Haindl Tarot De Maan

Haindl Tarotkaart De Maan – Innerlijke Creatieve Kracht

Betekenissen: Verbeelding. Fantasieën, dagdromen, intense dromen. De bronnen van creativiteit.

Keerzijde: De tijd om weer “zonnige”, rationele activiteiten te ontwikkelen. Het bewuste verstand blokkeert het onderbewuste.

Haindl Tarotkaart De Maan

De Hebreeuwse letter op Haindl tarotkaart De Maan is Kuf (Qof). Deze letter betekent achterhoofd en heeft te maken met heiligheid en met name de Heiligheid van God. Niets is zo heilig als God. Hij is overal en toch blijft Hij ongrijpbaar. Kuf duidt ook op de thuiskomst van het verloren schaap en in het verlengde daarvan op vreugde. Hadden we in De Ster te maken met het zoeken naar de innerlijke vonk, dan kun je stellen dat we in De Maan deze vonk, deze bron van creativiteit, hebben hervonden.

Pollack maakt een vergelijking tussen Zon en Maan gebaseerd op de Hebreeuwse letters Resh en Kuf. Resh (op de Zon) betekent hoofd. Het hoofd duidt op logisch denken. De letter Kuf op De Maan heeft te maken met het achterhoofd. En wanneer Resh te maken heeft met logisch denken, dan heeft Kuf te maken met onlogisch denken en irrationaliteit. Dit koppelt Pollack vervolgens weer aan De Maan omdat de tarotkaart De Maan van oudsher te maken heeft met dromen en illusies.

De rune op De Maan is Othila. Deze rune duidt op erfgoed en grondbezit.

Het woord Othila betekent allodium en verwijst naar een vrij erfgoed in tegenstelling tot een feodum (leengoed) waarbij iemand land in leen heeft van de eigenaar (de leenheer). Het verschil is dat feodaal land niet overerfbaar is en allodiaal land wel. Wanneer degene die land ‘in leen’ heeft sterft, vervalt ‘de leen’ en gaat die weer terug naar de eigenaar die het naar believen aan iemand anders kan ‘lenen’. Allodiaal land is eigen grondbezit waarop geen verplichtingen rusten. Land werd eigen bezit door het heel lang in de familie te hebben.

Families die zich allodiaal bezit konden veroorloven waren vaak rijk en machtig en konden zichzelf beschermen. Daarom wordt Othila ook vaak gezien als de rune van de adel.

De belangrijkste betekenis van Othila is echter die van dingen doen in je leven waar je achter-achter-kleinkinderen iets aan hebben. Wanneer we kijken naar de bijbel dan zien we dat wanneer iemand een zonde (bijvoorbeeld een moord) begaat, deze zonde gevoeld wordt tot in de 7de generatie. Bert Hellinger, de grondlegger van Familieopstelling, zegt dat uit familieopstellingen blijkt dat dit daadwerkelijk het geval is. Evenzo goed geldt, dat wanneer je iets goed doet, dit ook gevoeld wordt door toekomstige generaties. De Germanen noemden dat hamingja.

Sommige mensen lijken voor het geluk geboren te zijn. Dit geluk straalde ook af op hun omgeving. Een vorst met veel hamingja leidt zijn volk naar de overwinning op het slagveld, zijn akkers brengen graan in overvloed voort. Net zoals je leven beïnvloed wordt door de zonden van je voorouders, kan het hamingja van je voorouders ook op je overgaan. Het is dus aan iedereen om zijn karakter te stalen, om altijd weer het goede te doen, om hamingja op te bouwen voor het nageslacht. Othila op de kaart De Maan kan dus een aanwijzing zijn om je creativiteit, je verbeelding te gebruiken om iets tastbaars neer te zetten voor het nageslacht of iets ontastbaars op te bouwen zoals hamingja.

Othila is een positieve rune en versterkt de creatieve innerlijke kracht van de Maan. Haindl merkt hierbij op dat deze kracht niet vrouwelijk of mannelijk is, maar allebei.

Het astrologische teken op De Maan is het teken voor het sterrenbeeld Vissen. De Vissen staan bekend om hun diepe gevoelsleven en hun dromerigheid. Ze kunnen moeite hebben met de harde werkelijkheid en soms ook met het uit elkaar houden van werkelijkheid en fantasie. Dit komt weer overeen met de betekenis van de Hebreeuwse letter Kuf op de Maan

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00