De Zegewagen uit de Green Witch Tarot

Zegewagen of strijdwagen

In de Green Witch Tarot wordt de zegewagen de strijdwagen genoemd en beschreven als een logge strijdwagen waarvoor een wagenmenner nodig was. Ik denk, in tegenstelling tot de snelle en wendbare tweewielige strijdwagens van de Romeinen, die door krijgers zelf werden bestuurd. Maar dankzij de kennis en kunde van de strijdwagenmenner is het behalen van de overwinning mogelijk.

7 De Strijdwagen (The Battle Wagon)

Vertaling uit het boek

Om de krijgers op het slagveld te brengen, gebruikten de Etrusken en de Kelten vierwielige strijdwagens die groot en log waren. Een wagenmenner was nodig om de paarden te mennen. In deze tarotkaart hebben de razende paarden geen teugels en worden in plaats daarvan bestuurd door de persoonlijke kracht van de krijger. Hij had het vermogen om tegenstellingen en hun uiteenlopende energieën onder controle te houden en samen te laten werken om zijn doelen te bereiken. Dit kan in de zakenwereld worden gerelateerd aan degene die de leiding neemt en het team samenbrengt om ondanks hun verschillen met succes aan een project te werken.

Er is persoonlijke prestatie door focus op doelen, zelfdiscipline en leiderschapskwaliteiten, met acties die snelle resultaten opleveren, of het nu gaat om zaken, carrière of persoonlijke doelstellingen. Controle nemen en de macht consolideren voor succes wordt hier aangegeven, evenals het samenbrengen van tegengestelde persoonlijkheden om samen te werken voor een doel. Dit is de verdienste van de wagenmenner waarvoor hij lof en erkenning krijgt. Het evenwicht wordt in stand gehouden door wilskracht en energiebeheer.

Deze tarotkaart geeft aan dat een persoon het vermogen heeft om de controle over te nemen, assertief te zijn en om te gaan met de moeilijke situaties die zich in het leven voordoen. Over het algemeen worden een goede gezondheid en kracht van lichaam, geest en ziel geïmpliceerd in deze kaart, en omringende kaarten kunnen helpen om de richting van de energie van de strijdwagen te verduidelijken.

De Strijdwagen kan betrekking hebben op zakenreizen met het potentieel van verreikend belang. Nieuwe projecten kunnen beginnen op basis van eerdere successen en er is een verantwoordelijkheid om aan de verwachtingen te voldoen. Deze kaart verzekert de persoon ervan dat de mogelijkheid er is; het hoeft alleen maar te worden gebruikt en erkenning voor een goed uitgevoerde taak zal volgen. Met deze kaart zou ook een militaire dienst of een werk gerelateerde binnenlandse verhuizing kunnen worden aangegeven. De sleutel is dat energie met succes kan worden opgewekt, voortgezet en geleid door de persoon om de gewenste doelen te bereiken in welke aangelegenheid dan ook, waardoor het individu de overwinning binnensleept en waardering krijgt.

De zegevierende krijger van deze kaart wordt bekroond met een cirkel van lievevrouwebedstro, die het succes in de strijd symboliseert. Een ekster, die slagvelden, wilskracht en balans vertegenwoordigt, vliegt in de buurt van de wagen.

Betekenis: overwinning, verdienste erkend, succesvolle actie, zelfvertrouwen, persoonlijke prestatie, leiderschap, consolidatie van machtsbalans, controle, dominantie, verovering, goede gezondheid, zakenreizen, militaire dienst, verhuizing.

Omgekeerd: passiviteit, besluiteloosheid, ongeduld, onrealistische doelen, onvolledig werk.

Sleutelwoorden: overwinning, erkenning van bekwaamheid, zakenreizen.