Rider Waite, Haindl en Osho Zen Tarot met elkaar vergeleken

De verschillen en overeenkomsten tussen de Rider Waite, de Haindl en de Osho Zen tarot zichtbaar gemaakt aan de hand van tarotconsulten.

Het is moeilijk aan te geven wat het verschil precies is tussen deze drie Tarots. Er zijn namelijk heel veel overeenkomsten en wanneer je de kaarten uit de Osho Zen en de Haindl Tarot echt gaat begrijpen, dan krijgt de Rider Waite ook weer meer diepgang.

haindl tarot stenen vaderOm te illustreren dat elk spel zo zijn eigen waarde heeft, heb ik in eerste instantie, gewoon blind, een kaart getrokken uit de Haindl Tarot. Ik trok De Stenen Vader in het Westen – Oude Man. Deze kaart komt overeen met de Koning van Pentakels uit de Rider Waite Tarot en de Heer van Regenbogen – Overvloed uit de Osho Zen Tarot.

De Oude Man (Stenen Vader) uit de Haindl Tarot is een soort oervader uit de Indiaanse cultuur. Hij heeft de wereld geschapen en de mensen gemaakt uit klei. Daarmee was voor hem de kous af. Hij trok de wereld over en genoot van zijn schepping. Hij laat de mens geheel vrij en bemoeit zich totaal niet meer met hem. De mens is daarom zelf verantwoordelijke voor zijn leven en kan niets afschuiven op Oude Man. Op de kaart zijn allerlei voet- en pootafdrukken afgebeeld om aan te geven dat iedereen betekenis heeft. Iedereen laat een afdruk of indruk achter. En het is aan jezelf hoeveel ‘indruk’ je wilt maken.

osho zen tarot heer van regenbogenOvervloed (De Heer van Regenbogen) is een kaart waarop Ma Deva Padma, de ontwerpster van deze Tarot, het principe wil illustreren dat wanneer we de uiterlijke, de materiele wereld afwijzen ten gunste van de innerlijk wereld (of andersom) we maar ‘half’ zijn. We zijn pas ‘heel’ wanneer we beide kanten in onszelf weten te verenigen.

tarotkaart pentakels koning om zelf te kleurenDe Koning van Pentakels uit de Rider Waite Tarot is in principe gericht op het materiële. Met name daaraan ontleent hij zijn gevoel van eigenwaarde. Maar deze koning heeft ook te maken met grenzen stellen, met weten wat je waard bent.

Wat de drie tarotkaarten met elkaar gemeen hebben, is dat ze iets zeggen over het gevoel van eigenwaarde van degene die de kaart getrokken heeft, en dat doen ze ieder op hun eigen manier. Je kunt je voorstellen dat in leggingen de nadruk hierdoor anders komt te liggen waardoor je met iedere tarot tot weer andere inzichten komt en waardoor vragen die je stelt vanuit een andere invalshoek belicht worden.

Mijn kijk op de Osho Zen Tarot

Het volgen van de leringen van Osho is voor mij een manier van leven geworden. De Osho Zen Tarot helpt mij om de leringen te blijven toepassen en door het schrijven van deze cursussen ben ik heel veel dingen echt gaan begrijpen en zijn er weer puzzelstukjes op hun plaats gevallen. De Osho Zen Tarot leert mij o.a. omgaan met stress en me niet druk te maken en hoe ik dat kan bereiken. Dit alles natuurlijk belicht vanuit het perspectief van Osho. Het zijn kaarten om over na te denken en op te mediteren. Eén van de dingen die ik als een doorbraak heb ervaren terwijl ik de cursus schreef, was het inzicht dat ‘naar binnen gaan’ eigenlijk gewoon ‘niet naar buiten gaan’ is. We zijn al binnen maar door onze zintuigen zijn we zo op ‘buiten’ gericht dat we niet meer zien dat we al binnen zijn. Dit komt helemaal overeen met de uitspraak dat we al verlicht zijn, we zien het alleen niet. En probeer voor de gein die zintuigen maar eens uit te zetten. Als je je ogen dicht doet bijvoorbeeld, ga je je vanzelf op geluiden richten of je gaat je lichaam voelen. Daarom dat het beoefenen van meditatie zo belangrijk is, zodat je dat ‘binnen zijn’ kunt ervaren. Ik ben gewend aan de Osho Tarot omdat ik er al jaren kaarten uit trek en ik heel veel boeken van Osho heb gelezen en herlezen.

De Haindl Tarot

De Haindl Tarot heeft weer een andere invalshoek, meerdere invalshoeken. Hier worden de kaarten belicht vanuit de achtergrond en kennis van Hermann Haindl die om de kaarten diepgang te geven er runentekens, I-Tjing Hexagrammen en letters uit het Hebreeuwse alfabet op verwerkt heeft. Uit deze kaarten komt o.a. naar voren hoe het creatieve proces in elkaar steekt, wat de verschillende stappen zijn in het creatieve proces, hoe ‘scheppen’ in zijn werk gaat. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat Hermann Haindl schilder is en daar dus persoonlijk ervaring mee heeft. Ik heb door het werken met deze kaarten diepgaand inzicht gekregen in een aantal vastgeroeste overtuigingen en die los kunnen laten.

Iedere tarot is uniek

Ik heb een groot aantal leggingen gedaan met de Osho Zen Tarot om als voorbeeld te kunnen gebruiken voor het Cursusboek Osho Zen Tarot en zowel ikzelf als de proefpersonen vinden deze leggingen supersterk. En voor de Haindl Tarot geldt hetzelfde. Alle drie de Tarots hebben voor mij enorm veel waarde en ik gebruik dan weer de één en dan weer de ander.

Om te illustreren hoe vragen ‘anders’ belicht worden wanneer je een andere Tarot gebruikt, geef ik hieronder twee voorbeeldlegging. Eén waarvoor de Osho Zen Tarotkaarten zijn gebruikt en één met de Haindl Tarotkaarten.

Voorbeeld met Osho Zen Tarotkaarten

Het gebruikte legpatroon is het Relatie-legpatroon uit het boekje dat bij de kaarten wordt geleverd.

osho zen tarot relatie legpatroon Deze rangschikking biedt een snelle blik op je relatie met de ander, of de ‘ander’ nu je baas, minnaar, vriend, zus of ouder enz. is.
1. Jij en wat je hier-nu aan de relatie bijdraagt
2. De ander, de bijdrage van de ander aan de relatie
3. De combinatie van energieën
4. Het inzicht

 

Voorbeeld
Gerard trok de hieronder weergegeven tarotkaarten op zijn relatie met een collega.

osho zen tarot relatielegging voorbeeld gerardWat Gerard zelf aan de relatie bedraagt wordt weergegeven door kaart XIII – Transformatie. Gerard denkt helemaal niet dat zijn collega geïnteresseerd is in een transformatie. Hij beschrijft zijn collega als star, leugenachtig en die collega ‘heeft het achter de ellebogen’. Het is natuurlijk mogelijk dat Gerard door een liefdevolle houding wel een transformatie teweeg kan brengen in de relatie, maar Gerard ziet dat niet zo zitten. Het is ook mogelijk dat de relatie voor Gerard een transformerende ervaring kan zijn. Ook dit ziet Gerard niet zitten.
Wat de ander bijdraagt aan de relatie wordt weergegeven door Wolken 5 – Vergelijken. Dit kan erop duiden dat door de houding van de collega ze allebei constant bezig zijn met vergelijken. Dit klopt ook en vooral in de kinderachtige sfeer van ‘ik ben beter dan jij’, alleen uitgedrukt in ‘volwassen jargon’ waardoor het niet zo opvalt. Tenminste, dat hoopt Gerard van zijn kant.
Op de positie die iets zegt over de combinatie van energieën ligt Vuur 5 – totaliteit. Dit is een interessante kaart want hierbij zegt Osho: “Als je niet totaal bent, elke keer dat je in je hoofd zit – bezig bent met denken, tobben, berekenen, uitgekookt en slim zijn – ben je niet totaal. Laat je heel langzaam uit die momenten glijden. Het is niets dan een oude gewoonte. Gewoontes verdwijnen maar langzaam. Maar ze verdwijnen zeker – als je volhoudt, sterven ze af.” Ik vind dit een interessante kaart, want ik denk dat deze kaart aangeeft dat de weerstand die de collega oproept toch werkelijk een mogelijkheid van transformatie biedt voor Gerard. Hij is immers bezig met denken, tobben, berekenen, uitgekookt en slim zijn! Vooral om te kijken hoe hij zijn collega te slim af kan zijn. Door uit zijn hoofd te komen en niet meer mee te doen aan die (macht)strijd, en zich te gaan oefenen in het totaal zijn, alles zijn totale aandacht geeft en zich niet laat verleiden tot automatische reacties maar iedere keer weer antwoord uit een nu-bewustzijn, dan zal die strijd waar hij het nu zo moeilijk mee heeft, en waarvan hij denkt dat hij er ‘uitgekookt en slim’ mee omgaat, vanzelf ophouden. Bovendien, zoals de afbeelding weergeeft, hebben ze elkaar nodig om goed werk te kunnen leveren. Het onderling lopen zieken komt hun werk niet ten goede.
De laatste kaart geeft een inzicht. Hier ligt kaart XIX – Onschuld. En door steeds verder te gaan in het laten vallen van zijn van buiten opgelegde persoonlijkheid en kennis zal hij steeds meer zijn kern, zijn eigenheid, zijn werkelijke ik gaan ervaren en die onschuld ook gaan uitstralen. En hij is niet de enige met zo’n prachtige, onschuldige kern. Zijn collega heeft die ook. Iedereen heeft een boeddha in zich. Het is mogelijk, dat door deze transformatie ze beiden het werk weer als vreugdevol gaan ervaren. En Gerard kan hiertoe de aanzet geven.

Wanneer je de getrokken Osho Zen Tarotkaarten vertaald naar de Rider Waite varianten dan komt het er zo uit te zien:

relatielegpatroon met rider waite tarotkaartenDe Duivel duidt erop dat je ergens aan vast zit en je ziet niet meer dat je jezelf hebt vastgezet. Je kunt jezelf ontdoen van de keten om je nek omdat die heel los zit. In de relatie met de collega zou je kunnen zeggen dat Gerard daar niet hoeft te werken. Hij kan ook gaan solliciteren en ergens anders gaan werken. Het is ook mogelijk dat hij bepaalde vastgeroeste ideeën heeft over die collega die helemaal niet waar zijn. Bijvoorbeeld het idee dat de collega het achter de ellebogen heeft. Wat de ander bijdraagt aan de relatie zou met de Rider Waite Tarot de Zwaarden 5 zijn. Deze kaart duidt op negativiteit, strijd, willen overwinnen. Dit komt enigszins overeen met wat de Osho Wolken 5 zegt over vergelijken, maar op een totaal andere manier. Bovendien wijst de Osho-kaart er ook nog op dat het hier draait om iets dat ‘niets dan een gewoonte’ is, wat weer perfect aansluit bij De Duivel/Transformatie-kaart.
Op de plek van de combinatie van energieën ligt Staven 5. Dit is een kaart van strijd en vooral woordenstrijd. En die hebben ze ook. In positieve zin is het een kaart van ‘leren in de praktijk’. Zowel Gerard als die collega hebben iets te leren en ze worden hiertoe gedwongen doordat ze tegenover elkaar zitten en samen moeten werken. Maar net zoals die jongens op die kaart, kan het zijn dat ze dat niet zien. Het is met name de kaart Vuur 5 uit de Osho Zen Tarot die laat zien dat er iets geleerd moet worden en waarom.
Het inzicht is De Zon. Deze kaart duidt op ongedwongenheid, op zonnigheid, op warmte, vriendelijkheid en vrolijkheid. Je zou kunnen zeggen dat De Zon het inzicht aanreikt dat je met vriendelijkheid meer bereikt dan met kattigheid. De Zon is ook een kaart van in het hier en nu leven en niet overal wat achter zoeken. Hoewel de Zon en Onschuld zeker veel overeenkomst vertonen, vind ik Onschuld in de Osho Zen Tarot legging toch sterker.

Voorbeeld Ster-legging met de Haindl Tarot
Maria vaagt: Heb ik binnenkort een baan?

Ze heeft twee keer een sollicitatiegesprek gehad en is het beide keren niet geworden.

Maria trok de volgende kaarten:

1. Staven vijf – conflict
2. zwaarden Aas
3. Stenen 5 – Materiële problemen
4. Stenen 7 – Mislukking
5. Hogepriester (V)
6. Staven Dochter in het Oosten – Radha
7. Kelken Moeder in het Noorden – Venus van Willendorf
8. In de kern ligt de Staven 5 – Conflict.

ster legging met haindl tarotDe kernkaart is voor Maria heel herkenbaar. Hoewel Staven 5 als titel ‘conflict’ draagt, zijn alle staven naar boven gericht, dus er moet wel schot in de zaak komen. Dit komt overeen met hoe Maria zich voelt. Ze wil een baan. Nu. Niet nog langer die onzekerheid en ze heeft nu een innerlijk conflict. Eerst had ze er nog wel vertrouwen in, maar nu begint dat vertrouwen danig af te nemen. En vertrouwen erin houden is toch belangrijk, maar ja, als het zo lang duurt, dan lukt haar dat niet. Het hexagram op deze kaart is hexagram 49 De Omwenteling dat aangeeft dat verandering noodzakelijk is. Misschien dat zij iets moet veranderen? Het kan ook zijn dat deze kaart aangeeft dat ze doelgericht te werk moet gaan. Er moeten spijkers met koppen geslagen worden. Dat moet zeker, volgens Maria.
Op het heden ligt de Zwaarden Aas. Dit is een kaart van beslissingen maar ook van scheppen en vooral van helder denken. Maria verzand in haar denken in gedachten als ‘het lukt niet, ik kom nooit meer aan de bak’. En er zijn mensen die denken: iedere afwijzing brengt me dichter bij mijn doel. Maria vindt dat een heel aparte gedachte. “Eigenlijk is het wel waar,” zegt ze. “Het is natuurlijk geen feit dat je na twee afwijzingen voor de rest van je leven alleen nog maar afwijzingen krijgt. Er zijn vast wel mensen die twee keer zijn afgewezen en de derde keer was het raak.” Ik zeg dat ik iemand ken die wel 20 afwijzingen had gehad en de 21ste keer was het pas raak.
Stenen 5 op de gevoelens duidt op de angst voor materiele problemen. Het is financieel gezien dringend noodzakelijk dat ze nu direct aan de slag kan.
Het verstand met Stenen 7 duidt op mislukking. Dit geeft mijns inziens haar negatieve houding weer, haar gebrek aan vertrouwen.
De Hogepriester ligt op het verhulde. Deze kaart heeft te maken met onderwijzen en met tradities en moraal. Het is interessant dat deze kaart aangeeft dat gebeurtenissen op zich niet goed of slecht zijn maar dat onze gedachten erover bepalen of een gebeurtenis goed of slecht is. Dat is bij Maria wel het geval. Haar gedachten gaan met haar op de loop. Ze ziet de dingen niet meer van hun positieve kant, maar van de negatieve kant.
De bekende wensen worden weergegeven door Radha, de Staven Dochter. Dit is een kaart van overvloed en vreugde. Radha was ook iemand die van doorzetten wist en haar zin wist te krijgen. In feite is het vinden van een baan en aangenomen worden een kwestie van volhouden en doorzetten.
De uitkomst wordt weergegeven door de Kelken Moeder – Venus van Willendorf. Dit beeldje vertegenwoordigt overvloed en vruchtbaarheid. Dus zo erg kan het allemaal niet zijn. Interessant is dat het misschien zo is dat dit beeldje door mensen gebruikt werd als een magisch middel om vruchtbaarheid op te roepen. De Hogepriester houdt ook van rituelen, dus wellicht is het zinvol voor Maria om een ritueel te bedenken om het proces van het vinden van een baan te ondersteunen. Ik ken iemand die de Heilige Jozef omgekeerd in de boekenkast had gezet omdat ze had gehoord dat dat de verkoop van haar huis zou bevorderen. Nadat ze een afbeelding van de Heilige Jozef omgekeerd had neergezet was haar huis binnen een week verkocht. Rechtop helpt de Heilige Jozef met het kopen van een huis. De Heilige Gaetanus is de patroonheilige voor werkzoekende. Ze zou natuurlijk ook de situatie Reiki kunnen geven of een eigen ritueel kunnen bedenken. Maria zegt en beproefd ritueel te willen. Ze wil geen heilige waar ze nog nooit van gehoord heeft en ze heeft geen Reiki, dus die voorstellen vallen af. Ik zit nog even te denken aan Feng Shui. Opruimen in huis zou kunnen helpen. Vooral de Noordkant van het huis want die heeft te maken met de carrière. Uiteindelijk besluit ik om over te gaan op de beproefde methode van Visualiseren. Die dame die uiteindelijk na 20 pogingen een baan vond, kreeg die met behulp van visualiseren. Ik geef haar mee om te gaan oefenen in het visualiseren, in het voor zich zien dat ze wordt opgebeld of gemaild met de vraag of ze op gesprek kan komen en dan hoe dat gesprek gaat verlopen. Het aardige is dat ze later vertelde dat ze veel moeite had met de visualisatie. Ze had ’s avonds een aantal keren gevisualiseerd hoe een en ander zou gaan lopen en ’s ochtends bij het wakker worden had ze gelijk de gedachte dat ze een afwijzing zou krijgen. Dit gaf voor haar aan hoe diep die gedachte zat en daarom is ze extra hard aan het visualisatie geslagen en ze heeft haar visualisatie over de dag verspreid een stuk of 5 keer geoefend. De dag daarop werd ze uitgenodigd voor een gesprek. Ze is zich vervolgens het gesprek gaan voorstellen en ze wilde tijdens het gesprek ook direct horen dat ze was aangenomen dus dat had ze erbij gevisualiseerd. Het aardige is dat het ook zo is gelopen. Ze werd eigenlijk direct bij binnenkomst aangenomen. Dat ging in de trant van: wij vinden je CV goed, als je ons ziet zitten, mag je blijven. Daarna volgde het gesprek over de werkzaamheden, de werktijden e.d.

Hoe zou dit er met de Rider-Waite hebben uitgezien?

ster tarot legging rwStaven 5 in de kern duidt op een innerlijk conflict. Je bent voor en tegens aan het afwegen. Je hebt last van de strijd tussen het positieve en het negatieve stemmetje in je hoofd.
In het heden ligt de Zwaarden Aas. Je wilt nu een baan, er moet nu een beslissing komen, een doorbraak zijn, een knoop moet doorgehakt.
Op de kant van het gevoel ligt de Pentakels 5. Dit is een kaart die duidt op de angst voor materiele problemen. Die angst is nu zeer sterk aanwezig.
Op de kant van het verstand ligt Pentakels 7. Deze kaart zegt dat er best wel iets bereikt is, maar ze is nog niet tevreden. Natuurlijk is Maria nog niet tevreden want ze is dan wel een aantal keren op gesprek geweest, maar ze heeft nog steeds geen baan en daar gaat het om.
Op de kant van het verhulde ligt De Hogepriester. Dit kan duiden op een raadgever, maar ook op kennis van universele wetten. Het is ook een kaart die te maken heeft met tradities en moraal.
Op de plek van de bekende wensen ligt de Ridder van Staven. Ze wil gewoon aan de slag. Het is ook een kaart van je hart volgen. Kijken waar je warm voor kunt lopen en dan die richting op gaan. Het is een kaart van enthousiasme. Ze wil graag aan het werk.
Op de uitkomst ligt de Koningin van Kelken. Deze kaart duidt op iemand die gevoelig is, intuïtief en dromerig. Het is een kaart van lekker in je vel zitten en op je plek zitten en je daar in je element voelen.
Het idee dat visualisatie een goed resultaat zou kunnen hebben komt ook hier enigszins naar voren uit de Koningin van Kelken en de Hogepriester, maar komt mijns inziens veel krachtiger naar voren uit de legging met de Haindl kaarten omdat daar ook de nadruk wordt gelegd op haar negatieve kijk op het geheel, die duidelijk de overhand begon te krijgen.

Het vergelijken van tarotleggingen met dezelfde kaarten uit een ander spel, kan dus helpen om beide spellen beter te leren kennen. En wanneer je een legging hebt gedaan en je vind het antwoord een beetje onbevredigend, dan kan het helpen om uit een ander spel dezelfde kaarten te pakken en te kijken of dat je een andere invalshoek geeft.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00