Haindl Tarot De Zon

Haindl Tarotkaart De Zon – Het Leven is Mooi

Betekenissen: Vreugde en eenvoud. Het leven is mooi. Energie. Activiteiten, geestdrift, optimisme. Rationele aanpak. vertrouwen. Seksueel verlangen.

Keerzijde: Wolken voor de zon. Het geluk blijft, ondanks de dagelijkse problemen. Het verlies van zekerheid. Frustratie.

Haindl Tarotkaart De Zon

De Hebreeuwse letter Resh op de Haindl tarotkaart De Zon duidt op een gebogen hoofd en op armoede. Tegelijkertijd duidt Resh op de wijsheid dat het kleine bestaat om het grote te eren. De mens is een schepping, een afspiegeling van God en als zodanig een eerbetoon aan zijn Schepper. In dit beeld past het een mens om zijn hoofd te buigen. Het conflict armoede versus rijkdom komt in de Bijbel regelmatig terug, want alleen de armen van geest kunnen het Koninkrijk Gods binnengaan. Osho zegt dat Jezus hiermee bedoelde dat alleen wanneer je je ego hebt losgelaten je het Koninkrijk Gods kunt binnengaan.

De rune op deze kaart is Gebo. Gebo duidt op een geschenk. Een geschenk aanvaarden schept een bepaalde verplichting en creëert een band of een relatie tussen gever en ontvanger. In de Noordse cultuur vraagt een gift om een tegengift. Gebo betekent daarom ook partnerschap of verbond, zakelijk en/of emotioneel. Gebo wordt geschreven als een x. Een rijtje xxx-en onder een brief betekent ‘ik hou van jou’ en ‘drie kusjes’. Je kunt bovenstaande betekenissen van Gebo plaatsen in het licht van God die het leven heeft geschonken aan de mens en houdt van zijn schepping.

De vorm van Gebo duidt erop dat geven en ontvangen even belangrijk zijn. Je kunt alleen maar geven wat je zelf hebt. Om iemand lief te hebben, moet je eerst jezelf lief hebben. Om iemand vreugde te geven, moet je zelf eerst vreugdevol zijn. Alles wat je geeft (positief of negatief), komt weer bij je terug, omdat we in een circulair universum leven. Kun je een ander toestaan om jou iets te geven? Voor de circulatie van energie is dat belangrijk. Sta je die ander niet toe jou iets te geven, dan blokkeer je de energiestroom voor jezelf maar ook voor die ander.

Dankbaarheid en vreugde zijn de positieve gevoelens die je in staat stellen alles wat je wenst te ontvangen van het universum.

Hoe staan we in partnerschappen en hoe is onze verhouding met ons Hoger Zelf of met God?

Geven we ook aan God, zijn we dankbaar of bidden we slechts om hulp en mopperen we over alles wat niet goed gaat en wat we niet hebben en naar ons idee wel zouden moeten hebben. Merken we de overvloedige geschenken die God ons geeft wel op?
Het astrologische teken op De Zon is uiteraard de astrologische Zon die te maken heeft met identiteit. De zon wordt ook gezien als de kracht die leven schenkt en wordt in het verlengde daarvan in veel culturen gelijkgesteld aan God, zoals bijvoorbeeld de zonnegod Ra bij de oude Egyptenaren.

De tarotkaart De Zon kan in tarotleggingen op verschillende niveaus gelezen worden. De Zon kan duiden op een aanwijzing om het leven van de zonnige kant te gaan bekijken en bijvoorbeeld te inventariseren waar je dankbaar voor bent en wat je warmte en vreugde schenkt. Het is ook mogelijk dat De Zon aangeeft dat de zon als het ware op een project of plan schijnt wat een aanwijzing kan zijn om met dat plan of dat project verder te gaan. Esoterisch gezien duidt De Zon op de mens die zichzelf heeft gerealiseerd, die een besef van één zijn met God heeft bereikt. Dit is ook wat Haindl heeft willen uitdrukken met de afbeelding. De zon is geschilderd als een labyrint, wat duidt op de weg die we hebben te gaan om het middelpunt, de kern of het hart, te vinden. Iedereen bewandelt dit pad dat door mystici wordt gezien als het zoeken van de weg terug naar God. Tijdens die zoektocht komen we op doodlopende wegen en moeten we op onze schreden terugkeren en een ander pad proberen. Dit hoort er allemaal bij. De roos op de voorgrond is een metafoor voor ons eigen hart en hiermee wilde Haindl aangeven dat wat je zoekt te vinden is in je eigen hart.

Het landschap komt over als een fantasie landschap, het is in ieder geval niet de wereld zoals we die kennen. Onze wereld, onze tastbare werkelijkheid, wordt met name in de oosterse religies gezien als een illusie, als maya. Wanneer we die illusie hebben weten te doorgronden, dan zien we de wereld zoals die werkelijk is en daarom heeft Haindl een landschap geschilderd vol licht (voor zijn doen) dat zindert van energie.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00