Tarotkaart Staven Koningin – Workaholic

Rider Waite Tarotkaart Staven Koningin

Globale betekenis: Onafhankelijke vrouw, die haar zaken goed op orde heeft, weet wat ze wil, levert goed werk. Weet hoe ze met energie moet omgaan. Vriendelijk, mild en zorgzaam. Praktisch en kundig. Onafhankelijk van geest, van nature gezaghebbend. Workaholic.

Rider Waite Tarotkaart Staven Koningin

Bij de Koningin van Staven is geen salamander te bekennen. Hierdoor wordt ze apart gezet van de rest van de familie. Wel zien we hier leeuwenkoppen die staan voor haar kracht, macht en natuurlijke autoriteit.

De zonnebloem die zich altijd op de zon richt geeft aan dat zij waarheidlievend is. Daarbij is de zonnebloem een symbool voor het hart, wilskracht en vitaliteit, roem en overwinning. De zonnebloemsymboliek verwijst ook naar haar ‘zonnige’ natuur en optimisme.

De zwarte kat staat voor intuïtieve gaven, magie, maar vooral voor vrijheidsdrang.
Dit alles geeft aan dat de Koningin van Staven een sterke en onafhankelijke vrouw is.

Deze tarotkaart wordt vaak getrokken door mensen die een eigen zaak hebben of er een willen beginnen. Ze zijn er goed in hun eigen boontjes te doppen. Nadeel is dat ze niet graag samenwerken.

De Koningin van Staven kijkt je recht aan, ze is eerlijk en betrouwbaar. Zij zal eerlijk haar mening geven wanneer je haar daar naar vraagt.

Houd je gezicht altijd naar de zon gericht, en schaduwen zullen achter je vallen.

Walt Whitman, Amerikaans dichter (1819-1892)

In de liefde

Tarotkaart Staven Koningin duidt op een warme persoonlijkheid die vooral gericht is op haar werk. Met de Staven Koningin wordt meestal een typische workaholic aangeduid. Andere eigenschappen die door deze kaart worden weergegeven zijn optimisme, warmte, leiderschapskwaliteiten, maar ook eigenzinnig of eigenwijs. Als partner is de Staven Koningin warm en gepassioneerd, maar zij heeft wel ruimte nodig voor zichzelf, zal haar werk vaak op de eerste plaats zetten. Zij houdt van een actief leven met veel dingen doen, zien en beleven.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


Ator Tarot Koningin van Staven

Ator Tarot Koningin Staven
Ator Tarot Staven Koningin: Zakenvrouw/man, eigenzinnig, zelfstandig. Optimistisch. Workaholic.

Ator Tarot eigen: In mijn beleving zit ze op de troon omdat het moet, maar ze wil eigenlijk aan het werk. Het is ook wel interessant dat de kat naar links kijkt (vanaf ons gezien) en de koningin naar rechts kijkt. Waarom kijkt de kat de andere kant op? Misschien is het goed om iets weer even van alle kanten te bekijken?


Morgan Greer tarotkaart Staven Koningin

Morgan Greer Tarotkaart Staven Koningin

Die mantel die de Koningin van Staven draagt, is gewoonweg veel te groot voor deze ‘zonnige’ (veel geel) vrouw. De kleur geel heeft te maken met het derde chakra, haar machtscentrum. Ik denk dat die mantel in positieve zin aangeeft dat ze goed met haar macht weet om te gaan en in negatieve zin dat ze daar moeite mee heeft en nogal bazig kan overkomen.

Op de kaart is veel geel en de mantel is wat groot, vooral bij de sluiting. Dit kan duiden op een onevenwichtigheid. In het geval van de Koningin van Staven kan het teveel aan geel zich uiten als een vermoeiende positieve houding in plaats van een gezonde, evenwichtige positieve houding. De koningin van Staven is de workaholic onder de hofkaarten. Deze betekenis wordt ondersteund door het teveel aan geel en de grote mantel. Geel duidt op intelligentie en ook op warmte en optimisme. Oranje heeft te maken met emoties en bruin met materialisme.

Betekenis: Een eerbare vrouw, liefdevol, trouw en met een hang naar het spirituele.

Omgekeerd: Misleiding, ontrouw, tegenstand.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00