Tarotkaart Kelken Ridder – Op Zoek naar de Waarheid

Rider Waite Tarotkaart Kelken Ridder

Globale betekenis: Zoekt vervulling. Gevoelig, romantisch, op zoek naar de waarheid. Niet altijd even praktisch. Gemakkelijk te beïnvloeden. Nieuwe mogelijkheden. Hij heeft vaak het gevoel niet gehoord of begrepen te worden.

Rider Waite Tarotkaart Kelken Ridder

De vriendelijke Ridder van Kelken heeft Hermesvleugels op zijn helm en aan zijn voeten. Hermes (Mercurius) is de boodschapper van de goden. Astrologisch worden aan Mercurius eigenschappen toegeschreven als welsprekendheid, expressiviteit en artisticiteit. Dit zijn ook eigenschappen van de Ridder van Kelken. Als boodschapper van de goden is het mogelijk dat de Ridder van Kelken je nieuwe mogelijkheden laat zien.

Hij draagt zijn kelk voor zich uit, als ware het een beker vol liefde die hij je wil
aanbieden. Een Ridder van Kelken geeft ook graag uiting aan zijn gevoelens, maar zoals de afbeelding aangeeft, loopt hij wel eens aan tegen een muur (de berg) van onbegrip. Het is mogelijk dat hij het gevoel heeft met zijn ziel onder de arm te lopen, het gevoel heeft niet begrepen te worden. Soms drukt hij zich ook niet duidelijk uit, omdat hij niet wil kwetsen, waardoor het mogelijk is dat de ernst van zijn gevoelens niet overkomt.

De Schildknaap van Kelken staat met zijn rug naar de zee toe, waaruit we afleiden dat hij nog niet veel inzicht heeft in zijn gevoelens of de onpeilbare diepten van zijn creatieve bron. De Ridder van Kelken staat met zijn gezicht naar een riviertje toe. Het is geen grote, brede, wilde rivier, maar meer een klein beekje dat hij makkelijk kan oversteken. Dit geeft aan dat hij zich bewust begint te worden van zijn emoties of creativiteit en daar ook uiting aan zal kunnen geven.

In de liefde

Kelken Ridder duidt vaak op iemand die zich niet gehoord of begrepen voelt. Hij heeft vaak het gevoel dat hij tegen een muur van onbegrip oploopt. Hij wil graag liefde geven, maar het wil niet zo lukken omdat hij niet goed weet hoe je liefde geeft en zich terughoudend opstelt omdat hij bang is zijn neus te stoten.


Imagine van John Lennon

John Lennon vind ik een typische Ridder van Kelken. Gevoelig, creatief, heeft de mensheid iets te bieden, heeft het gevoel vaak tegen een muur van onbegrip op te lopen.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


Ridder van Kelken uit de Ator Tarot

Ator Tarot Kelken Ridder
Ator Tarot Kelken Ridder: Je hebt veel te geven. Het gevoel hebben niet begrepen te worden.

Ator Tarot eigen: Bij deze ridder kreeg ik het interessante beeld dat de ridder zo gefixeerd is op zijn Kelk dat hij niet doorheeft dat hij voor een rivier staat. Zijn paard ziet dat wil en wil graag weten wat de Ridder wil doen. Er doorheen, omheen, overheen springen? Hoe dan ook, de Ridder is op een punt waar zijn Lager Zelf (paard) wacht op leiding. Krijgt hij die leiding niet, dan gebeurt er of niets, of dat gebeurt wat je al eerder hebt gedaan, maar misschien niet wilt. Bijvoorbeeld dat het paard in het water springt en dat je doorweekt raakt.


Morgan Greer Tarotkaart Kelken Ridder

Morgan Greer Tarotkaart Kelken Ridder

De Morgan Greer tarotkaart Ridder van Kelken heeft zijn blik ook op het oneindige gevestigd zoals ook de Koning van Staven en de Page van Pentakels dat hebben. Hij kijkt echter strak vooruit wat mij doet denken dat hij zijn doel wel voor ogen heeft, maar niet ziet wat er voor zijn neus gebeurt of langs de kant van de weg. Hij heeft de kelk stevig in de hand. Hij weet wat hij voelt en wat hij wil bereiken.

Hij draagt een schubbig soort hoofd/halsbedekking wat zijn vissennatuur aangeeft. Dit heeft te maken met de kwaliteiten van het sterrenbeeld vis en duidt op een gevoelig, emotioneel mens met duidelijk creatieve kwaliteiten. De vleugels op zijn helm geven zijn gevleugelde en snelle gedachtegang weer en ook inspiratie. De blauwe kleur duidt op spiritualiteit en het zilver op idealisme. Hij zal zich graag wijden aan goede doelen en zich daar helemaal voor in willen zetten.

Betekenis: Een beminnelijke man met zelfvertrouwen die nieuws draagt met betrekking tot een nieuw begin.

Omgekeerd: Een bedrieglijke en onbetrouwbare relatie.


Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00