Haindl Tarot De Magiër

Haindls Tarotkaart de Magiër vraagt je logisch na te denken

Betekenissen: Energie. Kracht. Je leven onder controle hebben. Verandering in oude situaties brengen, nieuwe vormen. Een explosie van energie. Creativiteit. Aandacht geconcentreerd op wat je wilt.

Keerzijde: Geblokkeerde natuurlijke uiting van kracht. Innerlijke weerstand. Arrogantie. Misbruik van persoonlijke energie.

Haindl Tarotkaart De Magiër

De Hebreeuwse letter op  Tarotkaart De Magiër van Haindl is Beth, de rune is Fa uit de Armanen runenreeks en het astrologische symbool duidt op de planeet Mercurius.

Beth is de eerste letter in de Thora. Zoals we weten begint de bijbel met ‘in den beginne’. In het Hebreeuws is dit ‘bereshit’ en hierdoor begint de Thora dus met de letter Beth.

Beth betekent huis. Een huis met een deur. Het is het huis van het logische denken. In die zin past Beth prima bij de Tarot Magiër. Pollack zegt over Beth dat “een huis een menselijke creatie is. Een huis symboliseert daarom cultuur, civilisatie en creativiteit. Maar een huis kan ons ook isoleren van de natuur. Steden zijn immers begonnen als verzamelingen van huizen.”

Misschien kunnen we dit huis ook zien als het lichaam dat we aannemen om ons af te scheiden van het grote geheel. Immers, zouden we niet afgescheiden zijn dan zouden we geen individuele ervaringen kunnen opdoen.

Het logische denken is ook erg belangrijk om te zien wat werkelijkheid en wat illusie is. We denken vaak dat we de dingen heel scherp zien, maar dat is toch niet altijd het geval.

De betekenis van Fa komt overeen met Fehu uit de oude Futhark. List had daar echter nog aan toegevoegd dat Fa te maken heeft met het opwekken van vuur. Fa gaat over onze individuele vermogens om medescheppers te zijn van God. In die zin past Fa uitstekend bij de Tarot Magiër. Maar ook in de betekenis van bezit en met name in de zin van talenten die je kunnen helpen op je levenspad, is Fa een prima keuze om de Magiër te symboliseren.

De planeet Mercurius heeft te maken met communicatie, circulatie en met mentale beweeglijkheid. Het is de planeet van bewustwording en het bewust-zijn. Logisch denken en die gedachten onder woorden brengen zijn eigenschappen van Mercurius.

Wanneer we kijken naar de kaart dan zien we op de voorgrond de vier Haindl tarotkleuren of –symbolen: De Steen, de Staf, het Zwaard en de Kelk. Deze zijn gerelateerd aan de vier alchemistische elementen Aarde, Vuur, Lucht en Water. En die vier elementen samen zijn de bouwstenen van het universum. Dat alle vier de elementen worden weergegeven duidt erop dat de Tarot Magiër al het nodige bezit, om wat dan ook te kunnen bereiken.

Bovenaan op de kaart zien we het onderste gedeelte van de stam van een boom. Links daarvan is wat we zouden kunnen zien als een ondergaande zon en rechts daarvan is een maan in een sterrenhemel. De Maan is rechts afgebeeld en zou kunnen duiden op de krachten die toenemen, die in de toekomst liggen. Dit past in de Tarotvolgorde waarin de Hogepriesteres die een duidelijke verwantschap heeft met de Maan, volgt op de Magiër. De Zon gaat onder en zou kunnen duiden op de krachten die afnemen. Tevens kan dit een symbolische weergave zijn van het feit dat alle krachten binnenin je aanwezig zijn maar nog niet worden uitgedrukt naar buiten toe. Dit sluit aan bij de betekenis van de Magiër dat je meer kunt dan je denkt. Dat de stam staat afgebeeld aan de bovenkant van de kaart met de rest van de afbeelding eronder, versterkt het beeld dat er binnenin, ondergronds, nog van alles gaande is.

Het oog is symbolisch gezien verbonden met ‘het licht’. Dat het oog voor Haindl sowieso een belangrijk symbool is, kunnen we opmaken uit het feit dat hij een oog heeft gebruikt voor de achterkant van zijn tarotkaarten.

Het gezicht in het midden van de kaart is een verwijzing naar de Grote Magiërs uit de mythologie zoals Hermes (Mercurius) en Odin. Hermes is bekend uit de Egyptische mythologie en Odin uit de Noordse mythologie. Tevens is dit gezicht een verwijzing naar de Groene Man die overal ter wereld wordt afgebeeld om de natuur te eren. Ook op gotische kerken werd veelvuldig gebruik gemaakt van dit motief. De Groene Man is een symbool van wedergeboorte en van niet te onderdrukken levenskracht. De Groene Man is mogelijk ook een verwijzing naar het feit dat God in alles en iedereen aanwezig is. Niets is afgescheiden van het Goddelijke licht.

Een andere belangrijke god van het zelfde kaliber als Hermes en Odin is de Perzische god Mithra. De verering van Mithra was voor de geboorte van Jezus ook in Europa, en met name in het Romeinse Rijk, wijdverbreid. Veel aspecten van het Mithraïsme zijn terug te vinden in het christendom.

Wanneer je kijkt naar de overeenkomsten tussen Hermes, Mithra, de Groene Man en Odin dan zie je dat ze alle vier gezien werden als machtige magiërs of tovenaars, die de wijsheid van de goden met de mensheid deelden.

De Magiër duidt op scheppingskracht. Pollack zegt hierover “dat voor zowel mannen als vrouwen de Magiër duidt op je sterk voelen, op controle hebben over je leven. Deze kaart verwijst naar de macht om je leven op positieve wijze te beïnvloeden. Magische kracht betekent dat je oude situaties kunt transformeren en nieuwe situaties in het leven kunt roepen. Wanneer iemand een periode van stagnatie heeft doorgemaakt dan verwijst de Magiër naar een uitbarsting van energie en het vermogen om zaken weer vooruit te helpen. De Magiër duidt derhalve op een goede tijd om nieuwe projecten te beginnen. Wanneer je door de ogen van de Magiër naar oude problemen kijkt, zul je op nieuwe, frisse ideeën komen om die oude problemen op te lossen. Het is een kaart van inspiratie en nieuwe ideeën.”

In negatieve zin duidt de Magiër op het omgekeerde van de bovenstaande positieve betekenissen. Wanneer de Magiër omgekeerd ligt of omringt is door negatief geladen kaarten dan zal hij zich inspiratieloos voelen en het gevoel hebben dat het hem aan de kracht ontbreekt om wat dan ook te beginnen.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00