwikkeling. Of aangelegenheden die tot bloei komen, of op mogelijkheden die bezig zijn zich te manifesteren. In het oude Rome was zij de populaire Godin van Overvloed, afgebeeld op gebouwen en openbare fonteinen met haar overlopende hoorn des overvloeds. De Aardemoeder is de godin van granen en oogsten, gul met haar geschenken. Zij vertegenwoordigt de eenheid met het welwillende aspect van de Aardemoeder en het plezier van haar comfort en liefde in een tijd van overvloed en vrede. De kleur blauw van haar kleed wordt geassocieerd met zowel de godin en als een goede gezondheid. Haar staf wordt vastgehouden als een scepter, met daaraan stengels van tarwe gebonden. Hieruit blijkt dat haar macht in het land is, zij is de aarde waarvan wij alle afhankelijk zijn om te overleven.

Deze kaart brengt de Godin in verband met de sabbat van Litha, de Zomerzonnewende. Ze is geïmpregneerd door de Gehoornde God, en hij draait zijn gezicht de wijze, de Hulst Koning, te worden. Aardemoeder houdt de belofte in zich van hernieuwd leven, en biedt de gevoeligheid en intelligentie voor communicatie tussen de werelden. Haar invloed kan worden gevoeld op het gebied van zelfexpressie, het begin van een creatieve onderneming, en huiselijke tevredenheid. Afhankelijk van de vraag en de omliggende kaarten in een tarotlegging, kan deze kaart duiden op een huwelijk, zwangerschap, of een begrip getemperd door een zachte geest. In haar volheid is er verwachting, hoop en tevredenheid. De krans op haar hoofd laat zien dat ze een deel is van de cyclus van het leven, en hier is ze in volle bloei. Haar eigen fruit, waarvan de wereld afhankelijk is, rijpt in haar. Want haar kindje zal het Yule kind zijn, de Eik Koning herboren, waardoor de weg van winter naar lente geopend wordt.

De Tarwevelden en het gerijpte graan op de staf van de Aardemoeder zijn symbolen van rijkdom, vruchtbaarheid en geluk. De kudde eenden die haar begeleidt, vertegenwoordigt overvloed, voorspoed en vruchtbaarheid.

Betekenissen rechtop: overvloed, vruchtbaarheid, inspiratie, emotionele vervulling, harmonie met de natuur, groei, ontwikkeling, een project nadert voltooiing, volksmagie, robuuste gezondheid, intellect, huiselijke vreugde, veiligheid, schoonheid, gevoeligheid, zwangerschap, motivatie, gevoeligheid.

Omgekeerd: Mogelijkheden niet zien, geblokkeerde creativiteit, aarzeling, trage voortgang.

Sleutelwoorden: overvloed, vruchtbaarheid

Old Path Tarot – Keizerin

Old Path Tarot Keizerin

Hier wordt de Keizerin neergezet als Isis, gehuld in de mantel van de natuur. De Hogepriesteres wordt “Isis ontsluierd’ genoemd, die haar innerlijke geheimen prijsgeeft. De Keizerin geeft uitdrukking aan en gebruikt de krachten die worden bewaard door de Hogepriesteres om een wereld van overvloed en comfort te creëren.

Voorspellende betekenissen: Vruchtbaarheid. Zwangerschap. Creativiteit. Verwezenlijking. Ontwikkeling. Activiteit. Moederliefde. Moederlijk. Vrouwelijke invloed. Materiële rijkdom. Evolutie. Soms slinksheid. Vrouwelijke listen. Het vermogen om te inspireren. Een leider. Carrièrevrouw. Uitkomen op een beslissing die is gebaseerd op alle feiten. Praktisch. Doorslaggevend. Intuïtief. Beschermend. Loyaal.

Omgekeerd: Steriliteit. Bij gebrek aan het moederinstinct. Ontrouw. Onbehagen. Ongeïnteresseerd. Inactiviteit. Trage vooruitgang. Materiële schade. Verspilling van middelen. Slechte lichamelijke of geestelijke gezondheid.

Conclusie Witch Tarots

In feite komen de betekenissen van de Green Witch Tarot Aardemoeder, The Old Path Tarot Keizerin en de Waite Tarot Keizerin allemaal met elkaar overeen.

Toch zijn er in de toelichting op de Green Witch Aardemoeder aspecten te vinden die bij Waite minder naar voren komen.
Beide dames worden gezien als zwanger. Maar in de Waite versie is dat niet zo zichtbaar. De zwangerschap is ook eigenlijk meer overdrachtelijk in de zin van zwanger van creatieve ideeën e.d. Dat is bij de Aarde Moeder uit de Green Witch Tarot ook het geval, maar er wordt meer een link gelegd naar het tastbare. Het tastbare van de vereniging met de Gehoornde God (Grote Arcana kaart 4), die bezig is uit te groeien tot de Hulst Koning (Grote Arcanakaart 9).

Het kind van deze vereniging is het Yule kind, de wedergeboorte van de Eik Koning (Grote Arcanakaart 12). Dit tastbaar maken van de cyclus van de seizoenen, voelt belangrijk. Want wonend in een stad, in een flat met centrale verwarming en elektrisch licht, is het kwijtraken van het zicht op de seizoenen heel gemakkelijk. Is dat erg, kun je je afvragen? Ik weet het niet. Voor mijzelf, vind ik het wel prettig om toch een binding te houden met de seizoenen. Het grondt mij.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00