Tarotkaart Pentakels Koningin

Globale betekenis: Zij houdt van de luxe en materiële genoegens die het leven haar bieden. Welstand en sociaal aanzien zijn voor haar belangrijk. Praktische zakenvrouw. De vruchtbaarheidssymboliek duidt op welvaart en vruchtbaarheid. Moederlijk persoon die graag de mensen om haar heen, van wie ze houdt, verzorgt. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten in een huishouden dat geregeerd wordt door een Koningin van Pentakels.

tarotkaart pentakels koninginDe Koningin van Pentakels is afgebeeld in een weelderig landschap waaruit overvloed en vruchtbaarheid spreekt. De cupido’s, geiten en het fruit benadrukken dit. Het haasje op de voorgrond duidt niet alleen op vruchtbaarheid maar ook op de archetypische ‘goede moeder’. Een haas heeft namelijk haar leger op de grond en als de vijand komt, lokt moeder Haas hem weg van haar kroost door zich van haar leger te verwijderen. We maken hieruit op dat ze loyaal en opofferingsgezind van aard is. Haar hang naar luxe wordt weergegeven door de overvloed en rijkdom die duidelijk uit de afbeelding spreekt.

Zij is naar links gericht, wat haar vrouwelijke en passieve natuur benadrukt. Zij is het type dat graag thuis zit of in de natuur bezig is. Een tuin en/of natuur is voor haar heel belangrijk.

Ook houdt zij van comfort. Aan haar huis en de inrichting zal ze veel aandacht schenken en ze zal haar huis zo luxueus mogelijk inrichten, waarbij ze wel binnen haar budget blijft. De Koningin van Pentakels heeft zeker geen gat in haar hand en let wel degelijk op koopjes. Ze is zich echter zeer bewust van het gezegde ‘goedkoop is duurkoop’. Ook voor de oude dag wordt gespaard.

In de Liefde

Pentakels Koningin is een dame die veel waarde hecht aan haar gezin en haar huis. Ze koestert en bemoedert liefdevol haar gezin. Ze is netjes van aard en houdt van goede, degelijke, mooie spullen om zich heen. Aanzien is ook belangrijk voor haar. Ze kan veel door de vingers zien, zolang het haar status maar niet aantast. Wanneer een man deze kaart trekt dan gelden bovengenoemde eigenschappen voor hem, echter het statusgevoelige is dan minder aanwezig.

Morgan Greer Tarot

Morgan Greer Tarot Pentakels koninginDeze koningin van Pentakels van de Morgan Greer Tarot,  laat haar armen rusten op een pentakel. Zij houdt haar bezit graag vast, maar is daar niet krampachtig in. Zij is afgebeeld in de herfst wat kan duiden op het feit dat zij nu de vruchten kan plukken van een leven lang hard werken. Haar kruinchakra is bedekt met een gouden kroon. Dit kan duiden op haar wijsheid, intelligentie en haar vermogen om die kennis door te geven. Zij is positief ingesteld en een steun voor anderen. De vele punten op haar kroon kunnen wijzen op een brede belangstelling. Haar groene hoofdkleed duidt op helende krachten en haar vermogen zich in te leven in anderen. De oranje binnenkant duidt op haar voorliefde voor gezelligheid en openheid maar misschien is zij ook gauw op haar teentjes getrapt, hoewel ze dit niet zal laten blijken. Bruin is de kleur van het materialisme. Haar halschakra is bedekt met deze kleur. Dit kan wijzen op haar kwaliteit als zakenvrouw, als verkoopster. De kleur roodoranje wijst op indruk willen maken op anderen. Rood duidt op ambitie en de energie om die ambities te verwezenlijken.

Betekenis: Een erg intelligente vrouw, ordelijk en efficiënt. Ze is vrijgevig, zeker van zichzelf en vrij van materiële zorgen.

Omgekeerd: Wantrouwend, neerbuigend, samenzweerderig.