Haindl Tarot De Hogepriester

Haindl Tarotkaart De Hogepriester – Traditie

Betekenissen: Traditie, samenleving en onderricht. Gelijkvormigheid. Huwelijk, of welke plechtige belofte dan ook.

Keerzijde: Sociale druk. Doctrines en ideeën die hun betekenis hebben verloren. Originaliteit. Goedgelovigheid.

Haindl Tarotkaart  hogepriester

De Hogepriester is gesierd met de Hebreeuwse letter Vau, de rune Raido en het astrologische symbool voor het dierenriemteken Stier.

Vau heeft te maken met het denken en onze gedachten en duidt erop dat gebeurtenissen op zich niet goed of slecht zijn, maar dat onze gedachten bepalen hoe we een situatie ervaren. Daarnaast is het een taak van de Hogepriester om mensen te leren denken en te leren hoe ze gebeurtenissen dienen te interpreteren en te plaatsen in het kosmische geheel. Dit is een vorm van indoctrinatie en sluit aan bij de gangbare betekenis van de Hogepriester als onderwijzer en doorgever van traditionele opvattingen. De Hogepriester laat mij weten, dat hij het hier niet helemaal mee eens is. Zijn hoogste taak is om mensen het denken in goed en slecht te laten overstijgen zodat ze weer terug kunnen keren in de oorspronkelijke heelheid.

Vau betekent spijker en ruggengraat en wordt gezien als een verbindende factor. Voor Haindl is De Hogepriester in de zin van geloofsovertuigingen en tradities een verbindende factor tussen mensen waardoor groepen en culturen ontstaan.

De rune Raido duidt op beweging, op ergens naartoe op weg zijn. Het Angelsaksische woord voor deze rune is Rad. Rad betekent zowel raad (advies) als recht en dit past bij de betekenis van De Hogepriester als adviseur en onderwijzer.

Het dierenriemteken Stier is ontzettend aards, behoudend en bezitterig, maar ook praktisch. Dit past wel bij de Hogepriester omdat hij tradities en rituelen zo belangrijk vindt. Dit duidt ook op het euvel dat in veel religies de religieuze vormen, de rituelen, vaak meer nadruk krijgen dan de achterliggende filosofie.

Op de Haindl tarotkaart Hogepriester zien we een oude, bedachtzame man afgebeeld met op de achtergrond een open raam waardoor een stralende ster zichtbaar is. Voor hem liggen een sleutel en een boek om zijn wijsheid te benadrukken. Hieruit komt ook het beeld naar voren van de Hogepriester als onderwijzer en raadgever. Rechts op de kaart is nog een gezicht te zien. Volgens Haindl vertegenwoordigt deze man de vader en de oude man de grootvader. Op de voorgrond is de krullenkop te zien van de zoon die aandachtig luistert naar de wijsheden van de grootvader. Ik vind die krullenkop van de zoon eigenlijk een beetje lijken op een schaap en dit doet denken aan de Hogepriester als de herder van zijn geloofsgemeente of kudde volgelingen.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00