Shadowscapes Tarot – Zwaarden Tien

Zit het uit en lijm de brokstukken

Swords-10

Uit het boek

Zij valt. De vogels helpen haar niet. In plaats daarvan, cirkelen zij in een aanscherpende spiraalvorm om haar heen. Ze draaien daarboven venijnig, als aasgieren in afwachting van de zekerheid van de dood. Hun vleugels en veren zijn als messen die zowel door huid als stof snijden. Ze doorboren de lijkwade met hun puntige snavels, waardoor ze nog sneller valt. Zelfs hun schorre kreten lijken vijandig in het grijs van onverschillige nacht. De lucht suist langs haar oren in een hol en toonloos fluiten. De bomen, onder, reiken met hun kale vertakte klauwen naar de hemel, hun boonstammen rotten van binnenuit. Het einde! schreeuwt zij naar de hemel.

Of is het gewoon het doek dat valt op een daad van melodramatische martelaarschap?

De tien van zwaarden vertegenwoordigt ongeluk, verwoesting, te dragen lasten, ondergang, het einde van wanen. Het voelt alsof omstandigheden een spiraalvormige en ongecontroleerde duik in gang hebben gezet. Net als haar val, liggen omstandigheden soms buiten de menselijke macht. Soms zit er niets anders op, dan de situatie uit te rijden en de brokken te lijmen wanneer de dingen uiteindelijk tot stilstand komen en te leren van deze ongelukken.

Conclusie

Zwaarden Tien is zowel in de Shadowscapes als in de Rider Waite Tarot een interessante kaart, waarvan mensen in eerste instantie vaak schrikken.

De Rider Waite Zwaarden Tien heeft een gelijkenis met tarotkaart De Dood. De Dood komt plotseling en onverwacht, en daardoor eindigt een situatie. Dit is geen fysieke dood, maar kan duiden op het verliezen van een baan bijvoorbeeld. De Dood komt vaak wanneer je zelf allang actie had moeten nemen om een situatie te veranderen of achter je had moeten laten. De Rider Waite Zwaarden Tien kan gelezen worden als de waarschuwing dat als je zelf niet iets gaat doen, dat het universum je dan een handje komt helpen.

Bij de Shadowscapes Tarot is er meer een link naar tarotkaart De Toren. De val is al in gang gezet, en je had er blijkbaar geen controle over. Die controle had je nog wel kunnen pakken in een voorgaand stadium, zoals geschetst in Zwaarden Negen bijvoorbeeld. Maar sla je geen acht op de tekenen, dan krijg je te maken met Zwaarden Tien en moet je wachten tot de situatie tot stilstand komt, voordat je je leven weer kunt herstellen. Wat mij bijzonder aansprak bij de Shadowscapes Zwaarden Tien is de zin: “Of is het gewoon het doek dat valt op een daad van melodramatische martelaarschap?” Mijns inziens, het overwegen waard. We zijn dan weer op het terrein van de gedachten, en het is mogelijk dat je denken je een verhaal verteld van martelaarschap en slachtofferschap. Een verhaal waar je niets aan hebt en beter kunt wijzigen in een verhaal waarbij je je persoonlijke macht en kracht terugpakt door de slachtoffer elementen te schrappen.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00