Haindl Tarot Stenen Dochter

Haindl Tarotkaart Stenen Dochter – Witte Buffel Vrouw

Globale betekenissen: De bereidheid om de verantwoordelijkheid te nemen voor iets dat groter is dan jezelf. Liefde, moed en toewijding. Innerlijke schoonheid.

Keerzijde: Moeite om ideeën en emoties duidelijk te maken. Je niet thuis voelen.

Haindl Tarotkaart Stenen Dochter

De Witte Buffel Vrouw is een heilige vrouw uit de Lakota en Sioux mythologie, die hen het gebruik van de Pijp heeft gebracht.

Het verhaal dat over haar verteld wordt gaat als volgt:

“Vele generaties geleden gaf de godin Whope genaamd de pijp aan de Lakota. Twee jonge jagers waren op pad gegaan op zoek naar het spoor van de bizon, maar in plaats van de bizon kwamen ze een prachtige vrouw tegen. De wind speelde door haar lange zwarte haren en ze droeg een kleed van wit hertenleer. Haar ogen straalden als sterren en op haar rug droeg ze een met buffelhaar versierde bundel. Toen de vrouw langzaam op de twee jagers afkwam, zei de ene jager tot de andere, dit mooie meisje wil ik bezitten. Hij stapte naar de jonge vrouw toe en wilde haar aanraken, op dit moment klonk er een donderslag en een kleine wolk die over de jagers neerstreek onttrok hen aan het gezicht.

Haindl Tarotkaart StenendochterToen de wolk verdween zag de ene jager zijn wellustige vriend veranderd tot een hoopje beenderen. De mooie vrouw sprak tot hem;”je vriend had onreine gedachten en daarvoor moest hij gestraft worden. Ik kom van het bizonvolk en ben naar de aarde gestuurd om met uw volk te spreken. Mijn boodschap is zeer belangrijk. Ik zou willen dat je naar uw hoofdman gaat en hem zegt dat hij een grote tipi moet laten opzetten in het midden van het dorp, met de toegang naar het oosten gericht. Onder de vuurplaats dient de aarde platgestreken te worden in de vorm van een vierkant. De ereplaats moet bestrooid worden met salie. Bouw dan ook een klein onderstel met takjes en plaats daarop een bizonschedel. Ik heb jullie volk heel wat te vertellen dat van groot belang is. Bij de ochtendschemering zal ik in jullie dorp aanwezig zijn.”

De jager deed wat de jonge vrouw hem vroeg en vertelde zijn belevenissen aan zijn hoofdman, Standing Hollow Horn (Staande Holle Hoorn), en bracht hem tevens de boodschap over.

De hoofdman liet de tipi opzetten en het onderstel werd gemaakt. Hij sprak alle mannen, vrouwen en kinderen aan en gaf hen de opdracht om zich te verzamelen bij zonsopgang om zo de vrouw te begroeten.

Zoals de krijger had verteld verscheen de jonge mooie vrouw bij het eerste licht van de ochtendschemering. Nu droeg zij geen bundel op haar rug maar hield ze in haar rechterhand een pijpensteel vast. Deze was gemaakt uit een bot van de poot van een buffelkalf, en in haar linkerhand droeg ze de rode pijpenkop.

Langzaam liep ze door de ingang van het dorp naar de tipi die als vergadertent dienst deed. Eenmaal binnengetreden in de tipi ging de vrouw op de ereplaats zitten. Nadat Ptesan Win, de witte-buffelkalfvrouw, had plaats genomen hield zij Standing Hollow Horn de pijp voor en sprak tot hem de volgende woorden:“Deze pijp werd niet door mensenhand vervaardigd, maar door Wakan Tanka de schepper, die u deze pijp schenkt”.

Daarna wendde ze de pijp naar de vier windstreken en sprak de woorden: “Ik ben jullie zuster, wij zijn één volk en één geest, wij zijn het buffelvolk. Wakan Tanka is over jullie, de Lakota, zeer tevreden. Als woordvoerder van het bizonvolk ben ik er trots op om jullie zuster te zijn. Wakan Tanka heeft jullie uitverkoren om als vertegenwoordigers van de mensheid deze pijp in bewaring te houden. Deze pijp is het symbool van de vrede en de medicijnman die ze rookt kan met Wakan Tanka in contact komen.

Daarna liet Ptesan Win aan de hoofdman zien hoe men de heilige pijp vult met heilige tabak en deze aansteekt met buffelmest.

Vervolgens wendde Ptesan Win zich tot de vrouwen en zei :” Jullie krijgen veel leed te dragen tijdens jullie leven maar het gezin is jullie kracht. Jullie brengen kinderen ter wereld, voeden hen en zijn trouwe echtgenotes. Dat heeft Wakan Tanka zo voorzien, daarom heeft hij jullie lief en staat hij jullie bij in kommer en zorg.”

Tot de kinderen zei ze :” jullie zijn nog klein en dienen goed op jullie ouders te letten, want eens dan komt de dag dat ook jullie volwassen zijn en de weg van de pijp volgen.

Tot de mannen sprak ze als hun zus, “ jullie zijn sterk. Bescherm je gezin en wees vriendelijk tegen vrouwen en kinderen, want zij hebben jullie bescherming nodig. Rook de pijp en bid tot Wakan Tanka, breng hem offers voor alle zegeningen van het leven. Deze pijp brengt bescherming in tijden van oorlog, honger, ziekten en tegenspoed.”

Als laatste gaf Ptesan Win aan de Lakota zeven heilige ceremoniën: de reiniging, de vision quest, de zonnedans, het werpen van de bal, het vormen van een bizonvrouw, de verbroedering en het bezitten van de geest. Ptesan Win bleef nog vier dagen bij de Lakota.

Voordat ze vertrok sprak ze nog tegen de hoofdman:” de manier waarop jullie deze ontmoeting hebben ingericht stemt Wakan Tanka gunstig.” Toen stak ze de pijp aan met een stuk buffelmest en bood deze aan de vier windstreken, de hemel en de aarde aan. Terwijl ze de pijp op het houten onderstel plaatste zei ze,“ nu is mijn taak volbracht.” Ze verliet de tipi en terwijl alle vrouwen, kinderen en mannen haar nakeken verliet ze het dorp.

Op het ogenblik dat ze de nabijgelegen heuvel bereikte veranderde de mooie vrouw in een wit buffelkalf. Op die manier was de dochter van de zon, de maan en de aarde teruggekeerd om de mensen raad te geven.”

Bron van bovenstaande: https://users.pandora.be/country.western/de%20pijp.htm

Het gebruik van de Pijp wordt door Jamie Sams toegelicht op de eerste van haar Moeder Aarde kaarten. Jamie Sams zegt dat het roken van de pijp gezien kan worden als een gebed, als een manier om je dankbaarheid te uiten voor alles wat je hebt en als een meditatief moment om tot rust te komen waardoor je contact kunt maken met je intuïtie maar ook met de geesten van je voorouders.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00