Haindl Tarot Zwaarden Zoon

Haindl Tarotkaart Zwaarden Zoon in het Zuiden – Osiris

Globale betekenissen: Een zachtmoedig persoon, maar met veel overtuigingskracht. Een initiatie tot de esoterische mystiek. Vriendelijk.

Keerzijde: Zwakheid, mogelijk corruptie.

Haindl Tarotkaart Zwaarden Zoon in het Zuiden (Zwaarden Prins)

Osiris, afgebeeld op tarotkaart Zwaarden Zoon, is de echtgenoot en broer van Isis. Hij werd vereerd als god van de landbouw en in dit aspect was hij verbonden met de aarde en haar vruchtbaarheid, in andere woorden met Isis. Nadat Seth, de jaloerse broer, Osiris in stukken had gehakt, zorgde Isis ervoor dat het lichaam gemummificeerd werd en op die manier kon blijven voortbestaan. Osiris neemt nu de rol op zich van heerser over het dodenrijk. Het in stukken snijden van Osiris werd symbolisch opgevat voor de oogsttijd en met name voor het maaien van gewassen.

Osiris heeft slechts een korte tijd over de aarde geregeerd, maar die periode was wel een voorspoedige periode en stond bekend als de Gouden Eeuw.

Isis en Osiris waren een praktisch stel. Ze regeerden samen, deelden taken en deden veel voor de mensheid. Ze leerden de mensen de juiste dingen te eten, hoe je het beste het land kon bewerken, hoe je een huishouding moet voeren en ze stelden praktische regels en wetten op voor een geordende maatschappij. Zij brachten beschaving en vruchtbaarheid naar Egypte. Zij handhaafden de orde en brachten vrede en voorspoed.

Zowel Ra als Osiris werden geassocieerd met de Hal des Oordeels, waar de zielen van overledenen werden gewogen. In die zin worden ze in verband gebracht met de rechtspraak.

Osiris is afgebeeld met een staf en dorsvlegel. Een staf is vaak het symbool van wijze mannen, van mannen die een hoge positie bekleden. Ook kan een staf gebruikt worden om een reiziger af te beelden. De dorsvlegel is een houten instrument waarmee het graan uit de korenaren werd geslagen. Het is dus een instrument om te oogsten. Graan is ons basisvoedsel, dus Osiris houdt zich bezig met ons belangrijkste voedsel. Dit moet voornamelijk overdrachtelijk in spirituele zin gelezen worden, maar kan soms ook heel praktisch opgevat worden.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00