Haindl Tarot De Kracht

Haindl Tarotkaart De Kracht – in je Kracht komen

Betekenissen: Innerlijke kracht. Liefde en tederheid. Zelfverzekerd. In staat liefde te geven.

Keerzijde: Gevoelens worden door je kracht geblokkeerd. Zwak. Overdonderd. Meditatie of een vorm van ontspanning kan de kracht herstellen.
Haindl Tarotkaart Kracht

Op tarotkaart De Kracht van Haindl zien we een naakte dame, dit zit op een rotsblok aan het water, afgebeeld tegen een grillige en onduidelijke ruïneachtige achtergrond, waarop ook vaag een oude boom waarneembaar is. Haindl heeft dit met opzet zo geschilderd om aan te geven dat de Tarot of in ieder geval de kennis die de Tarot overdraagt, stamt uit een ver verleden. Deze kennis is zo oud dat we ons van de oorsprong en de tijd waarin zij is ontstaan geen duidelijke voorstelling meer kunnen maken.

De dame vecht met een enorme, groen-rode slang. Een slang duidt symbolisch gezien op nieuw leven vanwege het vervellen wat een slang doet maar ook op bloot staan en toegeven aan allerlei verleidingen. In die tweede betekenis moet de slang bevochten worden en onder controle worden gehouden. In de eerste betekenis is de slang een vorm van oerenergie die je kan helpen om je leven vorm te geven. De groen-rode kleur van de slang duidt zowel op gif en woede (rood) als op nieuwe, krachtige levensenergie (groen).

De Hebreeuwse letter op deze kaart is Tet. Tet betekent slang, vandaar de slang op de afbeelding. De kabbalistische betekenis van Tet is innerlijke goedheid en met name innerlijke goedheid die verborgen is in materie. Hierdoor verwijst Tet naar de menselijke ziel of goddelijke vonk die iedereen bezit. Tet heeft te maken met het gehoor en met luisteren. Het is soms heel moeilijk om onze innerlijke stem, de stem van onze ziel, te kunnen horen. Meestal omdat ons hoofd zo druk is met denken.

Het astrologische teken de Leeuw duidt op de fase van het ontdekken van de eigen identiteit. Dit sluit uitstekend aan bij de betekenis van De Kracht dat het tijd is om je te richten op je innerlijke wereld en wat minder op de buitenwereld.

De rune op De Kracht is Sowulo wat zon betekent. De betekenissen van Sowulo zijn verbonden met de eigenschappen die aan de zon worden toegeschreven. Sowulo geeft warmte waardoor dingen kunnen groeien. Alles is goed wanneer de Zon iedere dag opkomt en haar normale route langs de hemel volgt. In die zin is Sowulo ook een geruststelling en een verwijzing naar de normale cycli in de natuur. De zon komt op, de zon gaat onder, de zon komt weer op. Zo moet het zijn.

Sowulo is ook de rune van het licht. In het licht van de zon zijn dingen minder eng dan in het licht van de maan. Je kunt bij zonlicht alles goed zien. In dit opzicht wijst Sowulo ook op inzicht en dingen in het juiste licht zetten. Sowulo biedt je de mogelijkheid dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. De zon is ook volledig onpartijdig. Zij komt op voor iedereen en nog gratis ook. Hieruit wordt de betekenis afgeleid om net zo vrijgevig te zijn als de zon.

Sowulo en Wunjo (zie De Dwaas) zijn de twee runen die te maken hebben met Vreugde. Van Sowulo wordt gezegd dat zij een hogere vorm van vreugde vertegenwoordigt dan Wunjo. De vreugde van Wunjo heeft vaak te maken met iets bereiken. De vreugde van Sowulo is de vreugde die we associëren met een mooie, warme zomerdag.

Sowulo is niet omkeerbaar maar Sowulo heeft wel een negatieve kant. Sowulo duidt op een sterke, krachtige positieve levenskracht en –energie. Te Veel Sowulo kan leidde tot droogte en opbranden. Te weinig kan duiden op een gebrek aan levendigheid en warmte.

Vaak wordt gezegd dat de universele energie een liefdevolle energie is. In de Cursus in Wonderen staat dat er twee grote krachten zijn, namelijk liefde en angst en van die twee bestaat angst niet. Dit is wat De Kracht van Haindl uitdrukt, dat we oorspronkelijk en diep van binnen liefde zijn. Deze liefdevolle kern zit verborgen in een verpakking van onwaarheden en wanneer we ons naar binnen keren en die onwaarheden één voor één tegen het licht van de zon houden, zullen we zien dat het onwaarheden zijn en blijft er uiteindelijk alleen liefde over. Dit sluit aan bij het astrologische teken van de Leeuw, dat te maken heeft met het ontdekken van de eigen identiteit. Je bent een leeuw. Nou ja, misschien een welpje, maar desalniettemin een ‘koningszoon’. Wanneer je je realiseert wie je bent, hoe mooi en krachtig je bent, dan pas kun je echt in je ‘kracht’ gaan staan.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00