Legpatroon voor conflict tussen gevoel (intuïtie) en verstand (denken)

Geschikt voor wanneer je twijfelt

En wilt weten waarom je twijfelt en hoe je die twijfel kunt oplossen. Ook geschikt voor Kelken Twee situaties, wanneer je een conflict hebt in een relatie of in jezelf.

Het Tarotlegpatroon De Brug

tarot legpatroon brug gevoel en verstand

In dit legpatroon hebben we een kern zoals bij het Keltisch Kruis om de kern van de situatie aan te geven. Daaronder ligt een kaart voor de ‘grondslag’. Dit kan duiden op waardoor het probleem is ontstaan. Links liggen drie kaarten die aangeven wat het verstand te melden heeft over de situatie waar je naar vraagt. Rechts liggen drie kaarten die aangeven hoe je gevoel zich voelt. Boven de kern ligt een kaart die de brug aangeeft tussen gevoel en verstand. Hoe gevoel en verstand het eens kunnen worden of op één lijn kunnen komen. En daarboven ligt de uitkomstkaart.

Voor een conflict in relaties kun je de kaarten op de verstandskant lezen als de kaarten voor jezelf en de kaarten op de gevoelskant als de kaarten voor de ander. Waarbij het wel van belang is, dat je in de gaten houdt, dat jij de kaarten trekt en dat de kaarten op de kant van ‘de ander’ dus zeggen wat jij denkt over hoe die ander in het conflict staat.

De Brug in de praktijk

Ik vroeg me natuurlijk af of dit legpatroon zou werken en ik vroeg het de tarot, waarbij ik dacht aan de algemene vraag: Hoe kun je het beste een conflict tussen gevoel en verstand oplossen?

Ik trok de volgende kaarten:

tarotlegging conflict twijfel oplossen

In dit voorbeeld wordt Pentakels 9 dwars gezeten door Staven 10. Pentakels 9 duidt op overvloed en rust, op in het moment bezig zijn met een plezierige activiteit. Dwars ligt de Staven 10. Staven 10 duidt op de weg niet kunnen zien, omdat de stokken het zicht belemmeren. Hierdoor kun je vaak niet zien hoe dicht je al bij je doel bent. Vaak overheerst het gevoel van twijfel of je de eindstreep wel gaat halen.  Deze twijfel en gevoel van zwaarte verpesten het huidige moment en het gevoel van vrede dat Pentakels 9 ervaart.

De grondslag is Zwaarden 5. Dit heeft zeker met negatieve gedachten te maken. Deze negatieve gedachten kunnen het zachte stemmetje van de intuïtie overstemmen.

Het verstand wordt gekenmerkt door Pentakels 5, Pentakels 2 en Staven Ridder. Pentakels 5 duidt op armoede en ellende en met name de angst daarvoor. Wanneer je je afvraagt of je dient te luisteren naar je verstand of gevoel of wat het verschil is tussen die twee, dan is het meestal zo dat het verstand de angstige kant is, die allemaal bezwaren gaat zitten bedenken. Die het moeilijk vindt om in balans te blijven, die denkt dat er van alles gejongleerd moet worden (Pentakels 2). De Staven Ridder lijkt een positieve kaart. Hij kan niet wachten, wil aan de slag. Wil misschien dat zijn wensen NU direct in vervulling gaan. Hij wil en kan niet wachten. Wachten voelt gevaarlijk. De onzekere toestand duurt dan voort.

Op de kant van het gevoel hebben we de Staven Koningin, De Toren en de Kelken Koning.

De Staven Koningin is vol vuurkracht en passie, en ook optimisme. Ik denk dat het belangrijkste element haar blijdschap is. Ze vertrouwt haar gevoel.

De Toren is de bliksem die inslaat en de kroon van de toren stoot. De bliksem zou je kunnen zeggen, stoot het verstand van zijn plek en de twee mensen die uit de toren vallen, geven zich over aan dat beangstigende gevoel van geen controle hebben. We denken namelijk dat we met ons verstand controle uitoefenen. De Toren laat eigenlijk zien dat dit niet zo is. Je besluit iets, je wenst iets, je bent optimistisch en vrolijk en je laat het verder over aan een hogere macht. Je vertrouwt je intuïtie.

De Kelken Koning dobbert rond op zijn brok beton, laat zich niet van zijn stuk brengen door emoties en gevoelens. Hij vertrouwt ook op zijn intuïtie en gevoelens van angst neemt hij waar, maar hij laat zich er dus niet door van zijn stuk brengen.

De brug tussen gevoel en verstand is hier de Pentakels Ridder. Hij bewerkt de grond, zaait en wacht dan rustig af tot het zaad opkomt. Hij gaat daar niet aan lopen trekken. Hij maakt zich ook geen zorgen. Als je gedaan hebt wat je kon doen, dan zit er niets anders op dan af te wachten. Hoe beter je voorbereiding, hoe hoger de slaagkans.

De uitkomst is Staven 6. Dit duidt op overwinning, en op een leerproces van leiderschap. In deze situatie duidt Staven 6 erop dat het leren luisteren en volgen van je intuïtie een kwestie van oefenen is.

Als we verstand en gevoel tegen elkaar afzetten dan zien we Pentakels 5 tegenover de Staven Koningin staan. Pentakels 5 is bang voor de toekomst en vraagt zich af of het allemaal wel goed gaat komen. De Staven Koningin is optimistisch over de toekomst. Pentakels 2 duidt op de controle willen hebben over een situatie. De Toren duidt op loslaten en het overlaten aan een hogere macht. De Staven Ridder op de kant van het verstand lijkt optimistisch. Je neemt het heft in eigen hand, je hebt controle en je gaat ervoor. Maar de grondslag was angst, zoals aangegeven door Pentakels 5. Hierdoor is het mogelijk dat de Staven Ridder toch de verkeerde kant op gaat.

Op de gevoelskant hebben we de Koning van Kelken die gewoon rustig rond dobbert. Dat is tegennatuurlijk voor het verstand. En dat is misschien waarom de verstandkant zo vaak wint. We gaan op zeker en veilig omdat we dat gevoel van zekerheid dat de Koning van Kelken heeft, niet kennen. Zet dan hier de uitkomst van de Staven 6 bij en je kunt zien, dat het gevoel van zekerheid van de Koning van Kelken door ervaring eigen gemaakt kan worden. Kortom, het leren luisteren naar je gevoel/intuïtie is een kwestie van oefenen.

Het is interessant dat de kaarten op positie 6, 10 en 9, hofkaarten zijn en iets zeggen over de houding van de vraagsteller. De Ridder van Staven wil zo snel mogelijk van het onzekere gevoel af zijn. De Ridder van Pentakels is één en al geduld. De Koning van Kelken heeft geen probleem met gevoelens. Ik kan me ook voorstellen dat Ridder van Staven (verstand) het meeste kabaal maakt in je hoofd. De Koning van Kelken (gevoel) is lang niet zo nadrukkelijk aanwezig. Door al dat kabaal van de Ridder van Staven verliezen we misschien de werkelijke situatie uit het oog en dat is wellicht waar de Ridder van Pentakels naar verwijst. Is het  mogelijk er een nachtje over te slapen? Kan het even wachten? Heb je alles gedaan wat nodig was? Zie je de realiteit wel helder? De Ridder van Pentakels kijkt naar een keurig stukje bewerkte grond. Het zaad is nog niet opgekomen. Of misschien moet hij nog zaaien. Maar de realiteit is dat stukje grond waarop nog niets te zien is. De angstige kant van het verstand ziet daar onkruid, ongedierte die het gewas aantast, regenbuien die de oogst verwoesten. Hij moet alles in balans zien te houden en de Ridder van Staven gaat druk op weg om alle gevaren voor te zijn. Maar die zijn er helemaal niet. De Koning van Kelken laat zich niet van zijn stuk brengen. Hij is aanwezig in het hier en nu en gaat zich pas druk maken als daar een werkelijke reden voor is.

Verzoek
Ik vraag me nu af, of in het geval van een specifiek conflict het nog nodig is om deze legging te doen, of dat het mogelijk is dat conflict op te lossen door de Ridder van Pentakels in gedachten te nemen. Heb je een conflict of twijfel je ergens over, dan stel ik het op prijs als je deze legging uitprobeert en mij laat weten hoe het voor je uitpakt. Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.

Meer tarotlegpatronen kun je vinden op de pagina Tarot Kaart Leggen.

Er is nog een ander Brug tarotlegpatroon en die is vooral geschikt om te kijken waar je staat, waar je vandaan komt, waar je heen gaat en bovenal inzicht in je leidende ster. Je hebt hier geen vraag voor nodig en kunt dit legpatroon regelmatig herhalen om je voortgang te beoordelen. Heel geschikt om jezelf of anderen te coachen.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00