Green Witch Tarot – 6 De vrouwe en de heer (geliefden)

geliefden, lady and lord, green witch tarot

Green Witch Geliefden Tarotkaart

Tarotkaart De Geliefden uit de Green Witch Tarot heet The Lady and the Lord, ofwel de vrouwe en de heer.

Deze Geliefden-tarotkaart toont de harmonie tussen de Godin en de God, samenwerken, samen keuzes maken en beslissingen nemen met een eenheid van hart en geest. Dit partnerschap leidt tot een bewuste beslissing waarbij het intellect met de emoties werkt. Hier zijn de goden verenigd door hun wederzijdse interesse in de jacht, elk met jachthond en wapens naar keuze. De godin draagt ​​een cirkel met haar symbool, de zilveren gehoornde maan, terwijl de God een cirkel draagt ​​met zijn symbool, de gouden zonneschijf – maan en zon werken samen om de aarde ten goede te komen, want zonder de maan zouden er geen getijden zijn, en zonder de zon zou er geen leven zijn. Haar zilveren armband toont de wijsheid van de slang, terwijl zijn gouden ouroboros-armband, die een slang met zijn staart in zijn mond voorstelt, de levenscyclus laat zien die wordt weerspiegeld in de natuur en het heelal. Ze erkennen zowel hun kosmische rollen als hun aardse rollen in de levenscyclus die vrijwillig wordt uitgevoerd, en relateren deze tarotkaart aan Beltane en de eerste-mei-unie van de Godin en de God in partnerschap.

Keuzes in het leven worden gedreven door verlangen, ambitie, voorkeur of noodzaak, maar ze vereisen een duidelijk idee van prioriteiten. De aanwezigheid van deze tarotkaart in een tarotlegging geeft aan dat er een beslissing moet worden genomen, en als dat niet het geval is, kan de keuze in handen van een ander vallen. Vaak heeft dit te maken met de beslissing of iemand een goede partner in het leven zal worden of een keuze tussen twee potentiële partners. Het accepteren van emotionele banden toont de bereidheid om een ​​transformatie te ervaren die plaatsvindt door vertrouwen. Er zijn nieuwe groeimogelijkheden door toewijding, evenals een behoefte aan loyaliteit aan en van de gekozen partner, een behoefte aan wederzijdse instemming en respect.

De Vrouwe en de Heer van de Natuur staan ​​voor een grote eikenboom, die waarheid, wijsheid en loyaliteit vertegenwoordigen, en heilig voor zowel de Godin als de God van de Natuur die in de oudheid in eikenbossen werden vereerd. Hun honden vertegenwoordigen en begeleiden de Godin en de God in hun aspecten van Jaagster (Huntress) en Leider van de Wilde Jacht (Wild Hunt).

Betekenissen Rechtop: beslissingen, partnerschap, vertrouwen, balans tussen tegenstellingen, zorgvuldige afweging van keuzes, samenwerking, harmonie, toewijding, liefde ondanks verschillen, loyaliteit, emotionele banden, kameraadschap.

Omgekeerd: dilemma, besluiteloosheid, uitstelgedrag, zorgen.

Sleutelwoorden/zin: Het is nodig een beslissing te nemen samen met een partner of over een partner.