Haindl Tarot Kelken Vader

Haindl Tarotkaart Kelken Vader – Odin

Globale betekenissen: Een krachtig, dominant persoon. Intelligentie. Creativiteit. Vrijgevig en liefdevol.

Keerzijde:De macht van de vader wordt verstoord.

Haindl Tarotkaart Kelken Vader

Het boek “Sagen van de Noordmannen” zegt over Odin:

“maar een minzame en goddelijke vader was hij niet – hij was even grillig als machtig en even verraderlijk als gul. Hij werd eerbiedigt en vereerd, maar hij kon niet volledig worden vertrouwd. Odin was een schrikwekkende verschijning: met maar één oog en de breedgerande hoed die hij onder stervelingen droeg om niet te worden herkend, was hij een sinistere god van magie, oorlog en wijsheid, die Midgard bezocht om de mensen kennis en de zege op het slagveld te brengen. Zijn vele namen getuigen van zijn verschillende rollen en van zijn veelzijdige, grillige karakter.

Behalve als Alvader stond hij ook bekend als Vader van de Gesneuvelden, God van de Gehangenen, God van de Gevangenen en God van de vrachten. Als oorlogsgod kon hij iemand de overwinning bezorgen of onthouden en het was in zijn eigen belang om de strijd te bevorderen. Hij liet zich erop voorstaan dat hij edelen zo tegen elkaar kon opzetten dat ze zich nooit meer verzoenden.”

In de Hávamál (Hét boek over de Noordse mythen) wordt verteld hoe Odin dankzij een daad van uiterste zelfopoffering het geheim van de runen verwierf, de bron van wijsheid en magische kennis. In het gedicht vertelt Odin zelf hoe hij negen dagen zonder eten of drinken aan de Wereldboom (Yggdrasil) heeft gehangen, tot zijn lijden hem de kracht gaf naar beneden te reiken en de runen te grijpen. Dankzij deze daad leerde Odin ook negen magische gezangen van de reus Bolthor en werd hij zo wijs dat hij achttien toverspreuken leerde die geen mens ter wereld kent. Odin heeft de runen ontdekt, maar niet gedeeld met de mensheid. Hij wilde in principe deze kennis voor zichzelf houden. Het was de god Heimdall die de Runenwijsheid doorgaf aan de mensheid.

Er is nog een ander aspect waarvan ik denk dat het van belang is in verband met de kaart Kelken Vader en dat houdt verband met de speer van Odin. Deze speer, Gungnir genaamd, was door dwergen speciaal voor Odin gemaakt. Het was zijn lievelingswapen en hij stichtte of suste er tweedracht mee. Dit doet mij denken aan de staf van Hermes die staat afgebeeld op de kaart Kelken Twee uit de Rider-Waite Tarot.

Wanneer Odin zijn speer Gungnir eenmaal geworpen had, was die speer door niets meer te stoppen. Symbolisch duidt dit erop dat Odin heerste over het punt vanwaar geen weg terug meer is – het moment waarop de speer de hand verlaat. In leggingen is het mogelijk dat de Kelken Vader er onder andere op wijst dat er geen weg terug is en dat iets moet worden afgemaakt. Ongeacht hoe je je erover voelt.

Meer over Noordse mythologie en Runen kun je vinden op mijn website Runen-cursus.nl

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00