Haindl Tarot Staven Vijf

Haindl Tarotkaart Staven Vijf – Conflict

Globale betekenissen: Ruzie en strijd, zonder haat of bitterheid. Vermijding.

Keerzijde: Persoonlijke en agressieve conflicten. Bitterheid ten opzichte van anderen.

Haindl Tarotkaart Staven Vijf

Op de Haindl tarotkaart Staven Vijf rijzen de vijf afgebeelde staven in formatie omhoog. Dit duidt op structuur en op een hiërarchie. Het is ook mogelijk dat de staven aan het vallen zijn. De hoogste staf zal het verst vallen en zich het hardst bezeren in dit conflict. Het donkere stuk rots hangt je als een dreiging boven het hoofd. Dit kan het gevolg zijn van de onachtzaamheid waarvoor gewaarschuwd werd bij tarotkaart Staven Vier.

Het hexagram op deze tarotkaart is hexagram 49, Ke/De Omwenteling (het ruien), die de noodzaak aangeeft van verandering zodat er geen verstarring optreedt. Het is af en toe nodig om schoon schip te maken. Het conflict kan ermee te maken hebben dat we iets willen veranderen dat helemaal niet wil veranderen. Maar toch is het nodig, misschien om erger te voorkomen. Omgekeerd is het mogelijk dat deze tarotkaart erop duidt dat het noodzakelijk is doelgericht te werk te gaan. Dat er spijkers met koppen geslagen moeten worden. In die zin lijken de positieve en negatieve betekenis op elkaar.