Tarotkaart Kelken Negen – Tevredenheid

Rider Waite Tarotkaart Kelken Negen

Globale betekenis: Tevredenheid. Er is veel bereikt en betrokkene kan met recht tevreden zijn. Dromen zijn werkelijkheid geworden. Innerlijk geluk. Pas op voor arrogantie.

Rider Waite Tarotkaart Kelken Negen

Een wat gezette man is hier op zo’n zelfvoldane manier afgebeeld dat we eruit afleiden dat hij bijzonder tevreden is met zichzelf en zijn leven. Ging hij in Kelken Acht op zoek naar iets wat hem vervulling zou schenken, dan zou je kunnen zeggen dat hij die nu gevonden heeft. Zijn dromen zijn werkelijkheid geworden. Op deze kaart is niet veel te zien. De man zit op een eenvoudig, houten bankje. Toch lijkt hij heel tevreden. Dit kan erop duiden dat hij het geluk in zichzelf gevonden heeft. Het ware geluk komt niet van buitenaf, maar zit binnenin ons.

Het geluksgevoel dat door deze kaart wordt aangeduid is vaak het geluk dat we
voelen wanneer we iets hebben afgerond en tevreden naar het resultaat kunnen kijken. Zoals wanneer je je hele huis hebt schoongemaakt inclusief het lappen van de ramen.

In de vrijmetselaarssymboliek duidt het getal drie op de leerling. Vijf is het getal van de gezel, zeven van de meester en negen van de bouwmeester. De man op deze kaart heeft de top bereikt.

Zijn zwart met witte gewaad symboliseert dat het leven zich afspeelt tussen de polariteiten goed en kwaad. Het leven slingert zich voort tussen polariteiten en is aan constante verandering onderhevig. De afgebeelde man weet dat dit in de wereld zo is, maar de dualiteiten in deze wereld storen hem niet langer omdat hij het geluk in zichzelf heeft gevonden.

In negatieve zin kan deze kaart duiden op arrogantie.

“Als rijkdom en eer je hoogmoedig maken, is dat vragen om ongeluk. Je terugtrekken als je iets hebt voltooid, dat is de Weg.” (Lao-Tse)

In de liefde

Bij vragen over relaties is het mogelijk dat betrokkene zijn of haar partner als vanzelfsprekend beschouwt, de tijd van hofmakerij is voorbij. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar het kan wel. Het is belangrijk om naar de andere tarotkaarten in de legging te kijken om te kunnen beoordelen of hier sprake is van ‘blijheid’ of van ‘arrogantie’. Heeft betrokkene geen partner dan is dit een uitstekende kaart om te trekken omdat het aangeeft dat betrokkene goed alleen kan zijn en eerdere relaties heeft verwerkt en nu toe is aan een nieuwe relatie. Het getal negen duidt immers op afronding. Betrokkene is eraan toe om het vrijgezellenbestaan achter zich te laten en een relatie te beginnen.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


Kelken Negen uit de Ator Tarot

Ator tarot kelken negen
Ator Tarot Kelken Negen: Voldoening. Na gedane arbeid is het goed rusten.

Anders dan dat de afgebeelde man gekleed is in een gewaad met zebrastrepen, zie ik geen specifiek verschil met de RW-versie van deze kaart.


Morgan Greer Tarotkaart Kelken Negen

Morgan Greer Tarotkaart Kelken Negen

De man op de Tarotkaart Kelken Negen van Morgan Greer doet denken aan de waard die te veel uit zijn eigen potten snoept en ook wel van een drankje houdt. Ik kan me voorstellen dat in bepaalde kaarten combinaties deze kaart een waarschuwing inhoudt dat overmatig eten en drinken niet goed is voor de gezondheid en dat betrokkene wat meer zou moeten bewegen/sporten. Dat het hem goed gaat is ook af te lezen aan zijn kleding. Hij is ook levensgroot aanwezig en vindt zichzelf heel belangrijk. Zelfingenomenheid is misschien iets om in de gaten te houden. Dit is een eigenschap die mensen kan afstoten. Anderszins is een goed gevoel van eigenwaarde op zich geen verkeerde eigenschap.

Betekenis: Het bereiken van een afronding en/of voldoening. Emotionele en fysieke voldoening.

Omgekeerd: Dure fouten door onjuiste interpretatie van relatie.


Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00